Ankara KVKK Avukatı

Ankara KVKK Avukatı

Ankara KVKK avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisinin deneyim sahibi KVKK avukatları tarafından aktif bir şekilde sürdürülmektedir.

Aşağıda KVKK avukatı iletişim bilgileri, ücretleri, faaliyetleri ile sık sorulan sorulara yer verdik. Özenli incelemenizi tavsiye ederiz.

Ankara KVKK Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara Söğütözü bölgesinde yer alan avukatlık çalışma ofisinden, Ankara ve çevresindeki müvekkillerine KVKK avukatı hizmeti sunmaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara KVKK avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekilde sayılabilir;

 • Şirketlere, ticari işletmelere, markalara ve şahıslara KVKK danışmanlığı,
 • Şirket, ticari işletme, marka ve şahıslara KVKK eğitimi,
 • VERBİS kaydı ve güncellemeleri işlemleri,
 • Ticari elektronik ileti düzeninin hukuki zeminde oluşturulması,
 • KVKK düzeninin hukuki zeminde oluşturulması, düzenlemeler ve güncellemeler,
 • Şirketin kurulu düzeninin KVKK’ya uygunluğunun kontrolü ve düzeltmeler – iyileştirmeler,
 • Kuruma yapılan KVKK şikayetleri ile ilgili sürecin takibi ve yürütülmesi,Kurul kararlarına karşı sulh ceza itirazı ve idari yargıda iptal davası,
 • Ceza Mahkemelerinde görülen KVKK suçları ile ilgili sürecin takibi ve savunmaların yapılması.

Ankara KVKK avukatı faaliyetleri yalnızca yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Ancak Ankara ve çevresinde genel olarak talep edilen KVKK avukatı hizmeti bu şekildedir. Ankara KVKK avukatı, burada sayılanların haricinde de müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava hizmeti verir.

Ankara KVKK Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara KVKK Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara KVKK Avukatı Ücretleri

Ankara KVKK avukatı ücreti belirlenirken avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde anlaşma yapılır. Bu ücrete etki eden bir çok unsur vardır. Öncelikle Ankara Barosu’nun her sene güncellediği tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi burada öne çıkar. Ancak bunun yanında; sürecin ne kadar süreceği, anlaşılan işin kapsamı, uyuşmazlığın zorluğu – kolaylığı, yapılacak işlerin çeşitliliği vs. Ankara KVKK avukatı ücretine etki eder.

ÖNEMLİ: Ankara Barosu tarifesi avukatlar için bağlayıcı değildir. Sadece tavsiye niteliğinde ve yol gösterici niteliktedir. Yani müvekkille yapılacak ücret anlaşması, aşağıda tabloda yazandan aşağı olabileceği gibi yukarı da olabilir.

2023 Ankara KVKK avukatı ücreti, Ankara Barosu tavsiye edilen tarifesinde şu şekilde yer almıştır:

ANKARA KVKK İŞLERİ,2023 ANKARA KVKK AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Limited Şirketlere Sürekli Danışmanlık,10.000,00 TL (aylık),
Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık,7.375,00 TL (aylık),
Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,13.190,00 TL (aylık),
Adi ve Kollektif Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık,6.190,00 TL (aylık,
Ticari Olmayan Kuruluşlara Hukuki Danışmanlık,9.500,00 TL (aylık),
Hukuki Danışmanlık (Büroda),2.000,00 TL (İlk 1 saat), 300,00 TL (Bir saati aşan her 15 dakika), 4.000,00 TL (yazılı danışma),
Hukuki Danışmanlık (Büro Dışında),4.000,00 TL (ilk 1 saat), 300,00 TL (bir saati aşan her 15 dakika),
İhtarname, ihbarname vb. 3.375 TL,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararının iptali davası (duruşmalı),19.315,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararının iptali davası (duruşmasız),16.315,00 TL
Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,22.625,00 TL,
Ağır Ceza Davacı Mağdur/Katılan Vekilliği,14.315,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,22.625,00 TL,
Çocuk Ağır Ceza Davası Mağdur/Katılan Müdafiiliği,14.315,00 TL,
Asliye Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,11.315,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Sanık Müdafiiliği,19.000,00 TL,
Çocuk Ceza Davası Mağdur/Katılan Vekilliği,11.315,00 TL,
Ceza Soruşturmalarında (Savcılık Aşamasında) Müdafiilik veya Vekillik,6.690,00 TL,
Cumhuriyet Başsavcılığı Şikayet Dilekçeleri,6.690,00 TL,
İdari Soruşturmalarda Müdafiilik veya Vekillik,9.815,00 TL,
Kanun Yararına Bozma ve İdari Merciilerde Vekillik,9.815,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmalı),25.625,00 TL,
Anayasa Mahkemesi Başvurusu (Duruşmasız),15.315,00 TL,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru,33.315,00 TL,
Sulh Cezada Görülen İşler ve Davalar,9.790,00 TL.

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara KVKK avukatı ücreti ve iletişim bilgileri ile faaliyet alanlarından bahsettik. Ayrıca sık sorulan bazı soruları burada yanıtlayacağız.

Ankara KVKK İşleri Ne Kadar Sürer?

Ankara’da KVKK işlemleri ve davası süreci, somut olayın kapsamına göre değişir. Müvekkil şirket veya şahsın durumu da buna etki eder. Genel olarak sürelere örnek vermek gerekirse;

KVKK Uyumunun Sağlanması: 1 hafta ile 2 ay arası
KVKK Eğitimi: 1 gün ile 1 hafta arası (talebe ve şirketin büyüklüğüne göre)
KVKK Kurumunda Görülen Uyuşmazlıklar: 6 ay ile 2 yıl arası
KVKK Ceza Davaları: 10 ay ile 2 yıl arası

Ankara KVKK Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara KVKK avukatı ücreti, Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesi çerçevesinde belirlenir. Ancak bu tarife bağlayıcı olmadığı için somut olayın özelliklerine göre müvekkil şirket ile Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara KVKK avukatları arasında serbest şekilde belirleme yaplır.

Ankara KVKK Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara KVKK avukatı ücreti çoğunlukla hukuki sürecin başlangıcında peşin olarak ödenir. Ancak bazı istisna hallerde başlangıçta bir miktar peşinat aldıktan sonra kalan kısım taksitler halinde alınır. Tabi yukarıda bahsettiğimiz şekilde düzenli danışmanlık söz konusu olduğu zaman ödemeler aylık olarak alınır.

Ankara En İyi KVKK Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi KVKK avukatı şeklindeki tabir, TBB avukatlık meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu nedenle avukatlar arasında böyle bir tabir kullanılmaz. Uygulamada şirketler arasında yaygın olan bu yakıştırma, KVKK alanında deneyim sahibi ve uzman avukatlar için kullanılır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana KVKK ile ilgili hukuki süreçleri yoğun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Ankara KVKK Uyuşmazlıkları Hangi Merciilerde Görülür?

Ankara KVKK avukatı faaliyetleri, Ankara’da farklı adli ve idari kuruluşlarda çözümlenir. Bunları şu şekilde tablo ile gösterebiliriz:

ANKARA KVKK HUKUKU İŞLERİ,UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜŞECEĞİ YER,
KVKK şikayeti ve süreci,Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
Kişisel verilerle ilgili adli suçlar,Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ankara Asliye Ceza Mahkemeleri (bazı istisna hallerde Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri),
KVKK kurumu kararına itiraz (sadece idari para cezası verilmişse),Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri,
KVKK kurumu kararına itiraz (idari para cezası ile birlikte başka yaptırımlara da hükmedilmişse)Ankara İdare Mahkemeleri,
KVKK uyumu, danışmanlığı ve eğitimi,Talebe göre büro içinde veya çağrı üzerine gidilen yerde.

Ankara KVKK Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara KVKK avukatının süreç içerisindeki işlevi sadece temsil ve genel bir danışmanlıktan öte, şirket ve ticari işeltmeleri ve şahısları Kişisel Verilerin Korunması Kanununun getirdiği büyük risklerden korumaktır. Süreç içerisinde çok kritik aşamalar vardır ve bu aşamalar şirketin somut özellikleri gözetilerek ihtimallere göre planlanmalıdır. Ankara KVKK avukatının süreç içerisindeki sorumluluk üstlendiği kritik noktaları şu şekilde örnekleyebiliriz:

 • Ankara KVKK avukatı, şirketlere ticari işletmelere, markalara ve şahıs işletmelerine düzenli KVKK danışmanlığı vererek müvekkillerinin iş ile ilgili her türlü tasarruflarında ve yeni projelerinde yasal zemine uygun hareket edilmesini sağlar, riskleri en aza indirir. 
 • Ankara KVKK avukatı, Kişisel Verilerin Korunması hukuku ve gerekli işlemlerle ilgili eğitimi hizmeti verir. Bu şekilde şirketler kendi tasarruflarını yaparken en baştan doğru strateji belirler ve hızlı ve sağlam adımlarla ilerler.
 • Gene şirketlerin halihazırdaki işlemlerinin ve arşivlerinin KVKK uyumu Ankara KVKK avukatı tarafından yapılır. Müvekkil kurumun, sadece Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre değil, bunun yanında Yargıtay kararlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına göre de uyumu sağlanmalıdır. Yani Ankara KVKK avukatı, müvekkil şirket için KVKK uyum işlemlerini yaparken benzer yargı kararlarını da ele alır.
 • Bunun yanında şirketler ve işletmeler, zaman zaman Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından incelemeye alınır. Ankara KVKK avukatı bu gibi hallerde tüm süreci yakından takip eder ve Kurum inceleme görevlileri ile bizzat muhatap olur. Müvekkil şirketin zarara uğramasının önüne geçmek için hukuki çalışma yapar.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurul tarafından verilen yaptırım kararlarına karşı itiraz ve iptal süreçleri çok önemlidir. Zira Kurul cezaları 2.500.00,00 TL’ye varabilmektedir. Bu parasal yaptırıma ek başka yaptırımlar da uygulanabilir. Bu nedenle iptal ve itiraz süreci titizlikle takip edilmelidir.
 • Gene kişisel verilerle ilgili adli makamlarca işletilen, yargılama ve cezalar çok ciddi boyuttadır. Şirketlerin ve ticari işletmelerin adli soruşturmaya tabi tutulmaları halinde kimi zaman suçun çok fazla kişiye karşı işlendiği yargılamalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle adli süreç de titizlikle takip edilmelidir.

Tüm bu süreçlerde hak kaybı yaşamamak adına, Ankara KVKK avukatı ile çalışmak gereklidir.

KVKK Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara KVKK avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliytlerinden bahsettik. KVKK ile ilgili süreçlerin çok ciddi karşılığı vardır. Şirket ve işletmelerin hukuki arkaplanını KVKK düzenine uyumlu hale getirmeleri de uzun vadede şirket için büyük kazanç doğuracaktır. Bu nedenle KVKK işlemleri ile ilgili olarak Ankara hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.

NOT: İstanbul ve çevresinden KVKK avukatı arıyorsanız “İstanbul KVKK avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.