Ankara Marka Patent Avukatı

Ankara Marka Patent Avukatı

Ankara marka patent avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosunun marka patent hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir.

Yazıda Ankara marka patent avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, Ankara marka patent avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsedilmiştir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Marka Patent Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, çeşitli birçok hukuki alanda faaliyet gösterdikleri gibi söz konusu alanda da yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden bazılarına ise aşağıda yer verilmiştir. 

 • Marka tescil sürecinin usulüne uygun biçimde yürütülmesi,
 • Marka tescil talebinin reddi halinde yargı yoluna başvurulması,
 • Marka uygunluğu araştırması yapılması ve bu konuda hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Marka patent sorgulama işlemlerinin yapılması,
 • Markanın hukuken korunması yönünde gerekli adımların atılması,
 • Marka hakkının ihlali söz konusu olacak olursa ihlalin giderilmesi yönünde gereken hukuki süreçlerin başlatılması ve sürdürülmesi,
 • Patent hususunda hukuki danışmanlık hizmeti sağlanarak kişinin bilgilendirilmesi,
 • Patent hakkının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması,
 • Çeşitli ihlaller karşısında patent hakkının hukuken korunması,
 • Fikri mülkiyet kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması yahut imza öncesi değerlendirilmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Marka patent haklarının devredilmesi ve bu yönde lisans sözleşmelerinin yapılması noktasında hukuki hizmet sağlanması.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara marka patent avukatlarının faaliyet alanları, yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. İlgili alanda, farklı pek çok avukatlık hizmeti daha yerli ve yabancı müvekkillere sağlanmaktadır. 

Ankara Marka Patent Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Marka Patent Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Marka Patent Avukatı Ücretleri 2023

Ankara marka patent avukatı ücretinin belirlenmesinde birden fazla belirleyici unsur bulunmaktadır. Öncelikle bu konuda Ankara Barosunun tavsiye niteliğinde yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin önem arz ettiğini belirtmek gerekir. Fakat bu tarife bağlayıcı değildir. Somut olayın şartları, işin mahiyeti ve müvekkil ile yapılan görüşmeler çerçevesinde tarifede yazan miktarların üzerine çıkılması veya altına düşülmesi mümkündür.

Daha açıklayıcı bir ifade ile denebilir ki ücretin belirlenmesi konusunda hem baronun tarifesi hem de olayın şartları dikkate alınarak ve müvekkil ile de görüşme sağlanarak avukatlık hizmetinin ücreti belirlenecektir. Tavsiye niteliğinde olan baro asgari ücret tarifesi ise aşağıda tablo olarak gösterilmiştir.

MARKA PATENT HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA MARKA PATENT AVUKATI ÜCRETİ,
YİDK Karar İptali Davası,7.690,00 TL,
Şikayet ve Takibi,11.500,00 TL,
Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası,17.125,00 TL,
Maddi-Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası,19,690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Müdahil Vekilliği,11.500,00 TL,
Sanık Vekilliği,20.815,00 TL,
Delil Tespit Davası,7.815,00 TL,
Tedbir Talepli Delil Tespit Davası,11,500,00 TL,
Hükümsüzlük Davası,13.315,00 TL.

Ankara Marka Patent Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara marka patent avukatları, uygulamada sıklıkla karşılaşılıp merak konusu olan kimi hususları aşağıda yanıtlandırmıştır.

Ankara’da Marka Patent Davaları Ne Kadar Sürer?

Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinin ve açılmış olan davaların neticelenmesinin ne kadarlık bir zaman dilimine yayılacağı hususunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü somut olayın niteliği ve derinliği ile mahkemenin yoğunluğu değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle süreler de değişken olacaktır. Fakat sürecin uzamaması adına avukatın usul işlemlerinde hata yapmaması önem arz eden bir husustur.

Ankara’da Marka Patent Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Marka patent davaları için ihtisas mahkemesi olarak kurulmuş olan Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri bulunmaktadır. Fakat bu mahkemeler, her adliyede yer almamaktadır. Şayet söz konusu mahkeme varsa ilgili uyuşmazlıklar bu mahkemede, bulunmadığı takdirde genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde çözümlenecektir. Aşağıda, bu konuda gündeme gelen temel dava türleri ve görüldükleri mahkemeler yer almaktadır.
ANKARA MARKA PATENT DAVALARI,MAHKEME,
YİDK Karar İptali Davası,Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,
Tecavüzün Önlenmesi Davası,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk-Asliye Hukuk,
Delil Tespit Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Hükümsüzlük Davası,Fikri ve Sınai Haklar Hukuk-Asliye Hukuk,
Şikayet ve Takibi,Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
Coğrafi İşaret Davaları,Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi.

Ankara’da Marka Patent Davası Masrafları Ne Kadardır?

Ankara marka patent davaları genellikle fikri ve sınai haklar mahkemesinde görülmektedir. Söz konusu davalar kapsamında gündeme gelebilecek yargılama giderleri ise aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
HUKUKİ İŞLEM,MASRAF,
Başvuru Harcı,80,70 TL,
Tebligat Gideri,260 TL,
Vekalet Suret Harcı,23 TL,
Bilirkişi Ücreti,580 TL,
Keşif Gideri,671,9 TL,
Tanık Gideri (1 kişi için),34 TL.

Ankara’da Marka Patent Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesinde birden fazla unsur göz önünde bulundurulur. Öncelikle Ankara Barosunun yayınladığı ve tavsiye niteliğinde olan avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan tutarlar mevcuttur. Fakat somut durumun şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler de ücretin belirlenmesinde etkili olacaktır. Bu çerçevede, baro tarifesinde yer alan tutarların üzerinde veya altında bir rakamda anlaşılabilecektir.

Ankara’da Marka Patent Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara marka patent avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Lakin yukarıda tablo olarak belirtilen kısımda da görüleceği üzere kimi işler niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işler arasında yer almaktadır. Kiminde ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır. 

Ankara’da En İyi Marka Patent Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini Ankara’nın en iyi marka patent avukatı yahut Türkiye’nin en iyi marka patent avukatı şeklinde tanıtmaları ve bu şekilde reklam yapmaları, TBB avukatlık meslek etiği kurallarına aykırılık teşkil eder. Bununla birlikte ifade etmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulduğundan bu yana marka patent davaları ile yoğun biçimde iştigal etmektedir.

Ankara Marka Patent Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara marka patent avukatı, bu alanda gündem olabilecek çeşitli birçok hukuki problem ve uyuşmazlık için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede, marka patent hukuku alanında hak tesis edilmesi, bu hakkın korunması ve ihlali karşısında mağduriyetin giderilmesi gibi amaçlarla çeşitli hukuki faaliyetler yürütülmektedir. Aşağıda, söz konusu hukuki hizmetlerden bazıları sıralanmıştır.

 • Marka hakkı sahibi olmak isteyen kişilerin markalarını tescil ettirmesi önem arz eden bir husustur. Fakat söz konusu tescil, belli bir sürece ve usule tâbidir. Bu usul kapsamında gündeme gelecek merciler ile sürelerin doğru tespit edilmesi ve ihlalde bulunulmaması, sürecin uzamaması bakımından önem taşır.

Bu noktada sürece hakim bir marka patent avukatının desteğini almakta fayda vardır. Ankara marka patent avukatı, müvekkilinin bu süreci hızlı ve verimli bir içimde tamamlayabilmesi için gereken adımları atacaktır.

 • Marka tescil edildikten sonra herhangi bir surette tecavüze uğrayacak olursa ve bu nedenle hak sahibinin mağduriyeti söz konusu olursa bu mağduriyetin giderilmesi için hukuki sürecin işletilmesi gerekecektir. Bu noktada Ankara marka patent avukatları, müvekkilin üstün hukuki menfaatini koruyarak gerekli adımları atacaktır.
 • Patent hakkı sahibi olmak isteyen ve bu hakkını etkin biçimde nasıl kullanacağı noktasında soru işareti sahibi olan kimselere merak ettikleri hususlara ilişkin hukuki bilgilendirme yapılması ve danışmanlık hizmetinin sağlanması noktasında Ankara marka patent avukatlarının çalışmaları mevcuttur. 
 • Marka ve patent haklarına ilişkin bir sözleşme hazırlanması veya mevcut bir sözleşmenin imzalanması suretiyle bu kapsamda bir hukuki ilişki içerisine girecek olan kişilerin bir marka patent avukatına danışmaları ciddi önem arz eder. Bu hamle ile ileride doğması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilecektir. Bu noktada Ankara marka patent avukatları, etkin biçimde faaliyet göstermektedir.
 • Patent hakkı sahibi olan kişilerin söz konusu hakları ihlale uğrayacak olursa bu durumda doğru hukuki usul ve yöntemlerle etkin biçimde iddiaların ileri sürülmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekecektir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi bakımından, hakkı ihlale uğramış olan kişilerin alanında uzman bir marka patent avukatından hukuki destek alarak adım atmaları hem süreci hızlandıracak hem de olası neticeye ciddi anlamda olumlu katkıda bulunacaktır.

Marka Patent Avukatının Önemi

Yazıda Ankara marka patent avukatının faaliyet alanlarından, bu konuda gündeme gelecek temel sorunlardan, Ankara marka patent avukatı iletişim ve ücret bilgilerinden bahsedilmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, marka patent hukukuna ilişkin yürütülmesi gereken süreçlerde yapılacak herhangi bir hata yahut gösterilecek ihmal, kişilerin haklarının zedelenmesine ve çeşitli mağduriyetlerin yaşanmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla, alanında uzman Ankara Hukuk Bürosuna danışmakta büyük fayda vardır.

DİKKAT: Eğer İstanbul ve çevresinde marka patent avukatı arıyorsanız “İstanbul Marka Patent Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.