Ankara Miras Avukatı

Ankara Miras Avukatı

Ankara miras avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu’nun Ankara ofisinde miras hukuku alanında tecrübe sahibi avukatları tarafından yürütülmektedir.

Aşağıda Ankara miras avukatı ücreti, iletişim bilgileri, süreç içerisindeki önemi ve sık sorulan sorulara yer verdik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Ankara Miras Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara miras avukatları; Ankara Söğütözü’nde bulunan ofisinden müvekkillerine miras avukatı hizmeti sunar.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatı çalışmaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Miras paylaşımı,
 • Mirastan mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir vb. hukuki süreçler,
 • Reddi miras işlemleri,
 • Mirastan feragat işlemleri,
 • Vasiyetnamenin hazırlanması, tenfizi ve iptali işlemleri,
 • Mirastan çıkarma işlemleri, 
 • Veraset ilamı alınması, veraset ilamına karşı iptal işlemleri,
 • Terekenin tespiti davası,
 • Miras payının devri,
 • Ortaklığın giderilmesi davası, mirastan mal kaçırma halinde tasarrufun iptali davaları,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin yapılması ve bundan kaynaklı davalar.

Bu sayılanlar Ankara’da en sık karşılaşılan miras hukuku uyuşmazlıklarıdır. Ankara miras avukatı, bu sayılanlar haricindeki miras hukuku çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürür.

Ankara Miras Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Miras Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Miras Avukatı Ücretleri

Ankara miras avukatı ücreti, müvekkil ile miras avukatı arasında serbest şekilde kararlaştırılan bir vekalet ücretidir. Belirlenecek ücrete; dava değeri, uyuşmazlığın geldiği aşama, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlerin çeşitliliği vb. unsurlar etki eder. 

Ayrıca Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi de önemlidir. Genellikle Ankara miras avukatı ücreti bu tarife etrafında belirlenir. Ancak bu tarife bağlayıcı değildir. Sadece tavsiye niteliğindedir. 

Yani Ankara miras avukatı ücreti aşağıdaki tabloda yer alan rakamlardan yüksek olabileceği gibi daha aşağıda da olabilir. Bununla ilgili net bilgi edinmek adına Ankara miras avukatına başvurulmalıdır.

2023 Ankara miras avukatı ücreti Ankara Barosu tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

ANKARA MİRAS HUKUKU İŞLERİ,2023 ANKARA MİRAS AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Mirasçılık belgesinin alınması,3.375,00 TL,
Ortaklığın giderilmesi davası,12.190,00 TL’den az olmamak üzere malın müvekkile kalan kısmının %10’u,
Terekeye ihtiyati tedbir,10.000,00 TL,
Reddi miras,10.000,00 TL,
Şirkete ve miras ortaklığına mümessil atama,10.000,00 TL,
Mirasta defter tutulması,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Mirasçılık belgesinin iptali,10.190,00 TL,
Terkin ve mirasta iade davaları,15.625,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i,
Tapu iptal ve tescil davaları,19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Önalım (şufa) davası,15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Vakıf davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlası vb.)13.815,00 TL,
Tasarrufun iptali davaları,11.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme,3.375,00 TL,
Miras, istisna, taksim sözleşmelerinin hazırlanması, 17.125,00 TL,
Ölünceye kadar bakma vb. diğer tüm sözleşmeler,11.500,00 TL,
Vasiyetname düzenleme,20.315,00 TL.

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara miras avukatı ücreti, çalışma alanları ve iletişim bilgilerine yer verdik. Bunun yanında sık sorulan soruları yanıtlamakta da yarar görüyoruz.

Ankara Miras Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da miras hukuku işlerinin süresi değişkendir. Bunları genel olarak şu şekilde gösterebiliriz:

Vasiyetname hazırlama, sözleşme hazırlama vs. işlemler: 2 gün ile 1 hafta arası,
Tasarrufun iptali, tapu iptal – tescil, izalei şüyu, tenkis davaları: 1 yıl ile 3 yıl arası,
Ecrimisil, önalım vb. davalar: 8 ay ile 2 yıl arası,
Reddi miras, terekeye ihtiyati tedbir konulması: 1 hafta ile 1 ay arası
Mirasçılık belgesinin alınması: Noterde hemen yapılır, dava yolu 2 ay ile 1 yıl arası

Elbette ki bu süreler her dava için geçerli olmayabilir. Kimi davada mirasçılara ulaşmak zor olabilir. Bu tür durumlarda ilanen tebligatlar gerekebilir. Bu halde davanın uzaması söz konusu olabilir. Ancak Ankara miras avukatı yardımı alınırsa zamansal olarak olumlu sonuç doğacaktır.

Ankara Miras Davaları Masrafı Ne Kadardır? 

Ankara’da miras davaları çok çeşitlidir. Hangi mahkemede görüldüğüne ve hangi iş türü olduğuna göre dava harç ve masrafları da değişir. Bunlara örnek vermek gerekirse; Tapu iptal tescil, önalım, ortaklığın giderilmesi, tenkis vb. miras davalarında: 

Başvuru Harcı: 37 TL
Peşin Harç: Dava değerinin binde 68,31 TL’sidir. Ancak bu davalar çoğunlukla 
belirsiz alacak davası olarak açılır.
Maktu Harç: 80,70 TL (davada ya peşin harç gerekir ya maktu harç gerekir)
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 290 TL (özel nitelikli incelemelerde daha yüksek çıkabilir)
Keşif Gideri: 671.9 TL
Tanık Gideri: 40 TL (tanık başı)
Diğer İş Ve İşlemler: 130 TL

Bunlar Ankara miras davalarında başlangıçta mahkemeye ödenen harç ve giderlerdir. Yalnızca bilirkişi ücreti, keşif gideri, tanık gideri gibi giderler yargılama sürerken o işlemin sırası geldiğinde istenir.

Bunun haricinde mirasçılık belgesinin alınması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vasiyetname vb. işler için Ankara Noterlerinde harç ve gider çıkmaktadır. Bunlar da sözleşmenin değerine göre değişse de genellikle 200 TL ile 5000 TL arasında değişmektedir.

Ankara Miras Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara miras hukuku avukat ücreti müvekkil ile Ankara miras avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Bu ücret belirlenirken Ankara Barosunun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi yol göstericidir. 

Genel olarak; işin kapsamı, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin zorluğu – kolaylığı vs. gözönünde bulundurulur ve Ankara Barosu tarifesinin altında veya üstünde bir ücrette anlaşılır.

Ankara Miras Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir? 

Ankara miras avukatı ücreti kimi davalarda başta peşin olarak alınır. Kimi davalarda taksitler halinde ödenir. Ancak çoğunlukla başlangıçta bir miktar peşinat alınır ve dava sonunda elde edilen tutar üzerinden belirli bir oran (belirli bir yüzde) almak üzere anlaşılır.

Ankara En İyi Miras Avukatı Nasıl Bulunur? 

Ankara en iyi miras avukatı şeklinde bir kullanım avukatlar arasında yoktur çünkü bu isimlendirme TBB’nin avukatlık meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu daha çok halk arasındaki bir kullanımdır. Miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olmuş avukatlar için Ankara en iyi miras avukatı yakıştırması yapılır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana miras hukuku ile ilgili dava ve diğer işleri yoğun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Ankara Miras Davaları Hangi Mahkemede Görülür? 

Ankara miras davaları ve miras hukuku işleri çeşitli merciilerde görülür. Bunları tablo olarak izah etmek gerekirse:

ANKARA MİRAS AVUKATI ÇALIŞMALARI,ANKARA MİRAS HUKUKU MERCİİLERİ,
Mirasçılık belgesinin alınması,İhtilafsız işlerde Ankara Noterlikleri, İhtilaf olması halinde Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Ortaklığın giderilmesi davası,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Terekeye ihtiyati tedbir,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Reddi miras,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Şirkete ve miras ortaklığına mümessil atama,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Mirasta defter tutulması,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Mirasçılık belgesinin iptali,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Terkin ve mirasta iade davaları,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Tapu iptal ve tescil davaları,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Vasiyetnamenin iptali davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Önalım (şufa) davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Ecrimisil davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
Tasarrufun iptali davaları,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme,Ankara Noterlikleri
Miras, istisna, taksim sözleşmelerinin hazırlanması, Ankara Noterlikleri
Ölünceye kadar bakma vb. diğer tüm sözleşmeler,Ankara Noterlikleri,
Vasiyetname düzenleme,Ankara Noterlikleri.

Ankara Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara Miras avukatı, miras paylaşımı ve miras hukuku davalarında çok önemli işleve sahiptir. Miras paylaşım işleri ve davaları, usule ve yargı kararlarında yer alan kriterlere aykırı işletilirse uzun vadede telafisi güç zarar doğar. Süreç içerisinde Ankara miras avukatının üstlendiği sorumlulukları şu şekilde örneklendirebiliriz:

 • Mirasçılık belgesi talep ederken; vasiyetnameler, ölen mirasçılar vs. bir çok unsur önem taşır. Bunlar hesaplanarak mirasçılık belgesi talep edilmelidir. Aksi halde daha sonradan mirasçılık belgesi iptal edilebilir ve bu şekilde hak kaybı yaşanır.
 • Mirastan mal kaçırma olayları uygulamada çokça karşılaşılan bir husustur. Bunun önüne önceden geçmek mümkün olabilir. Bu tür durumların değerlendirilmesi ve tedbir hükmünün alınması için Ankara miras avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Eğer mirastan mal kaçırma olayı gerçekleşmişse de bununla ilgili olarak tasararufun iptali veya tapu iptal tescil davaları açılabilir. Gene tenkis davası da bu tür durumlarda açılabilecek bir davadır. Bu davalarda Yargıtay kararları çok önemlidir. Çünkü mal kaçırma iradesi ile ilgili bazı karineler vardır. Bu davaların kazanılabilmesi için güncel Yargıtay kararlarının sürekli takip edilmesi gerekir.
 • Gene mirasla ilgili sözleşmeler, vasiyetnameler çok titizlikle yazılmalıdır. Uzun vadede hukuki problem çıkarmayacak bir hukuki zeminde bu sözleşmelerin oluşturulması gerekir. Bu noktada Ankara miras avukatı yardımı almak büyük önem taşır.

Miras Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara miras avukatı ücretleri, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik.

Bu anlatılanlara ek olarak; miras avukatının süreç içerisinde üstlendiği sorumluluklar sadece bunlarla sınırlı değildir. Burada anlık gelişen hukuki problemlere hızlı ve etkin çözüm üretebilmek önemlidir. Bunun için muhakkak Ankara hukuk bürosuna danışılmalıdır.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden miras avukatı arıyorsanız “İstanbul miras avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.