Kategori: Kanun ve Yargıtay Kararları

kanun ve yargıtay kararlarıTürkiye’de kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılır. Tüm mahkemeler ve kişiler için bağlayıcıdır. Hakimlerin kanuna rağmen farklı bir karar vermesi mümkün olmaz. Uygulamada yerleşik usul ne olursa olsun kişiler kanunda yazan hak ve yetkilerini her zaman rahatlıkla savunabilir. Bu nedenle bir hukuki problem ortaya çıktığında ilk yapılması gereken o mesele ile ilgili kanunlarda nelerin yer aldığına bakmaktır. Böylece ne ile karşı karşıya olunduğu bilinir. 

İlgili kanun maddeleri incelendikten sonra konunun ayrıntılarına, uygulamada ne şekilde yer aldığına ilişkin makalelere bakılabilir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak web sitemizde, bize en çok sorulan konular ile ilgili düzenli makaleler yayınlamaktayız. Bu makaleleri yazarken kanuni düzenlemeleri ve uygulamada karşılaştığımız işleyişi göz önünde bulunduruyoruz. Bu kısımda ise hukuki meselelere ilişkin mevzuatta yer alan kanun metinlerini sizin için topladık. 

Yargıtay, Türkiye’de üst derece mahkemedir. İlk derece olan yerel mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay tarafından kanuna uygunluk noktasında denetlenir. Bu nedenle büyük önem taşır ve hukuki süreçte yol göstericidir. Yerel mahkemenin verdiği karar, ayleyhine olan kişi, bunun kanuna aykırı olduğunu düşünüyorsa kararı istinaf ve temyiz şeklinde üst mahkemelere taşıyabilir.

Bu kısımda kanun metni ile birlikte Yargıtayın o meseleye ilişkin verdiği kararlardan önemli olanlara yer verdik. Bir davaya hazırlık yapılırken, Yargıtay’ın o konuda ne şekilde düşündüğü ve ne gibi kararlar verdiği araştırılmak durumundadır. Etkili bir dilekçe hazırlama ve sürecin zaman kaybı yaşanmadan çözülebilmesi için yapılacak ilk adım budur. 

Türkiye’de bazı temel kanunlar vardır. Bazıları yargılama usulüne ilişkin kanunlar, bazıları ise hukuki meselenin esasına ilişkin kanunlardır. Yargılamaya ilişkin 3 temel kanun vardır. Bunlar; Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’dur. Bunun haricinde yargılamaya ilişkin ek kanunlar da vardır. Hukuki meselenin esasına ilişkin kanunlar ise; Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu vb. kanunlardır. Bunların yanında yüzlerce kanundan bahsetmemiz mümkündür. Ancak biz sizlere yalnızca en çok sorulan ve uygulamada sıkça gündeme gelen kanun maddeleri ile ilgili yazılar hazırladık.

Uygulamada karşılaşılan her hukuki problem, kendine özgü nitelik taşır. Hukuki ilişkiye uygulanacak hukuk kuralları mevzuatın farklı yerlerinde dağınık olarak yer alabilir. Bu bakımdan hukukun bir derya olduğunu söyleyebiliriz. Hukuki problemin çözümü için gereken hukuk kuralları mevzuatta farklı yerlerde ve birbirlerini tamamlayacak şekilde bulunabilir. Bunlar birer tuğla misali birbirini destekler. Biri olmazsa, ortaya sağlıksız ve her an başarısızlıkla sonuçlanabilecek bir hukuki yol çıkar. Bu nedenle burada bahsettiğimiz temel maddelere bakmak önemli ve gerekli olsa da, söz konusu hukuki mesele için yeterli olmayabilir. Yaşanılan problemin, sık sık değişen mevzuatı sürekli takip eden bir avukatla görüşülmesi bu bakımdan önem taşır. Yani temel maddeye bakarak haklı veya haksız olunduğuna karar vermek çok düşülen bir hatadır.

Hukuk bürosu sitemizin bu kısmında sizler için kanun metni ve ilgili Yargıtay kararlarına yer verdik. Hukuki ilişkiler herkes için ayrı öneme sahiptir. Bu önemi göz önünde bulundurarak yazılarımızın dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

	TCK 195 
	İİK 89 ve Yargıtay Kararları 
	İİK 68 ve Yargıtay Kararları 
	İİK 72 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 147 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 223 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 135 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 253 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 141 ve Yargıtay Kararları 
	CMK 289 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 353 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 127 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 107 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 114 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 119 ve Yargıtay Kararları 
	HMK 124 ve Yargıtay Kararları