Slogan Tescili Nasıl Yapılır?

Slogan Tescili Nasıl Yapılır?

Slogan tescili, sloganın aynısının veya çok benzerinin başka firmalar tarafından kullanılmasına engel olur. Ayrıca bu tescil slogan sahibi firmalara veya kişilere birçok hukuki avantaj sağlar. Sloganın tescillenmesi için yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Yazımızda slogan tescili nedir, hangi sloganlar tescil edilebilir, tescil sürecinde nelere dikkat edilmelidir gibi konu ile ilgili merak edilenleri açıklayacağız. Yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Slogan Tescili Nedir?

Firmaların, verdikleri hizmeti kısaca açıklayan, akılda kalmasına yardımcı olan sözcükler bütünü olan sloganların hukuki olarak koruma altına alınarak, izinsiz kullanılmasının önlenmesine slogan tescili denir.

Bilindiği üzere marka isimlerini tescil ederek başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak mümkündür. Sloganlar da tıpkı markalar gibi tescillenerek marka tescili yoluyla aynı korumalara sahip olabilir.

Marka reklamları yaparken firmalar, tüketicinin algısında bir seçicilik oluşturarak mesaj verebilmek amacıyla sloganları kullanır. Sloganlar firmaların yaptığı reklamların ana unsurunu oluşturur. Bu nedenle sloganların da tescil ile korunması oldukça önemlidir.

Sloganın tescili ihmal edilirse, başka bir teşebbüs tarafından tescil edilen benzer slogandan ötürü hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle slogan tescili süreci önemsenmeli ve bu konuda çalışan avukatlardan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Sloganın Tescili İçin Gerekli Şartlar

Her slogan tescil edilerek hukuki koruma altına alınamaz. Sloganların tescil edilebilmesi için birçok dikkat edilmesi gereken unsur bulunmaktadır. Öncelikle sloganın mutlaka ayırt edici özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bir diğer önemli unsur ise sloganı yapılan mal veya hizmeti en iyi şekilde açıklıyor olmasıdır.

Herhangi bir ayırt edici özelliği bulunmayan sloganların tescil edilmesi mümkün değildir. Marka algısı oluşturmaksızın yalnızca ürünün içeriği, özellikleri hakkında bilgi veren sloganlar ayırt edici nitelikte kabul edilmez.

Sloganların tıpkı markalar gibi özgün olması, diğer sloganlar ile büyük benzerlikler içermemesi gerekmektedir. Diğer sloganlarla büyük benzerlikler içeren, yalnızca birkaç kelimenin değiştirilmesi ile oluşturulan sloganların tescil edilmesi mümkün olmayacaktır.

Slogan tescili süreçlerinde dikkate alınması gereken birçok husus bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birinin gözden kaçırılması başvuru sahibi açısından önemli hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle sürecin bir avukat yardımı ile sürdürülmesi yararlı olacaktır.

Slogan Tescili Kapsamına Girmeyen Durumlar

Sloganın tescili için yukarıda açıkladığımız üzere öncelikli olarak ayırt edici niteliğe sahip olması gerekir. Ancak ayırt edici nitelikteki her sloganın tescil edilmesi mümkün değildir. Türk Patent Kurumu tarafından koşullara uygun olmayan slogan tescil başvuruları reddedilir.

Slogan tescili kapsamına girmeyen durumlara örnek olarak yalnızca ürünün fiyatına ilişkin oluşturulmuş sloganlar verilebilir. Bu sloganlar tüketicide herhangi bir marka algısı oluşturmaz bu nedenle tescil edilmesi mümkün değildir.

Bu duruma örnek olarak “Ayın ortası, etiketin yarısı” sloganı verilebilir. Bu sloganın tescili için yapılan başvuru, sloganın tescilinin yapıldığı hizmet açısından herhangi bir ayırt edici nitelik taşımaması ve yalnızca sunulan hizmetin fiyatına ilişkin bir çağrışımda bulunması sebebiyle reddedilir.

Tescil edilemeyecek sloganların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sloganın yalnızca ürünün veya hizmetin fiyatına ilişkin olması
  • Ürün veya hizmette yapılan promosyonlara ilişkin sloganlar (Örneğin bir alana, diğeri bizden.)
  • Müşteriye sunulan hizmete ilişkin iş hayatında yaygın olarak kullanılan sloganlar (Örneğin: Başarının sırrı, müşteri memnuniyeti)
  • Diğer ürün veya hizmetlerle kıyas içeren slogan türleri (En iyi, en ucuz, en kullanışlı vb.)
  • İkaz kelime grubunu içeren sloganlar (Dikkat bu ürün benzersiz)

Tescili mümkün olmayan sloganların özellikleri yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Somut durumdaki sloganın özellikleri dikkate alınarak tescil edilip edilmeyeceğine ilişkin karar verilmelidir.

Slogan Tescili Nasıl Yapılır?

Slogan tescili için yapılacak başvurunun çevrimiçi veya fiziki evrak ile yapılması mümkündür. Başvurular gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir. Elbette ki başvuru, kişi veya firmaların avukatları tarafından da yapılabilmektedir ki uygulamada genellikle bu başvuru avukatlar tarafından yapılmakta ve takip edilmektedir. Her slogan ayrı ayrı tescil edilebilir. Birden çok slogan, tek başvuru ile tescil edilemez.

Slogan tescili için başvuru, Türk Patent Enstitüsüne yapılır. Başvuru için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Başvuru yapıldığına ilişkin imzalı form
  • Tescillenecek slogana ilişkin her türlü bilgi
  • Slogan tescil ücretinin ödendiğini gösterir belge
  • Başvuru vekil ile yapılacaksa vekaletname
  • Tüzel kişi tarafından yapılan tescillerde imza sirküsü

Yukarıda sayılan belgelerin başvuru sırasında eksiksiz bir şekilde hazırlanması gereklidir. Herhangi bir belgenin eksik olması halinde tescil başvurusu kabul edilmez.

Slogan tescili için yapılan başvuru üzerine, Türk Patent Enstitüsü başvuruyu inceler. Sloganın tescili için aranan şartların sağlanması halinde başvuru yayınlanır. Başvurunun yayınlanmasının ardından itiraz süreci başlar.

Sloganın ayırt edici özellik taşımadığını, kendi sloganıyla çok fazla benzer özellik taşıdığını düşünen kişiler itiraz ederek sloganın tescil edilmesine engel olabilirler. İtiraz süresi 6 aydır. Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde slogan tescil edilir. İtiraz olması halinde ise itiraz değerlendirmesinin sonucuna göre slogan sicile tescil edilir veya tescil hükümsüz olur.

Sloganın sicile kaydedilmesinin ardından başvuru sahibine tescil belgesi verilir. Bu tescil ile sağlanan koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 senedir. Sürenin dolmasının ardından tescilin yenilenmesi mümkündür.

Slogan Tescili Sorgulama

Slogan tescili için başvuru yapmadan önce tescili yapılmak istenen sloganın, önceden tescil edilip edilmediğine ilişkin sorgu yapmak mümkündür. Slogan tescili sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sunulan bir hizmettir.

Başvuru öncesinde sorgulama yapılmasının sayesinde, daha öncesinde tescillenmiş bir slogan veya çok benzer bir slogan için başvuru yapılmasının önüne geçmiş olunur. Bu sayede daha önce tescillenmiş sloganlar için yapılan başvurularda gereksiz yere başvuru ücretleri ödenmez ve tescil süreleri itiraz süreçleri ile uzamaz.

Burada önemli olan benzer sloganlarla, tescili istenen slogan arasındaki kabul edilebilirlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağıdır. Özellikle başvuruya ilişkin önemli bir hukuki zemin oluşturulmalıdır ki olası problemlerin önceden önüne geçilsin.

Slogan Tesciline İtiraz

Slogan marka sahipleri tarafından yapılan başvuru üzerine yapılan incelemeler neticesinde sloganlar yayınlanır. Yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde belirterek tescile itiraz edilmesi mümkündür.

Slogan tesciline yapılacak itirazlar Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. İtiraz nedenlerinin ayrıntılı bir şekilde açıklanması oldukça önemlidir. İtirazlar slogan başvuru sahibine nedenleriyle bildirilir. Başvuru sahibi bu itiraza cevap verebilir.

İtiraz üzerine gerekli incelemelerin yapılmasının ardından itiraz haklı bulunursa slogan tescili hükümsüz kılınır. Haksız bulunması halinde slogan tescil edilir ve sicile kaydedilir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda konu ile ilgili olarak slogan tescilinin ne olduğunu ve tescil sürecini genel hatlarıyla açıkladık. Görüldüğü üzere bir sloganın tescil ile korunabilmesi için birçok hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Slogan tescil süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edilmemesi, daha önce tescil edilmiş sloganların gözden kaçırılması başvuru sahibi açısından önemli hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle slogan tescili sürecinde marka patent avukatı yardımı almak sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz eder.