İstanbul Basın ve Medya Avukatı

İstanbul Basın ve Medya Avukatı

İstanbul basın ve medya avukatı, İstanbul’da basın ve medya hukuku alanında görülen dava ve işleri aktif ve etkin biçimde yürütür.

Yazımızda İstanbul basın ve medya avukatının yaptığı işlerden, avukatın iletişim bilgisi ve avukatlık ücretinden, İstanbul’da basın ve medya hukukunda doğan davalardaki görevli mahkemelerden bahsettik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanız tavsiye olunur. 

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Çalışmaları

İstanbul basın ve medya avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, Şişli Mecidiyeköy’deki ofisinde alanında deneyimli avukat kadrosu ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

Basın ve medya, hukukun karmaşık yapıdaki alanlarından biridir. Basın ve medya alanında çeşitli davalar ve uyuşmazlık türleri bulunmaktadır. İstanbul basın ve medya avukatının, söz konusu alanda  yaptığı işler sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere şu şekilde ifade edilebilir:

 • Televizyon ve radyo kanallarına yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunar.
 • Basın ve medya şirketinde çalışacak kişiler bakımından, iş akitlerini hazırlar.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile medya organları arasında görülen anlaşmazlıkları yargıya intikal ettirir.
 • Basın organlarınca gerçekleştirilen, kişilerin haklarının ihlali halinde  maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasını sağlar ve sürecin takibini yapar.
 • Medya şirketleri tarafından yapılan alım ve satım akitlerini hazırlar.
 • Medya şirketinin kurulmasını sağlar. Bu aşamada yapılması gereken tüm hukuki hazırlık ve başvuruları yapar.
 • Medya ve basın işleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve uygun olmayan kısımlarının düzeltilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunar.
 • Basın ve medyanın getirdiği yetkinin aşılması veya kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar bakımından sanık müdafii veya katılan vekili görevini üstlenir.
 • Televizyon kanallarına yönelik verilen süresiz veya süreli kapatma cezalarına karşı hukuki prosedürleri işletir.
 • Dizi, film, lisans, sponsorluk, yayın ve yapım sözleşmeleri gibi basın ve medya alanında gerçekleştirilecek her türlü sözleşmeyi hazırlar.
 • RTÜK tarafından ceza verilmiş ise bu cezalara karşı idari ve hukuki süreçleri işletir.
 • Reklam, oyunculuk ve menajerlik sözleşmelerini hukuka uygun olarak hazırlar.
 • 5393 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında gündem olabilecek hukuki uyuşmazlıklar çerçevesinde avukatlık hizmeti sağlar.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Ücretleri

İstanbul basın ve medya avukatı, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayımlanan, bağlayıcı niteliği bulunmayan asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bağlayıcı olmamasından kasıt, avukat ve müvekkilin, tarifede yer alan ücretin altında veya üstünde bir ücret üzerinden anlaşabilmelerini ifade eder. 

Ücretin belirlemesine etki eden faktörlerden bazıları şunlardır: Davanın yaklaşık olarak ne kadar süreceği, avukat tarafından yapılacak işin ağırlığı ve sayısı, dava değeri vb. 

İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerden bazıları şöyle gösterilebilir:

BASIN VE MEDYA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 BASIN VE MEDYA AVUKATI ÜCRETİ,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,5.500 TL,
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme,8000 TL,
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme,11.000 TL,
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler,8.000 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi: Sanık Müdafiliği,19.000 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi: Müdahil Vekilliği,13.500 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Duruşmaya Katılma,9.000 TL,
Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışanların İş Hukuku Uyuşmazlıkları (değeri para ile ölçülemeyen),12.500 TL,
Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışanların İş Hukuku Uyuşmazlıkları (değeri para ile ölçülebilen),12.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,11.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Yargıtay’da Hukuk Davalarında Duruşmaya Katılma,12.500 TL.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul basın ve medya avukatı, söz konusu alana dair merak konusu olup sıklıkla sorulan soruları cevaplandırmıştır.

İstanbul’da Basın ve Medya Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul’da basın ve medya hukuku alanında dava çeşitliliği fazladır. Bu nedenle masraflar, açılacak davanın türüne göre farklılık gösterir. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gereken davaya ait masraflar şöyledir:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Maktu harç veya dava değerine göre alınan harç olmasına göre farklılık gösterir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 480 TL 
Keşif Gideri: 721.9 TL
Tanık Gideri: 34 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstisnai bazı haller saklı kalmak üzere, İstanbul basın ve medya avukatı ücreti, görülecek işin başında ödenir. Bazı hallerde de belli bir yüzde başta alınarak kalan kısım için taksitlendirme yapılır.

İstanbul’da Basın ve Medya Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da basın ve medya hukuku kapsamında avukat tarafından gerçekleştirilecek işlerde, işin ne zaman biteceği hakkında kesin bilgi verilemez. Çünkü bu sadece avukata bağlı bir durum değildir. Özellikle; mahkemenin iş yükü, yani celse aralıkları davanın sonuçlanma zamanına etki eder. Bunun dışında görülecek işin sayısı da süreye etki eden başlıca faktörlerdendir. 

İstanbul’da En İyi Basın ve Medya Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık meslek etiği ilkelerine göre avukatların kendileri için övgü içeren ifadeler kullanmaları yasaktır. Ayrıca bu tarz ifadeler reklam yasağına da aykırılık teşkil edebilir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, basın ve medya alanında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde aktif rol alır.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi, ücret belirlemesine etki eder. Bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, uygulamada genellikle bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılır. Ayrıca yapılacak işin sayısı, avukatın dava için yapması gereken masraflar da ücret belirlemesine etki eder. Ücret, bu sayılanlar ve başkaca hususlar da göz önünde bulundurularak avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul basın ve medya avukatı, basın ve medya alanında doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında, basın ve medya şirket ve kuruluşlarına hukuki destek verilmesinde aktif ve etkin olarak rol alır. Yukarıda da anlatılan iş ve işlemleri yapar. Genel olarak sıralamak gerekirse şu faaliyetleri yürütür: 

 • İstanbul basın ve medya avukatı, basın ve medya şirketlerinin kurulması için gerekli olan başvuruları yapar. İzin gerekli ise bu izinleri alır. Tescil işlemlerini yerine getirir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde usulüne uygun olarak ilan verilmesini sağlar. Kuruluş aşamasında herhangi bir kusurlu davranışta bulunulmaması, şirket için son derece önemlidir.
 • Basın ve medya şirketlerinde çalışan, Basın İş Kanunu ve İş Kanunu  kapsamındaki kişilere yönelik olarak gerekli sözleşmeleri hazırlar. Sözleşmenin hukuka uygun olarak akdedilmesini sağlar. İhlal durumunda avukatlık hizmeti sağlar.
 • Yapım, yayın, oyunculuk, menajerlik, reklam, lisans, medya şirketleri, dizi ve film sözleşmeleri ve çalışan sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanmasını ve sözleşmelerin güncel koşullara göre uyarlanması yahut değiştirilmesini sağlar.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından medya ve basın şirketlerine yönelik olarak verilen; uyarı, program durdurma ve idari para cezalarına gerekli itirazların yapılması ve iptal davalarının açılması hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunar.
 • Medya şirketlerinde çalışanlar tarafından, işlerin yapılması esnasında işlenen özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret gibi suçlar bakımından müdafilik ve katılan vekilliği yapar. Yargılama ceza yargılaması olduğundan ve neticesinde hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar söz konusu olabileceğinden dolayı sürecin hassasiyetle üzerinde durulması gerekir.
 • Basın yolu ile kişilerin hakkı ihlal edilmişse, hakkı ihlal edilenler tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin süreci yönetir.
 • Basın İş Kanunu veya İş Kanunu kapsamında şirkette çalışan kişilerin haklarına ilişkin gerekli davaları açar. Bu kişilerin açtığı ihbar, kıdem vb. tazminatlara yönelik davalarda davacı veya davalı tarafa avukatlık hizmeti sunar.
 • Basın ve medya şirketlerinin tasfiye edilmesi gerekiyor ise  tasfiye sürecini en doğru ve düzgün şekilde yönetir. Tasfiye aşamasındaki şirkete ilişkin payların dağıtılmasını hukuka uygun olarak yerine getirir. Sicilde yapılması kanunen zorunlu olan iş ve işlemleri gerçekleştirir.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, basın ve medya kapsamında sayılan işleri yapar ve burada yer almasa dahi uygulamada karşılaşılan her türlü uyuşmazlığın çözülmesini sağlar.

İstanbul’da Basın ve Medya Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Basın ve medya ile ilgili olarak farklı mahkemelerin görevli olduğu uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu uyuşmazlıkların hangi mahkemede çözüleceği hususu büyük önem arz eder. Çünkü davanın görevli mahkemede açılmaması durumunda dava usulden reddedilir. Bu nedenle avukattan yardım alınmalıdır. Uyuşmazlığın içeriğine göre değişmekle birlikte, görevli bazı mahkemeler tabloda gösterilmiştir.

İSTANBUL BASIN VE MEDYA DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Basın İş Kanunu kapsamında açılacak davalar,İş Mahkemesi,
İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar,İdare Mahkemesi,
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Medya Şirketlerinin Tasfiyesi Aşamasındaki Davalar,Ticaret Mahkemesi,
Basın ve Medya Alanında İşlenen Suçlar,Asliye Ceza Mahkemesi,
Basın ve Medya Davalarında İstinaf Kanun Yolu,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,
Basın ve Medya Davaları Temyiz Kanun Yolu,Yargıtay,
Hak İhlalleri Halinde Başvuru,Anayasa Mahkemesi.

İstanbul Basın ve Medya Avukatı Önemi

Yazımızda basın ve medya avukatının yaptığı işlerden, basın ve medya avukatına ait  iletişim bilgilerinden, avukatlık ücretinin nasıl belirlendiğinden, görevli mahkemelerden ve masraf kalemlerinden bahsettik. 

Görüldüğü üzere basın ve medya hukuku kapsamında oldukça fazla uyuşmazlık türü bulunmaktadır. Her uyuşmazlığın çözümü için titizlikle adım atılması gerekir. Aksi halde telafisi güç zararlar ve hak kayıpları doğabilir.  

Bahse konu olumsuz sonuçların doğmaması için yapılması gereken, İstanbul hukuk bürosu avukatından destek almaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu basın ve medya avukatları bu alanda faaliyet gösterir.

Ankara ve çevresinde, basın ve medya hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları olan kişilerin, “Ankara Basın ve Medya Avukatı” başlıklı yazımızı incelemeleri faydalı olacaktır.