Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası

Tüketici hakem heyeti kararlarının icrası nasıl gerçekleştirilir sorusu tüketiciler açısından merak konusudur. Tüketiciler, heyete başvurup olumlu sonuç almalarının üzerine uyuşmazlık yaşadıkları firma ile iletişime geçerek kararın icrasını sağlamaya çalışırlar. Bu şekilde kararın icrası her zaman sağlanamamakta, şirketler ödeme yapmamaktadır. Çoğu zaman kişiler bu şekilde oyalanır.

Yazımızda Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası nasıl gerçekleştirilir, heyet kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi, heyet kararları için bir zamanaşımı düzenlemesi mevcut mudur vb. soruları tüm ayrıntıları ile açıklayacağız. Tüketiciler açısından oldukça önemli olan Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası konusunda bilgi sahibi olmak için yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

İcra hukuku birçok usuli işlemi içinde barındırır. Bu işlemlerin hukuka uygun, hatasız bir şekilde zamanında yapılması önem arz eder. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası sırasında bu konuda uzman bir icra avukatından yardım almak alacağa eksiksiz ve hızlı bir şekilde kavuşmak için gereklidir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Nasıl Olur?

Ayıplı bir mal veya hizmet ile karşılaşılması durumunda tüketiciler, Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca belirlenen şartların sağlanması durumunda Tüketici Hakem Heyetine başvururlar. Başvuru dilekçe ile gerçekleştirilir ve tüketicinin mağduriyeti başvurunun konusudur. Hakem heyeti başvuruya ilişkin bir karar verir. Kararın tüketici lehine olumlu bir karar olması durumunda bu kararın nasıl icra edileceği önem  arz eder.

Tüketicinin başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyetinin yaptığı inceleme sonucu verdiği karar, mahkeme kararı gibi değerlendirilir ve ilam niteliğinde olduğu kabul edilir. İlam niteliğinde olmasının sonucu olarak heyet kararlarının icrası ilamlı icra takibi ile mümkündür.

Tüketici yaşadığı uyuşmazlıktan doğan alacağını Tüketici Hakem Heyetinin verdiği olumlu karar üzerine ilamlı icra yoluyla tahsil edebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası infografik

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti uyuşmazlığa ilişkin bir karar verdiği zaman bu kararın sonuçlanabilmesi için başvurulan yoldan bahsetmekteyiz. Tüketici Hakem Heyetinin verdiği kararlar itiraz yoluna kapalı değildir.

Tüketicinin uyuşmazlık yaşadığı ve hakem heyetinin aleyhine karar verdiği firma olumsuz kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde bu karara itiraz edebilir. İtiraz firmanın tüketici mahkemesine dava açmasıyla mümkün olur. Firmanın yaptığı bu itiraz icra takibini durdurmaz. Yani hakem heyeti kararı direkt olarak icra edilebilir.

Tüketici Hakem Heyetinin verdiği kararların icrası için verilen kararların kesinleşmiş olması zorunlu değildir. Hakem Heyetinin kararının kesinleşmesi beklenmeden ilamlı icra yoluna başvurulabilir. Bu nedenle borçlu olan firmanın Heyetin verdiği tüketici lehine olan karara olan itirazı icra takibini durdurmaz.

Hakim, tarafın talep etmesi şartıyla, tedbir mahiyetinde, Heyetin verdiği kararın icrasını durdurabilir. Bu durumda tüketicinin alacağına ulaşma süresi uzayacaktır. Bu nedenle Heyetin verdiği kararın kesinleşmeden icraya konulması mümkün olmasına karşın işlemin durmaksızın devam etmesi isteniyorsa karar kesinleştikten sonra icraya koymak alacağa daha hızlı ulaşmaya katkı sağlayacaktır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararının Zamanaşımı

Yukarıda da açıkladığımız üzere Tüketici Hakem Heyeti Kararları ilam niteliğindedir. İcra İflas Kanunu madde 39 uyarınca ilam niteliğinde olması dolayısıyla Heyet Kararlarının icrası 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası Nasıl Yapılır?

İlamlı icra takibi yapılırken özel yetki durumu söz konusu değildir. Alacaklı olan tüketicinin, dilediği icra dairesinden ilamlı icra takibini başlatması mümkündür. İcra takibi, icra dairesine  yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılan takip talebi ile başlar. İcra İflas Kanunu madde 58’de takip talebinde bulunması gereken kayıtlara yer verilmiştir.

Madde düzenlemesine göre Tüketici ve firmaya ilişkin bilgiler, heyetin verdiği kararda gösterilen tutar ve varsa faizi, ek olarak da Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karar eklenmelidir. İcra memuru tüketicinin yaptığı talebi onaylarsa icra dairesi borçlu olan firmaya tüketicinin alacağına ilişkin bir ödeme emri gönderir. Gönderilen emirde 7 gün içinde ödenmemesi durumunda cebri icra yoluyla alacağın temin edileceği bilgisi yer alır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının icrası kesinleşmiş bir heyet kararı üzerine yapılıyorsa bu ilamlı icraya borçlu olan firmanın itiraz etme imkanı mevcut değildir. Bu nedenle icra emri borçlu olan firmaya tebliğ edildikten sonra, firma 7 gün içinde borcu ödeyemezse cebri icra yoluna başvurularak haciz işlemi gerçekleştirilir.

Alacağın tahsili için başka yöntemler de vardır. Buna göre borçlu firmanın hesabının bulunduğu bankalara haciz ihbarnamesi gönderilir ve hesaplarda bulunan paranın icra dairesi hesabına gönderilmesi talep edilir. Eğer hesaplarda para mevcut ise bu paralara bloke konulur. Şirket üzerine kayıtlı taşınmazlara, araçlara, şirketin alacaklı olduğu icra dosyalarına vs. haciz koymak mümkündür.

Dikkat edilmesi Gerekenler

Yazımızda Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının icrasının nasıl gerçekleşeceği konusunda genel hatlarıyla bilgi vermeye çalıştık. Görüldüğü üzere tüketici ve borçlu firma açısından önemli sonuçları olan dikkat edilmesi gereken bir konudur. Tüketici Hakem Heyeti kararından sonra karşı tarafın bu karara dava açarak itiraz etmesi mümkündür.

İcra işlemlerine girişmeden önce somut olay değerlendirilmeli, gerekirse icra işlemi dava sonrasına bırakılmalıdır. Belirttiğimiz üzere bu değerlendirme avukat yardımı alınarak yapılmalıdır. Aksi halde kişi haklı iken haksız konuma düşerek hak kaybı yaşayabilir.

Sonuç olarak borçlunun Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karar üzerine başlattığı takipte usuli hata yaparak hak kaybına uğramaması için avukata sormak önemlidir. Bu sayede işlemlerin doğru hatasız, eksiksiz yapılması sonucu alacağa daha hızlı bir şekilde kavuşmak mümkün olur.