İstanbul Vatandaşlık Avukatı

İstanbul Vatandaşlık Avukatı

İstanbul vatandaşlık avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları tarafından sürdürülmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlık ilişkileri bağlamında hukuki problemlerle yüzleşmiş olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde gereken adımlar atılır.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatının hukuki çalışmalarına, iletişim bilgilerine, yürütülen avukatlık hizmetlerine ve söz konusu hizmetler için gündeme gelecek ücretlere değinilmiştir. 

Mıhcı Hukuk İstanbul Vatandaşlık Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, söz konusu hukuki alanda çeşitli birçok çalışmayı müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak suretiyle gerçekleştirmektedir. Aşağıda, yürütülen bu hukuki hizmetlerden bazıları sıralanmıştır. Fakat avukatların hukuki faaliyetleri, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları çalışma izni başvuru sürecinin takibi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 • Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet edebilmeleri için almaları gereken oturma izninin başvuru ve takip süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili usul işlemlerinin yapılması,
 • Yabancı kimselerin Türk vatandaşlığını kazanmak istemeleri durumunda belirli usuli başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • Turkuaz kart almak isteyen yabancıların, söz konusu kartı edinebilmesi için yapılması gerekli olan işlemlerin yapılması ve ilgili sürecin takibi,
 • Türk vatandaşlığını kazanma yolunda yapılan başvuru neticesinde idarenin ret kararı vermesi halinde, ilgili ret kararı karşısında idareye itiraz ve idari yargıda iptal davası süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çifte vatandaşlık edinmek isteyen kişilerin bu süreçlerinin yürütülmesinde hukuki destek sağlanması ve ilgili usuli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkma talebinde bulunan kişilerin süreci yürütmelerinde ve gerekli usul işlemlerini gerçekleştirmelerinde kendilerine hukuki destek sağlanması,
 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz edilmesi yönünde sürecin müvekkil adına yürütülüp takip edilmesi.

İstanbul Vatandaşlık Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Vatandaşlık Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Vatandaşlık Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatı ücreti, çeşitli etmenlerin değerlendirilmesi sonucunda şekillenir. Öncelikle, İstanbul Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin önem arz ettiğini belirtmek gerekir. Fakat bu tarife tek başına belirleyici olmayacaktır.

DİKKAT: Somut olayın şartları ve müvekkil ile yapılacak görüşmeler, ücretin belirlenmesinde etken olan diğer unsurlardır. Dolayısıyla, avukatlık hizmeti için söz konusu olacak ücret, baro tarifesinin üzerinde veya altında olabilecektir.

Aşağıda bu alanda yürütülen bazı faaliyetler ve söz konusu faaliyet için baro tarifesinde yazan ücretler tablo halinde sıralanmıştır. Her ne kadar bağlayıcı olmasa da fikir vermesi bakımından incelenmesinde fayda vardır.

ÖNEMLİ: Vatandaşlık başvurusu işleri, İstanbul Barosu tarifesinde yer almamıştır. Somut olayın özelliklerine göre oldukça değişken bir ücret söz konusudur. Zira uygulamada bir çok kolay başvuru olduğu gibi oldukça zor ve karmaşık vatandaşlık başvuruları da söz konusu olabilmektedir. Bunun için İstanbul vatandaşlık avukatına sorulmalıdır.

Vatandaşlık Hukuku Uyuşmazlık Türü,2023 İstanbul Vatandaşlık Avukatı Ücreti,
Aile Mahkemesinde Tenfiz,13.500,00 TL,
İdarenin Kararına Karşı Duruşmalı İptal Davası,16.500,00 TL,
İdarenin Kararına Karşı Duruşmasız İptal Davası,13.500,00 TL,
Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti (Masraf Dışında),12.500,00 TL,
Asliye Hukuk Mahkemesinde Tenfiz,15.000,00 TL,
Asliye Hukuk Mahkemesinde Tanıma,15.000,00 TL,

İstanbul Vatandaşlık Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları, vatandaşlık hukukuna ilişkin merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli soruları yanıtlandırmıştır. İlgili sorular ve cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

İstanbul’da Vatandaşlık Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da vatandaşlık başvurularının sonuçlanması 1 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir. Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde açılan iptal davası ise 10 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir.

İstanbul’da Vatandaşlık Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul vatandaşlık avukatının ücretinin saptanmasında İstanbul Barosunca yayınlanan tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesi, somut durumun şartları ve müvekkil ile yapılacak görüşmeler belirleyici rol oynayacaktır. Bu kapsamda belirlenecek ücret, baro tarifesinden yüksek de düşük de olabilecektir.

İstanbul’da Vatandaşlık Davası Masrafları Ne Kadardır?

Vatandalşıl başvurusunun reddine veya iptaline ilişkin yahut diğer iptal davalarında genel olarak çıkan masraf şu şekildedir:

Başvurma Harcı: 80,70 TL
Karar Harcı: 80,70 TL
Vekalet Harcı: 11,50 TL
Vekalet Pulu: 18,15 TL
Posta Masrafları: 588,00 TL
Yürütmenin Durdurulması Harcı: 133,00 TL

İstanbul’da Vatandaşlık Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul vatandaşlık avukatı ücreti çoğunlukla işin başında ödenmektedir. Fakat kimi işlerin niteliği gereği ücret taksitler halinde ödenebilmektedir.

İstanbul’da En İyi Vatandaşlık Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlar, TBB Meslek Etik Kuralları gereğince kendilerini en iyi vatandaşlık avukatı olarak tanımlayamazlar. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatlarının, alanında tecrübeli kimseler olup yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler sağladığını belirtmekte fayda vardır.

İstanbul’da Vatandaşlık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da vatandaşlık hukuku alanında gündeme gelecek davalar, idari yargı alanına girdiği için söz konusu uyuşmazlıkların çözümleneceği mahkeme de idare mahkemeleri olacaktır. Bu kapsamda gündem olacak kimi uyuşmazlıklar ve çözümleneceği yerler aşağıda tablo halinde sıralanmıştır.

İSTANBUL VATANDAŞLIK İŞLERİ,MAHKEME VEYA İDARİ MERCİİ,
Vatandaşlık Başvurusu,Valilikler Nezdinde İl Göç İdareleri,
Aile Mahkemesinde Tenfiz,Aile Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi,
İdarenin Kararına Karşı İptal Davası,İdare Mahkemeleri,
İstinaf Mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Danıştay,
Genel Tanıma ve Tenfiz,Asliye Hukuk Mahkemesi,

İstanbul Vatandaşlık Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları, ilgili alanda çeşitli hukuki faaliyetleri yürütmektedir. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bu faaliyet alanlarından bazıları sıralanmıştır.

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı kişiler, belirli bazı evrakları temin etmek, Kanunla tespit edilmiş birtakım şartları taşımak ve usulüne uygun biçimde başvurmuş olmak durumundadır. Tüm bu şartların sağlanmasının ardından kişinin başvurusu idarece değerlendirilecektir. Söz konusu başvuru sürecinin doğru biçimde yürütülmesi için Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları, yabancı müvekkillere hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Türk vatandaşlığına geçebilmek için idareye başvuruda bulunmuş olan yabancıların söz konusu talepleri idarece doğrudan reddedilmiş olabilir. Yahut idare sessiz kalarak zımni biçimde başvuruyu reddetmiş olabilir. Böyle bir durumda idareye itiraz ve idari yargıda iptal davası açma gibi hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Söz konusu süreçlerin etkin biçimde ve usulüne uygun şekilde yürütülebilmesi adına İstanbul vatandaşlık avukatları, müvekkilleirne avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Türkiye’de çalışma ve oturma izni almak isteyen yabancıların belirli şartları taşımaları ve Kanunda öngörülen usul çerçevesinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Söz konusu şartların sağlanıp belgelenmesi ve doğur idari mercilerde doğru sürelerde başvurulması, mağduriyet yaşanmaması adına son derece önem arz eder. Bu noktada, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları, müvekkillerinin başvuru sürecini etkin biçimde yürütebilmeleri adına kendilerine hukuki destek sağlamaktadır.
 • Turkuaz kart, Türk hukukunda belirli bir statüyü ifade eder ve sahibine Kanunla tespit edilen birtakım hakları kullanma imkanı verir. Söz konusu karta ve sağladığı imkanlara sahip olmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşımaları ve usulüne uygun şekilde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu noktada İstanbul vatandaşlık avukatları, yabancı müvekkillere avukatlık hizmeti sağlamakta ve süreci idame ettirmektedir.
 • Türk vatandaşlığından çıkma müessesesi, zaman zaman Türk vatandaşı kimselerin gündemine gelebilmektedir. Çıkma sürecinde atılması gereken adımlar ce sağlanması gereken şartlarla alakalı olarak Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatları, yerli müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Vatandaşlık Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vatandaşlık avukatlarının temel hukuki faaliyetleri, iletişim ve ücret bilgileri, vatandaşlık hukuku alanında merak edilen temel hukuki hususlar ve daha birçok noktaya değinilmiştir.

Vatandaşlık işlemleri, bilhassa usuli süreçlerin doğru yürütülmesi bakımından ciddi önem arz eden hususlar içermektedir. Dolayısıyla, bu alanda yapılacak bir hukuki hata yahut gösterilecek bir ihmal, kişilerin hak kaybına uğramalarına neden olabilmektedir. Bu noktada bir mağduriyet yaşamamak için vatandaşlık hukukunda uzman İstanbul hukuk bürosundan hukuki destek alarak süreci yürütmekte fayda vardır.

DİKKAT: Eğer Ankara ve çevresinde vatandaşlık avukatı arıyorsanız “Ankara Vatandaşlık Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.