İstanbul KVKK Avukatı

İstanbul KVKK Avukatı

İstanbul KVKK avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu’nun KVKK hukuku alanında deneyim İstanbul avukatları tarafından etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Aşağıda İstanbul KVKK avukatı ücreti, faaliyetleri, iletişim bilgileri ile sık sorulan soruların cevaplarına yer verdik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

İstanbul KVKK Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, İstanbul Mecidiyeköy bölgesinde yer alan hukuk bürosundan, İstanbul ve çevresindeki müvekkillerine KVKK danışmanlığı ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul KVKK avukatı çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Şirketlere, ticari işletmelere, markalara ve kişilere sürekli veya birkaç seferlik KVKK danışmanlığı,
 • Şirket, ticari işletme, marka ve şahıslara düzenli veya birkaç seferlik KVKK eğitimi,
 • Şirketlerin VERBİS kaydı, takibi ve güncelleme işlemleri,
 • Ticari elektronik ileti düzeninin hukuki zeminde oluşturulması,
 • Şirketlerin KVKK uyumunun yapılması, bu uyumun kontrolü ve düzeltmeler ile güncellemelerin yapılması,
 • Şirketin halihazırdaki işleyişinin KVKK’ya uygunluğunun kontrolü ve düzeltmeler – iyileştirmelerin yapılması,
 • KVKK Kurumuna yapılan şikayetler ile sürecin etkin takibi ve yürütülmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İstanbul Ceza Mahkemelerinde görülen KVKK suçları ile ilgili sürecin etkin takibi ve gerekli savunmaların yapılması.

İstanbul KVKK avukatı çalışmaları, burada saydıklarımızla sınırlı değildir. Genel olarak İstanbul ve çevresinde talep edilen KVKK avukatlık hizmetleri bu saydıklarımız olsa da bunların haricinde kalan KVKK işlerinde de İstanbul KVKK avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde sürdürülür. 

İstanbul KVKK Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul KVKK Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul KVKK Avukatı Ücretleri

İstanbul KVKK avukatı ücreti, avukat ile müvekkil şirket veya şahıs arasında serbest şekilde anlaşılır. Anlaşılacak ücrete etki eden bazı unsurlar vardır. İlk olarak İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi önem taşır. Bunun haricinde; sürecin tahmini ne kadar süreceği, işin kapsamı, uyuşmazlığın zorluğu – kolaylığı, yapılacak işlerin çeşitliliği vs. unsurlar İstanbul KVKK avukatı ücretine etki eder.

DİKKAT: İstanbul Barosu tarifesi, İstanbul KVKK avukatı için kesin surette bağlayıcı değildir. Sadece tavsiye niteliğinde ve yol göstericidir. Yani müvekkille yapılacak avukatlık ücret anlaşması, aşağıda tabloda belirttiğimiz tutarlardan daha aşağı olabileceği gibi daha yukarı da olabilir.

2023 İstanbul KVKK avukatı ücreti, İstanbul Barosu tavsiye edilen (yol gösterici) tarifede şu şekilde yer almıştır:

İSTANBUL KVKK İŞLERİ,2023 İSTANBUL KVKK AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Adi, komandit, kollektif ve limited şirketlere düzenli danışmanlık,18.500 TL (aylık),
Üye sayısı 100’den az kooperatiflere düzenli danışmanlık,17.000 TL (aylık),
Üye sayısı 100’den fazla kooperatiflere düzenli danışmanlık,19.000 TL (aylık),
250.000 TL’den az sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık,19.500 TL (aylık),
250.000 TL’den fazla sermayeli anonim şirketlere düzenli hukuki danışmanlık,21.000 TL (aylık),
Büroda sözlü danışma,3700 TL (ilk bir saat için), 2500 TL (ilk bir saati aşan her saat için), 
Yazılı danışma,7500 TL,
Sesli ve görüntülü araçlarla danışma,3000 TL,
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma,5800 TL (ilk bir saat için), 3300 TL (ilk bir saati aşan her saat için), 
İhtarname, ihbarname vb. (sadece bu işlem yapılacaksa),8000 TL,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararının iptali davası (duruşmalı),35.000,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararının iptali davası (duruşmasız),28.000,00 TL
Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,69.000,00 TL,
Ağır Ceza Davacı Mağdur/Katılan Vekilliği,44.000,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,69.000,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Mağdur/Katılan Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,27.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,44.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,27.000,00 TL,
Sulh Cezada Görülen İşler ve Davalar,18.000,00 TL,
Ceza Soruşturmalarında (Savcılık Aşamasında) Müdafiilik veya Vekillik,15.000,00 TL,
Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri,8.000,00 TL,
İdari Soruşturmalarda Müdafiilik veya Vekillik,15.000,00 TL,
Kanun Yararına Bozma ve İdari Merciilerde Vekillik,8.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmalı),35.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmasız),30.000,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmalı),113.000,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru (Duruşmasız),83.000,00 TL.

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul KVKK avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarından bahsettik. Bunun yanında uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

İstanbul KVKK İşleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da KVKK danışmanlık işlerinin ve davaların süresi, somut olayın kapsamına göre değişecektir. Müvekkil şirket, işletme veya kişinin durumu da bu süreye etki eder. Genel olarak işlerin ne kadar süreceğine örnek vermek gerekirse;

KVKK Uyumunun Sağlanması: 1 hafta ile 2 ay arası
KVKK Eğitimi: 1 gün ile 2 hafta arası (talebe ve şirketin büyüklüğüne göre)
KVKK Kurumunda Görülen Uyuşmazlıklar: 6 ay ile 1.5 yıl arası
KVKK Ceza Davaları: 1 yıl ile 2 yıl arası sürer.

İstanbul KVKK Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul KVKK avukatı ücreti, İstanbul Barosu’nun her sene güncelleyerek yeniden yayınladığı ve tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre belirlenir. Ancak bu tarifedeki rakamlar bağlayıcı değildir. Somut işin kapsamına göre bu ücret, İstanbul KVKK avukatı ile müvekkil şirket arasında serbest şekilde belirlenir.

İstanbul KVKK Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul KVKK avukatı ücreti çoğu zaman peşin ödenir. Kimi istisnai hallerde bir miktar peşinat alındıktan sonra kalan kısmın taksitlere bölünmesi söz konusu olabilir. Bunun haricinde peşin ödeme yapılır. Tabii ki düzenli danışmanlık hallerinde aylık ödemeler söz konusu olur.

İstanbul En İyi KVKK Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi KVKK avukatı şeklinde bir kullanım, avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar arasında kullanılmaz. Bu daha çok şirketler ve ticari işletmeler arasında yaygın bir kullanımdır. 
Uygulamada KVKK işlerine vakit ayırmış, deneyim sahibi olmuş ve bu alanda uzmanlaşmış kişilere İstanbul en iyi KVKK avukatı denmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul KVKK avukatları, uzun zamandan beri KVKK konusunda şirketlere hukuki danışmanlık vermekte ve bu alandaki davalara bakmaktadır.

İstanbul KVKK Uyuşmazlıkları Hangi Merciilerde Görülür?

İstanbul KVKK avukatı çalışmaları, İstanbul’da farklı adli ve idari mercilerde görülür. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

İSTANBUL KVKK HUKUKU İŞLERİ,UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜŞECEĞİ YER,
KVKK şikayeti ve süreci,Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
Kişisel verilerle ilgili adli suçlar,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri (istisna hallerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri),
KVKK kurumu kararına itiraz (sadece idari para cezası verilmişse),İstanbul Sulh Ceza Hakimlikleri,
KVKK kurumu kararına itiraz (idari para cezası ile birlikte başka yaptırımlara da hükmedilmişse)İstanbul İdare Mahkemeleri,
KVKK uyumu, danışmanlığı ve eğitimi,Talebe göre büro içinde veya çağrı üzerine gidilen yerde.

İstanbul KVKK Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul KVKK avukatı, sadece basit bir temsil ve danışmanlık görevi değil bundan öte, şirketleri, ticari işletmeleri ve şahısları çok büyük risklerden kurtarıcı işleve sahiptir. Süreç içerisinde çok kritik işlemleri gerçekleştirir ve şirketin somut özelliklerine göre ihtimalleri değerlendirerek KVKK uyumu sağlar. İstanbul KVKK avukatının süreç içerisindeki üstlendiği sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İstanbul KVKK avukatı, şirketlere ticari işletmelere, markalara ve şahıs işletmelerine düzenli KVKK danışmanlığı verir. Bu şekilde şirketin iş ile ilgili her türlü muamelesi ve her yeni projesi KVKK yasal düzenine uygum yapılmış olur, olası riskler en aza indirilir.
 • Bunun haricinde İstanbul KVKK avukatı, KVKK eğitimi hizmeti verir. Bu şekilde şirketler kendi muamelelerini oluştururken doğru strateji belirler ve sürecin hızlanması sağlanır.
 • Gene şirketlerin mevcut kurulu düzenlerinin KVKK uyumu İstanbul KVKK avukatı tarafından yapılır. Burada en önemli hususu şudur; şirketin sadece Kişisel Verilerin Korunması Kanunı ve diğer yasal düzenlemelere göre değil, bunun yanında Yargıtay kararlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına göre de uyumu sağlanmalıdır. Yani İstanbul KVKK avukatı, şirket için uyum işlemlerini yaparken mahkeme kararlarını da gözönünde bulundurur.
 • Bunun yanında şirketler ve işletmeler, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından incelemeye alındığı zaman İstanbul KVKK avukatı tüm süreci yakından takip ederek müvekkil şirketin zarara uğramasının önüne geçer.
 • Kişisel Verileri Korum Kurul tarafından verilen yaptırım kararlarına karşı itiraz süreçleri çok önemlidir. Zira Kurul kararlarında 2.500.00,00 TL’ye varan cezalar yer almaktadır. Bu nedenle iptal ve itiraz süreci titizlikle yürütülmelidir.
 • Benzer şekilde kişisel verilerle ilgili adli suç ve cezalar çok ciddi boyuttadır. Ki şirketlerin bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaları halinde kimi zaman suçun yüzlerce kişiye karşı işlendiği iddianamelerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle adli sürecin de üzerine düşünmelidir. 

Tüm bu süreçlerde hak kaybı yaşamamanın yolu, İstanbul KVKK avukatı yardımı almaktan geçer.

KVKK Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul KVKK avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik. Kişisel verilerin korunması  ile ilgili süreçlerin çok ciddi hukuki sonuçları vardır.

Şirket ve işletmelerin hukuki altyapılarını kişisel verilerin korunması düzenine uyumlu hale getirip sonraki işlemlerini de buna göre gerçekleştirmeleri uzun vadede kazanç doğurur. Dolayısıyla KVKK uyumu ile ilgili olarak İstanbul hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.

NOT: Ankara ve çevresinden KVKK avukatı arıyorsanız “Ankara KVKK avukatı” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.