ç-152 Tahdit Kodu

Ç-152 Tahdit Kodu

Ç-152 tahdit kodu, yabancıların ülkeye girişlerini belli süreler içerisinde ihtiyaten engellemek amacıyla konulan tahdit kodu türüdür. Adına Ç-152 tahdit kodu düzenlenen yabancıların ülkeye girişi ancak kodun kaldırılması ile mümkün olmaktadır. Tahdit kodunun kaldırılması, yetkili makama itiraz ve iptal davası yollarıyla sağlanır.

Ç-152 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-152 tahdit kodu, ortaya çıkabilecek her türlü ihtimale karşı yabancıların Türkiye’ye girişlerini belirli süre yasaklayan tahdit kodudur. Bu süre, ilgili idari makamlar tarafından 1 yıl olarak belirlenmektedir. Adına Ç-152 tahdit kodu düzenlenen yabancı, sınır kapılarında yapılan bildirim ile yahut yurt içinde yapılan tebliğler ile tahdit kodundan haberdar edilmektedir.

Ç-152 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-152 tahdit kodu, yabancının ülkeye girişini yasaklamak amacıyla konulmaktadır. Bu tahdit kodunu alan kişiler, kodun kaldırılması için başvurulabilecek hukuki imkanlara başvurmadıkları durumda, kodun geçerlilik süresi boyunca ülkeye giriş yapamayacaktır.

Ç-152 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-152 tahdit kodu ve giriş yasağı, yetkili makama yapılan itiraz başvuru veya idari mahkemede açılan iptal davası ile kaldırılır. Bu kod dayanak gösterilerek yabancının sınır dışı edilmesi halinde ise ayrıca sınır dışı kararına itiraz davasının da açılması gerekmektedir.

Ç-152 tahdit kodunun kaldırılması için yapılması gereken hukuki işlemlerde hukuki gerekçenin ortaya konulması oldukça önemlidir. Bununla birlikte, söz konusu tahdit kodu kaldırma işlemleri, usul hukuku alanına giren pek çok işlem barındırmaktadır. Bu sebeple, sürecin alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılarak yürütülmesi faydalı olacaktır.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Ç-152 tahdit kodunun ve bu kod sebebiyle konulan ülkeye giriş yasağının kaldırılması için başvurulabilecek hukuki imkanlardan bir tanesi, yetkili makama itiraz başvurusunda bulunmaktır. İtiraz, gerekçeli bir dilekçe ile Göç İdaresi Genel Başkanlığına yapılmaktadır. İtirazın yapılabileceği süre zarfı, tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. 

Yapılan itirazın yetkili makam tarafından reddedilmesi, 30 gün içerisinde başvuruya cevap verilmemesi yahut belirsiz cevap verilmesi hallerinde, idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Bununla birlikte, yetkili makama başvurmadan, direkt olarak idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. İptal davası açıldıktan sonra, yetkili makama itirazda bulunmak mümkün değildir. 

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

Adına Ç-152 tahdit kodu düzenlenen ve ülkeye girişi yasaklanan yabancının başvurabileceği bir diğer hukuki imkan, idare mahkemesinde iptal davası açmaktır. İptal davası, Göç İdaresi Genel Başkanlığına karşı açılmaktadır. Tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden başlayan 60 gün içinde davanın açılması gerekmektedir. Aksi halde açılan dava reddedilecektir.  

Bu noktada, süre bahsinde dikkatli olunmaktadır. İptal davası açmadan önce yetkili makama itiraz başvurusunda bulunulmuş olması halinde, başvuruya kadar geçen süre, 60 günlük idari dava açma süresi içinde değerlendirilmektedir. Örneğin, 60 günlük idari dava açma süresinin 10.gününde itiraz başvuru yapılması ve idarenin 30 günlük süre içinde herhangi bir günde cevap vermesi halinde, kalan idari dava açma süresi 50 gündür.

Tahdit kodunun ve ülkeye giriş yasağının iptali davasının mahkeme tarafından reddedilmesi halinde, yabancı, istinaf yoluna başvurabilmektedir.

Tüm tahdit kodu çeşitleri ve tahdit kodlarının kaldırılması konusu hakkında detaylı ve kapsamlı bilgiler “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası” başlıklı yazımızda yer almaktadır.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Hakkında Ç-152 tahdit kodu düzenlenen ve 1 yıl süre ile ülkeye girişi yasaklanan yabancı, meşruhatlı vizesi bulunması halinde, vizenin geçerlilik süresince Türkiye’ye girebilir. Meşruhatlı vize; aile birleşimi, eğitim, sağlık gibi özel durumların varlığı halinde idari makamlar tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen özel bir vize türüdür. Meşruhatlı vize başvuruları, yabancının bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliklerine yapılmaktadır.

Meşruhatlı vizenin alınabileceği durumlar, başvuru şartları, başvuru prosedürü ve konu hakkındaki detaylı bilgi “meşruhatlı vize nedir, nasıl alınır” başlıklı makalede açıklanmaktadır. 

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Ç-152 tahdit kodu sebebiyle, yabancı hakkında sınır dışı kararı da verilmişse ayrıca sınır dışı kararına ilişkin iptal davasının açılması gerekmektedir. Aksi halde yabancının, idare tarafından verilen süre içinde ülkeyi terk etmesi gerekir. Yabancının, verilen sürede sınır dışına çıkmaması halinde, yakalanıp geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınması söz konusu olmaktadır.  

Dava, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Diğer bir taraftan, idare, sınır dışı işlemlerini yapmak için 7 günlük süreyi beklememektedir. Bu süre içinde de yabancı sınır dışı edilebilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen yabancıların, derhal iptal davası açması gerekmektedir.

Sınır dışı kararına karşı iptal davasında, mahkemenin verdiği karar kesindir. Diğer bir ifade ile bu karardan sonra, istinaf ve temyiz yoluna başvurulamamaktadır. Ancak, mahkemenin ret kararı vermesinin ardından, adına Ç-152 tahdit kodu düzenlenen yabancı, Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuruda bulunabilir. 

Yabancı, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutuluyorsa, ayrıca idari gözetim kararına itirazda bulunmak gerekmektedir. Zira, sınır dışı kararı açılsa dahi yabancı idari gözetim altında kalmaya devam edecektir.

Ç-152 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davasının açılması yürütmeyi durdurmamaktadır. Diğer bir ifade ile, tahdit koduna ilişkin işlemler, dava açılsa dahi devam eder. Yürütmenin durdurulması, mahkemeye sunulan dilekçe ile talep edilir. Mahkeme ,yaptığı inceleme sonucunda yürütmenin durdurulmasına karar verirse idari işlemler dava sonuçlanıncaya kadar durur.

Süresi içinde açılan sınır dışı kararının iptali davasında, sınır dışı kararına gerekçe oluşturan tahdit kodunun ve ülkeye giriş yasağının kaldırılması da talep edilebilmektedir. 7 günlük dava süresinin geçmesi halinde, tahdit kodunun ve giriş yasağının kaldırılmasına ilişkin iptal davası açılması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylar, “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” makalesinde yer almaktadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına itiraz, deport kararını veren valiliğin bulunduğu Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. İdari gözetim kararına itiraz edilmediği takdirde yabancı, deport kararının iptali süresince geri gönderme merkezlerinde tutulacaktır.

İdari gözetim en fazla 6  ay olmakla birlikte bazı durumlarda 6 ay daha uzatılabilmektedir. Bu süreler dolmasına rağmen geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancıların idari gözetim kararına itiraz etmesi gerekmektedir. Konuya dair detaylı bilgi, “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı yazıda açıklanmaktadır.

Deport kararına ilişkin iptal davasında yürütme kendiliğinden durmaktadır. Yani, yabancı hakkında yapılan sınır dışı işlemler davanın açılması ile durur. Bu noktada, ayrıca yürütmenin durdurulması talebine gerek yoktur.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, idari gözetim kararına itiraz başvurusunun, sınır dışı işlemlerini durdurmayacağıdır. Bu süre zarfında Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen yabancıların ayrıca sınır dışı kararının iptali davası açması gerekmektedir.

Ç-152 Tahdit Kodu

Ç-152 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-152 kodunun kaldırılması talebiyle yetkili makama yapılan itiraz başvurusu 1-3 ay sürer. İdare mahkemesinde açılan, tahdit kodunun ve giriş yasağı kararının iptali davası ise yaklaşık 1 yıl sürmektedir. İlgili kanunda, yabancı hakkında sınır dışı kararı verilmesi halinde açılan iptal davalarının 15 gün içinde karara bağlanacağı belirtilse de uygulamada 4-6 ay sürdüğü görülmektedir.

Başvurulacak olan tüm hukuki imkanlarda, itiraz gerekçesinin açık şekilde ortaya konulmaması, belgelerde eksiklik bulunması, başvurulan makamın iş yükü sürecin uzamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, tahdit kodunun iptali davasının reddedilmesi halinde istinaf ve temyiz yoluna başvurmak da süreci uzatmaktadır. 

Ç-152 Tahdit Kodu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

Ç-152 tahdit kodu kaldırma masrafları, dava başvuru harcı, posta giderleri gibi çeşitli masraflardan ibarettir. Bu tutar, 2023 verilerine göre yaklaşık olarak 4.000 TL’dir. Her yıl yapılan düzenlemeler ile bu tutarlar güncellenmektedir. Sınır dışı kararına karşı ayrıca iptal davası açılması halinde, bu dava için yatırılması gereken masrafların ayrıca yatırılması gerekecektir.  Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru için belirlenen tutar ise 2.220,60 TL’dir. 

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı580 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)588 TL
Başvuru Harcı269,85 TL
Karar Harcı269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı444,60 TL
Delil Tespit Harcı 444,60 TL
İstinaf Yoluna Başvuru Harcı738 TL

Tahdit Kodunun Kaldırılmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Tahdit kodunun kaldırılmasında yetkili ve görevli mahkeme Ankara idare mahkemeleridir. Tahdit koduna dayanılarak verilen deport kararlarının iptaline ilişkin davalarda görevli ve yetkili mahkeme ise sınır dışı kararını veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemeleridir.

Sonuç

Ç-152 tahdit kodu ile karşı karşıya kalan yabancıların, adlarına düzenlenen tahdit kodlarının kaldırılması ve yeniden ülkeye girişlerinin sağlanabilmesi adına hukuki imkanlara başvurmaları gerekmektedir. İdarenin bu konuda sahip olduğu geniş takdir yetkisi sebebiyle, başvurulan hukuki imkanlarda olumlu sonuç alabilmek için hukuki gerekçelendirmelerin doğru yapılması gerekir. Bu itibarla, alanında uzman bir yabancılar avukatından hukuki destek almak faydalı olacaktır.