Ankara Basın ve Medya Avukatı

Ankara Basın ve Medya Avukatı

Ankara basın ve medya avukatı, Ankara’da söz konusu alandan kaynaklanan her türlü dava ve işi yerine getirir. Uyuşmazlıkların çözümünde aktif ve etkin rol alır.

Yazımızda Ankara basın ve medya avukatı çalışmalarından, avukatın iletişim ve ücret bilgilerinden, Ankara’da basın ve medyadan doğan davaların hangi mahkemede görüleceğinden bahsettik. Yazımızı dikkatle okumanız tavsiye olunur.

Ankara Basın ve Medya Avukatı Çalışmaları

Ankara basın ve medya avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Söğütözü bölgesindeki ofisinde çalışan, alanında tecrübeli avukat kadrosu ile müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Basın ve medya hukuku, hukuk dalları içerisinde karmaşık yapıya sahip olan alanlardan biridir. Bu alandaki dava çeşitliliği ve uyuşmazlık türleri fazladır. Ankara basın ve medya avukatı, söz konusu alanda örnek olarak aşağıdaki iş ve işlemleri yerinde getirir:

 • Televizyon ve radyo kanalları için hukuki danışmanlık hizmeti verir.
 • Basın işinde çalışacak kişiler bakımından, basın iş sözleşmelerini hazırlar.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile medya organları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları açar.
 • Basın organları tarafından kişilerin haklarının ihlali durumunda maddi ve manevi tazminat davalarını açar.
 • Medya şirketlerinin yapacağı alış ve satış işlemleri kapsamında yaşanan hukuki problemlerde gerekli adımları atar.
 • Medya şirketinin kuruluşu aşamasında yapılması gereken tüm hukuki işlemleri yapar ve süreci yönetir.
 • Medya faaliyetlerinin kanuna ve mevzuata uygunluğu konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verir.
 • Yanıltıcı reklam vb. nedenlerle işlenen suçlar hakkında sanık müdafii veya katılan vekili olarak hukuki hizmet verir.
 • Televizyon ve radyo kanalları hakkında süresiz veya süreli kapatma kararları hakkında hukuki prosedürleri işletir.
 • Dizi, film sözleşmeleri gibi basın ve medya alanında yapılacak her türlü sözleşmeleri hazırlar.
 • RTÜK tarafından verilen cezalar hakkında hukuki süreçleri işletir.
 • Reklam, oyunculuk ve menajerlik sözleşmelerini hukuka uygun olarak düzenler.
 • Lisans ve sponsorluk sözleşmelerini hazırlar.
 • Yayın ve yapım sözleşmelerini hazırlar.
 • Online itibar yönetimi hususunda hukuki destek sağlar.

Ankara Basın ve Medya Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Basın ve Medya Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Basın ve Medya Avukatı Ücretleri

Ankara basın ve medya avukatı ücreti, her yıl Ankara Barosu tarafından yayımlanan asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Belirtmek gerekir ki bu tarife bağlayıcı nitelikte değildir. Yani avukat ve müvekkil, tarifenin altında yahut üstünde bir tutar üzerinden anlaşabilir. 

Ücretin belirlenmesine etki eden bazı faktörler vardır. Örneğin; dava açılması halinde davanın yaklaşık olarak ne kadar süreceği, yapılacak işlerin ağırlığı ve sayısı, davanın değeri vb. Bu etkenlerle birlikte yukarıda bahsi geçen asgari ücret tarifesi de dikkate alınarak bir ücret belirlenir.

Fikir oluşturması bakımından tarifede yer alan bazı ücretler, aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

BASIN VE MEDYA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 Basın ve Medya Avukatı Ücreti.
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme,7.000,00 TL,
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme,11.500,00 TL,
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler,6.690,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi: Sanık Vekilliği,19.000,00 TL,
Asliye Ceza Mahkemesi: Müdahil Vekilliği,11.315,00 TL,
İstinaf Mahkemeleri :Bir duruşması olan işlerde,5.690,00 TL,
İstinaf Mahkemeleri: Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için,11.190,00 TL,
Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışanların İş Hukuku Uyuşmazlıkları,Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışanların, İş Hukuku Uyuşmazlıkları,Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 11.315,00 TL,
Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Yargıtay’da Hukuk Davalarında Duruşmaya Katılma,19.125,00 TL.

Ankara Basın ve Medya Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde, Ankara basın ve medya avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına yer verilmiştir.

Ankara’da Basın ve Medya İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara’da basın ve medya hukuku alanında çeşitli davalar görülmektedir. Uyuşmazlığın türüne göre masraflar değişkenlik gösterir.
Örnek olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek bir davada şu masraflar olur:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Maktu harç veya dava değerine göre alınan harç olmasına göre farklılık gösterir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 480 TL 
Keşif Gideri: 721.9 TL
Tanık Gideri: 34 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

Ankara Basın ve Medya Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara basın ve medya avukatı ücreti genellikle işin başında ödenmektedir. Ancak bazı hallerde ödemenin bir kısmı önden alınarak kalan kısmı için taksitlendirme yapılabilir.  

Ankara’da Basın ve Medya Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Ankara’da basın ve medya hukukundan kaynaklanan dava ve işlerin ne kadar süreceği ile ilgili kesin bir süre vermek doğru değildir. Mahkemenin iş yüküne göre celse aralıkları değişir. Bunun yanında davanın ağırlığı da süreye etki eden başlıca faktörlerdendir. Görülecek işin niteliği gibi durumlar da işin ne kadar süreceği sorusunu yanıtlarken göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdendir.

Ankara’da En İyi Basın ve Medya Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi gibi sıfatlarla tarif etmeleri avukatlık mesleği etik ilkelerine aykırıdır. Aynı zamanda avukatlar için söz konusu olan reklam yasağına da aykırılık teşkil edebilir. Ancak müvekkiller tarafından, davalarıyla ilgilenen avukatlara yönelik bu sıfatlar yakıştırılabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, basın ve medya hukuku alanında aktif biçimde faaliyet gösterir.

Ankara Basın ve Medya Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara basın ve medya avukatı ücreti, her yıl Ankara Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesi, işin niteliği, görülecek işin sayısı, davanın ağırlığı gibi etkenlere göre avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

Ankara Basın ve Medya Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara basın ve medya avukatı, basın ve medya hukukundan kaynaklanan her çeşit dava ve işleri yerine getirir. Yukarıda da söylendiği üzere, uygulamada görülen hukuki tüm konularda hizmet verir. Genel olarak şöyle ifade edilebilir: 

 • Ankara basın ve medya avukatı, basın ve medya şirketlerinin kurulma aşamasında hukuki prosedürleri yerine getirir ve tescil işlemlerini gerçekleştirir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescilin ilanını sağlar. Bu aşamada hata yapılmaması, şirketin hukuka uygun olarak kurulması bakımından oldukça önemlidir.
 • Basın ve medya şirketlerinin bünyesinde çalışan, gerek Basın İş Kanunu gerekse İş Kanunu  kapsamında iş ilişkisinde bulunan kişilerin sözleşmelerini hazırlar. Hukuki haklarını sözleşmede düzenler. 
 • Yapım, yayın, oyunculuk, menajerlik, reklam, lisans, medya şirketleri, dizi ve film sözleşmeleri ve çalışan sözleşmelerinin hukuki zemine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Bu sözleşmelerin uyarlanması veya değiştirilmesi gereken hallerde hukuka uygun olarak değiştirilmesi ve uyarlanmasını sağlar.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen; uyarı, program durdurma ve idari para cezalarına karşı hukuki zeminde itiraz edilmesi ve gereken hallerde iptal davalarının açılması süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.
 • Medya şirketleri tarafından gerçekleştirilen özel hayatın gizliliğini ihlal vb. suç tipleri bakımından sanık ve mağdur avukatlığı yapar. Bu yargılama ceza yargılaması olduğundan dolayı hassasiyetle üzerinde durulması gerekir.
 • Basın yolu ile hakkın ihlal edilmesi halinde açılan maddi ve manevi tazminat davalarına ilişkin süreci titizlikle yönetir.
 • Basın İş Kanunu yahut İş Kanunu kapsamında şirkette çalışan işçilerin haklarına ilişkin gerekli davaların açılmasını sağlar. Bu kişiler tarafından açılan ihbar, kıdem vb. tazminatlara ilişkin davalarda davacı veya davalı avukatlığı yapar.
 • Basın ve medya şirketlerinin tasfiye haline girmesi söz konusu ise bu süreci en doğru şekilde yönetir. Tasfiye aşamasındaki paylaşmaları hukuki zeminde gerçekleştirir. Türkiye Ticaret Sicilinde yapılması gereken işlemleri yerine getirir.

Belirtmek gerekir ki basın ve medya avukatının yaptığı iş ve işlemler burada yer alanlarla sınırlı değildir. Uygulamada karşılaşılan her türlü konuda, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde basın ve medya avukatı olarak çalışan deneyimli avukatlar, avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ankara’da Basın ve Medya Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da ortaya çıkan basın ve medya kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü farklı mahkemelerde görülür. Çünkü, uyuşmazlıklar çeşitlilik arz etmektedir. Genel olarak hangi mahkemelerin görevli olduğu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak görevli mahkeme bazı hallerde farklılık gösterebilir. Bu nedenle avukattan destek almak gerekir.

ANKARA BASIN VE MEDYA DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME.
Basın İş Kanunu Kapsamında Açılacak Davalar,İş Mahkemesi,
İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar,İdare Mahkemesi,
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Medya Şirketlerinin Tasfiyesi Aşamasındaki Davalar,Ticaret Mahkemesi,
Basın ve Medya Alanında İşlenen Suçlar,Asliye Ceza Mahkemesi,
Basın ve Medya Davalarında İstinaf Kanun Yolu,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi,
Basın ve Medya Davaları Temyiz Kanun Yolu,Yargıtay,
Hak İhlalleri Halinde Başvuru,Anayasa Mahkemesi.

Ankara Basın ve Medya Avukatı Önemi

Yazımızda basın ve medya avukatının çalışma alanlarından, basın ve medya avukatı iletişim ve ücret bilgilerinden bahsedilmiştir. Bunun yanında, sıkça sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına yer verilmiştir.

Basın ve medya hukuku alanında çıkan uyuşmazlıklarda çeşitli nedenlerle hak kayıplarının yaşanması mümkündür. Bu gibi durumlarda yapılması gereken, Ankara hukuk bürosu basın ve medya avukatından yardım almak olacaktır. Böylece olası hak kayıplarının önüne geçilmiş olur. Mıhcı Hukuk Bürosu basın ve medya avukatı bu alanda faaliyet gösterir.

İstanbul ve çevresinde, basın ve medya hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları olan kişilerin, “İstanbul Basın ve Medya Avukatı” başlıklı yazımızı incelemeleri faydalı olacaktır.