TCK 195 kanun maddesi

TCK 195

TCK 195 (Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma)

Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

—————————————

TCK 195 Madde Meclis Gerekçesi

Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.

TCK 195 Konusunda Makalemiz

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymama suçu ile ilgili detaylar için Karantina Kurallarına Uymamak Hapis Cezası Gerektirir yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?