Yasa Dışı Bahis veya Kumar Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Yasa Dışı Bahis Veya Kumar Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Yasa dışı bahis veya kumar nedeniyle erişimin engellenmesi, konu hakkında çıkarılmış kanun hükümleri uygulanarak ve ilgili kanun yollarına başvurarak mümkün olmaktadır. Doğru usulle ve doğru makama sunulan başvurular sonucunda yasa dışı bahis ve kumar sitelerine erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir. Yetkili makamlar tarafından verilen kararlara itiraz yolu açıktır.

Yasa Dışı Bahis veya Kumar Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenleme

Yasa dışı bahis veya kumar nedeniyle erişimin engellenmesi hakkındaki hukuki düzenleme, 5651 sayılı kanunun 8. maddesine dayanılarak yapılmaktadır.

Yasa dışı bahis, 7258 sayılı futbol ve diğer Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda suç olarak düzenlenmiştir. Bu husus sebebiyle erişim engellenmesi kararları ise 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, yine 5651 sayılı Kanunun 8. maddesine dayanılarak verilmektedir.

Yasa Dışı Bahis veya Kumar Nedeniyle Erişimin Engellenmesi Prosedürü

Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle erişim engelleme prosedürü 5651 sayılı kanununun 8. maddesine göre işletilmektedir. 

Yasa dışı bahis veya kumar suçlarının işlendiğine ilişki şüphe barındıran içeriklerin yahut sayfaların doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili sayfasına şikayet edilmesi mümkündür. Doğrudan kuruma yapılan şikayetin sonucunda, ilgili içeriğe yahut siteye erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.

İnternette yer alan bir içerikte, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde suç olarak tanımlanan fiillerden birinin işlendiğine ilişkin şüphe bulunması halinde kişiler hakkında soruşturma açılmaktadır. 

Açılan soruşturma aşamasında yahut yürütülen kovuşturma aşamasında yetkili makamlar tarafından erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir. Soruşturma aşamasında erişimin engellenmesi kararını veren makam suç ceza hakimliği, kovuşturma aşamasında ise yetkili mahkemedir.

DİKKAT: 7258 sayılı kanunda yer alan suçların işlenmesi halinde, kumar oynatan kişiler hakkında adli para cezasına hükmedilebilmektedir. Aynı şekilde, kumar oynayan kişilere, Kabahatler Kanununa göre belli oranlarda idari para cezasının verilebilmektedir. Söz konusu para cezalarına ilişkin itirazlar, erişimin engellenmesi kararına ilişkin itirazdan ayrı prosedüre tabidir ve ayrıca yapılmalıdır.

Yasa Dışı Bahis veya Kumar Nedeniyle Erişimin Engellenmesi

Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Soruşturma aşamasında, sulh ceza hakimliği tarafından verilen erişim engelleme kararına itiraz, bir sonraki numaralı sulh ceza hakimliğine sunulmaktadır. 

Yetkili Sulh Ceza Hakimliğine hitaben yazılan itiraz dilekçesinin, kararı veren Sulh Ceza hakimliğine sunulması yahut zabıt katibine sözlü beyanda bulunulması ile itiraz başvurusu yapılır. 

Kovuşturma aşamasında tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarına itiraz ise davanın görüldüğü mahkemeye sunulan dilekçe ile yapılmaktadır. 

Doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen erişim engellenmesi ve içeriği çıkarılması kararlarına itiraz ise bizzat Kurum’a yapılmaktadır. 

Kuruma itirazlar e-devlet uygulaması üzerinden yapılabileceği gibi, belgelerin fiziki nüshalarının Kuruma verilmesi şeklinde de yapılabilir. Konu hakkındaki detaylı bilgi, “erişim engelleme kararına itiraz” makalesinde yer almaktadır.

Sonuç

Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle erişim engelleme, ilgili kanun hükümlerine dayanılarak hukuki yollara başvurarak mümkün olmaktadır. Sitenin yahut sayfanın hukuki niteliğinin ilgili kapsamda olup olmadığının tespiti ulaşılacak sonucu etkilemektedir. Yasa dışı bahis ve kumar nedeniyle erişim engelleme süreçlerinin en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanması için alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.