İstanbul Telif Hakları Avukatı

İstanbul Telif Hakları Avukatı

İstanbul telif hakları avukatları ve telif hukuku alanı, son yıllarda yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede gündeme gelen düzenlemeler çerçevesinde gün geçtikçe daha önem arz etmektedir. Dolayısıyla, İstanbul’da telif hakkına ilişkin gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenebilmesi bakımından telif avukatları, çeşitli hukuki faaliyetler göstermektedir.

Yazıda, İstanbul telif avukatlarının temel faaliyetleri, iletişim bilgileri, avukatlık hizmetinin ücretleri, ne tür davaların hangi mahkemelerde açılacağı gibi hususlara değinilmiş, bunların yanında uygulamada merak edilen çeşitli konular da cevaplandırılmıştır. Bu nedenle yazıyı dikkatle okumakta fayda vardır.

Mıhcı Hukuk İstanbul Telif Hakları Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, telif hukuku alanında gündeme gelebilecek birçok uyuşmazlık çeşidini çözümlemekte ve müvekkillerine avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. Aşağıda, bu alanda yürütülen hukuki hizmetlerden bazılarına yer verilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki İstanbul telif avukatlarının faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Telif hakkının konusunu teşkil eden bir ürün için telif hakkı alma ve tescil işlemlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesi ve kişinin hakkının tesis edilmesinin sağlanması,
 • Telif hakkının ihlal edilmesi durumu karşısında hakkı ihlal edilen kişiye, ihlali gerçekleştirene karşı ihtarname göndermesi konusunda hukuki destek sağlanması ve ihtarname gönderilmesi,
 • Telif hakkı sahibi olan kimsenin, söz konusu hakkını çeşitli ihlallere karşı hukuken nasıl koruyacağı konusunda kendisine hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkı ihlali söz konusu olduğunda, hakka yönelen tecavüzün ortadan kaldırılması ve bu çerçevede gündeme gelebilecek tazminat istemlerinin ileri sürülmesi maksadıyla gerekli davaların açılması, bu kapsamda müvekkile avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkı sahibi için gündem olabilecek çeşitli sözleşme türlerinin hazırlanması yahut imza öncesi süreçlerde değerlendirilmesi noktasında hak sahibine hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hakkı sahibi olan kişinin hakkını etkin bir biçimde hukuken nasıl kullanabileceği ve çeşitli vesilelerle faydasını nasıl edineceği yönünde kendisine danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Telif hukukuna ilişkin olarak gündeme gelebilecek uyuşmazlıklarda eğer aciliyet arz eden bir husus söz konusu ise ihtiyati tedbir alınması için gereken sürecin ivedilikle başlatılması ve hak sahibi müvekkilin mağduriyet yaşamaması adına gereken adımların atılması,
 • Telif hakkı ihlalleri karşısında yürütülecek hukuki süreçlerin yanında cezai yargılama sürecinin de etkin biçimde ilerleyebilmesi için gerekli adımların atılması.

İstanbul Telif Hakları Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Telif Hakları Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Telif Hakları Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul telif hakları avukatının müvekkillerine sağladığı avukatlık hizmetleri için söz konusu olacak ücretler, uygulamada merak konusu olmaktadır. Burada ücretin belirlenmesi bakımından birkaç unsurun belirleyici olduğunu ifade etmekte fayda vardır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan tavsiye niteliğindeki tutarlar, ücretin belirlenmesi noktasında fikir sağlayacaktır. Fakat tek etmen bu tarife olmayacaktır. Somut olayın şartları ve mahiyeti, sürecin olası koşulları göz önünde bulundurulup müvekkil ile yapılan görüşmeler neticesinde ücret saptanmasında bulunulacaktır. 

DİKKAT: İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu tarife, avukatlar için bağlayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla, somut olayın şartlarına göre, tarifede yer alan tutarların üzerinde veya altında anlaşılması da mümkündür. Aşağıda, fikir vermesi için ilgili tarife kapsamındaki kimi ücret kalemleri yer almaktadır.

TELİF HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL TELİF HAKLARI AVUKATI ÜCRETİ,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Şikayet ve Takibi,11.000,00 TL,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Sanık Müdafiliği,16.500,00 TL,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Süreç İçin Müdahil Vekilliği,16.500,00 TL,
Delil Tespit Davası,7.500,00 TL,
Maddi-Manevi Tazminat Davası,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İhlal Karşısında İhtarname Düzenleme,5.500,00 TL,
İhtiyati Tedbir Alınması,10.200,00 TL,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri,10.200,00 TL.

İstanbul Telif Hakları Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatları, uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli soruları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

İstanbul’da Telif Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da gündem olacak telif davalarının ne kadar süreceğine ilişkin net bir zaman dilimini ifade etmek son derece zordur. Çünkü uygulamadaki yoğunluğa ve somut durumun şartlarına göre değişkenlik arz edecek unsurlar söz konusudur. Fakat Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatları, sürecin en hızlı ve verimli biçimde ilerlemesi için gereken gayreti göstermektedir.

İstanbul’da Telif Davası Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da görülen telif davaları süreçlerinde gündem olabilecek çeşitli masraflar söz konusudur. Bunlardan bazılarına aşağıda liste halinde yer verilmiştir.

Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23 TL,
Bilirkişi Ücreti: 580 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL,
Tanık Gideri (1 kişi için): 34 TL.

İstanbul Telif Hakları Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesinde birden fazla kıstas mevcuttur. İstanbul Barosunun yayınladığı ve tavsiye niteliğinde olan avukatlık asgari ücret tarifesi, somut durumun şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler çerçevesinde avukatlık hizmetinin ücreti saptanacaktır. Belirlenen bu ücret, baro tarifesinin üzerinde de altında da olabilir.

İstanbul Telif Hakları Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul telif hakları avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Bazılarında ise ilk etapta bir miktar alınır, sonraki süreçte iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır.

İstanbul’da En İyi Telif Hakları Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların, en iyi telif hakları avukatı yahut İstanbul’un en iyi telif hakları avukatı gibi nitelemeleri kendileri adına ileri sürmeleri, TBB meslek etik ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatları, yerli ve yabancı birçok müvekkile bu alanda hizmet sağlamaktadır.

İstanbul’da Telif Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Telif haklarına ilişkin gündeme gelecek uyuşmazlıklar için ihtisas mahkemeleri olan fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri, görevli mahkemeler olacaktır. Fakat bu ihtisas mahkemeleri her adliyede bulunmayabilir. Söz konusu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise bu davalar, genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir. Aşağıda, bu alanda gündeme gelecek kimi davalar ve bunların görüleceği mahkemeler sıralanmıştır.

İSTANBUL TELİF DAVALARI,MAHKEME,
Telif Hakkı İhlaline Karşı Cezai Davalar,Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
Tecavüzün Önlenmesi Davası,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi,
Delil Tespiti Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
İhtiyati Tedbir Alınması,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri,Fikri ve Sınai Haklar-Asliye Hukuk Mahkemesi.

İstanbul Telif Hakları Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatları, çeşitli birçok hukuki faaliyetleri sürdürmektedir. Bunların bazı temel örnekleri aşağıda sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir söz konusu avukatların faaliyet alanları, aşağıda sıralananlarla sınırlı değildir.

 • Telif hakkına konu olabilecek nitelikte bir ürünü ortaya koymuş olan kişinin bu durumunu ve telif hakkını tescil etmesi, hakkın korunması ve diğer kişilere karşı ileri sürülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu noktada, ilgili süreçlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. 

İstanbul telif hakları avukatı, müvekkil adına bu süreci yürütecek ve gereken usul işlemlerini gerçekleştirerek müvekkilin ilgili hakkı kazanması yönünde adım atacaktır.

 • Telif hakkı sahibi olan kişi tarafından bu hakkın etkin biçimde hukuken nasıl kullanılacağı, hakka ilişkin çeşitli sözleşmelerin nasıl düzenlenmesi ve nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi hususlar, uygulamada merak konusu olmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatları, söz konusu durumlar için müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Telif hakkına sahip olan kişilerin bu haklarının hukuken korunması bakımından yapılması gerekenler noktasında İstanbul telif hakları avukatları, süreci müvekkil adına idame ettirmekte ve olası hukuki problemlerin önünü kesme noktasında gerekli tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede hak sahibine, hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 
 • Bir kimsenin telif hakkı ihlal edilmiş durumda ise ve bu ihlalin giderilmesi aciliyet arz eden bir nitelik taşıyorsa, İstanbul telif  hakları avukatınca ivedilikle hukuki süreç başlatılır ve ihtiyati tedbir talebi mahkemeye karşı ileri sürülerek müvekkilin hakkına karşı söz konusu olan ihlalin ortadan kaldırılması sağlanır.
 • Müvekkilin telif hakkının ihlaline sebep olan kimselere karşı maddi-manevi tazminat talep edilmesi noktasında ve tecavüzün giderilmesi noktasında yürütülecek hukuki süreçlerde İstanbul telif hakları avukatları, müvekkile avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Müvekkilin telif hakkına karşı ihlalde bulunan kişilere karşı yürütülecek olan hukuki süreçlerin yanında şayet bu çerçevede düzenlenmiş bir suç söz konusu ise bunun için de gerekli şikayetlerde bulunulur ve süreç İstanbul telif hakları avukatınca takip edilir.

Telif Hakları Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul telif hakları avukatlarının faaliyet alanlarına, iletişim bilgilerine, avukatlık hizmeti ücretlerine ve uygulamada merak konusu olan çeşitli hususlara değinilmiştir.

Telif hukuku, hakkın gerek kazanılması gerekse korunması bakımından hukuki ve teknik detaylar içeren bir alandır. Bu nedenle, söz konusu alana dair gündem olacak herhangi bir hukuki problem karşısında mağduriyet ve hak kaybı yaşamama adına, İstanbul hukuk bürosu telif hakları avukatlarından hukuki destek almakta fayda vardır.

DİKKAT: Şayet Ankara ve çevresinde avukat arıyor iseniz “Ankara Telif Hakları Avukatı” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.