İstanbul Marka Patent Avukatı

İstanbul Marka Patent Avukatı

İstanbul marka patent avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosunun marka patent hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir.

Yazıda İstanbul  marka patent avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, İstanbul marka patent avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsedilmiştir.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul Marka Patent Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, marka patent alanında müvekkillerine farklı birçok hukuki hizmet sağlamaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetlerden temel nitelikte bazı örnekler ise aşağıda sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki İstanbul marka patent avukatlarının bu kapsamdaki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Marka tescil işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • Marka tescil talebinin reddedilmiş olması durumunda gerekli hukuki yollara başvurulması,
 • Markanın uygunluğu noktasında gerekli araştırmanın yapılması ve soru işaretlerinin giderilmesi,
 • Marka patent sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kişinin marka hakkının hukuken korunması yönünde gereken adımların atılması,
 • Marka hakkı ihlal edilmiş olan kimselerin söz konusu ihlal karşısında mağdur olmaması adına hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Patent hakkına ilişkin edinilmesi gereken temel bilgiler noktasında danışmanlık ve bilgilendirme hizmetinin sağlanması,
 • Patent hakkı için söz konusu olabilecek ihlallere karşı müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde hukuki tedbirler alınması ve gereken adımların atılması,
 • Marka patent hukuku çerçevesinde gündem olabilecek sözleşmelerin hazırlanması ve imza öncesinde incelenmesi,
 • Marka patent haklarının devredilmesi ile bu çerçevede lisans sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin hukuki hizmet sağlanması.

Yukarıda da ifade edildiği gibi Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul marka patent avukatları, sayılanlar dışında farklı birçok avukatlık hizmetini daha müvekkillerine sağlamaktadır. 

İstanbul Marka Patent Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Marka Patent Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Marka Patent Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul marka patent avukatı ücretinin belirlenmesinde temel birkaç etmen söz konusudur. Bunların başında İstanbul Barosunun yayımladığı avukatlık asgari ücret tarifesi gelmektedir. Fakat belirtmek gerekir ki söz konusu tarife bağlayıcı nitelikte değildir. 

DİKKAT: Ücretin belirlenmesinde baro tarifesinde yer alan tutarlar dışında somut olayın şartları, işin derinliği ile mahiyeti ve müvekkil ile yapılacak görüşmeler de belirleyici nitelikte olacaktır. Dolayısıyla, avukatlık hizmetinin ücreti, baro tarifesinde yer alan tutarın üstünde de altında da olabilir. 

MARKA PATENT HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL MARKA PATENT AVUKATI ÜCRETİ,
Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Davası,13.000,00 TL,
Şikayet ve Takibi,11.000,00 TL,
Sanık Müdafiliği,16.500,00 TL,
Müdahil Vekilliği,16.500,00 TL,
YİDK Karar İptali Davası Duruşmalı,16.500,00 TL,
YİDK Karar İptali Davası Duruşmasız,13.500,00 TL,
Delil Tespit Davası,7.500,00 TL,
Maddi-Manevi Tazminat Davası,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.

İstanbul Marka Patent Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul marka patent avukatları, sıklıkla sorulup merak konusu olan kimi hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

İstanbul’da Marka Patent Davaları Ne Kadar Sürer?

Marka patent davaları ve bu kapsamda söz konusu olan uyuşmazlıkların ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir zaman dilimi ifade etmek mümkün değildir. Yargılamanın gidişatı içerisinde yaşanan gelişmeler ve mahkemelerin yoğunluğuna göre süreç şekillenmektedir. Dolayısıyla, bu kapsamda gündeme gelecek davaların süresi de çeşitlilik arz edecektir. Bu noktada avukatın usul işlemlerini hatasız yapması, sürecin uzamaması bakımından önem arz edecektir.

İstanbul’da Marka Patent Davası Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul marka patent davaları genellikle fikri ve sınai haklar mahkemesinde görülmektedir. Söz konusu davalar kapsamında gündeme gelebilecek yargılama giderleri ise aşağıda sıralanmıştır.

Başvuru Harcı: 80,70 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23 TL,
Bilirkişi Ücreti: 580 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL,
Tanık Gideri (1 kişi için): 34 TL.

İstanbul’da Marka Patent Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul marka patent avukatının hizmet ücretinin belirlenmesinde İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi dikkate alınır. Fakat yalnızca bu tarifeye göre ücret saptanmaz. Olayın şartları da değerlendirilir. Neticede, baro tarifesinde yazan tutarlardan daha yüksek veya düşük bir fiyat söz konusu olabilir.

İstanbul Marka Patent Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul marka patent avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat kimi hukuki işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimisinde ise başlangıçta bir miktar alınır, iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır. Dolayısıyla, ücretin ödenme zamanı da çeşitlilik gösterir.

İstanbul’da En İyi Marka Patent Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi marka patent avukatı şeklinde tanıtmaları, TBB Avukatlık Mesleği Etik Kurallarına aykırılık teşkil edecektir. Dolayısıyla böyle bir tanımlamada bulunmak doğru olmayacaktır. Bununla birlikte ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulduğu günden bu yana marka patent hukukunda tecrübe kazanmış avukatlarıyla müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

İstanbul’da Marka Patent Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da marka patent davalarına Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri bakmaktadır. Şayet ihtisas mahkemesi niteliğindeki hukuk mahkemesi, uyuşmazlığın çıktığı yargı çevresinde bulunmuyorsa bu durumda genel görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesinde uyuşmazlık çözümlenecektir. Aşağıda, bu alanda gündeme gelen kimi uyuşmazlıklar ve bunların çözümleneceği mahkemeler tablo halinde sıralanmıştır.

İSTANBUL MARKA PATENT DAVALARI,MAHKEME,
YİDK Karar İptali Davası,Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,
Tecavüzün Önlenmesi Davası,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk-Asliye Hukuk,
Delil Tespit Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Hükümsüzlük Davası,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk-Asliye Hukuk,
Şikayet ve Takibi,Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
Coğrafi İşaret Davaları,Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi.

İstanbul Marka Patent Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul marka patent avukatı, söz konusu alanda çeşitli pek çok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır. Bunların bazı temel örnekleri aşağıda listeleme yöntemiyle ifade edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki bu çerçevede yürütülen hukuki faaliyetler, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Marka tesciline ilişkin süreçlerin yürütülmesinde usul işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi büyük önem arz eder. Gerek işlem yapılacak mercilerin gerekse söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi için öngörülen sürelerin ihlal edilmiş olması ve bu noktada herhangi bir hata yapılması, süreci baltalayacak ve uzatacaktır.

Bu tür bir mağduriyet yaşayıp hak kaybına uğramamak adına sürecin marka patent avukatından destek almak suretiyle yürütülmesinde büyük fayda vardır.

 • Marka tescil işlemleri sırasında talebin reddi ile karşılaşılması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hususu son derece önem arz eder. Bu noktada, tecrübeli marka patent avukatının varlığı, ilgili olaydaki hukuki problemin hızlı bir biçimde çözümlenmesinde belirleyici rol oynayacaktır.
 • Marka ve patent haklarının hukuken korunması ve bu kapsamda gerekli hukuki adımların atılması, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına ciddi önem arz eder. Hak sahiplerinin, mağduriyet yaşamamak adına süreci uzman bir marka patent avukatından hukuki destek alarak yürütmelerinde fayda vardır.
 • Marka ve patent hak sahiplerinin söz konusu haklarına karşı bir tecavüz söz konusu olmuşsa bunun önlenmesi, ortaya çıkan zararların talep edilmesi ve hakkaniyete uygun biçimde kişinin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Fakat bu amaçlar çerçevesinde yürütülecek hukuki faaliyetlerin doğru usulde ve zeminde gerçekleştirilmesi elzemdir. Bu noktada İstanbul marka patent avukatının tecrübesi, belirleyici unsur olacaktır.
 • Marka patent hukuku alanında birtakım kullanım haklarının devri yönünde veya genel nitelik arz eden çeşitli sözleşmelerin hazırlanması veya sözleşme tekliflerinin onaylanması gibi önem arz eden birtakım işlemleri gerçekleştirmeden önce profesyonel hukuki destek almakta fayda vardır. Bu noktada İstanbul marka patent avukatları, müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.
 • Patent hakkı sahibi kişinin bu hakkını etkin bir biçimde nasıl koruyacağı, sahip olduğu hakkın hukuki biçimde hangi şekillerde kullanılmasının mümkün olacağı gibi birtakım hususlar, uygulamada merak konusu olmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve işlevsel bir hukuki çözüm üretilmesi adına İstanbul marka patent avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

Marka Patent Avukatının Önemi

Yazıda İstanbul marka patent avukatının temel faaliyet alanlarına, bu çerçevede gündeme gelen temel soru ve cevaplara, avukatlık ücret bilgilerine ve İstanbul marka patent avukatının iletişim bilgilerine yer verilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, marka patent avukatlarının hukuki desteğini almaksızın bu alanda söz konusu olabilecek işlemlerin yürütülmesi, kişilerin hak kayıplarına uğramasına ve mağduriyet yaşamasına neden olabilmektedir. Zaman zaman da hukuki ihmaller ve hatalardan ötürü süreç uzamaktadır. Tüm bu nedenlerle, sürecin İstanbul hukuk bürosu marka patent avukatlarından destek alarak yürütülmesinde fayda vardır.

DİKKAT: Eğer Ankara ve çevresinde marka patent avukatı arıyorsanız “Ankara Marka Patent Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.