Google ve Youtube Vergileri

Google ve Youtube Vergi Yükümlülüğü

Google ve Youtube vergileri son zamanlarda içerik üreticilerinin öncelikli meselesi haline gelmiştir. Bu nedenle kişilerin bu platformlar üzerinden elde ettikleri adsense gelirlerinin nasıl ve neye göre vergilendirileceğini sizler için değerlendirdik.

Yazımızda Google ve Youtube vergileri nasıl ödenir, hangi vergisel yükümlülükler söz konusudur, nelere dikkat edilmelidir gibi sorulara hukuki zeminde cevap vereceğiz. Vergi meselesi önemli ve hassas bir konudur. Bu nedenle yazımızı dikkatli okumanızı öneririz.

Adsense Vergi Yükümlülüğü Nedir?

İçerik üreticilerinin Youtube ve Google üzerinden paylaştıkları içeriklerin içerisinde yerleştirilen reklamlardan ötürü elde edilen gelirlere adsense geliri, bunların vergilendirilmesine de adsense vergisi denir.

Google ve Youtube vergileri aslında son birkaç senenin tartışma konusudur. Bundan önce Gelir İdaresinin vergi gündeminde bu platformlardan elde edilen gelirler yoktu. Son birkaç senedir adsense vergilendirmesi söz konusu olmaktadır.

Bugün artık adsense gelirleri ticari kazanç olarak kabul edilmektedir ve Google ve Youtube vergileri bu esas üzerine yıllık gelir vergisi ile beyan edilecektir. Bunun yanında şuna da değinmek lazım ki, Google ve Youtube gelirlerinin vergilendirilebilmesi için bunların düzenli gelir olması gerekir.

Miktarın sürekli olarak aynı olması değil o platform üzerinden düzenli olarak gelir elde ediliyor olması lazımdır ki genellikle buralardan elde edilen gelirler düzenlidir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki vergilendirme meselesi büyük önem taşır. Aşağıda detayına yer verecek olsak da burada kısaca izah etmekte yarar görüyoruz, vergi ödememek suç değildir ancak vergi beyan etmemek suçtur ve çok ciddi sonuçları vardır.

Bu nedenle sürecin titizlikle takip edilmesi gerekir. Bu noktada yapılacak en sağlıklı şey özellikle bilişim alanında deneyim sahibi vergi avukatlarından yardım almak olacaktır.

Şirket Kurmak Gerekli mi?

Ticaret şirketleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerinde detaylı şekilde yer alır. Uygulamada en çok görülen şirket türleri anonim ve limited şirketlerdir. Ancak belirtmemiz gerekir ki Google ve Youtube vergileri için şirket kurmak şart değildir.

İçerik üreticisinin adsense vergisi ödemek için yalnızca bir vergi mükellefi olması yani bilinen adıyla vergi açılışı yapması yeterlidir. Kişi bu şekilde vergi açılışı yaptığı zaman faaliyet gösterdiği alan üzerinden otomatik olarak bir takım vergi ödemesi ile yükümlü olur.

Uygulamada Google ve Youtube vergileri için şirket kurmanın zorunlu olduğu yönünde yanlış bir kanı mevcuttur. Esasen bunun nedeni, kişinin vergi yükümlülüğü için başvurduğu zaman şirket kurduğunun zannedilmesidir.

Buna uygulamada şahıs şirketi de denilmektedir. Ancak bunun hukuki karşılığı kişinin alelade bir vergi mükellefi olması yani vergi açılışı yapmasıdır. Dolayısıyla şirket kurmak gerekli değildir ancak pek tabii ki bir limited şirket veya anonim şirket üzerinden Google ve Youtube vergileri de şirkete adapte edilebilir.

Youtube Vergi Cezası

Yukarıda da belirttiğimiz üzere vergi ödememek tek başına bir suç değildir. Vergi borcu ödenmediği zaman bu borç faizlenir ve amme alacaklarının tahsil usulü kuralları doğrultusunda cebri icraya konu olur. Ancak cezai anlamda bir suç değildir. Tabii ki somut olayın özelliklerine göre bir takım idari para cezaları söz konusu olabilir.

Burada asıl önemli olan vergi beyanında bulunmaktır. İçerik üreticisinin adsense geliri elde ettiğini Gelir idaresine bildirmemesi kanuni anlamda suç teşkil eder. Bu suç “vergi ziyaı” suçudur.

Vergi Usul Kanunu m. 341 düzenlemesine göre vergi ziyaı “mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini” demektir.

Yani içerik üreticisi adsense gelirleri ile ilgili vergi mükellefiyeti oluşturmak için gerekli hukuki işlemleri yapmazsa vergi ziyaı suçunu işlemiş olur. Görüldüğü üzere Google ve Youtube vergileri önemli sonuçlar içermektedir.

Bunun yanında vergi kaçakçılığı suçu da büyük önem taşır. Vergi kaçakçılığında ise geliri ve vergiye esas alınacak bir takım unsurları gerçeğe aykırı beyan etmek suç olarak düzenlenmiştir.

Youtube vergileri beyan edilmediğinde ayrı bir suç, gerçeğe aykırı beyan edildiğinde ayrı bir suç oluşmaktadır. Peki adsense vergi cezası ne kadardır? Bunu bir tablo ile göstermemiz gerekirse:

Adsense Vergi Cezası
Adsense gelirinin beyan edilmemesi (vergi ziyaı) Ziyaa uğratılan vergi tutarının bir katı kadar vergi cezası
Vergi kaçakçılığı halinde (hileli, eksik beyan vs.) ziyaa uğratılan vergi tutarının 3 katı kadar ceza (iştirak edenlere 1 kat ceza)
Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya yanıltıcı belge düzenleyenler-kullananlar 18 ay ile 3 yıl arası hapis cezası
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar, hiç koymayanlar, belgeleri sahte olarak düzenleyenler-kullananlar 3 yıl ile 5 yıl arası hapis cezası

Vergi ziyaı suçu 5 yıl içinde tekrar işlenirse %50 fazla olarak cezalandırılır. Usulsüzlük fiilleri 2 yıl içinde tekrar işlenirse %25 fazla olarak cezalandırılır. Bu saydığımız cezaların verilmiş olması, geçmişe dönük söz konusu gelirlerin vergilendirilmeyeceği anlamına da gelmez. Hem vergi tahakkuk ettirilecek hem de ceza uygulanacaktır.

Aslında bu bahsettiklerimiz temel vergi suç ve cezalarıdır. Artık Google ve Youtube vergileri de söz konusu olduğu için bu fiiller içerik üreticileri tarafından işlendiği zaman gene suç teşkil edecektir.

Youtube Vergi Borcu Ne Kadardır?

Adsense vergisi ticari kazanç olarak kabul edilir. Bu noktada ödenecek olan en temel vergi yıllık gelir vergisi olacaktır. Yıllık gelir vergisi yapılan işin niteliğine ve hacmine göre %15 ile %35 arasında değişmektedir.

Bunun haricinde %18 KDV gündeme gelmektedir. KDV normal şartlarda yurtiçi mal ve hizmet geliri ile ilgilidir.

Dolayısıyla Google ve Youtube vergileri hesaplanırken gelirin kaynağının yurtiçi – yurtdışı olup olmadığına göre KDV ödemesi söz konusu olur. Burada gelirin kaynağı ve miktarı elbette ki içerik üreticisinin beyanı üzerine hesaba katılır. Yani Youtube vergi hesaplama işleminde içerik üreticisinin beyanı üzerine hesaplama yapılır.

Tıklamalar yurtdışından yapılıyor ise bunlar üzerinden KDV ödemesi yapılmayacaktır. Kişi işi ile ilgili yaptığı giderler için ödediği KDV’yi, adsense vergisi üzerinden hesaplanan KDV’den düşebilecektir.

Burada eksik – hatalı beyanlar, hileli evraklar veya hiç beyan etmeme durumunda ne gibi cezalar verileceğine yukarıda yer verdik. Kişi vergi açılışı ile birlikte artık ‘işe başlama beyanı’ yapmış olduğu için işyeri ile ilgili stopaj ödemesi söz konusu olur. Stopaj ödenen kira üzerinden aylık veya 3 ayda bir ödenen bir vergidir.

Eğer malik olunan taşınmazda içerik üreticiliği yapılıyorsa bu durumda emsal kira bedeli üzerinden stopaj ödemesi söz konusu olur. Tüm bunların haricinde somut olayın özelliklerine ve kişinin faaliyetine göre çeşitli vergiler söz konusu olabilir. Örneğin şartları oluşmuşsa kurumlar vergisi, damga vergisi, geçici vergi söz konusu olabilir. Bunlar tamamen muhasebe ile ilgili meselelerdir.

Belirtmemiz gerekir ki 30 yaşın altındaki kişiler ilk defa vergi açılışı yapıyorsa genç girişimci desteğinden yararlanarak 1 yıl boyunca Bağ-Kur ödemesinin Devlet tarafından yapılmasını sağlayabilir ve 3 yıl boyunca belirli bir miktara kadar gelir vergisinden muaf olabilmektedir.

Adsense Vergisi Nasıl Ödenir?

Google ve Youtube vergileri, muhasebeci aracılığı ile düzenli olarak ödenebilir. İçerik üreticisinin anlaştığı muhasebeci onun adına düzenli olarak beyan edilmesi gereken tarihlerde beyanname verecek, ödeme tarihlerinde de ödeme yapacaktır.

Ancak içerik üreticisi bu süreci kendisi de takip etmek isteyebilir. Bu durumda Gelir İdaresinin online sistemi üzerinden gerekli tarihlerde gerekli beyannameleri vermesi ve düzenli ödemelerini yapması gerekir.

Tabi bu aşamaya gelmeden önce vergi açılışı veya şirket kuruluşu yapılmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak ‘şahıs şirketi ve kuruluşu’, ‘limited şirket kuruluşu’ ve ‘anonim şirket kuruluşu’ başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşu tercih edilecekse bunun hukuki zemini doğru bir şekilde oturtulmalıdır. Bu noktada yapılacak en sağlıklı şey deneyimli şirketler hukuku avukatları ile irtibata geçmek olacaktır.

Adsense Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Adsense vergisi hiç beyan edilmezse yukarıda izah ettiğimiz üzere vergi ziyaı cezası söz konusu olacaktır. Adsense vergisi beyan edilmiş ancak ödenmemişse bu durumda amme alacaklarının tahsil usulüne göre cebri icra yolu ile tahsil edilecektir.

Bunun haricinde bu vergilerin ödenmemiş olması kişinin farklı yerlerde karşısına çıkabilir. Çeşitli idari işlerine mani olabilir. Bu nedenle verginin beyanı ve ödenmesi büyük önem taşır.

Sonuç Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda Google ve Youtube vergileri neye göre hesaplanır, nasıl ödenir vs. soruları cevapladık. Görüldüğü üzere sonuçları ve hukuki zemini bakımından oldukça ciddi bir konudur adsense vergilendirmesi.

Bu nedenle sürecin önemsenmesi ve özellikle ciddi miktarlarda ve düzenli gelir elde edenlerin bu süreci muhasebecisi ile takip etmesi gerekir. Hukuki noktada uzun vadede sorun yaşamamak adına da yukarıda bahsettiğimiz gerekli durumlar için deneyimli bilişim hukuku avukatlarından yardım alınmalıdır.

Bu makale faydalı mıydı?