İkamet izni uzatma

İkamet İzni Uzatma

İkamet izni uzatma, ikamet izni kapsamında verilen sürenin artırılması için yürütülmesi gereken prosedürü ifade eder. Bu noktada atılacak adımlar ve gereken belgeler, uzatılmak istenen ikamet izninin türüne göre değişkenlik gösterir.

İkamet İzni Uzatma Nasıl Yapılır?

İkamet izni uzatma, e-ikamet sistemi üzerinden başvuru formu doldurularak yapılır. Bu işlem aslında ön başvuru niteliğindedir ve bu başvuru sonucunda yabancı kişiye randevu verilir. Yabancı kişi, gerekli belgelerle birlikte randevu gün ve saatinde İl Göç İdaresine başvurarak ikamet izni uzatma başvuru sürecini tamamlayacaktır.

E-ikamet üzerindeki uzatma formu doldurulurken girilen bilgilerin, mevcut ikamet izni alınırken girilen bilgilerle uyuşması gerekir. Formdaki bilgileri kasten yanlış doldurduğu anlaşılan yabancının, uzatma başvurusu reddedilir. Bu kişi hakkında cezai yaptırım da uygulanır.

E-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni uzatma başvurusunun nasıl yapılacağı ve bu sistemin nasıl açılıp kullanılması gerektiği, “e-ikamet” yazımızda ayrıntılı biçimde izah edilmiştir.

İkamet izni uzatma harçları; e-ikamet üzerinden sanal şekilde, Maliye Bakanlığı veznelerinden, Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bankalardan veya vergi dairelerinden ödenebilir. Ödemenin e-ikamet üzerinden yapılması hariç, ödeme yapılan kurumdan en az iki makbuz nüshası istenmelidir. Yabancı uyruklu kişi bu nüshaların birini saklamalı, diğerini başvuru için gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru dosyasına koymalıdır.

İkamet İzni Uzatma Ne Zaman Yapılır?

İkamet izni uzatma, mevcut ikamet izninin son 60 günü içinde yapılır. Bu sürede uzatma başvurusu yapmayan kişi, Türkiye’de kalmaya devam etmek istiyorsa yeni bir ikamet iznine başvurmalıdır.

Geçerli bir mazeretle süresi içinde uzatma başvurusu yapamayan yabancı uyruklu kişi, ikamet izni süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunabilir. 

DİKKAT: İkamet izni uzatma başvurusu süresi içinde yapılmışsa mevcut ikamet izninin süresi bitse bile yabancı uyruklu kişi Türkiye’de kalmaya devam edebilir. Bunun için kendisine bir belge verilir. Bu belge, uzatma başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de kalma imkanı tanır.

İkamet Tezkeresi Uzatma İçin Gerekli Belgeler

İkamet tezkeresi uzatma için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • İmzalı başvuru formu,
 • Halihazırda bulunan ikamet iznini gösteren belge,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Ülkede kalınmak istenen süre boyunca yetecek düzenli maddi gelir sahibi olunduğuna dair beyan,
 • Geçerli sağlık sigortasını gösteren evrak gerekir.

Listelenen belgeler, tüm ikamet izni türleri bakımından uzatma başvurusunda istenir. Bunların yanında, uzatılması istenen ikamet izni türüne özgü ek birtakım belgeler daha istenir. Bunlara, aşağıda farklı başlıklar halinde yer verilmiştir.

Aile İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Aile ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Online başvuru formu, (e-ikamet sitesinde doldurulan formun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.)
 • Halihazırda istifade edilen aile ikamet izni belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı sağlık sigortası poliçesi,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Gelir belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • 4 adet biometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı),
 • Evlilik cüzdanının fotokopisi,
 • Destekleyici eş Türk vatandaşı ise TC kimlik kartı fotokopisi yabancıysa pasaport fotokopisi,
 • Destekleyici eşin adli sicil kaydı gerekmektedir.

Aile ikamet izninin uzatılmasıyla ilgili önem arz eden tek husus, gerekli belgeler değildir. Uzatma süreci bu yazıda anlatılmış olmakla birlikte aile ikamet iznine dair ayrıntılı bilgiler, “aile ikamet izni” yazımızda bulunmaktadır.

İnsani İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

  İnsani ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Online başvuru formu, (e-ikamet sitesinde doldurulan formun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • Dört adet biometrik fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş olmalı.)
 • Aile belgesi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Vatandaş olunan ülkenin yeminli tercümeli kimlik fotokopisi,
 • Halihazırda kullanılan ikamet izni belgesinin fotokopisi gerekmektedir.

İnsani ikamet izninin kapsamına ve bu izin türüne ilişkin önem arz eden diğer hususlara, “insani ikamet izni” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İkamet İzni Uzatma Öğrenci İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Online başvuru formu, (e-ikamet sitesinde doldurulan formun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.)
 • Öğrenci belgesi,
 • Sağlık sigortası poliçesi,
 • SGK döküm belgesi,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi,
 • Vize fotokopisi,
 • İkametgah fotokopisi,
 • Adres belgesi,
 • Gelir belgesi,
 • Öğrenci kirada kalıyorsa kira kontratı, ev kendisine aitse tapu kaydı, yurt ve otel gibi bir yerde kalıyorsa burada kaldığına dair belge,
 • Dört adet biometrik fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş olmalı.)
 • Öğrenci reşit değilse ayrıca velileri veya yasal temsilcileri tarafından verilen muvafakatname ve doğum belgesi gerekir. 

Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi çok önemlidir. Aksi halde ikamet izni uzatma başvurusu reddedilebilir ve yabancı öğrencinin Türkiye’deki öğrenim hayatı sekteye uğrayabilir. Öğrenci ikamet izniyle ilgili ayrıntılı bilgi için “öğrenci ikamet izni” yazımıza göz atabilirsiniz.

Kısa Dönem İkamet İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler

Kısa dönem ikamet izni uzatma için gerekli belgeler şunlardır:

 • Online başvuru formu (e-ikamet sitesinde doldurulan formun çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • Gelir beyan belgesi (ikamet izni süresince geçimini sağlamaya yeterli mali imkana sahip olduğuna dair)
 • Harçların ödendiğine dair makbuz,
 • Sağlık sigortası poliçesi,
 • Adres belgesi,
 • Halihazırda yararlanılan ikamet izni belgesi,
 • Dört adet biometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Bu listede sayılanlar kısa dönem ikamet izninin bütün türleri için gerekli belgelerdir. 

Ancak kısa dönem ikamet izninin; tedavi amaçlı ikamet izni, turistik amaçlı ikamet izni gibi çok sayıda türü olup her biri için istenen özel belgeler bulunmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için “kısa dönem ikamet izni” başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kısa dönem ikamet izninin türlerine göre istenen belgelerin değişebileceği bilinmelidir. Ayrıca somut olayın koşullarına göre ilgili yabancıdan daha fazla bilgi ve belge de talep edilebilir. Bu noktada, sürecin doğru yürütülmesi ve eksiklik gösterilmemesi gerekir. Dolayısıyla, uzman yabancılar avukatından yardım alarak adım atmakta fayda vardır.

Yazıda belirtilen ikamet izinleri ve bunlar dışında düzenlenen tüm diğer ikamet izni türleri, “ikamet izni” yazımızda ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. İlgili yazıda hem ikamet izinlerinin içerikleri ve şartlarına hem de gerekli belgeler ile izin prosedürlerine dair detaylı anlatım mevcuttur.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır? 

İkamet izni uzatma başvurusu, kanunen en geç 90 gün içinde sonuçlanır. Ancak idarenin ek belge istemesi durumunda, bu süre biraz daha uzayabilir.

İkamet izni uzatma başvurusunun sonucu, e-ikamet sitesinden görülebilir. Bunun dışında karar verildiğinde valilik, başvurucunun seçtiği yolla (mail veya sms) başvurucuyu bilgilendirecektir. 

Süresi içinde yapılmış bir ikamet izni uzatma başvurusu varsa önceki ikamet izninin süresi bitse bile başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilmesi için yabancıya bir belge verilir. Başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, idareye itiraz ve dava yolu açıktır.

İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir?

İkamet izinlerinin kaç defa uzatılabileceği, kanunda her bir ikamet izni türü bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu soru, her ikamet izni türü bakımından özel olarak cevaplandırılmalıdır. Bunlar arasında uzun dönem ikamet izninin süresi sınırsız olduğundan, iznin uzatılmasına gerek yoktur.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir? 

Kısa dönem ikamet izni, sınırsız sayıda uzatılabilir. Ancak iznin en fazla iki yıllık verilebileceği öngörüldüğünden, uzatma süreleri de en fazla iki yıldır.

Aile İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir? 

Aile ikamet izni, sınırsız sayıda uzatılabilir. Fakat 6458 Sayılı Kanun’un 34. maddesi uyarınca, “… her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir?

Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı öğrencilerin aldığı öğrenci ikamet izni, iznin öğrenim süresinin tamamını kapsamaması veya okulun uzaması halinde uzatılabilir. Bu izin en fazla okul sona erene kadar uzatılabilir. 

Türkiye’de; velilerinin ya da yasal temsilcisinin izni ile, ilk veya orta öğrenimi gören yabancı öğrencilerin ikamet izni en fazla bir yıllık sürelerle uzatılabilir. Uzatmanın bir sayı sınırı yoktur ama öğrenci mezun olur veya okulla ilişiği kesilirse izin uzatılamaz. 

İnsani İkamet İzni Kaç Defa Uzatılabilir? 

İnsani ikamet izni, en fazla bir yıllık sürelerle, sınırsız kez uzatılabilir. Fakat bunun için söz konusu durumun devam ediyor olması gerekir.

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddi

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddi

İkamet izni uzatma başvurusunun reddi, ikamet izni uzatma işleminin şartlarında bir eksiklik olması halinde gündeme gelir. Bunun dışında, gerekli belgelerin sağlanamaması veya usuli bir hata yapılması durumunda da başvurunun reddi gündeme gelebilir.

İdarenin başvuruyu reddetmesi halinde, Göç İdaresi Başkanlığına itiraz ve idare mahkemesinde iptal davası yolu açıktır. Yazının devamında, bu hakların kullanımı detaylarıyla anlatılmıştır. 

İkamet İzni Uzatma Başvurusunun Reddine Karşı İtiraz ve İptal Davası

İkamet izni uzatma başvurusunun reddine karşı; Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edilebileceği gibi, idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir. Hem itiraz hem de iptal için kesin süre 60 gün olup, bu süre başvurunun reddinin tebliğini izleyen gün başlar. 

Ret kararına itiraz edilmesi halinde 60 günlük süre durur. Sürenin durması, itiraz sonuçlanana kadar sürenin işlememesi demektir. Örneğin 25. günde itiraz edilirse; idare buna olumlu veya olumsuz cevap verene kadar süre işlemez. İdare, itirazı kabul ederse zaten dava açmaya gerek yoktur ancak reddederse, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren, kalan 35 günlük sürede dava açılabilir. 

İtiraz edilmeden doğrudan dava açılması halinde de süre 60 gündür. Bu süre, başvurunun reddinin tebliğini izleyen gün başlar. Davada yetkili ve görevli mahkeme, başvurunun yapıldığı idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. İdare mahkemesinin de davayı reddetmesi halinde, bölge idare mahkemesine başvurulabilir.

İkamet izni uzatma başvurusunun reddi kararına karşı işletilecek itiraz ve iptal davası süreçleri, ikamet izninin reddi ile aynı usule ve işleyişe tâbidir. Dolayısıyla, “oturma izni başvurusunun reddi” yazımızdan konuyla ilgili detaylara erişebilirsiniz.

Sonuç 

İkamet izninin uzatılması süreci; gerek mevzuatta bulunan süreler, gerekse ilgili kurumca istenilen belgeler açısından detaylı ve teknik bir konudur. Belgelerde bir eksiklik olması veya başvuru süresinin kaçırılması halinde, ikamet izni sona eren yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu tehlikelerden kaçınmak amacıyla, yabancı kişinin uzman yabancılar avukatına danışmasında fayda vardır.