yabancıların çalışma izni iptali

Yabancıların Çalışma İzni İptali

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların almış olduğu çalışma izni iptal edilebilir niteliktedir. Çalışma izni iptali, Kanunda belirtilen durumların mevcut olması durumunda söz konusu olur. Ayrıca yabancıyı çalıştıran işveren de çalışma izninin iptali için başvuruda bulunabilir.

Yazımızda yabancıların çalışma izni iptali hangi durumlarda söz konusu olur, işverenin yabancının çalışma iznini iptal edebilmesi için neler yapması gerekir vs. soruları tüm ayrıntılarıyla açıklayacağız. Çalışma iznine sahip olan yabancılar ve yabancı çalışanı olan işverenlerin dikkat etmesi gereken ayrıntılara sahip önemli bir konudur. Bu nedenle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Çalışma izninin iptal edilmesi ile birlikte yabancı yeni bir izin almadan Türkiye’de çalışamaz duruma gelir. İşveren açısından da çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştırması, idari para cezasına hükmedilmesini gerektirir. Belirtilen şekilde önemli sonuçlar doğurması sebebiyle sürecin bir avukat yardımı ile takip edilmesi önemlidir.

Çalışma İzni İptali Nedir?

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların aldığı iznin, Kanun’da gösterilen nedenler ile veya işverenin yaptığı başvuruyla iptal edilmesine çalışma izni iptali denir. Çalışma izni iptal edilen yabancının Türkiye’de çalışması yasal değildir.

Çalışma izninin iptaline ilişkin kararın tebliğinden sonra izin hükümsüz olacaktır. Yabancı iptal edilen çalışma izninin aslını, iptalin tebliğ edilmesinden itibaren 1 hafta içinde Bakanlığa iade etmelidir.

Çalışma izni ve iptali ile ilgili düzenlemeler, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alır. Çalışma izninin alınmasına dair prosedür de bu mevzuatta yer alır. Bununla ilgili olarak ‘çalışma izni‘ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Çalışma izni üzerinden oturma izni alan yabancıların çalışma izninin iptali aynı zamanda oturma iznini de iptal edecektir. Bu konu ile ilgili oturma izninin iptali yazımızı okuyabilirsiniz.

Yabancıların Çalışma İzni İptali infografik

Çalışma İzni İptal Sebepleri

Çalışma izni yabancının veya işverenin talebiyle veya kanunda gösterilen sebeplerin gerçekleşmesi durumunda re’sen iptal edilebilir. Çalışma izninin iptal sebepleri Uluslararası İşgücü Kanunu m. 15’te düzenlenmiştir. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yabancının Türkiye’ye çalışma izni verilmesinden sonra 6 ay boyunca gelmemesi.
  • Yabancının pasaportunun veya bunun yerine kullandığı belgenin geçerliliğini yitirmesi.
  • Uluslararası İşgücü Kanunu’nda belirtilen hükümlere uygun olarak çalışmadığının tespit edilmesi.
  • Çalışmasının herhangi bir neden ile sonlanması.
  • Sonradan çalışma izni başvurusundaki bilgilerin yanıltıcı, belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi.
  • Turkuaz Kart sahibi olup buna ilişkin geçiş süresinde istenilen bilgi ve belgeleri iletmemesi ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin fark edilmesi.
  • Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek, sınır dışı edilme kararı alınacak bir yabancının söz konusu olması.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının, yabancının Türkiye’de çalışmasının kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceğini bildirmesi.
  • Süreli çalışma izinlerinde kesintisiz olarak 6 aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak 1 yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması (Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler bu sürelerin dışındadır.)
  • Yabancı Turkuaz Kart sahibi ise ve yurt dışında kaldığı süre Bakanlığın belirlediği süreyi aştı ise.

Çalışma İzninin İşveren Tarafından İptal Edilmesi

İşverenlerin yabancının çalışma iznini iptal etmek için başvuruda bulunması mümkündür. Bu başvuru online olarak e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği gibi avukat vekaleti ile de yapılabilir.

Ayrıca bu tür durumlarda sadece basit bir iptal süreci değil, ciddi anlamda işçi – işveren uyuşmazlıkları ortaya çıkabilmektedir. Örneğin usul veya esasa ilişkin meselelere aykırı şekilde işçi çıkarılırsa “işten çıkarılan işçinin hakları” başlıklı yazımızdaki sonuçlar doğabilir.

Çalışma İzni İptal Dilekçesi

Çalışma izni iptal dilekçesi hazırlanırken usuli hata yapılmaması, başvurunun doğru ilerleyebilmesi açısından oldukça önemlidir. İnternet ortamında birçok örnek dilekçe metni mevcuttur. Ancak bu metinler somut durum ile ilgisi olmayan hatalı dilekçelerdir. Bu örnek metinlere itibar etmemenizi tavsiye ederiz.

Dilekçe hazırlanırken tüm ayrıntılar dikkate alınmalı yabancı hakkında bilgiler eksiksiz bir şekilde dilekçede yer almalıdır. Bu süreçte bir avukattan destek almak oluşacak hataları önleyecektir.

Çalışma İzni İptal Edilenler Neler Yapabilir?

Bakanlık, çalışma izni iptali kararını ilgililere gerekli kurallara uyarak tebliğ eder. Tebliğ yabancıya, vekiline veya işverene yapılır.

Bakanlığın verdiği çalışma izninin iptaline ilişkin kararın tebliğinden itibaren 30 günlük süre içinde karara itiraz edilebilir. 30 günlük süre hak düşürücü niteliktedir. İtiraz yetkili makamlarca incelenerek bir karar verilir.

Bunun haricinde idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açık olduğu için yabancıların çalışma izni iptali karşısında idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açılabilir. İdare mahkemesinde idari işlemin iptali kararı çıkarsa çalışma izninin iptalinin iptali sağlanmış olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda çalışma izni nedir, hangi durumlarda kimler tarafından iptal edilebilir sorularını ayrıntılı olarak yanıtladık.

Çalışma izni başvurusu sürecinde ve iptal kararının ilgiliye tebliğinden sonra yapılacak itiraz ve veya dava süreci dikkat edilmesi gereken ayrıntılara sahiptir. İlgili yabancının hak kaybına uğramaması için sürecin yabancı hukuku avukatı ile takip edilmesi gerekir.