telif hakları avukatı

Telif Hakları Avukatı

Ülkemizde özellikle son yıllarda telif hakkı ile ilgili yapılan değişikliklerden sonra telif ihlali çok ciddi yaptırımlara bağlanmıştır. Bu tarz bir ihlal sonucunda ortaya çıkan yargılamanın önemli sonuçları olacağı için tarafların hukuki yardıma ihtiyacı artmaktadır. Bu noktada telif hakları avukatına duyulan ihtiyaç artıyor.

Yazımızda telif ihlali ile ilgili sürecin ayrıntılarına girmeyeceğiz. Bununla ilgili olarak “telif hakları” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Telif hakları avukatı arayışınız için bizimle iletişime geçmek isterseniz telefon veya e-posta ile ulaşabilirsiniz ancak telif hakları avukatı ve işlevi ile ilgili bilgi almak için yazımızı da okuyabilirsiniz.

Aşağıda telif avukatının ne olduğu, ne tür faaliyetler yürüttüğü, telif hakkı ile ilgili hukuki sürecin genel özelliklerinden bahsettik.

Telif Hakları Avukatı Nedir?

Telif hukuku alanında tecrübe edinmiş, bu alanda dava ve farklı hukuki işlemleri sık sık yapan avukatlara telif hakları avukatı denir. Telif avukatları özellikle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6759 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında çalışmalarını sürdürür.

Türkiye’de avukatlar kural olarak her hukuki uyuşmazlıkta kişilere destek verebilir. Yani resmi olarak yapılan bir görev ayrımı bulunmaz. Ceza avukatı, boşanma avukatı veya telif hakları avukatı gibi isimler ise belirli alanlarda çalışmayı tercih eden avukatlar için kullanılır.

Telif Hakkı Nedir?

Bir kişinin fikir eseri olarak ortaya koyduğu değerlerin hukuki olarak korunmasına telif hakkı denir. Esasen söz konusu hakkın koruması 5846 sayılı FİSEK kapsamında yer alır. Ancak marka – tasarım ihlali gibi durumlarda 6759 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında hukuki süreç başlatılır. Bunlar arasındaki ayrımı bir tablo ile özetlemek gerekirse;

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunan Değerler 6759 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Korunan Değerler
 • Fotoğraf
 • Yazılım
 • Video vs.

her türden fikir ve sanat eseri şeklinde somut görünüm kazanan değerler

 • Coğrafi İşaret
 • Patent
 • Faydalı Model ve Faydalı Ürün Adları

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu konu oldukça ayrıntılıdır. Önemli ayrıntılar için ‘telif hakkı’ başlıklı yazımız incelenebilir.

Telif Hakları Avukatı Ne Yapar?

Telif hakları avukatı, kendisine hukuki yardım için başvuran kişilerin adli yargıdaki dava ve başvuru işlemlerini yapar, idari mercilere gereken başvuru ve bildirimleri temsilen iletir. Biraz daha özelde şu işlemlerin sıklıkla telif hakları avukatının gündeminde olduğunu söyleyebiliriz:

 • Telif, marka, patent, tasarım vs. ihlali durumunda maddi ve manevi tazminat davası açma ve açılan davalarda hukuki yardım sağlama
 • Telif hakkı alma ve tescil işlemleri ile ilgili ön araştırma yapma, işlemleri başlatma ve takip etme
 • Telif ihlali dolayısıyla ihtarname gönderme ve dava açma
 • Gerekli durumlarda erişimin engellenmesi için tebligat ve adli merciilere başvuru
 • Telif hakkı koruma araçları konusunda danışmanlık
 • Tescil ve patent işlemlerinin takibi
 • İlgili hakların yenilenmesi için gereken işlemlerin takibi
 • İhtiyati tedbir kararı kaldırma, rehin işlemleri takip etme
 • Telif koruması ve ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair eğitimler
 • Bahsettiğimiz haklara konu eserlerin devri, satışı vs. işlemlerin yapılması ve sözleşme hazırlama
 • Marka hakkına tecavüz patent hakkı ihlali gibi durumlarda dava ve tebligat süreçleri takibi
 • Telif, patent, marka, tasarım ihlallerine karşı cezai süreç başlatma ve başlatılan süreci takip etme
 • Telif hakkına tecavüzün meni gibi acele işlerin takibi

Telif hakları avukatı bunlarla birlikte durumun koşullarına göre diğer konularda da hizmet verebilir.

Telif Davalarının Genel Özellikleri

Bahsettiğimiz hakların ihlali halinde başlatılacak belirli başlı hukuki prosedürler vardır. Bu prosedürlerin hangilerinin başlatılması gerektiği telif hakları alanında uzman bir avukat aracılığı ile belirlenmelidir ancak bunlara kısaca değinmek gerekirse:

Tecavüzün Ref’i Davası: Halihazırda mevcut bir hak ihlali varsa somut olayın özelliklerine göre tecavüzün ref’i davası açılabilir. Bu dava söz konusu ihlalin sona erdirilmesini konu edinir. Mahkemenin bu davada vereceği kararlar, telif sahibinin mali ve manevi haklarını koruyucu nitelikte olur.

Tecavüzün Men’i Davası: Eser sahibinin henüz ihlal edilen bir hakkı olmasa da ihlalin gerçekleşmesi çok muhtemelse tecavüzün men’i davası açılabilir. Burada basit olmayan fakat somut şüphelerin varlığından bahsediyoruz.

Tazminat Talepleri: Bahsettiğimiz hakları ihlal edilen kişiler hem maddi zararlarını gidermek için hem de manevi zararlarını gidermek için tazminat talep edebilir. Manevi zararı giderilmesi için belirli bir miktar para veya başka şekilde giderim yolu tercih edilebilir. Ayrıca maddi tazminat basit bir hesaplama ile yapılmaz. Burada çoğu zaman akla gelenin çok çok fazlası tazminat miktarları ile karşılaşılabilir. Dolayısıyla süreç büyük bir önem ile takip edilmelidir.

Cezai Süreç: Kişinin bahsettiğimiz hakları ihlal edildiği zaman, ihlalden sorumlu olanlar genel olarak 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası ile yargılanır. Kanunda hangi fiilin ne ceza ile yaptırıma bağlandığı ayrıntılı olarak yer alıyor. Ayrıca bazı hallerde hapis cezasına ek olarak adli para cezasına hükmedilir. Belirtmemiz gerekir ki yukarıda saydığımız hukuki süreçlerle birlikte cezai süreç işler. Yani her ikisi de söz konusu olur.

Telif Hakları Avukatının Önemi

Yukarıda telif hakları avukatının ne gibi faaliyetler sürdürdüğünü ve sürecin genel özelliklerini izah etmeye çalıştık. Anlaşılacağı üzere çok önemli sonuçları olan bu sürecin tecrübeli bir avukat yardımı ile sürdürülmesinin önemi yadsınamaz.

Hatalı yahut ihmali işlemler ile süreci içinden çıkılmaz bir hale sokma ihtimali unutulmamalıdır. Hukuki problemlerin henüz ortaya çıkmadan önüne geçmek adına telif hakları avukatından danışmanlık almak önemlidir.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuki süreçlerin kendine has özellikleri ve şartları mevcuttur. Bunlara dikkat etmek gerek. Tabi davanın haklılığı ve bunun hukuki zeminde gereği gibi savunulması da önemlidir. Aksi halde haklı iken haksız konuma düşülebilir. Telif hakları avukatı burada doğal olarak önem taşıyor.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)