Veraset ilamı dilekçe örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı dilekçe örneği ile veraset ilamı talebinde bulunulabilir. Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “veraset ilamı nedir? nasıl alınır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Aşağıdaki veraset ilamı dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Sayın Mahkeme’ye arz ettiğim hususlar doğrultusunda, ben, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … cilt, … aile sıra, … sıra numarasında kayıtlı, … ve …’den olma, … …/…/… doğumlu bir şahısım.
 1. Üzülerek belirtirim ki, babam …/…/… tarihinde aramızdan ayrıldı. Geride, mirasçı olarak annem…, erkek kardeşim … ve kız kardeşim … kalmıştır. Başka bir mirasçı bulunmamaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Vefat eden babamın yasal mirasçıları ile miras paylarına dair bilgileri içeren mirasçılık belgesinin temini amacıyla, bu hususta dava açma ihtiyacı doğmuştur. Sayın Mahkeme’den, konunun hukuki sürecini başlatmak üzere gerekli adımları atmalarını arz ederim.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz sebepler doğrultusunda, …/…/… tarihinde vefat eden babamız ……..’ın hukuki varisleri olarak, mirasçılık belgesinin düzenlenerek miras paylarının belirlenmesini talep etmekteyiz. Bilgilerinize sunar, saygılarımızı arz ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bulunan esas sayılı dosyada görülen Tasarrufun İptali davasında, davacılardan … TC Kimlik Numaralı …………., maalesef vefat etmiştir. Aynı mahkemenin …../….. esas sayılı dosyasında …/…/… tarihinde gerçekleşen duruşmada, tarafımıza veraset ilamı davası açma yetkisi verilmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Dosyadaki Yetki Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, ………….. TC Kimlik Numarası taşıyan ………………’nın mirasçıların ve miras hisselerinin belirlendiğini gösteren Veraset İlamı’nın verilmesi yönünde karar alınmasını talep etmekteyim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil Belediye ile davalı …………. belirtilmiş kişi arasında devam eden … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili” davasında davalının vefat ettiği tespit edilmiş olup, bu sebeple davalının mirasçıları davaya dâhil edilmesine karar verilmiştir.
 1. Bu bağlamda … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından …/…/… tarihli dilekçesi ile “veraset ilamı alarak mirasçıları davaya dahil etmek amacıyla tarafımıza ‘Yetki Belgesi’ verilmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu durum, müvekkil belediye ile davalı muris arasında devam eden davanın sonuçlanması ve davalı murisin mirasçıları ile miras paylarını gösteren mirasçılık belgesinin temin edilmesi için bu davanın açılma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Dosyadaki Yetki Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçelerle birlikte, sayın mahkemenizden derdest davada bulunan davalı …………..’nın mirasçılarını ve miras hisselerini belirten mirasçılık belgesinin verilmesine dair isteğimizin, re’sen takdir edilerek kabul edilmesini talep ederim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Veraset İlamı Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, veraset ilamı dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.