Ankara E-Ticaret Avukatı

Ankara E-Ticaret Avukatı

Ankara e-ticaret avukatı, e-ticaret hukuku alanında Ankara’da söz konusu olabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde rol oynamaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatı, ilgili alan kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşayan yahut hukuki problemle yüzleşen müvekkillerinin hak ve menfaatlerini gözetmektedir.

E-ticaret, özellikle son dönemlerde ciddi boyutta yaygınlaşan bir alanı ifade etmektedir. Bu çerçevede birçok hukuki problemin ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Söz konusu hukuki problem ve uyuşmazlıklar karşısında Ankara e-ticaret avukatı, müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatının faaliyet yürüttüğü alanlara, ücret ve iletişim bilgilerine, söz konusu alana dair merak konusu olup uygulamada sıklıkla sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir. Yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Ankara E-Ticaret Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatı, bu alanda gündem olabilecek farklı birçok hukuki probleme ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini, yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki e-ticaret avukatının faaliyet yürüttüğü alanlar, belirtilenlerden ibaret değildir.

 • E-ticaret yoluyla edinilen bir ürünün ayıplı (bozuk, eksik, kırık vs.) çıkması nedeniyle tüketici hakem heyetlerine başvuru süreci,
 • E-ticaret ile alınan ürünlerin ayıplı çıkması nedeniyle tüketici mahkemelerinde açılacak dava süreci,
 • E-ticaret alanında online şekilde satış yapan kişilerce dikkat edilmesi gereken temel hukuki hususlara dair danışmanlık hizmeti,
 • E-ticaret kapsamında yapılan satışlara dair vergilendirme sürecinde söz konusu olan hukuki sorunlar karşısında yürütülecek süreç,
 • E-ticaret kaynaklı olan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil eden herhangi bir durumun gündem olmaması için satıcıların dikkate alması gereken hususlara dair danışmanlık hizmeti,
 • E-ticaret çerçevesinde ticari nitelik arz eden birtakım uyuşmazlıklara ilişkin hukuki süreç,
 • Firmaların e-ticaret stratejilerini hukuka uygun biçimde planlayıp yürütebilmeleri için danışmanlık hizmeti,
 • E-ticaret bakımından ciddi anlamda önem arz eden mesafeli satış sözleşmesinin hazırlanması sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve sözleşme hazırlama,
 • E-ticaret alanında faaliyet yürüten firmaların marka hakları yahut haksız rekabet gibi alanlarda ihlallere maruz kalmaları durumunda bu mağduriyetin giderilmesi için sürecin takibi,
 • E-ticaret bünyesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve diğer birtakım suçların gündem olması durumunda, cezai yargılama ve maddi zararın tazmini için sürecin takibi,
 • E-ticaret hukuku kapsamında, satıcının yahut alıcının karşılaştığı ve mağduriyete sebep olan hukuki problemlerin giderilmesi yönünde sürecin takibi.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Ankara e-ticaret avukatının hizmet sağladığı alanlar, belirtilenlerle sınırlı değildir. İfade edilenler dışında, e-ticaret hukuku alanında gündeme gelebilecek her türlü uyuşmazlığın çözümlenmesinde, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Ankara E-Ticaret Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara E-Ticaret Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara E-Ticaret Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatının ücretleri, uygulamada sıklıkla sorulup merak konusu olan konulardan biridir. Ücretin saptanmasında birden fazla husus dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmakta ve bu çerçevede söz konusu tutar belirlenmektedir.

Ankara Barosunun 2023 yılı için yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki bu tarifede yer alan rakamlar bağlayıcı nitelikte değildir. Avukatlar için tavsiye niteliğindedir. Ücretin saptanmasında bu tarifedeki rakamlar, hukuki olayın şartları, müvekkille sağlanan görüşmeler göz önünde bulundurulmaktadır. Nihayetinde tarifedeki tutarların üzerinde veya altında bir ücretin belirlenmesi mümkündür.

E-TİCARET HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA E-TİCARET AVUKATI ÜCRETİ,
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru,4.190,00 TL,
Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar,7.815,00 TL,
Alacak, Maddi-Manevi Davası,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Sözleşme Düzenleme,11.500,00 TL,
Dava, Cevap vb. Dilekçelerinin Düzenlenmesi,3.375,00 TL,
Yazılı Danışma,4.000,00 TL,
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Duruşmalı Davalar,19.315,00 TL,
Vergi Uyuşmazlığından Doğan Duruşmasız Davalar,16.315,00 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara Katılma,11.190,00 TL,
İstinaf, Temyiz Dilekçelerinin Düzenlenmesi,7.000,00 TL.

DİKKAT: Yukarıda da ifade edildiği üzere, tabloda belirtilen tutarlar bağlayıcı değildir. Ankara Barosu tarafından tavsiye mahiyetinde yayınlanmıştır. Dolayısıyla, somut olayın şartlarına göre bu miktarların üzerinde yahut altında bir ücretin belirlenmesi mümkündür.

Ankara E-Ticaret Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatı, e-ticaret hukukuna dair uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan birtakım hususları aşağıda cevaplandırmıştır.

Ankara’da E-Ticaret Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da e-ticaret hukuku kapsamındaki davaların ne kadar süreceğini net olarak ifade etmek mümkün olmamaktadır. Mahkemelerin dava yoğunluğuna, somut uyuşmazlığın detaylarına ve tarafların tutumlarına göre yargılamanın süresi değişebilmektedir.

Ankara’da E-Ticaret Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

Uyuşmazlığa konu hususun tüketici hukuku kapsamında olması durumunda başvurucu kişi harçlardan muaf tutulacaktır. Yalnızca yargılama giderleri gündeme gelebilecektir. Bunun dışındaki davalarda söz konusu olacak masraf kalemlerinden bazılarına ise aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru Harcı: 37,00 TL,
Tebligat Gideri: 260,00 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23,00 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290,00 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL.

Ankara’da E-Ticaret Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Ankara’da e-ticaret avukatının ücretinin saptanmasında Ankara Barosunun yayınladığı tavsiye niteliğindeki asgari tarife, müvekkille gerçekleştirilen görüşmeler ve diğer birtakım etkenler belirleyici rol oynayacaktır. Nihayetinde durumun şartlarına göre kararlaştırılan ücret, tarifede belirtilen tutarların üzerinde de altında da olabilir.

Ankara’da E-Ticaret Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara e-ticaret hukuku avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Fakat kimi işler, hukuki niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimilerinde ise ilk etapta bir miktar alınıp süreç tamamlanınca tahsil edilen miktar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

Ankara’da En İyi E-Ticaret Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendileri için en iyi e-ticaret avukatı şeklinde nitelendirmelerde bulunmaları, meslek etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatının, ilgili alanda yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet sağladığı ifade edilebilecektir.

Ankara’da E-Ticaret Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

E-ticaret hukuku kaynaklı davalar, somut hukuki problemin türüne göre farklı mahkemelerde görülebilecektir. Aşağıda, e-ticaret alanında gündeme gelebilecek birtakım uyuşmazlık türleri ve bunların hangi mahkemede görüleceği tablo halinde ifade edilmiştir.

ANKARA E-TİCARET HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Sipariş Edilen Malın Ayıplı Gelmesi,Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi 
Kişisel Veri İhlaline İlişkin Suçlar,Ceza Mahkemeleri,
Marka ve Haksız Rekabet Davaları,Asliye Ticaret/Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Vergi Hukukuna İlişkin Davalar,Vergi Mahkemeleri/İdare Mahkemeleri
Dolandırıcılık vb. E-Ticaret Suçları,Ceza Mahkemeleri,
E-Ticaret Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi.

DİKKAT: Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yapılan ve 21 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan son değişiklikler ile birlikte İl Tüketici Hakem Heyetleri ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri arasında başvuru şartı olarak belirlenmiş olan parasal sınır kaldırılmıştır.

Yeni ortak başvuru sınırı ise 30.000 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ekim 2022’den itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre tüketiciler, değeri 30.000 TL’ye kadar olan başvuruları ister İl Tüketici Hakem Heyetlerine ister İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilecektir. 30.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar için ise başvurular Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır.

Ankara E-Ticaret Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatı, yukarıda da belirtildiği üzere bu alanda farklı birçok hukuki faaliyet yürütmektedir. Aşağıda, e-ticaret alanında müvekkillere sağlanan bazı hukuki hizmet alanları liste halinde sıralanmıştır.

Fakat ifade etmek gerekir ki, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatının faaliyet alanları, belirtilenlerle sınırlı değildir. Aşağıda sayılmayan birçok alanda daha müvekkillere avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

 • E-ticaret bünyesinde sıklıkla gündem olan sorunlardan en önemlileri, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında internetten sipariş edilen ürünlerin kırık, bozuk, eksik gelmesi durumlarıdır. Ayıplı olarak nitelendirilecek bu ürünlere dair tüketicinin uğradığı mağduriyetin giderilmesi noktasında e-ticaret avukatı hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • E-ticaret alanında ürün ve hizmet satışı ile ilgilenen kişilerin dikkat etmesi ve muhakkak gözetmesi gereken temel hususlar söz konusudur. Bu unsurlar, gerek sözleşmelerin hazırlanması gerekse tüketici ile söz konusu olabilecek ilişkiler bakımından ciddi önem arz etmektedir. Ankara e-ticaret avukatı bu noktada hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 • E-ticaret alanında sıklıkla karşılaşılan hukuki problemlerden biri de kişisel veriler kapsamında gündeme gelebilmektedir. Bu noktada tarafların dikkat etmesi gereken hususlar ve hak kaybı halinde yürütülmesi gereken sürece ilişkin Ankara e-ticaret avukatı hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • E-ticaret kapsamında gündem olabilecek ticari uyuşmazlıkların gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Marka, haksız rekabet, devir ve tescil gibi çeşitli birçok ticari nitelikteki sürecin işletilmesi ve takibi, satıcılar açısından ciddi önem arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatı, bu kapsamda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • E-ticaret yoluyla işlenebilecek çeşitli suçlar gündeme gelebilmektedir. Suç isnadı durumunda tarafların doğru hukuki zeminde ileri sürmeleri gereken argümanların tespiti ve bu çerçevede sürecin yürütülmesi bakımından Ankara e-ticaret avukatı, hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • E-ticaret satıcılarının dikkat etmesi gereken temel mevzulardan biri de mesafeli satış sözleşmesinin hazırlanması hususudur. Sözleşme, hukuki bakımdan temel dayanaklara sahip olmalıdır. Bu noktada, hazır taslak niteliğindeki sözleşmelerden kaçınılmalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatı, ilgili alanda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.
 • E-ticaret alanında ticari faaliyet gösteren satıcıların vergi süreçlerinde çeşitli uyuşmazlıklar veya hukuki problemler söz konusu olabilmektedir. Bu tür problemlerle yüzleşilmemesi, şayet yüzleşilmişse sorunun giderilmesi adına Ankara e-ticaret avukatı hukuki faaliyet yürütmektedir.

E-Ticaret Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara e-ticaret avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine ve bu çerçevede gündem olan uyuşmazlıkların temel özelliklerine değinilmiş, uygulamada merak edilen çeşitli hususlar yanıtlandırılmıştır.

E-ticaret hukukunun revaçta bir alan olmasından ötürü bu kapsamda söz konusu olan yargılamalarda iddia ve savunmaların doğru hukuki zeminde ve etkin biçimde  ileri sürülmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bakımdan, e-ticaret konusunda uzman Ankara hukuk bürosu avukatına danışmakta fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde e-ticaret avukatı arıyorsanız “İstanbul E-Ticaret Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.