n-99 Tahdit Kodu

N-99 Tahdit Kodu

N-99 tahdit kodu, Interpol arama listesinde bulunan yabancı kişiler hakkında tesis edilen ve yurda giriş yasağı getiren idari bir işlemdir. Hakkında N-99 tahdit kodu tesis edilen kişiler, ülkeye girişleri için bir ön izin prosedürüne tabidir. N-99 tahdit kodunun kaldırılması için yetkili mercilere itiraz etmek, iptal davası açmak veya meşruhatlı vizeye başvurulur. Ayrıca, yabancı hakkında sınır dışı kararı bulunuyorsa, bu karara karşı da iptal davası açılması gerekir.

N-99 Tahdit Kodu Nedir?

N-99 tahdit kodu, uygulamada Interpol kodu olarak da bilinen, yabancıların Türkiye’ye girişlerinde engel yaratan tahdit kodu türüdür. Bu kod, yabancıların, Interpol’ün arama bülteninde bulunan kişiler arasında olması yahut Interpol sistemine üye bir ülkede aranan kişiler arasında olması halinde konulur.

N-99 tahdit kodu, İl Göç İdaresi Genel Müdürlükleri,  Hudut ve Sahil Genel Müdürlükleri ve diğer bazı yetkili kurumlar tarafından konulur. 

Bu tahdit kodu esasen, yabancıların Türkiye’ye girişlerinde ön izin alınmasını gerektirmektedir. Yani N-99 tahdit kodu bulunan yabancılar, Türkiye’ye giriş yapabilmek için öncelikle yetkili makamlardan izin almalıdır. Ancak uygulamada, “N” tahdit kodu verilen yabancılara Türkiye’ye girebilmeleri adına ön izin çıkarılmadığı, dolayısıyla bu tahdit kodunun Türkiye’ye giriş yasağı niteliğinde olduğu görülmektedir.

N-99 Tahdit Kodu Neden Konulur?

N-99 tahdit kodu, Interpol arama bülteninde bulunan yabancıların Türkiye’ye girişlerini denetlemek amacıyla konulmaktadır. Bu tahdit kodu ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.9 gereğince kamu düzeni ve kamu güvenliğini korumak için konulur. N-99 tahdit kodu sayesinde, yabancının ülkeye girişi ön izne bağlanır ve bu kişi vize muafiyetinden yararlanamaz.

N-99 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

N-99 tahdit kodu, yetkili makama itiraz edilmesi veya idare mahkemesinde iptal davası açılması ile kaldırılır. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

N-99 tahdit kodunun kaldırılması için, Göç İdaresi Genel Başkanlığına itirazda bulunulur. İtiraz, konuya ilişkin gerekçeli bir dilekçe ile yapılır. Ayrıca bu itirazın, tahdit kodunun kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekir.

İdareye başvuru yapıldıktan sonra, Göç İdaresi Başkanlığınca 30 gün içinde karar verilir. 30 gün içinde itiraza cevap verilmezse, itiraz başvurusu reddedilmiş sayılır. Başvurunun reddi halinde iptal davası açılarak tahdit kodu kaldırılabilir. Ayrıca, yabancı kişi hiç itiraz başvurusunda bulunmadan doğrudan idare mahkemelerinde iptal davası açmak hakkına da sahiptir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz başvurusu, itiraz sonuçlanana kadar iptal davası açmak için kanunen belirlenen 60 günlük süreyi durdurur.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

Yabancı kişi, N-99 kodunun kaldırılması için idare mahkemesinde iptal davası açabilir. İptal davası açma süresi, tahdit kodunun kişiye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edildikten sonra ret kararı verildiğinde de iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası açma süresi olan 60 günden, tahdit kodunun yabancıya tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre, 60 günden düşülür.

Örneğin, tahdit kodu kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 32. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 28 günü vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tahdit kodlarının iptal edilmesi için açılacak olan davalarda, dava süreci içerisinde sürelerin takibatı gibi pek çok usuli işlem bulunmaktadır. Ayrıca, dava dilekçesinde kodun iptali için hukuki gerekçelerin de doğru şekilde sunulması gerekir. Bu anlamda, sürecin yönetilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Tüm tahdit kodu türleri ve kodun iptali davasına ilişkin tüm detaylara, “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası” başlıklı makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

N-99 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Hakkında tahdit kodu tesis edilen yabancı kişi hakkında sınır dışı kararı da bulunabilir. Bu durumda, yabancı kişi tahdit kodunun iptali için mahkemeye başvurmuş olsa da, sınır dışı kararı uygulanmaya devam edecektir. Dolayısıyla, tahdit kodunun iptali yanında, sınır dışı kararının iptali için de dava açılması gerekir. Sınır dışı kararına karşı iptal davası, sınır dışı işlemlerini durduracaktır.

Sınır dışı kararının iptali davası, sınır dışı kararının yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılır. Ayrıca, sınır dışı kararına itiraz için açılacak olan iptal davası dilekçesinde, tesis edilen tahdit kodunun kaldırılması da talep edilebilir. Bu durumda, mahkemece uygun görüldüğü takdirde tahdit kodu da kaldırılır.

Sınır dışı kararının iptali davasının 7 günlük süre içinde mümkün olan en kısa sürede açılması gerekir. Zira, idare yabancının sınır dışı işlemlerini tamamladığında, 7 gün içinde yabancının dava açmasını beklemeden kişiyi deport edebilir.

Sınır dışı etme (deport) kararına karşı açılacak olan iptal davası konusu hakkında ayrıntılı bilgi için, sınır dışı kararının iptalinin kapsamlı şekilde incelendiği “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” yazımızı inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Hakkında sınır dışı kararı verilen yabancı, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınabilir. Yabancının geri gönderme merkezinden çıkarılması için kararı veren valiliğin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğine itiraz başvurusu yapılmalıdır.

Bu başlık altında idari gözetim kararına itiraz başvurusu hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı ve kapsamlı bilgi edinmek için “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

N-99 Tahdit Kodu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

N-99 tahdit kodunun kaldırılması amacıyla, idare mahkemesinde açılan iptal davası yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir. Yetkili makama yapılan itiraz başvurusu ise 1-3 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Tahdit Kodu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

N-99 tahdit kodu kaldırma masrafları, idare mahkemesinde iptal davası açılması halinde, dava harç ve giderleri, posta giderleri ve dava sürecine ilişkin diğer harçlar yaklaşık olarak 4.000 TL’dir.

İlgili harç bedelleri her yıl yeniden belirlenmektedir. 2023 yılında idari dava açmak için yapılması gereken masraf tutarları tablodaki gibidir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Temyiz,300-500 TL.
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tahdit kodunun kaldırılmasında yetkili ve görevli mahkeme Ankara idare mahkemeleridir. Tahdit koduna dayanılarak verilen deport kararlarının iptaline ilişkin davalarda görevli ve yetkili mahkeme ise sınır dışı kararını veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemeleridir.

Sonuç

N-99 tahdit kodu, uygulamada en çok karşılaşılan kodlardan biridir. Bununla birlikte, tahdit kodunun kaldırılması işlemi içerisinde pek çok usuli iş ve eylem barındırmaktadır. Ayrıca, tahdit kodunun ve sınır dışı kararının iptal edilmemesi durumunda kişi Türkiye’ye giriş yapamayacak ya da sınır dışı edilecektir. Bu tür olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için alanında uzman yabancılar avukatına danışılması oldukça önemlidir.