v-70 tahdit kodu

V-70 Tahdit Kodu

V-70 tahdit kodu; sahte evlilik nedeniyle, yabancıların sınır dışı edilmesine ve 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişlerinin engellenmesine sebep olan bir tahdit kodudur. Bunun sonucunda yabancı, Türk vatandaşlığından çıkarılmakta ve ikamet izni iptal edilmektedir. Hakkında V-70 tahdit kodu düzenlenen yabancını, söz konusu yaptırımlarla uğramamak adına, hukuki imkanlara başvurması gerekmektedir.

V-70 Tahdit Kodu Nedir?

V-70 tahdit kodu; sahte evlilik yaptığı tespit edilen yabancıların ülkeye girişini engellemek için siciline işlenen tahdit kodudur.

Hakkında V-70 tahdit kodu olan yabancının aile ikamet izni iptal edildiği gibi yeniden yaptığı başvurular da reddedilir. Ancak bu kişinin başka bir ikamet iznine başvurması halinde başvuru, V-70 tahdit kodu saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi için, her halde 5 yıllık Türkiye’ye giriş yasağı sona ermelidir.

V-70 Tahdit Kodu Neden Konulur?

V-70 tahdit kodu; ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yaptığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişlerinin 5 yıl boyunca engellenmesi amacıyla konulur. Sahte evlilik yaptığı tespit edilen yabancının sahip olduğu aile ikamet izni de bu amaçla iptal edilmektedir.

Evliliğin sahte olduğu, yetkili makamlar tarafından yapılan soruşturma sonucu somut bilgi ve belgelerle tespit edilmektedir. Bu noktada eşlerin aynı evde yaşaması çok önemli bir kriter olmasına rağmen yeterli görülmemiştir. Evlilik birliğiyle bağdaşmayacak faaliyet, uygulamada çoğunlukla fuhuş olarak kabul edilmektedir. 

V-70 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

V-70 tahdit kodu; idareye itiraz ve dava yoluyla kaldırılır. Bunun dışında V-70 tahdit kodunun etkisi olan Türkiye’ye giriş yasağı, 5 sene sonra kendiliğinden ortadan kalkar.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

V-70 tahdit kodunun kaldırılması için başvurulacak hukuki imkanlardan ilki, gerekçeli dilekçe ile yetkili makama itirazda bulunmaktır. V-70 tahdit kodunun kaldırılması için itiraz mercii Göç İdaresi Başkanlığıdır. İtiraz, tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde yapılmalıdır.

İtirazda, evlenmenin ikamet izni ya da vatandaşlık almak amacıyla yapılmadığı kanıtlanmaya çalışılır. Bu bağlamda evlilik birliği devam ediyorsa bunun ortaya konulması gerekir. Devam etmiyorsa bile evlilik birliğinin sonradan ortadan kalktığı, ancak başlangıçta var olduğunun ortaya konulması gerekmektedir.

İdare, itiraz hakkında 30 gün içinde karar verir. Bu sürede karar verilmemesi zımni ret olduğundan dava açılabilir. İtiraz açık veya zımni olarak reddedilirse, ret kararının verildiği (zımni rette 30. gün) günü izleyen günden itibaren de iptal davası açılabilir.

Örneğin 60 günlük idari dava açma süresinin 40. gününde idareye itiraz edilmiş olsun. İdarenin ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 20 gün dava açma süresi kalmış olacaktır.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

V-70 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası, başvurulacak hukuki yollardan bir tanesidir. Dava, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılmaktadır. İdare mahkemesinin davayı reddetmesi halinde kanun yollarına başvurulabilir. Bu bağlamda bölge idare mahkemelerinde istinafa gitmek mümkündür.

V-70 tahdit kodunun iptali davasında yürütmenin durdurulması için mahkemeden ayrıca talep edilmesi gerekmektedir. Davanın açılması, tahdit koduna ilişkin işlemleri doğrudan durdurmamaktadır. Mahkeme, talebi inceleyip, gerekli olması durumunda yürütmeyi dava sonuçlanıncaya kadar durdurmaktadır.

V-70 tahdit kodu ve kodun kaldırılmasına ilişkin iptal davasına ilişkin detaylar, “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası” başlıklı makalede yer almaktadır.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Meşruhatlı vize; aile, sağlık, eğitim gibi sebeplerle yabancılara verilen özel nitelikli vize türüdür. Meşruhatlı vize sahibi olan yabancı, V-70 tahdit kodu sebebiyle ülkeye girişi yasaklanmış olsa dahi ülkeye giriş yapabilmektedir.

V-70 tahdit kodu alan kişiler meşruhatlı vize başvurusunda bulunabilir. Ancak, vizenin verilip verilmeyeceği hususu idare tarafından takdir edilmektedir. Vizenin verilebileceği haller, başvuru değerlendirme kriterleri ve başvuruya ilişkin bilgiler, “meşruhatlı vize nasıl alınır?” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Tahdit koduna dayanarak sınır dışı etme kararına karşı, kararın yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde iptal davası açılmalıdır. Deport kararının iptali davası açılması halinde, mahkeme karar verinceye kadar yabancı kişi deport edilmemektedir.

Davada yetkili ve görevli mahkeme, sınır dışı etme kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesidir. Deport kararının iptali davası ortalama olarak 4-6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Eğer dava kabul edilirse sınır dışı etme işlemi kaldırılır, reddedilirse sınır dışı etme prosedürü kaldığı yerden uygulanmaya devam eder, yabancı idari gözetim altına alınır.

Davanın reddedilmesi halinde, istinaf ve temyiz yollarına başvuru mümkün değildir. Ancak, sınır dışı kararının iptali talebi reddedilen yabancının, Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuruda bulunma imkanı vardır.

Sınır dışı kararına karşı iptal davasının açılması ise doğrudan idari işlemleri durdurmaktadır. Ayrıca deport işlemlerinin durdurulmasının mahkemeden talep edilmesine gerek yoktur.

Uygulamada, olumlu sonuçlanan sınır dışı davalarında, v-70 tahdit kodunun da iptal edilmesi mümkündür. Uygulamaya ilişkin benzeri detaylar, “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” yazısında açıklanmaktadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancıların, sınır dışı davası süresince salıverilmesi için idari gözetim kararına itiraz etmeleri gerekir. Sınır dışı davasının açılması, deport işlemlerini durdurduğu için yabancını, dava süresince geri gönderme merkezinde tutulması söz konusu olmaktadır.

İdari gözetim kararına itiraz, deport kararını veren valiliğin bağlı bulunduğu yer sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Yabancının geri gönderme merkezinde tutulduğu süre boyunca, itirazda bulunmak mümkündür.

İdari gözetim kararının kimler hakkında, ne kadar süre ile verilebileceği ve konu hakkındaki diğer detaylar, “idari gözetim kararına itiraz” yazısında açıklanmaktadır.

V-70 Tahdit Kodu

V-70 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Tahdit kodunun kaldırılması süresi, uygulamada yaklaşık olarak 1 yıl sürer. Özellikle kanun yollarına gidilmesi halinde süreç daha da uzamakta, birkaç yılı bulabilmektedir.

Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücret ve Dava Masrafları

Tahdit kodu kaldırma dava masrafları yaklaşık olarak 4.000 Liradır. Bu ücret, posta masrafı ve dava harçlarından ibarettir. Bu tutarlar 10.07.2023 tarihinden itibaren belirlenen dava masraflarıdır. Dava masrafları her yıl, yeniden değerleme oranına göre güncellenmektedir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
İDARE MAHKEMESİ VE İSTİNAF HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.
Bölge İstinaf Başvuru Harcı,738,00 TL,
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HARCI,2.220,60 TL.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

V-70 tahdit kodunun kaldırılmasında yetkili ve görevli mahkeme, Ankara idare mahkemeleridir. Bu tahdit koduna dayanarak verilen sınır dışı kararının iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme, kararı veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

V-70 tahdit kodu, aile ikamet izni almak için sahte evlilik yaptığı anlaşılan yabancılara verilen tahdit kodudur. Bu tahdit kodu ile yabancının deport edilmesi, izinlerin iptal edilmesi ve yabancının 5 yıl süreyle ülkeye girişi yasaklanması gündeme gelmektedir. Yabancı, tahdit kodunun kaldırılması için hukuki imkanlara başvurmalıdır. Başvurulan hukuki yollarda olumlu sonuç alabilmek için alanında uzman bir yabancılar avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.