Soybağının reddi davası dilekçe örneği

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soybağının reddi davası dilekçe örneği ile soybağının reddi davası talebinde bulunulabilir. Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “soybağının reddi davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki soybağının reddi davası dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ergin çocuk tarafından soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin matbuata göre, baba ve anne, …/…/… tarihinde resmi olarak bir araya gelerek evlenmişlerdir. Bu birliktelikten dolayı, ben …/…/… tarihinde doğmuş olarak resmi kayıtlara geçirilmiş bulunmaktayım.
 1. Annem sağlık sorunları yaşadığında, ………’daki … Hastanesi’nde yatağında yattığı sırada, bana davalı olan babamın biyolojik baba olmadığını ifade etti. O dönemde, gerçek babamın mahallenin muhtarı olan … olduğunu belirtti.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Söz konu gerçeği öğrenmem üzerinden 1 yıl geçmediğinden davanın kabulünü talep ediyorum. 

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Mahkemeye sunulan sebepler doğrultusunda davanın kabulüne, soybağının reddine, davalıların nüfus kaydının iptaline ve bu süreçte ortaya çıkacak yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine dair bir karar verilmesini talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Koca tarafından soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, davacı ve davalı, …… yılında resmi nikah ile bir araya gelerek evlenmişlerdir. Evlilik birliği devam ederken, müvekkilim ve davacı tarafından …………….. isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkilim, yaklaşık bir yıldır yurt dışında çalışmaktadır ve bu durum nedeniyle çocuğun müvekkilimden olma olasılığı şüpheli hale gelmiştir. Bu durumun netleştirilmesi amacıyla DNA testi talep edilmektedir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 426. maddesinin 2. fıkrasına göre, bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, çocuğa bir temsil kayyımı atanması gerekmektedir. Bu hüküm çerçevesinde, çocuğun menfaatlerinin korunması amacıyla bir temsil kayyımının atanması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.
 1. Evlilik birliği devam ederken dünyaya gelen ……………. adlı küçük, müvekkilimden olma ihtimali bulunmadığından, soybağının reddi talebi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, soybağının reddedilmesi için gerekli hukuki adımların atılması amacıyla bu davanın açılması zorunluluk arz etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Türk Medeni Kanunu madde 291/2, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim gerekçeler doğrultusunda, davanın kabulüne, küçük …………… soybağının reddine, nüfus kaydının iptaline ve bu süreçte ortaya çıkacak yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına dair bir karar alınmasını, bu talebimi saygılarımla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. ……… şehri, …..… mahallesinde akşam yürüyüşlerine çıkmaktayım. Bir akşam yürüyüşü sırasında, şu an eşim olan davalı ile karşılaştık ve tanıştık. Kendisinin, eski erkek arkadaşından yeni ayrıldığı için duyduğu üzüntüyü, unutmaya çalıştığını ve bu amaçla akşam yürüyüşleri yaptığını öğrendim. Olağanüstü güzellikte ve çekici bir kadın olması beni derinden etkiledi. Daha sonra birlikte akşam yürüyüşlerine çıkmaya başladık.
 1. İlk başta sadece arkadaş olan ilişkimiz, zaman içinde aşka dönüştü. Benim ısrarım üzerine evlenmeye karar verdik ve ………. şehrinde resmi nikah kıydık. Evlendiğimizde eşim, bakire değildi. Ancak bu durumu hiç sorun etmedim, çünkü onun etkisi altında kalmıştım. Evliliğimizden beş ay sonra bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Erken doğum endişesiyle doktora danıştığımda, doktor normal bir doğum olduğunu belirtti. Eşimle yaptığım görüşmede, çocuğun eski erkek arkadaşından olabileceğini iddia etti. Bu gelişmeler üzerine, …’nın benim biyolojik çocuğum olmadığını belirlemek ve soybağını reddetmek için bu dava açılma zorunluluğu doğdu.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ışığında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, …/…/… tarihinde dünyaya gelen çocuğun biyolojik ebeveynim olmadığına dair tespitin yapılmasını ve bu bağlamda soybağının reddine ilişkin bir kararın verilmesini talep etme amacıyla, tarafımca girişilen yargı sürecinin dikkate alınmasını saygılarımla talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı müvekkil ile davalı …/…/… tarihinde bir araya gelerek evlilik birliği kurmuş olup, bu birliktelikten … ve … isimli iki çocuk dünyaya gelmiştir. Ancak müvekkil, eşi ……..’ın sürekli bir şekilde kendisini aldatması iddiasında bulunmakta olup, evlilik sürecinde doğan …….. yaşındaki çocuğun …………’ın biyolojik babasının bir başkası (…………..) olduğunu, yaklaşık 25 gün önce bizzat ………..’ın beyanları ile öğrenmiştir. Bu durum, …………… Hastanesi tarafından düzenlenen …/…/… tarihli rapor ile de teyit edilmiştir.
 1. Davalı ………..’ın ifadeleri ve ilgili rapor, küçük ………….’ın biyolojik babasının müvekkil …………… olmadığını göstermektedir. Bu noktada, küçük ………… için bir temsil kayyımının atanması talep edilmiş ve bu kayyımın davaya katılması sağlanması amacıyla başvuruda bulunulmuştur. İlgili dosyanın numarası ve sonucu, sayın mahkemeye bildirilecektir. Küçük …’nin biyolojik babasının müvekkil … olmadığı gerçeği nedeniyle, müvekkil tarafından soybağının reddi için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, …….. Hastanesi Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, davayı kabul ederek küçük ………..’ın soybağının reddine ve davacı hanesindeki nüfus kaydının iptaline karar verilmesini, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin karşı tarafça ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, soybağının reddi davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.