Tahdit kodu

Yabancı Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması

Yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası, özellikle ülkeye alınmayan yabancılar tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Tahdit kodları, yabancıların ülkeye girişini engelleyebileceği gibi, ülkede bulunan yabancının deport edilmesine de neden olabilir. Tahdit kodunun ve tahdit kodu ile getirilen yasakların kaldırılması için hukuki yollara başvurmak gerekmektedir.

İçindekiler

Yabancı Tahdit Kodu Nedir?

Yabancı tahdit kodu, yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’ye giriş çıkışı hususunda kontrol mekanizması oluşturan idari koddur. Bu kodlar ile yabancı şahıslar için ülkeye giriş yasağı ve ön izin şartı getirilmektedir. Ayrıca, bu kodlar ile yabancılar kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu düzeni gibi çeşitli sebeplerle deport edilmektedir.

Yabancı tahdit kodları, konuluş amacına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma harf ve numara verilerek yapılmaktadır. Bu harflerden uygulamada en çok karşılaşılanlar G, Ç, N, V kodlarıdır. Ancak yabancı tahdit kodu bu sayılanlarla sınırlı değildir.

Tahdit Kodları Neden Konulur?

Yabancı tahdit kodu, kamu düzeni ve güvenliği ile kamu sağlığının korunması gibi amaçlarla yabancının ülkeye giriş çıkışının sınırlandığını belirtmek amacıyla konulur. Bu kodlar ile yabancının ülkeye girişi ön izin şartına bağlanabilir veya engellenebilir. Bunun yanı sıra, bazen tahdit kodları bildirici nitelik taşımaktadır.

Ç Tahdit Kodları

Ç tahdit kodları, çeşitli nedenlere bağlı olarak konulmaktadır. Bu kodlardan bazıları yabancı için bildirici nitelikte iken bazıları ise icrai niteliktedir. Her bir kodun kendine özgü yapısı olması dolayısıyla ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 

 Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-101 tahdit kodu; vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlalleri durumunda, yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı konulmasına imkan tanıyan koddur.

Ç131 tahdit kodunun konulması için, yabancının 10 gün ila 3 ay arasında ihlal süresinin bulunması gerekir. Böyle bir durumun varlığı halinde yabancı hakkında 3 ay ülkeye giriş yasağı uygulanır.

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 tahdit kodu, yabancı şahsın 3 ay (dahil)-6 ay (dahil değil) arasında vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlali yapması halinde konulan idari koddur.

Bu kod ile, yabancı şahsın 6 ay süreyle Türkiye’ye girişi yasaklanmaktadır. Ayrıca, bahsedilen hususlarda ihlalde bulunmuş yabancılar için idari para cezası ve deport kararı da verilmektedir.

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-103 tahdit kodu, vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlali halinde konulan kodlardan biridir. Bu kodun konulabilmesi için, ihlal süresinin en az 6 ay (dahil) en çok  1 yıl (dahil değil) olması gerekmektedir.

Ç-103 tahdit kodunun verilmesine gerekçe oluşturan sebeplerin varlığı halinde, yabancı hakkında 1 yıl süreyle ülkeye giriş yasağı uygulanır. Yabancının Türkiye’de bulunması halinde ise en kısa süre içinde sınır dışı edilir.

Ç-104 (Vize, Vize Muafiyeti, İkamet, Çalışma İzni İhlali / 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-104 tahdit kodu, yabancının 1 yıl (dahil) – 2 yıl (dahil değil) süre ile vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlali yapması halinde konulan koddur. Bu kod ile yabancı şahsın ülkeye girişi 2 yıl engellenmektedir. Ayrıca yabancı şahsın ülkeden deport edilmesi de gündeme gelir.

Ç-105 (Vize, Vize Muafiyeti, İkamet, Çalışma İzni İhlali / 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-105 tahdit kodu; yabancı şahsın vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlali yapması halinde verilen tahdit kodlarından biridir. İhlal süresi 2 yıldan (dahil) fazla olmalıdır. Bu durumun varlığı durumunda, yabancı kişinin Türkiye’ye girişi 5 yıl süre ile yasaklanır.

Ç kodlar arasında yer alan Ç-101, Ç-102, Ç-103, Ç-104 ve Ç-105 tahdit kodları konuluş amacı bakımından aynıdır. Farkları, ihlal sürelerinden ileri gelmektedir. İhlal süresi arttıkça, uygulanan giriş yasağı süresi de uzamaktadır.

İlgili yazı: Ç-101, Ç-102, Ç-103, Ç-104 ve Ç-105 tahdit kodları

Ç-113 Kodu (Yasa Dışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-113 tahdit kodu, ülkeye yasa dışı giriş ve çıkışın söz konusu olması yahut yabancının bu hususta bir şüphe barındırması halinde düzenlenen idari koddur. Hakkında bu kod konulmuş yabancı şahıs 2 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapamaz.

Ç-113 tahdit kodu uygulamada sıklıkla karşılaşılan kodlardan biridir. Türkmenistan, Afganistan yahut diğer Orta Asya, Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren yabancılar çoğunlukla bu kod ile sınır dışı edilmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi “Ç-113 Tahdit Kodu” başlıklı yazıda yer almaktadır.

İlgili yazı: ç-113 tahdit kodu

Ç-114 (Haklarında Adli İşlem Yapılan Yabancılar)

Ç-114 tahdit kodu, adli işleme maruz kalan yabancılar hakkında konulan koddur. Yabancı şahsın suça karıştığı iddiası ile hakkında adli işlem yapılması durumunda, bu olayla bağlantılı olarak yabancı şahsın vize, çalışma ve ikamet izni iptal edilerek kişi ülkeden deport edilir. Bu şekilde sınır dışı edilen kişi hakkında 2 yıl süreyle giriş yasağı uygulanır.

İlgili yazı: ç-114 tahdit kodu

Ç-115 (Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar)

Ç-115 tahdit kodu, herhangi bir suçtan dolayı cezaevinde tutulurken daha sonra tahliye edilen yabancı şahıs hakkında konulan idari koddur. Tahliye edilen yabancı şahıs hakkında deport kararı çıkarılır ve Ç-115 kodu konularak ülkeye tekrar girişi 2 yıl süreyle engellenir. Ancak şahsın beraat etmesi durumunda bu kod konulmaz.

Ç-116 (Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar)

Ç-116 tahdit kodu, geçimini meşru olmayan (gayri meşru) yollardan sağlayan yabancılar hakkında il göç idaresi müdürlükleri tarafından tesis edilen koddur. Fuhuş kodu olarak da bilinir. Hakkında bu kod konulan yabancı kişi, 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapamaz. Ayrıca, meşru olmayan yollar suç teşkil ediyor ise G veya N kodlarından birinin de konulması mümkündür.

İlgili yazı: ç-116 tahdit kodu

Ç-117 (Kaçak Çalışanlar)

Ç-117 tahdit kodu, Türkiye’de kaçak olarak çalışan yabancı hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen tahdit kodudur. Hakkında bu kod konulan yabancıların sınır dışı edilmesi ve 1 yıl süre ile ülkeye giriş yasağı konulması amaçlanmaktadır.

İlgili yazı: ç-117 ç-119 tahdit kodu

Ç-118 (Kamu Sağlığını Tehdit Eden Bulaşıcı Hastalık Taşıyanlar)

Ç-118 tahdit kodu, kamu sağlığı için tehlike oluşturan bir bulaşıcı hastalığı bulunan yabancı kişiler için konulan koddur. Ancak bu kodun konulabilmesi için doktor raporu gerekir. Bulaşıcı hastalığı bulunan şahıs sınır dışı edilerek 5 yıl süreyle ülkeye girişi yasaklanır. Kod, Göç İdaresi Genel Başkanlığı tarafından konulmaktadır.

Ç-119 (Kaçak Çalışanların Para Cezasını Ödememesi)

Ç-119 tahdit kodu, yabancıların, Türkiye’de kaçak çalışması halinde düzenlenen tahdit kodudur. Kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı idari para cezasına çarptırılır ve deport edilir. Deport edilme aşamasında, idari para cezasını ödemeyen yabancı kişi için Ç-119 kodu düzenlenir. Ayrıca, yabancının ülkeye girmesi 5 yıl süreyle engellenir. 

Ç-120 (Vize veya İkamet İhlalinden Kaynaklanan Para Cezasının Ödenmemesi)

Ç-120 tahdit kodu, vize ve ikamet izni ihlallerinde verilen idari para cezalarının ödenmemesi halinde düzenlenen tahdit kodudur. Vize ve ikamet izin ihlallerinde bulunan yabancının bu ihlal nedeni ile ülkeden deportuna karar verilir. Şahıs deport edilmeden önce hakkında uygulanan idari para cezasını ödemelidir. Aksi halde Ç-120 tahdit kodu ile yabancının ülkeye girişi 5 yıl süreyle engellenir.

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Aykırı Davrananlar)

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 102. maddesinde yabancılara, hangi hallerde idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Ç-135 tahdit kodu, bu para cezalarının ödenmemesi halinde yabancı hakkında tesis edilen koddur. Hakkında Ç-135 tahdit kodu uygulanan yabancı şahıs, 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapamamaktadır.

Ç-136 (Seyahat Masraflarını Ödemeyenler)

Ç-136 tahdit kodu, ülkeden ayrılırken seyahat masraflarını ödemeyen yabancılar hakkında tesis edilen koddur. Yabancı şahsın, masrafları ödeyecek parası olmaması halinde, bu masraflar hazine tarafından karşılanmaktadır. Yabancının, Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi gerekmektedir. Aksi halde, hakkında Ç-136 kodu sebebiyle ülkeye giriş yapamamaktadır.

Ç-137 (Terke Davet Edilen Yabancılar)

Ç-137 tahdit kodu, yabancı hakkında terke davet uygulamasının yapıldığı durumlarda, yabancının ülkeyi terk etmemesi halinde konulan koddur. Bu prosedür ile yabancı şahıstan, 15-30 gün arasında verilecek bir sürede kendi rızası ile ülkeden çıkması istenir. Bu sürede ülkeden ayrılmayan yabancı hakkında Ç-137 kodu konularak Türkiye’ye girişi 5 yıl süreyle engellenmektedir.

Ç-138 (İnad Yolcu)

Ç-138 tahdit kodu, haklarında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girmeye çalışan yabancılar hakkında tesis edilen koddur. Bu kod, yabancının, hakkında giriş yasağı bulunmasına karşın ısrarla ülkeye girmeye çalışması dolayısıyla “inad (kabul edilmeyen) yolcu kodu” olarak da bilinmektedir. Ç-138 tahdit kodu, şahsın Türkiye’ye girişini 5 yıl süreyle engellemektedir.

İlgili yazı: ç-138 tahdit kodu

Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen)

Ç-141 tahdit kodu, uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen yabancı şahsa tesis edilen koddur. Özellikle, terör örgütleri ile ilişkisi bulunan veya terör faaliyetlerinde rol alan yabancı şahıslar hakkında konulmaktadır.

İnterpol tarafından bahsedilen gerekçelerle aranan kişilerin de uluslararası güvenliği tehdit ettiği kabul edilir. Bu kişilerin ülkeye girişleri 5 yıl süreyle yasaklanır. Hakkında bu kod konulan yabancının Türkiye’ye girişi, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

İlgili yazı: ç-141 tahdit kodu

Ç-149 (Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen)

Ç-149 tahdit kodu, kamu güvenliğine dayalı olarak yabancı şahısların Türkiye’ye girmesini engelleyen idari kodlardan biridir. Hakkında bu kod tesis edilen yabancı şahıs 5 yıl süreyle ülkeye giremez. 

Yabancıların, terör faaliyetlerinin yürütüldüğü ve çatışma bölgesi olarak bilinen yerlere gitmek için Türkiye’yi geçiş güzergahı olarak kullandığı görülmektedir. Konu hakkındaki değerlendirmeyi Risk Analiz Birimleri yapmaktadır. Bahsi geçen kanıya varılması halinde, hudut personeli tarafından Ç-149 kodu konulur.

İlgili yazı: ç-149 tahdit kodu

Ç-150 (Sahte Belge ile Giriş Yapmaya Çalışanlar)

Ç-150 tahdit kodu, yabancı şahsın kendisine ait belgeleri usulsüz olarak düzenlemesi ve bunu ülkeye giriş-çıkış için kullanması durumunda konulan koddur. Ayrıca yabancı şahsın, başkasına ait belgeleri kendisininmiş gibi göstermesi halinde de bu kod tesis edilir. Yabancının ülkeye girişi 5 yıl süreyle yasaklanır. Ancak yabancı şahsın, sahteliğin bilgisi dışında geliştiğini ispatı halinde, kodun kaldırılması mümkündür.

Ç-151 (Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri)

Ç-151 tahdit kodu, hakkında, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçlarından biri veya her ikisini de işlediği hususunda hüküm verilen yabancı için tesis edilen koddur. Bu kod ile yabancı şahsın Türkiye’ye girişi engellenir. Engelleme süresi ise 5 yıldır.

Ç-152 (Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar)

Ç-152 tahdit kodu, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girişinin ihtiyaten (her olasılığa karşı tedbiren) yasaklandığı tahdit kodudur. Ülkeye giriş yasağı süresi ise 1 yıldır.

İlgili yazı: ç-152 tahdit kodu

Ç-166 (Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkanı Bulunmayan)

Yabancı şahsın Türkiye’ye girişinde haklı bir neden aranmaktadır. Ayrıca, ülkede kalacağı süre boyunca ekonomik olarak yeterli durumda olması da gerekmektedir. İşte Ç-166 tahdit kodu, yabancının girişini haklı nedene dayandırmaması veya Türkiye’de kalacağı süre boyunca maddi yeterliliğe sahip olmaması hallerinde tesis edilen koddur.

Ç-167 (3 ila 6 Ay Arasında Vize, İkamet, Çalışma İzni İhlalinde Bulunanların 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişini Engelleyen)

Ç-167 tahdit kodu, yabancı şahsın vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlali yapması halinde konulan koddur. Kişinin, bu ihlalleri 3 ay ila 6 ay arasında sürdürmesi halinde, Türkiye’ye girişi 1 ay süreyle yasaklanmaktadır. Bu kodun Ç-102 kodundan farkı, idari para cezası ile ilgilidir. Yabancı şahıs, kendi rızası ile sınır kapısında veya il müdürlüklerinde idari para cezasını ödenmiş ise Ç-167 kodu konulur.

Ç-179 (Organ/Doku Ticareti) 

Ç-179 tahdit kodu yabancı uyruklu kişinin, organ veya doku ticareti yapması sebebiyle deport edilmesi durumunda verilen idari koddur. Hakkında bu kod tesis edilen yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye 5 yıl süre ile girememektedir.

G Tahdit Kodları

G tahdit kodları; genel güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye atan yabancı şahıslar hakkında konulan kodlardır. Bu kodlar, yabancı şahsın suça karışması halinde konulmaktadır. Neredeyse her suç için düzenlenmiş ayrı bir tahdit kodu bulunmaktadır. Bu kodlara dayalı olarak yabancı şahıs hakkında deport kararı verilebilmektedir. Ayrıca, bu kodlar ile yabancının ülkeye girişi engellenmektedir.

G-26 (Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri)

G-26 tahdit kodu, yasa dışı örgüt faaliyetinde bulunduğu tespit edilen yahut bu faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin şüphe uyandıran şahıslar hakkında tesis edilen koddur. Hakkında G-26 kodu konulan yabancı ülkeden deport edilmekte ve kendisi için ülkeye giriş yasağı uygulanmaktadır. Sınır dışı yasağı süresi, durumun özelliğine göre idare tarafından belirlenmektedir.

İlgili yazı: g-26 tahdit kodu

G-34 (Sahtecilik)

G-34 tahdit kodu, resmi- özel ayrımı yapılmaksızın belgede sahtecilik suçu işlediği tespit edilen veya bu suçları işlediğinden şüphe edilen yabancılar hakkında konulan koddur. Bu koda dayalı olarak, yabancı şahıs ülkeden sınır dışı edilmekte ve hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verilmektedir.

G-42 (Uyuşturucu Madde Suçu)

G-42 tahdit kodu, yabancı hakkında, uyuşturucu madde suçlarından herhangi birini veya birkaçını işlediği gerekçesiyle konulan koddur. Örneğin; uyuşturucu imal etmek, sevk etmek, ticaretini yapmak bu suç kapsamındadır. Uyuşturucu madde suçu dolayısıyla hakkında G-42 kodu konulan yabancı, ülkeden deport edilir ve hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanır.

G-43 (Kaçakçılık Suçları)

G-43 tahdit kodu, Türk Ceza Kanununda kaçakçılık suçu olarak düzenlenen suçu işlediği tespit edilen veya işlediği yönünde kendisinden şüphe edilen yabancı hakkında konulan koddur. Bu kod ile yabancı, ülkeden sınır dışı edilmektedir. Ayrıca yabancı şahsın ülkeye girişi de engellenir.

G-48 (Fuhşa Aracılık Etme ve Yer Temini)

Fuhuş suçunun işlenmesine aracılık ettiği veya suçun işlenebilmesi için yer temin ettiği tespit edilen veya bu ithamların varlığından şüphe edilen şahıs hakkında G-48 kodu konulur. Bu kod ile yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilir. Ayrıca, ülkeye tekrar girmemesi için, hakkında giriş yasağı tesis edilir.

G-58 (Öldürme Suçları)

G-58 tahdit kodu, kasten veya taksirle öldürme suçunu işlemiş bulunan veya bu suçlardan birini işlediğinden şüphe edilen yabancı şahıs hakkında tesis edilen idari koddur. Bu koda dayalı olarak yabancı şahıs ülkeden deport edilmektedir. Ayrıca, hakkında tesis edilecek giriş yasağı kararı ile Türkiye’ye girişi engellenmektedir.

G-64 (Tehdit)

G-64 tahdit kodu, bir veya daha fazla kişiyi tehdit eden kişi hakkında düzenlenen idari koddur. Hakkında bu kod tesis edilen yabancı kişi, bu koda dayanılarak ülkeden sınır dışı edilebilir. Ayrıca, bu kod ile ülkeye girişi yasaklanmaktadır. G-64 kodu, dayanaksız olarak konulmuş ise iptal davası açmak suretiyle kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık) 

G-65 tahdit kodu, Türk Ceza Kanununda tanımlanan hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen veya bu suçu işlediğinden şüphe edilen yabancı hakkında tesis edilen koddur. Bu koda dayanılarak yabancının deport edilmesi mümkündür. Ayrıca bu kod ile ülkeye giriş yasağı da getirilmektedir.

G-66 (Gasp-Yağma)

G-66 tahdit kodu Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (gasp) suçunu işlediği tespit edilen veya bu suçu işlediği yönünde şüphe barındıran şahıs hakkında tesis edilen koddur. Bu kod ile, yabancı kişinin deportu sağlanabilmektedir. Ayrıca bu koda dayanılarak konulan giriş yasağı ile yabancının ülkeye girmesi engellenmektedir.

G-67 (Dolandırıcılık)

G-67 tahdit kodu, hakkında dolandırıcılık suçunu işlediğine yönelik şüphe bulunan veya bu suçu işlediği kesin olarak tespit edilen yabancı için konulan koddur. G-67 kodu, dolandırıcılık suçunu işleyen yabancının, ülkeden sınır dışı edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu kod ile yabancı şahsın ülkeye girişi, giriş yasağı konulmak suretiyle engellenmektedir.

G-78 (Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Yabancılar)

G-78 tahdit kodu, bulaşıcı hastalığa sahip yabancı şahıs hakkında konulmaktadır. Bu kod ile, yabancının ülkeye girişi süresiz olarak engellenir. Ancak, hastaneden alınacak raporla bulaşıcı hastalığın bulunmadığı kanıtlanırsa kod kaldırılır. Bu kod özellikle fuhuş hallerinde konulmaktadır.

G-82 (Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyet)

G-82 tahdit kodu, milli güvenlik aleyhine harekette bulunduğu tespit edilen yabancı hakkında konulan koddur. Milli güvenliği tehdit ettiğinden şüphelenilen yabancı hakkında da bu kod konulabilmektedir. Bunun değerlendirilmesinde idarenin takdir yetkisi vardır. Bu kod, yabancının deport edilmesine ve ülkeye girişinin engellenmesine hizmet etmektedir.

İlgili yazı: g-82 tahdit kodu

G-87 (Genel Güvenlik Açısından Tehlike Arz Eden Kişiler)

GG-87 tahdit kodu, genel güvenlik açısından tehlike arz eden yabancı kişiler hakkında tesis edilen koddur. Bu kişilerin tehlike arz ettiği yönünde idare nezdinde şüphe bulunması halinde de G-87 kodu konulabilmektedir. Durumun takdiri, kodu koyan makam olan Göç İdaresi Başkanlığına aittir.

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı şahsın, ülkenin genel güvenliğini tehlikeye düşürüp düşürmediğini tespit ederken Milli İstihbarat Teşkilatı verilerinden de yararlanmaktadır. Buna göre hakkında bu kod tesis edilen yabancı şahıs ülkeden deport edilmekte ve yabancıya giriş yasağı uygulanmaktadır.

İlgili yazı: g-87 tahdit kodu

G-89 (Yabancı Terörist Savaşçı Olarak Değerlendirilen Kişiler) 

G-89 tahdit kodu, terörist savaşçı olduğu yönünde şüphe taşıyan yabancılar veya terörist savaşçı olduğu tespit edilen kişiler hakkında konulan koddur. Bu koda dayanılarak yabancı kişinin sınır dışı edilmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca yabancı kişi hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanmaktadır.

İlgili yazı: g-89 tahdit kodu

K Tahdit Kodları (Kaçakçılıktan Arananlar)

K tahdit kodları, kaçakçılık suçunu işlediği bahsinden hareketle aranan yabancı şahıslar için konulan koddur. Bu kod ile yabancı şahsın Türkiye’ye girişi engellenebilir. Ayrıca, Türkiye’de bulunan yabancının, ülkeden çıkışını engellemek amacıyla da bu kod tesis edilebilir. Bu yönüyle K tahdit kodları, suçlu yabancının yakalanması amacına hizmet eder

M Tahdit Kodları

M tahdit kodları, hakkında İnterpol tarafından mavi bülten çıkarılan kişiler için tesis edilen kodlardandır. İnterpol tarafından çıkarılan mavi bülten, suça ilişkin olarak bir kişi hakkında daha detaylı bilgi almak amacına hizmet etmektedir. Kişinin kimliğine ilişkin bilgilerin saptanması yahut daha ayrıntılı veriler elde etmeyi hedeflemektedir.

M-67 (İnterpol Dolandırıcılık)

M-67 kodu, İnterpol tarafından dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen yabancıların, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konulan bir koddur. Hakkında M-67 kodu konulan yabancının Türkiye’ye giriş yapabilmesi, ön izin şartına bağlanmaktadır. Bu ön izin ise İçişleri Bakanlığı’ndan alınır.

İlgili yazı: m-67 tahdit kodu

Yabancı Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması

N Tahdit Kodları

Türkiye’ye giriş yapılmasını ön izin şartına bağlayan kodlar, N tahdit kodlarıdır. Haklarında bu kod tesis edilen yabancıların Göç İdaresi Başkanlığından giriş izni almaları gerekmektedir. Ancak uygulamada bu izin başvuruları çoğunlukla reddedilmektedir. Ret halinde N tahdit kodları, yabancı için süresiz giriş yasağı anlamına gelmektedir.

N-67 (Dolandırıcılık Kodu)

Dolandırıcılık suçu işlemesi nedeniyle, devlet tarafından aranan yabancı hakkında tesis edilen kod, N-67 tahdit kodudur. Bu kod ile, dolandırıcılık suçundan aranan yabancının Türkiye’ye girişi öz izin şartına bağlanmış olur. Ayrıca dolandırıcılık suçunun uluslararası bir niteliğe sahip olması halinde yabancı hakkında N-67 değil M-67 kodu konulmaktadır.

N-82 (İstihzan Kodu)

N-82 tahdit kodu, hakkında ön izin şartı bulunan yabancıya tesis edilen koddur. Bu kod, yabancı şahsın, ülkeye girişinin ön izin şartına bağlı olduğunu ve izin almadıkça ülkeye giremeyeceğini bildirir. Yabancı uyruklu kişinin, Türkiye’ye giriş yapabilmesi için Göç İdaresi Başkanlığından izin alması gerekir. Ancak uygulamada bu izin genellikle verilmemektedir. Bu nedenle bu kod, süresiz giriş yasağına sebep olmaktadır.

N-95 (Giriş Yasağının İhlalinin Para Cezası)

N-95 tahdit kodu, hakkında ülkeye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye giren, (girmeye çalışan) kişilere verilen idari para cezasının ödenmemesi halinde tesis edilen koddur. Böylece, yabancının ülkeye girişi ön izin şartına bağlanmış olur. İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya hudut personelinin  bu kodu koyma yetkisi bulunmaktadır. İzin ise, Göç İdaresi Başkanlığından alınmaktadır.

N-96 (Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası)

Hakkında deport kararı verilen yabancı kişilerin ülkeden çıkması için terke davet prosedürü işletilebilir. Bu prosedür ile yabancı kişiye en az 15 en çok 30 günlük süre verilir. Kişinin bu sürede, ülkeyi terk etmesi istenir. Verilen sürede Türkiye’den ayrılmayan yabancı hakkında N-96 tahdit kodu tesis edilir.

N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası)

Yabancı kişilerin, doğru adres beyanında bulunma ve adres değişikliğini bildirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğe uymayan yabancılara idari para cezası verilir. N-97 tahdit kodu, bu yükümlülüklere aykırı davrandığı yahut bildirdiği adreste bulunmadığı gerekçesi ile uygulanan idari para cezasını ödemeyen yabancı hakkında konulan koddur. Bu kod da, İl Göç İdaresi tarafından konulmakta ve ön izin şartı getirmektedir.

N-99 (Interpol Kodu)

Interpol veya interpol’e üye bir ülke tarafından hakkında arama bülteni çıkarılmış yabancı hakkında N-99 tahdit kodu tesis edilir. Bu kod ile, yabancının ülkeye girişi ön izin şartına bağlanır. Ayrıca bu koda dayanılarak, zaten ülkede bulunan yabancının deport edilmesi de mümkün olabilmektedir.

İlgili yazı: n-99 tahdit kodu

N-119 (İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası)

Herhangi bir izin olmaksızın çalışan yabancılar, idari para cezasına çarptırılır. N-119 Tahdit kodu, bu para cezasını ödemeyen yabancılar hakkında konulan koddur. Ayrıca bu kod, İl Göç İdaresi tarafından konulur.

N-120 (Vize, İkamet, Çalışma İzni İhlali İdari Para Cezası)

Vize, vize muafiyeti, çalışma veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar, bunlar için gereken harcın 1 kat fazlasını ödemektedir. Ayrıca ihlal nedeni ile, kendileri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. N-120 tahdit kodu, bu harç ve idari para cezalarının ödenmemesi halinde konulur. Bu kodu hudut kapısı personelleri koymaktadır.

N-135 (Yasa Dışı Giriş Yapmanın veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası)

N-135 tahdit kodu, yasa dışı olarak Türkiye’ye giriş yapan veya yapmaya çalışan kişilere, bu nedenlere dayalı olarak idari para cezası verildiğini belirtmek amacıyla konulan koddur. Ayrıca, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş veya çıkış yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit kodu konularak, Türkiye’ye girişleri 2 yıl süreyle yasaklanmaktadır.

N-136 (Sınır Dışı Seyahat Masrafı)

N-136 tahdit kodu, yabancı ülkeden ayrılırken seyahat masraflarını ödemediğinde konulan bildirici nitelikteki idari koddur. Yabancı şahsın, masrafları ödeyecek parası olmaması halinde, bu masraflar hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak yabancının, Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafları ödemesi gerekmektedir.

Uygulamada, bu kod deport kararına sebep olmaz. Ayrıca bu kod yerine Ç-136 tahdit kodu konulduğu da görülmektedir.

N-168 (102. Maddenin Ç Bendine Muhalefetten İdari Para Cezası)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102. maddesinde, hangi hallerde idari para cezası verileceği düzenlenmektedir. Bu maddenin ç bendine göre;

  • Sınır dışı kararına binaen idari gözetim altında tutulması sırasında,
  • Geri gönderme merkezinde tutulduğu sırada,
  • Sınır dışı kararının yerine getirilmesi esnasında,

kaçan yabancılar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanır. Bahse konu yaptırım kararına uymayan yabancı şahıslar hakkında N-168 tahdit kodu konulur.

N-169 (Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymama İdari Para Cezası)

Bakanlık tarafından, yabancıların uyması gereken bazı yükümlülükler getirilebilir. İşte bu yükümlülüklerine uymayan yabancı uyruklu kişiler, idari para cezasına çarptırılır. Haklarında uygulanan idari para cezasını ödemeyen yabancılara ise, N-169 tahdit kodu tesis edilir. Bu kod ile, kişilerin Türkiye’ye girişleri ön izin şartına bağlanmış olur.

N-170 (Kabahatler Kanunu veya Diğer İlgili Kanunlardan Kaynaklanan İdari Para Cezası)

Kabahatler kanununda yer alan kabahatlere binaen veya diğer kanunlarda yer alan gerekçelerle yabancı şahıs hakkında idari para cezası uygulanması mümkündür. İşte, yabancılar hakkında uygulanan bu idari para cezaları, N-170 tahdit kodunun konulmasına neden olmaktadır.

N-171 (Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası)

Yabancıların uyması gereken bazı yükümlülükler vardır. Yabancı uyruklu kişilerin bu yükümlülüklere uymaması halinde, idari para cezasına çarptırılmaları söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla N-171 tahdit kodu, yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan yabancılar hakkında tesis edilen koddur.

N-172 (Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı)

Uluslararası koruma kapsamında korunan yabancıların, gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri mümkündür. Bu durumda yabancıların, uluslararası korumaları sona ermektedir. Yabancıların, gönüllü geri dönüş kapsamında Türkiye’den çıkarken seyahat masraflarını ödemesi gerekir. İşte N-172 tahdit kodu, bu masrafların ödenmemesi halinde tesis edilen koddur.

O Tahdit Kodları

O tahdit kodları, uluslararası koruma yolu ile alakalı olarak konulan kodlardır. Özellikle, koruma başvurularının reddedilmesi halinde konulur. Ayrıca yabancı kişinin gönüllü olarak koruma talebinden vazgeçmesi halinde de söz konusu olmaktadır. Bunların her biri farklı kodlardır.

O-100 (Uluslararası Koruma Başvurusundan Gönüllü Olarak Vazgeçen Yabancı/Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)

Yabancı şahısların, uluslararası koruma başvurusunda bulunması mümkündür. Bu başvurudan kendi rızası ile vazgeçen yabancı uyruklu kişi hakkında O-100 tahdit kodu tesis edilir. Hakkında bu kod tesis edilen yabancı kişinin Türkiye’ye girişi 1 yıl süreyle yasaklanmaktadır. Ayrıca, sığınmacı olarak Türkiye’ye gelmiş kişilerin söyledikleri adreste bulunmaması halinde de bu kod konulmaktadır.

O-176 (Uluslararası Koruma Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar 3 Yıl)

O-176 tahdit kodu, yabancı şahıs tarafından talep edilen uluslararası korumanın idare tarafından reddedilmesi halinde konulan koddur. Yabancının, uluslararası anlamda korumaya muhtaçlığının bulunmaması, başvurunun geri çekilmiş olması veya kabul edilemez başvuru olması halinde bu tahdit kodu konulur. Konulan bu kod, şahsın Türkiye’ye girişini 3 yıl süre ile engellemektedir.

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

Uluslararası koruma başvurusu reddedilmiş olan, uluslararası korumadan yararlanırken bu koruması iptal edilen yabancı hakkında tesis edilen kod, O-177 tahdit kodudur. Bu tahdit kodu ile, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye girişi 5 yıl süre ile yasaklanır. Ancak çeşitli yollar ile tahdit kodunun kaldırılması mümkündür. 

V Tahdit Kodları

V-68 (İkamet İzni Bakanlık İznine Tabi)

V-68 tahdit kodu, yabancının başvurduğu ikamet izinlerinin, bakanlık iznine bağlı olduğu durumlarda konulan idari koddur. Hakkında bu kod tesis edilen kişi, bakanlıktan izin almadıkça kendisine ikamet izni verilmez. Burada söz edilen bakanlık, İçişleri Bakanlığıdır.

V-69 (İkamet İzni İptal Edilenler)

V-69 tahdit kodu, ikamet izni iptal edilen yabancılar hakkında tesis edilen koddur. Bu kod ile, yabancı şahsa yönelik 5 yıl süreyle yeniden ikamet izni verilmemesi sağlanmaktadır.

İlgil yazı: v-69 tahdit kodu

V-70 (Sahte Evlilik)

Türk vatandaşıyla evlilik yoluyla vatandaşlık kazanabilmek adına sahte evlilik yapanlar hakkında tesis edilen kod, V-70 tahdit kodudur. Hakkında bu kod konulan yabancı şahsın, ikamet izni iptal edilir ve hakkında  5 yıl süreyle ülkeye giriş yasağı uygulanır

V-70 tahdit kodu, bazen dayanaksız şekilde konulmaktadır. Yabancı şahsın evliliğinin gerçek olmasına rağmen formalite olduğu gerekçesi ile bu kod tesis edilmektedir.

İlgil yazı: v-70 tahdit kodu

V-71 (Adres Değişikliğini Bildirmeyen, Gerçeğe Aykırı Beyan Eden Yabancılar)

Yabancı şahıslar, özellikle ikamet izni başvurusunda bulunurken adreslerini doğru bildirmekle mükelleftirler. Ayrıca adres değişikliği yaptıklarında, bu değişikliği bildirmeleri gerekmektedir. İşte bu yükümlülüklere aykırı davranan yabancılar hakkında V-71 tahdit kodu düzenlenir. 

Yabancılar, ikamet izni başvurusu yaptıkları günden itibaren en fazla 20 gün içinde adres bildirmelidirler. Kolluk görevlileri, şahsın bildirdiği adreste bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve bu adreste bulunmaması halinde yabancı hakkında V-71 tahdit kodu tesis edilmektedir. Ayrıca, ikamet izni başvurusu da reddedilmekte ve hakkında giriş yasağı kararı verilmektedir.

Yabancı şahsın kendi rızası ile ülkeyi terk etmesi halinde giriş yasağı uygulanmamaktadır.

İlgil yazı: v-71 tahdit kodu

V-74 (Çıkışı Bakanlık/Valiliklere Bildirilecek Yabancılar)

Uluslararası koruma izni ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların ülkeden çıkışları izne tabidir. V-74 tahdit kodu ve diğer ülkeden ayrılmanın izne tabi olduğu durumlarda, yabancı şahıs hakkında tesis edilen koddur. Bu kodun da usulsüz olarak konulduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. Böyle bir halde, kodun kaldırılması gerekmektedir.

V-77 (Ahıska Türkü Olmadığı Halde Başvuruda Bulunanlar)

Ahıska Türkleri, Türk soylular özelinde tanınan çalışma veya ikamet izinlerine başvuru yapabilmektedir. Ancak bu başvurunun kabulü için, kişinin gerçekten Ahıska Türkü olması gerekmektedir. Aksi halde başvuru reddedilecektir. İşte V-77 tahdit kodu, Ahıska Türkü olmadığı halde bu başvuruda bulunan kişiler hakkında tesis edilmektedir.

V-84 (10 Gün İçinde İkamet İzni Alma Koşuluna Bağlı Olarak Giriş Yapanlar)

V-84 tahdit kodu, 10 gün içerisinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak Türkiye’ye giriş yapan yabancılar hakkında tesis edilmektedir. Bu kod, 10 gün içerisinde ikamet izni alma koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancıların oturma izni başvurusu yapmaması halinde konulmaktadır.

İkamet izni almak için Türkiye’ye girişe izin verilmesine şartlı giriş uygulaması denilmektedir. Ancak bu sisteme 09.06.2020’den itibaren son verilmiştir. Dolayısıyla bu kodun günümüzde uygulama alanı yoktur.

V-87 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Geçici Koruma Sahibi)

Türkiye’de geçici koruma ile bulunan, yani bu statüye sahip kişilerin kendi rızaları ile ülkelerine dönmeleri mümkündür. Buna gönüllü geri dönüş ismi verilmektedir. İşte V-87 tahdit kodu, geçici koruma statüsüne sahip yabancı şahısların, ülkelerine gönüllü geri dönüş yapmaları halinde konulmaktadır. Genellikle Suriye vatandaşı kişilerde görülmektedir.

V-88 (Çalışma İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar)

Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar hakkında V-88 tahdit kodu konulur. Bunun yanı sıra, yabancının idari para cezasına çarptırılması yahut ülkeye girişinin engellenmesi de mümkündür.

V-89 (Geri Kabulü Sağlanan Yabancılar)

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan yabancılar hakkında deport (sınır dışı) kararı verilmektedir. Yasa dışı yollarla ülkede bulunan yabancının bir başka ülke tarafından kabul edilmesi, geri kabul olarak nitelendirilmektedir. İşte bu şekilde geri kabulü sağlanan yabancılar hakkında V-89 kodu konulmaktadır.

V-91 (Ülkeden Çıkışı İzne Tabi Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar)

Geçici koruma izni ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların ülkeden çıkışları izne tabidir. V-91 tahdit kodu ve diğer ülkeden ayrılmanın izne tabi olduğu durumlarda, yabancı şahıs hakkında tesis edilen koddur. Bu kodun da usulsüz olarak konulduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir. Böyle bir halde, kodun kaldırılması gerekmektedir.

V-92 (Mükerrer Kaydı Olan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar)

V-92 tahdit kodu, birden çok kere geçici koruma talebinde bulunan yabancılar hakkında tesis edilen koddur. Yabancıların, birden çok defa geçici koruma talebinde bulunması  halinde son yapılan başvuru geçerli olmaktadır. Diğer başvurular ise geçerliliğini yitirmektedir.

V-137 (Türkiye’yi Terke Davet Edilenler)

Çalışma ve ikamet izin ihlallerinde, yabancıların ülkeden çıkarılması gerekmektedir. bu gibi hallerde, terke davet prosedürü işletilir. Bu prosedüre göre yabancıya, en az 15 en çok 30 günlük süre verilerek kendi rızası ile ülkeden çıkması istenmektedir. İşte hakkında terke davet prosedürü uygulanan yabancıya, ülkeden çıkıp çıkmadığının kontrolü gibi nedenlerle V-137 tahdit kodu konulmaktadır.

V-144 (57-A Kapsamında Serbest Bırakılanlar)

Yabancı şahsın, ülkeden deport edilmesi halinde, kendi ülkesinde veya gönderileceği herhangi bir ülkede; ölüm cezası, işkence veya insanlık dışı muamele görme ihtimalinin bulunması halinde deport kararı verilmez.  Bu gibi hallerde, yabancı şahıs için insani ikamet izni çıkarılır. Ayrıca yabancı şahıs hakkında V-144 tahdit kodu tesis edilir.

V-145 (Gönüllü Geri Dönüş)

V-145 tahdit kodu, uluslararası koruma kapsamında olup kendi ülkesine kendi rızası ile geri dönen yabancı hakkında konulan koddur. Yabancı şahsın ülkesine geri dönmesi halinde, kendisine tanınan uluslararası koruması da sona erer. Geçici koruma altında olup ülkesine gönüllü dönüş yapan yabancı hakkında ise V-87 kodu uygulanmaktadır.

V-146 (Türk Pasaportu Şerhli)

Adli işleme tabi tutulan Türk vatandaşlarının pasaportlarına şerh düşülür. İşte, pasaportunda bu şerh bulunan Türk vatandaşları hakkında V-146 tahdit kodu tesis edilir. Ayrıca, hakkında adli işlem yapılmış bulunan Türk vatandaşlarının pasaport başvurularının reddedildiği de görülmektedir.

V-147 (Pasaportu Şerhli Türk Vatandaşı Eşi)

Pasaportuna adli işlem şerhi konularak hakkında V-146 tahdit kodu uygulanan Türk vatandaşı kişinin eşi hakkında V-147 tahdit kodu uygulanmaktadır. Ayrıca, tıpkı V-146 kodunda olduğu gibi, V-147 kodunda da, yapılan pasaport başvuruları reddedilmektedir. Bu tahdit kodlarının kaldırılması halinde, yurt dışına çıkış işlemlerinde de herhangi bir engel kalmayacaktır.

V-148 (Geçici Barınma Merkezinde Barınan Kişi)

Ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış ve ülkesine geri gitme imkanı bulunmayan yabancılar için geçici koruma merkezleri bulunmaktadır. İşte bu merkezlerde bulunan yabancılar hakkında V-148 tahdit kodu tesis edilir. Bu kod ile, yabancının geçici barınma merkezinde bulunduğunun bildirilmesi amaçlanır. Yabancı şahsın merkezden çıkması halinde ise, bu kodun kaldırılması gerekmektedir.

V-153 (AYM 3. Ülkeye İlişkin Tedbir Kararı)

Yabancının, kendi ülkesine deport edilmesi; ölüm cezası veya işkence gibi beden bütünlüğünün zarar görme ihtimalini barındırıyor ise, yabancı kişi güvenli 3. bir ülkeye gönderilmektedir. Bu halde, Anayasa Mahkemesine, tebdir talepli yapılan başvurunun kabulü halinde yabancı hakkında V-153 tahdit kodu tesis edilmektedir.

V-154 (Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İdare Mahkemesine Başvuru)

Yabancı hakkında deport, yani sınır dışı kararı verilmesi halinde, kararın iptal davası açılması  suretiyle kaldırılması mümkündür. Ayrıca, iptal davası açıldığı, deport kararını veren kuruma da bildirilmektedir. Bu durumda ise, yabancı şahıs, iptal davası sonuçlanıncaya dek deport edilememektedir. İşte V-154 tahdit kodu, sınır dışı kararına karşı iptal davası açan yabancı hakkında tesis edilen koddur.

V-155 (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tedbir Kararı)

Yabancı şahsın, Türkiye’de maruz kaldığı bir uygulama dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurması ve AİHM tarafından yabancıya ilişkin tedbir kararı verilmesi halinde, hakkında V-155 tahdit kodu tesis edilir. Ancak bunun için, yabancı şahsın tedbir başvurusunun, AHİM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

V-156 (Avukatlık Vekalet Ücreti)

Yabancılar, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açacakları davalarda avukat yardımı talep edebilirler. Açılan davanın reddedilmesi veya davanın kaldırılması halinde, avukatlık ücretleri yabancı kişi tarafından ödenmek zorundadır. İşte bu ücretin ödenmemesi halinde yabancı hakkında tesis edilen kod, V-156 tahdit kodudur.

V-157 (İkamet İzni Talepleri Reddedilenler)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen sebeplere dayalı olarak yabancının ikamet izin başvurusunun reddedilmesi halinde, hakkında V-157 tahdit kodu tesis edilmektedir.

V-158 (Yabancı Temsilcilik Personel/Aile Üyesi Kimlik Kartı İptal)

V-158 kodunun uygulanabilmesi için, kişinin yabancı dış temsilciliklerinde çalışıyor olması veya çalışan kişinin aile bireylerinden biri olması gerekir. Bu temsilciliklerde çalışan kişilerin veya aile üyelerinin kimlik kartının iptal edilmesi durumunda V-158 tahdit kodu konulur. 

V-159 (Üçüncü Ülkeye Geçiş İçin Ülkemize Gelenler)

Bilgilendirici tahdit kodları arasında yer alan V-159 tahdit kodu, Türkiye üzerinden bir başka ülkeye geçiş yapacak olan yabancı şahıs hakkında konulur. Türkiye’nin transit bir geçiş ülkesi konumunda olması dolayısıyla, uygulamada bu koda sıklıkla rastlanmaktadır. Yabancı için herhangi olumsuz bir durum oluşturmamaktadır.

Y Tahdit Kodları

Y tahdit kodları, İnterpol tarafından hakkında yeşil bülten çıkarılmış kişiler için tesis edilen kodlardır. Yeşil bülten, uluslararası arenada suç şüphesi taşıyan veya suçlu olan kişiler için konulur. Bu bültenin amacı, İnterpol’e üye olan ülkeleri, şahıs hakkında uyarmak veya yabancı kişi hakkında bilgi almaktır. 

Yabancı Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yabancılar hakkında konulan tahdit kodları; idareye başvuru ve iptal davası yolu ile kaldırılabilmektedir. Ayrıca, meşruhatlı vize yolu ile, yabancı şahsın ülkeye girişinin önü açılmaktadır. Bunların yanı sıra, tahdit kodu ile birlikte deport kararının da verildiği hallerde, deport kararının kaldırılması davasında kodun da kaldırılması talep edilebilmektedir.

Tahdit kodlarının; çalışma veya ikamet izni iptali, vize iptali, sınır dışı edilme, ülkeye giriş yasağı uygulanması gibi birden fazla olumsuz sonucu vardır. Tahdit koduna itiraz yollarında yapılacak esasa yahut usule ilişkin hatalar, yabancının izinlerinin geri alınmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle, sürecin yabancılar avukatı ile yürütülmesinde fayda vardır.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

Tahdit Kodunun Kaldırılması İdari Başvuru

Yabancı hakkında tahdit kodunun kaldırılması için başvurulabilecek ilk yol, idari başvuru yoludur. İdareye itiraz, gerekçeli bir dilekçe ile, tahdit kodunun konulmasını takip eden günden itibaren 60 gün içinde yapılmaktadır. Başvurunun yapılacağı makam, Göç İdaresi Başkanlığıdır.

Başkanlık, 30 gün içinde talebe yanıt vermelidir. Eğer bu süre içinde herhangi bir yanıt vermezse, talebi reddettiği kabul edilir. Başvuru, dava açma süresini durdurur, cevaptan sonra süre yeniden işlemeye başlar. Yani talebin reddi veya reddedilmiş sayılması durumlarında, 60 günlük idari dava açma süresinden kalan zamanda, iptal davası açılabilir.

Örnek vermek gerekirse, 60 günlük dava açma süresinin 25. gününde idareye başvuruda bulunan yabancı şahıs, cevabı takip eden günden itibaren 35 gün içinde iptal davası açmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı düşer. 

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ve Giriş Yasağının İptali İçin İdari Dava

Tahdit kodunun ve buna bağlı olarak konulan giriş yasağının kaldırılmasında bir diğer yol iptal davasıdır. Bu dava, idareye başvurmadan veya başvurduktan sonra açılabilir. Dava açma süresi ise, kararın tebliğinden itibaren 60 gündür. İlk derece mahkemesinden alınacak karara karşı tebliğden sonraki günden itibaren 30 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılan iptal davaları, yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz. Yürütmenin durabilmesi için, kodun uygulanmasının devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız olan zararların doğmasının muhtemel olması gerekmektedir. Bunun ispatı ve yürütmenin durdurulmasının mahkemeden talep edilmesi halinde, mahkeme yürütmeyi durdurur. 

Tahdit Kodunun Kaldırılması İçin Meşruhatlı Vize

Yabancıların ülkeye giriş yapabilmelerine imkan tanıyan bir başka yol meşruhatlı vizedir. Bu yol ile, hakkında giriş yasağı kararı verilmiş olan yabancı şahsın ülkeye girmesine olanak tanınmaktadır. Ancak meşruhatlı vize her durumda verilmemektedir. Özellikle milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakınca oluşturan yabancılara, meşruhatlı vize imkanı sağlanmamaktadır.

Meşruhatlı vize; aile birleşim vizesi, öğrenci vizesi, ticaret vizesi, tedavi vizesi gibi çeşitli vizeler şeklinde verilmektedir. Ancak bunların verilebilmesi için, verilecek vize türü için öngörülmüş şartların mevcut olması gerekir. Her bir vize için şartlar ayrı ayrı düzenlenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır? ” başlıklı yazıda yer almaktadır.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Yabancı kişi, hakkında verilen sınır dışı etme kararına karşı, tebliğden itibaren 7 gün içinde iptal davası açabilir. Ancak, bu 7 günlük süre içinde yabancının her an sınır dışı edilmesi mümkündür. Bunun için, en kısa sürede dava açılmalıdır.

Mahkeme, açılan bu davayı yaklaşık 3-4 ay içinde karara bağlamaktadır. Ayrıca ilk derece mahkemesinin verdiği bu karar kesindir. Yani karara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulamaz.

Sınır dışı etme kararına karşı iptal davasında, mahkemeden talep etmiş olmak şartıyla, tahdit kodunun da kaldırılması mümkün olmaktadır. Böylece, deport kararının ve tahdit kodunun aynı davada karara bağlanması sağlanmış olmaktadır. Böyle bir talep bulunmazsa, deport kararının kaldırılması durumunda tahdit kodu kendiliğinden kaldırılmaz. Konu hakkındaki detaylar, “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” yazısında yer almaktadır.

Deport kararının iptali davalarında, davanın açılmasıyla sınır dışı işlemleri durmaktadır. Davadan çıkacak karara göre yabancı şahsın sınır dışı işlemleri tamamlanarak ülkesine gönderilir veya deport kararı kaldırılır. Ancak, geri gönderme merkezinde tutulan yabancı, yürütmenin durdurulmasına dayanarak salıverilmez. Bunun için ayrıca idari gözetim kararına itiraz etmek gerekmektedir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Sınır dışı edilmek üzere, geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancılar, deport kararının iptali davası süresince salıverilmek için idari gözetim kararına itirazda bulunabilir. İdari gözetim kararına itiraz, deport kararını veren Sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Yabancı, idari gözetim altında tutulduğu müddetçe karara itiraz edebilir. Sulh ceza hakimliğinin konu hakkında verdiği karar kesindir.

İdari gözetim kararına itiraz prosedürü, başvuru şartları, başvuru süresi ve konu hakkındaki detaylı bilgi “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı makalede yer almaktadır

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Tahdit kodunun kaldırılması, yaklaşık olarak 1 yıl sürer. Yetkili makama itirazda bulunulması, mahkemenin iş yükü, istinaf yoluna başvuru gibi sebeplerle, bu sürenin uzaması gündeme gelmektedir.

Tahdit Kodu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

Tahdit kodu kaldırma dava harç ve masrafları yaklaşık olarak 4.000 TL’dir. Bu masraf tutarları yetkili makamlar tarafından yeniden yayınlanmaktadır. 10.07.2023 tarihinden itibaren iptal davalarının harç ve masrafları aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
İDARE MAHKEMESİ VE İSTİNAF HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.
Bölge İstinaf Başvuru Harcı,738,00 TL,
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HARCI,2.220,60 TL.

Tahdit Kodu Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahdit kodunu kaldırmada yetkili ve görevli mahkeme, Ankara idare mahkemeleridir. Sınır dışı etme kararının iptali davalarında yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Yabancı tahdit kodlarının varlığı, yabancı için ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu hak kayıplarından başlıcaları ve en önemlileri, yabancının sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişinin yasaklanmasıdır. Bunlar dışında bu koda dayanılarak, yabancının ikamet ve çalışma izni gibi sahip olduğu çeşitli izinlerin de iptal edilmesi mümkündür. Tüm bu olumsuz durumların bertaraf edilmesi için yabancılar avukatından destek alınmalıdır.