g-82 Tahdit Kodu

G-82 Tahdit Kodu

G-82 kodu, yabancıların Türkiye’ye girişlerine engel getiren idari kodlardan biridir. G-82 tahdit kodu ile yabancı şahıslar gümrükte ülkeye alınmamakta veya geri gönderme merkezine götürülerek deport edilmektedir. Ülkeye alınmayan veya sınır dışı edilen kişilerin, G-82 kodunun kaldırılması için hukuki yollara başvurması gerekmektedir.

G-82 Tahdit Kodu Nedir?

G-82 tahdit kodu, milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı şahıslar için konulan tahdit kodudur. G-82 tahdit kodu, yabancının, Türkiye’ye giriş yapamamasını ve Türkiye’de ise süresiz olarak sınır dışı edilmesine sebep olur.

Hangi fillerin milli güvenlik aleyhine faaliyet olarak değerlendirildiği kanunda açık değildir. Bu değerlendirme idarenin takdirindedir. İdare, durumu saptarken somut verilere dayanmakla yükümlüdür. Ancak G-82 kodunun uygulanmasında zaman zaman somut delillere dayanılmadığı görülmektedir. Somut delil olmaksızın kişi hakkında kod konulması hukuka aykırıdır ve dava yoluyla kaldırılabilir.

G-82 Tahdit Kodu Neden Konulur?

G-82 tahdit kodu, milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan kişinin Türkiye’ye girişinin engellenmesi için konulur. Yahut, yabancı Türkiye’de bulunuyorsa çalışma ve ikamet izinleri iptal edilerek sınır dışı edilmesi için de konulmaktadır.

Terör örgütleriyle bağlantı kurmak, kaçakçılık gibi pek çok suç ve bu suçtan elde edilen paraların aklanması suçu Türkiye’nin milli güvenliği hususunda tehlike oluşturmaktadır. Ancak bu hususların bunun somut delillere dayanması gerekmektedir. Bu aşamada, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler kullanılmaktadır.

G-82 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

G-82 tahdit kodu, kodu düzenleyen idari birime başvuru yolu ve iptal davası açma yoluyla kaldırılır. Ayrıca, adına tahdit kodu ve giriş yasağı düzenlenen yabancı, meşruhatlı vize yoluyla ülkeye giriş sağlayabilir.

G-82 tahdit kodu kaldırmak için başvurulacak tüm yollarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hukuki gerekçenin ortaya konulmasıdır. Kapsam ve niteliği itibariyle G-82 tahdit kodunun düzenlenmesinde hukuka aykırılığın açıkça ortaya konulmaması halinde başvuruların reddi gündeme gelmektedir. Bu noktada, alanında uzman bir yabancılar avukatı danışmanlığında ilerlemek oldukça önemlidir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

G-82 tahdit kodunun kaldırılması için başvurulabilecek ilk hukuki imkan idari makama itirazda bulunmaktır. Başvuru yapılacak idari birim, Göç İdaresi Başkanlığıdır. Tahdit koduna ilişkin itiraz, gerekçeli bir dilekçe ile Başkanlığa sunulur. İtirazın sunulabileceği süre, tahdit kodunun yabancı tarafından öğrenilmesini yahut tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür.

İdari makama başvuru yolu, dava açmadan önce başvurulacak zorunlu bir yol değildir. İtiraz yoluna başvurmadan doğrudan iptal davası açmak mümkündür. Bunun yanında, idari makamın, yapılan itirazı reddetmesi yahut 30 gün içinde cevap vermemesi halinde de iptal davası açılabilir.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesinde iptal davası açmak, adına tahdit kodu düzenlenen yabancının başvurabileceği bir diğer hukuki yoldur. Dava, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılmaktadır. Davanın reddedilmesi halinde, istinaf ve temyiz kanun yolları açıktır.

İptal davasının açılabileceği süre oldukça önemlidir. Kural olarak, dava, tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. İptal davası açılmadan önce yetkili makama başvurulmuşsa, kararın tebliğinden itiraz başvurusuna kadar geçen süre 60 günün içinde sayılır.

G-82 tahdit kodunun iptali davasının açılması idari işlemin yürütümünü kendiliğinden durdurmamaktadır. Bu yüzden, idari işlemin yürütümünün durmasını sağlamak için yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmalıdır. Aksi halde davanın açılması, yürütmeyi kendiliğinden durdurmaz.

Tahdit kodlarının iptali ve iptal davasının açılabileceği süreye ilişkin detaylı bilgi “yabancı tahdit kodları ve tahdit kodlarının kaldırılması” başlıklı makalede detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

G-82 tahdit kodu ve ülkeye giriş yasağına rağmen, meşruhatlı vize yoluyla ülkeye giriş sağlanabilir. Meşruhatlı vize, tam olarak tahdit kodunun kaldırılması amacına hizmet etmez. Tahdit kodunun varlığına rağmen yabancının ülkeye girebilmesini sağlar.

Meşruhatlı vize, aile, sağlık yahut eğitim gibi durumlarda verilen istisnai bir vize türüdür. Meşruhatlı vizenin verileceği haller, başvuru prosedürü, gerekli belgeler gibi hususlar “meşruhatlı vize nedir nasıl alınır” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Yabancı hakkında verilen deport kararı, iptal davası ile kaldırılmaktadır. Sınır dışı kararına karşı iptal davası, deport kararının yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde açılmalıdır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Ancak, idare mahkemesinin ret kararı vermesi halinde, Anaya Mahkemesine bireysel başvuru yapma imkanı bulunmaktadır.

Açılan bu dava, idare mahkemesi tarafından yaklaşık olarak 4-6 ay arasında sonuçlanmaktadır. Yabancı, idari gözetim kararına itiraz etmediği müddetçe, sınır dışı davası sonuçlanıncaya kadar geri gönderme merkezinde tutulacaktır.

Konuya ilişkin detaylar, “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” makalesinde yer almaktadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Yabancı, ülkeden gönderilmek üzere geri gönderme merkezine getirilmişse buradan çıkarılması için idari gözetim kararına itiraz edilmelidir. Aksi halde yabancı, geri gönderilinceye dek yahut deport kararı iptal edilinceye dek merkezde kalmaya devam edecektir. İtirazın yapılacağı yetkili makam, sulh ceza hakimliğidir.

Konuya ilişkin detaylar, “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

G-82 Tahdit Kodu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Tahdit kodunun kaldırılması yaklaşık 1 yıl sürer. 1 yıllık süre, idarenin başvuruya cevap süresine, mahkemelerin iş yüküne ve mahkemeye sunulan belgelerde eksiklik bulunmasına bağlı olarak değişmektedir.

Tahdit Kodu Kaldırmada Dava Harç ve Masrafları

G-82 tahdit kodu kaldırmada dava harç ve masrafları yaklaşık olarak 4.000 Türk Lirası’dır. Harç ve masraflar, her yıl değişmektedir. 10.07.2023 tarihinden itibaren iptal davalarının harç ve masrafları aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Temyiz,300-500 TL.
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.
İDARE MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ; İTİRAZ VE KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı,1.330,20 TL,
Temyiz Karar Harcı,562,65 TL,
Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Danıştay Karar Düzeltme Harcı,562,65 TL,
Bölge İstinaf Başvuru Harcı,738,00 TL,
Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz Harcı (İstinaf),738,00 TL,
Danıştay Başvuru Harcı (İdare),414,60 TL,
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (İdare),444,60 TL,
Danıştay Karar Harcı,562,65 TL.
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HARCI,2.220,60 TL.

Tahdit Kodu Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

G-82 tahdit kodu kaldırmada görevli ve yetkili mahkeme, Ankara idare mahkemeleridir. G-82 tahdit kodu ile verilen deport kararının iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme, kararı veren makamın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Sonuç

G-82 tahdit kodu; yabancı şahsın, milli güvenliği tehdit eden bir unsur olarak görülmesi halinde verilen koddur. Yabancı şahsın deport edilmesi, çalışma ve ikamet izinlerinin kaldırılması ülkeye girişinin yasaklanması gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu ve benzeri sonuçlarla karşılaşmamak adına hukuki yollara başvurmak gerekir. Başvurulan hukuki yollarda olumlu sonuç almak adına yabancılar avukatından destek alınmalıdır.