istanbul miras avukatı

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu’nun miras hukuku davalarında deneyimli avukatları tarafından sürdürülmektedir.

Aşağıda İstanbul miras avukatı ücretleri, iletişim bilgileri, süreç içerisindeki işlevi ve önemi ile sık sorulan sorulara değindik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

İstanbul Miras Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları; İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan avukatlık ofisinden müvekkillerine İstanbul miras avukatı hizmeti sunar.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul miras avukatı çalışmaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Miras mallarının paylaşımı,
 • Mirastan mal kaçırmanın önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir, şerh, sözleşme vb. hukuki süreçler,
 • Mirasın reddi süreci ve işlemleri,
 • Mirastan feragat (vazgeçme) işlemleri,
 • Vasiyetnamenin hazırlanması, tenfizi ve iptali işlemleri,
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemleri, 
 • Mirasçılık belgesinin alınması, mirasçılık belgesine karşı dava,
 • Tereke mallarının tespiti davası,
 • Miras payının başka bir kişiye devredilmesi işlemi,
 • İzalei şüyu davası, mirastan mal kaçırma durumunda tasarrufun iptali vb. davalar,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması, icrası ve bundan kaynaklı davalar.

Bu sayılanlar İstanbul’da en çok karşılaşılan miras hukuku işleridir. İstanbul miras avukatı, bu sayılanlar dışındaki miras hukuku faaliyetlerini de etkin bir şekilde sürdürür.

İstanbul Miras Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Miras Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Miras Avukatı Ücretleri

İstanbul miras avukatı ücreti, müvekkil ile miras avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Bu ücretin ne kadar olacağına; davanın parasal karşılığı, uyuşmazlığın hangi  aşamada olduğu, aşağı – yukarı ne kadar süreceği, ne tür işlemler yapılacağı vb. hususlar etki eder. 

Ayrıca İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesi de öne çıkar. Genellikle İstanbul miras avukatı ücreti bu tarifeye göre belirlenir. Ancak bu tarife avukatlar için bağlayıcı değildir. Sadece tavsiye ve yol gösterici niteliktedir. 

Yani İstanbul miras avukatı ücreti aşağıdaki tabloda yer alan rakamlardan yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. Bu konuda net bilgi edinmek için İstanbul miras avukatına sorulmalıdır.

İstanbul miras avukatı ücreti 2023 İstanbul Barosu tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

İSTANBUL MİRAS HUKUKU İŞLERİ,2023 İSTANBUL MİRAS AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Mirasçılık belgesinin alınması,10.500,00 TL,
Ortaklığın giderilmesi davası,25.000,00 TL’den az olmamak üzere malın müvekkile kalan kısmının %10’u,
Terekeye ihtiyati tedbir,15.000,00 TL,
Reddi miras,15.000,00 TL,
Şirkete ve miras ortaklığına mümessil atama,15.000,00 TL,
Mirasta defter tutulması,20.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’i,
Mirasçılık belgesinin iptali,15.000,00 TL,
Terkin ve mirasta iade davaları,38.000,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i,
Tapu iptal ve tescil davaları,44.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Vasiyetnamenin iptali davası,44.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Önalım (şufa) davası,38.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası,31.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Tasarrufun iptali davaları,25.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme,8.000,00 TL,
Miras, istisna, taksim sözleşmelerinin hazırlanması, 38.000,00 TL,
Ölünceye kadar bakma vb. diğer tüm sözleşmeler,22.000,00 TL,
Vasiyetname düzenleme,22.000,00 TL.

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul miras avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarından bahsettik. Bununla birlikte bazı sık sorulan soruları yanıtlamakta da yarar görüyoruz.

İstanbul Miras Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İstanbul’da miras davalarının süresi somut olaya göre değişir. Bunları örnek vermek gerekirse;

Vasiyetname hazırlama, sözleşme hazırlama vs. işlemler: 2 gün ile 2 hafta arası,
Tasarrufun iptali, tapu iptal – tescil, izalei şüyu, tenkis davaları: 1 yıl ile 3 yıl arası,
Ecrimisil, önalım vb. davalar: 1 yıl ile 2 yıl arası,
Reddi miras, terekeye ihtiyati tedbir konulması: 3 gün ile 1 ay arası
Mirasçılık belgesinin alınması: Noterde hemen yapılır, dava yolu gerekirse 3 ay ile 1 yıl arası

Tabii ki burada yer verdiğimiz süreler her dava ve her uyuşmazlık için aynı olmayabilir. Bazı dava ve hukuki işlerde diğer mirasçılara ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda ilanen tebliğ yoluna gidilir. Bu tür işlemler süreleri uzatabilir. Ancak her halükarda İstanbul miras avukatı yardımı almak süre anlamında olumlu sonuç doğurur.

İstanbul Miras Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İstanbul’da miras davası masrafları, davanın hangi mahkemede görüldüğüne ve hangi iş türü olduğuna göre değişir. Bunlar mahkeme veznesine ödenecek harç ve giderlerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse; Tapu iptal tescil, alım, şufa, izalei şüyu, tenkis vb. davalarda:

Başvuru Harcı: 37 TL
Peşin Harç: Dava değerinin binde 68,31 TL’sidir. Ancak bu davalar çoğunlukla 
belirsiz alacak davası olarak açılır.
Maktu Harç: 80,70 TL (davada ya peşin harç gerekir ya maktu harç gerekir)
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 290 TL (özel nitelikli bilirkişi incelemelerinde daha yüksek çıkabilir)
Keşif Gideri: 671.9 TL
Tanık Gideri: 40 TL (tanık başı)
Diğer İş Ve İşlemler: 130 TL

Bunların çoğu İstanbul miras davalarında başlangıçta mahkemeye ödenen harç ve giderlerdir. Sadece bilirkişi ücreti, keşif ve tanık gideri gibi masraf kalemleri, dava sürerken o işlemin sırası geldiğinde istenir ve ödenir.

Bunların dışında; veraset ilamı alınması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, yazılı vasiyetname vb. işler için İstanbul Noterlerinde harç ve gider çıkmaktadır. Bunlar da sözleşmenin değerine göre değişmekle birlikte ortalama 300 TL ile 5000 TL arasında değişmektedir.

İstanbul Miras Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul miras avukatı ücreti belirlenirken bazı unsurlara bakılır. Bunlar: İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi, işin kapsamı, türü, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlerin çeşitliliği vb. unsurlardır. Tüm bu unsurlar birarada değerlendirlir ve somut olayın özelliğine göre İstanbul Barosu tarifesinin üstünde veya altında bir ücrette anlaşma yapılır. 

İstanbul Miras Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul miras avukatı ücreti bazı dava ve işlerde henüz başlangıçta peşin olarak alınır. Bazı dava ve işlerde ise taksitler halinde alınır. Ancak çoğu miras davasında başlangıçta bir miktar peşinat alındıktan sonra dava sonunda kazanılan miktara göre belirli bir yüzde (belirli bir oran) almak üzere anlaşma yapılır. Detaylı bilgi için İstanbul miras avukatına danışılmalıdır.

İstanbul En İyi Miras Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi miras avukatı şeklinde bir kullanım, avukatlar arasında yaygın değildir. Zira bu isimlendirme Türkiye Barolar Birliği’nin meslek etiği kurallarına aykırıdır. 

Ancak halk arasında miras hukukunda uzmanlaşmış ve deneyim sahibi avukatlar için İstanbul en iyi miras avukatı şeklinde yakıştırma yapıldığı görülür. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana miras davalarına ve miras hukuku işlerine yoğun bir şekilde bakmaktadır.

İstanbul Miras Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

İstanbul miras davaları ve miras hukuku işlemleri farklı yargı yerlerinde yürütülür. Bunları bir tablo ile açıklayabiliriz:

İSTANBUL MİRAS AVUKATI ÇALIŞMALARI,İSTANBUL MİRAS HUKUKU MERCİİLERİ,
Mirasçılık belgesinin alınması,İhtilafsız işlerde İstanbul Noterlikleri, İhtilaf olması halinde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Ortaklığın giderilmesi davası,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Terekeye ihtiyati tedbir,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Reddi miras,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Şirkete ve miras ortaklığına mümessil atama,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Mirasta defter tutulması,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Mirasçılık belgesinin iptali,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Terkin ve mirasta iade davaları,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Tapu iptal ve tescil davaları,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Vasiyetnamenin iptali davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Önalım (şufa) davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Ecrimisil davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
Tasarrufun iptali davaları,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme,İstanbul Noterlikleri
Miras, istisna, taksim sözleşmelerinin hazırlanması, İstanbul Noterlikleri
Ölünceye kadar bakma vb. diğer tüm sözleşmeler,İstanbul Noterlikleri,
Vasiyetname düzenleme,İstanbul Noterlikleri.

İstanbul Miras Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul Miras avukatı, miras hukuku dava ve işlerinde çok önemli görev üstlenir. Miras paylaşım işleri ve davaları, yasalara ve güncel yargı kararlarında yer alan şartlara uygun olmadığı taktirde telafisi güç zarar doğurur veya süreç gereksiz yere uzar gider. 

Süreç içerisinde İstanbul miras avukatının önemli çalışmalarına şu şekilde örnekleri verebiliriz:

 • Veraset ilamı alırken; eski vasiyetnameler, ölen mirasçıların mirasçıları vs. bir çok unsur gözetilmelidir. Bunlar hesaplanmadan mirasçılık belgesi talep etmek uzun vadede sıkıntı doğurur. Mirasçılık belgesi iptal edilebilir ve bu şekilde gereksiz hak kaybı yaşanabilir.
 • Mirastan mal kaçırma olayları uygulamada çokça karşılaşılan bir husustur. Bunun önüne önceden geçmek kimi hallerde mümkündür. Bu tür durumların değerlendirilmesi ve tedbir hükmünün hızlıca alınması için İstanbul miras avukatına başvurulmalıdır.
 • Eğer mirastan mal kaçırma olayı gerçekleşmişse de bununla ilgili olarak hukuki süreç gecikmeden başlatılmalıdır. Tasararufun iptali, tapu iptal tescil veya tenkis davaları açılabilir. Bu davalarda Yargıtay kararları çok önemlidir. Çünkü mal kaçırma iradesi ile ilgili bazı karineler vardır. Bu davaların kazanılabilmesi için güncel Yargıtay kararlarının sürekli takip edilmesi gerekir.
 • Gene miras hukuku sözleşmeleri ve vasiyetnameler büyük titizlik içinde yazılmalıdır. Orta ve uzun vadede hukuki ihtilaf çıkarmayacak bir hukuki arkaplan oluşturılmalıdır. Bu noktada İstanbul miras avukatı yardımı almak büyük önem taşır.

Miras Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul miras avukatı ücretleri, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik.

Son olarak; miras avukatının hukuki süreç içerisinde üstlendiği iş ve sorumluluklar yalnızca bunlardan ibaret değildir. Burada anlık gelişen hukuki problemlere hızlı ve etkili çözüm üretebilmek gerekir. Dolayısıyla muhakkak İstanbul hukuk bürosuna başvurmak gerekir.

NOT: Eğer Ankara ve çevresinden miras avukatı arıyorsanız “Ankara miras avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.