Ankara Vatandaşlık Avukatı

Ankara Vatandaşlık Avukatı

Ankara vatandaşlık avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları tarafından yürütülmektedir. İlgili avukatlar, yerli ve yabancı pek çok müvekkile vatandaşlık hukuku konusunda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Yazıda, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatlarının faaliyet alanlarına, iletişim bilgilerine, çeşitli avukatlık hizmetlerine ve ücret bilgilerine değinilmiş, bu kapsamda uygulamada merak edilen hususlar da cevaplandırılmıştır.

Mıhcı Hukuk Ankara Vatandaşlık Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, ilgili alanda birçok hukuki çalışmayı müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak suretiyle gerçekleştirmektedir. Aşağıda, sürdürülen bu hukuki hizmetlerden bazıları belirtilmiştir. Fakat avukatların hukuki faaliyetleri, aşağıda sıralananlarla sınırlı değildir.

 • Türkiye’de oturma (ikamet) izni almak isteyen yabancıların başvuru süreçlerinin gerekli usul işlemleri yapılarak yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı kimselerin, söz konusu başvuru için atmaları gereken adımlar ve gerçekleştirmeleri gereken usuli işlemler için kendilerine hukuki destek sağlanması,
 • Yabancı kimselerin turkuaz kart sahibi olmak istemeleri halinde yürütmeleri gereken süreçlerde gerekli adımların atılması ve bu çerçevede hukuki hizmet sağlanması,
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancının söz konusu başvuru süreçlerini sürdürmesinde ve gerekli usuli işlemleri gerçekleştirmesinde hukuki danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Vatandaşlık başvurusu yapıp söz konusu başvuru neticesinde ret kararıyla yüzleşmiş olan yabancının, bu ret kararı karşısında idareye itiraz ve idari yargıya başvuru süreçlerinde kendisine hukuki yardımda bulunulması,
 • Halihazırda bir ülkenin vatandaşı olup bunun yanında Türk vatandaşlığını da kazanmak isteyen yahut Türk vatandaşı olup diğer bir devletin daha vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilerin söz konusu çifte vatandaşlık statüsünü kazanmalarında kendilerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması.

Ankara Vatandaşlık Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Vatandaşlık Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Vatandaşlık Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, vatandaşlık hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli birçok hizmet sağlamaktadır ve söz konusu avukatlık hizmetlerinin ücreti de merak konusu olmaktadır. 

DİKKAT: Ücretin belirlenmesi noktasında, Ankara Barosunun yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesinden faydalanılmaktadır. Fakat bu tarifedeki tutarlar bağlayıcı değildir. Somut durumun şartları ve olayın mahiyeti göz önünde bulundurularak tarifedeki miktarlardan daha yukarıda veya aşağıda bir ücret söz konusu olabilir.

Aşağıda, bu alanda söz konusu olabilecek bazı temel uyuşmazlıklar ve bunların baro tarifesindeki ücretlerine, fikir vermesi açısından yer verilmiştir.

VATANDAŞLIK HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA VATANDAŞLIK AVUKATI ÜCRETİ,
Aile Mahkemesinde Tenfiz,14.000,00 TL,
İdarenin Kararına Karşı Duruşmalı İptal Davası,19.315,00 TL,
İdarenin Kararına Karşı Duruşmasız İptal Davası,16.315,00 TL,
Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti,11.690,00 TL,
Asliye Hukuk Mahkemesinde Tenfiz,13.625,00 TL,
Asliye Hukuk Mahkemesinde Tanıma,13.625,00 TL.

Ankara Vatandaşlık Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, vatandaşlık hukuku ile ilgili uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan çeşitli hususları yanıtlandırdı. Aşağıda, ilgili sorular ve cevapları sıralanmıştır.

Ankara’da Vatandaşlık İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Vatandaşlık hukuku kapsamında gündeme gelen iş ve işlemlerin ne kadar süreceğine ilişkin net bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Somut uyuşmazlığın özelliklerine ve kurumların yoğunluğuna göre işlem süreçleri değişebilmektedir.

Ankara’da Vatandaşlık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vatandaşlık hukuku çerçevesinde gündeme gelen davalar, büyük oranda idarenin kararına itiraz mahiyetinde idari yargıda açılan davalardır. Dolayısıyla, bu çerçevede gündem olacak davalara idare mahkemeleri bakacaktır.
ANKARA VATANDAŞLIK DAVALARI,MAHKEME,
Aile Mahkemesinde Tenfiz,Aile Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi,
İdarenin Kararına Karşı İptal Davası,İdare Mahkemeleri,
İstinaf Mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Danıştay,
Tanıma ve Tenfiz,Asliye Hukuk Mahkemesi.

Ankara’da Vatandaşlık Davası Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da vatandaşlık hukuku alanında gündeme gelen davalar için söz konusu olabilecek bazı masraflara aşağıda yer verilmiştir.

İdare Mahkemelerinde dava açılırken peşin ödenen posta giderleri:

HUKUKİ İŞLEM,MASRAF,
İdare Mahkemesinde yeni dava açılış posta masrafı,260.00 TL,
İdare Mahkemesinde duruşma istemli yeni dava,312.00 TL,
İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli yeni dava,364.00 TL,
İdare Mahkemesinde duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli yeni dava,468.00 TL,
İdari yargıda duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli temyiz,150.00-200.00 TL.

İdare Mahkemesinin harçları:

HUKUKİ İŞLEM,MASRAF,
Başvuru harcı,80.70 TL,
Karar harcı,80.70 TL,
Yürütmeyi durdurma harcı,133.00 TL,
Delil tespiti harcı,133.00 TL,
Vekalet harcı,11.50 TL,
Keşif harcı,571.90 TL.

Ankara’da Vatandaşlık Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara vatandaşlık avukatının ücretinin belirlenmesinde çeşitli etkenler belirleyici olmaktadır. Bunların başında Ankara Barosu tarafından yayınlanan asgari tarife gelmektedir. Ayrıca, somut olayın şartları ve müvekille yapılacak görüşme de belirleyici olacaktır. Bu belirlenen ücret, tarifedeki tutarların üzerinde olabileceği gibi altında da olabilir.

Ankara’da Vatandaşlık Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara vatandaşlık avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Ancak kimi işler niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimisinde ise başlangıçta bir miktar alınır, iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır.

Ankara’da En İyi Vatandaşlık Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi vatandaşlık avukatı olarak tanımlamaları, meslek etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla böyle bir niteleme, mesleğe uygun nitelikte bir söylem değildir. Burada belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, müvekkillerine söz konusu alanda çeşitli pek çok hizmeti sağlamaktadır.

Ankara Vatandaşlık Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, söz konusu alanda çeşitli birçok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunların temel örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki, vatandaşlık avukatlarının çalışma alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Türk vatandaşlığına geçme isteğinde olan yabancıların söz konusu başvuru süreçlerini usulüne uygun biçimde yürütmeleri gerekir. Hem gerekli evrakların temini hem doğru idari mercilere başvuru hem de sürecin aşama aşama takibi, etkin netice alınabilmesi bakımından ciddi önem arz eder.

Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatı, yabancı müvekkillerinin vatandaşlık başvuru süreçlerinde kendilerine hukuki hizmet sağlar ve süreci idame ettirir.

 • Türk vatandaşlığını kazanmak için ilgili idari mercilere yapılan başvuru eğer olumsuz bir şekilde neticelenirse bu durumda atılması gereken adımlar önem arz edecektir. Burada, ilgili idari merciye itiraz imkanı ve idari yargıda dava açma imkanı doğru hukuki usullerle etkin biçimde kullanılmalıdır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatı, söz konusu itiraz ve iptal davası süreçlerinde müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamakta ve bu alanda çeşitli hukuki faaliyetleri yürütmektedir.

 • Türkiye’de çalışma veya oturma izni almak isteyen yabancıların belirli birtakım başvuru usul ve süreçlerini takip etmeleri gerekmektedir. Söz konusu süreçlerde belli evraklar hazır edilmeli ve doğru mercilere süresi içinde başvuru yapılmalıdır. Bunu sağlama ve kolaylaştırma adına Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.
 • Türkiye’de çalışma yahut oturma izni alabilmek için başvuruda bulunmuş fakat bu başvurusu reddedilmiş olan kişilerin ilgili idari makama itirazda bulunma veya doğrudan idari yargıda dava açma imkanları bulunmaktadır. 

Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, oturma ve çalışma izin talepleri reddedilmiş olan yabancıların itiraz ve dava süreçlerini yürütmelerinde kendilerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

 • Turkuaz kart edinmek isteyen yabancıların ilgili karta ve kartın kendisine sağlayacağı statüye sahip olabilmeleri için taşımaları gereken şartlar ve yürütmeleri gereken usuli işlemler söz konusudur. Bu işlem ve süreçleri, yabancı müvekkiller adına Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları yürütmektedir.
 • Vatandaşlık hukuku, yalnızca yabancı müvekkiller bakımından söz konusu olan bir alan değildir. Türk vatandaşları da vatandaşlık hukuku bağlamında çeşitli hukuki problemlerle yüzleşebilmektedir. 

Bu çerçevede Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatları, Türk vatandaşlarının bilhassa vatandaşlıktan çıkma süreçlerinde atmaları gereken adımlar, taşımaları gereken şartlar ve hazırlamaları gereken evraklarla bunları sunmaları gereken merciler noktasında kendilerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

Vatandaşlık Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vatandaşlık avukatlarının yürüttüğü hukuki faaliyetlere, avukatlık hizmeti ücreti ve iletişim bilgileri ile dikkat edilmesi gereken diğer hususlara değinilmiştir.

Bahsedilen hukuki işlemler, birçok usuli süreç içeren ve çeşitli sürelere tabi olan aşamalar içermektedir. Dolayısıyla, ilgili işlemlerin doğru biçimde yürütülmesi, hak kaybı yaşanmaması adına ciddi önem arz eder. Bu çerçevede, Ankara hukuk bürosu avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

DİKKAT: Eğer İstanbul ve çevresinde vatandaşlık avukatı arıyorsanız “İstanbul Vatandaşlık Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.