İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma

İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma

İfşa ve p*rno sitelerinden video ve fotoğraf kaldırma, kişilik haklarını önemli düzeyde etkileyen hususlardandır. Kişilerin izni olmadan paylaşılan yetişkin içerikleri, görüntüleri ya da uzun zaman önce paylaşılmış içerikler yollara başvurularak silinebilmektedir. Hukuki tespitin doğru yapılması halinde çok kısa süre içerisinde kalıcı temizlik yapılabilmektedir.

İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma

İfşa ve p*rno sitelerinden video ve fotoğraf kaldırma; özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, kişilik haklarının zedelenmesi, ilgili kanunda sayılan suçların işlendiği şüphesinin bulunması gibi durumlarda yapılabilmektedir. İhlal edilen hak tespit edildikten sonra, ilgili kanun maddesinde sayılan hukuki yollara başvurularak kaldırma işlemi yapılabilmektedir.

Bu itibarla, yetkili sulh ceza hakimlikleri yahut Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili birimlerine başvurarak ifşa ve p*rno sitelerinde yer alan içerikler kalıcı olarak kaldırılabilmektedir.

Teknik Müdahale ile İnternetten Video ve Fotoğraf Sildirme

Teknik müdahale ile internetten video ve fotoğraf sildirme, bilişim uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda uygulanan bir yöntemdir. İçeriğin ve URL adresinin teknik niteliği tespit edildikten sonra, niteliğe uygun düşecek işlemler yapılarak içerik kalıcı olarak silinebilmektedir.

İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

İfşa ve p*rno sitelerinden video ve fotoğraf kaldırma hakkındaki hukuki düzenleme, esas olarak 5651 sayılı internet Kanununda yer almaktadır. İlgili kanunu 8, 8/ a, 9, 9/a hükümleri çeşitli durumlarda video ve fotoğraf kaldırmayı düzenlemektedir. 

Paylaşılan içeriğin suç teşkil etmesi halinde m.8, kamu düzeninin korunması sebebine dayanılması halinde m. 8/A hükümleri uygulanabilmektedir. Bunun yanında, kişilik haklarının ihlali durumunda m.9, özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde ise m.9/A hükmü uygulanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 24 ve devamı hükümlerinde kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Bu itibarla ifşa ve p*rno sitelerinde yer alan içeriklerin kişilik haklarımızı zedelemesi halinde Türk Medeni kanundaki hükümlere dayanılarak dava açılabilmektedir. 

Uyar Kaldır Yöntemiyle İfşa ve P*rno Kaldırma

Uyar kaldır yöntemiyle ifşa ve p*rno kaldırma, ihlal edilen hukuki dayanağın tespit edilmesinden sonra uygulanabilecek bir yoldur. 

Bu yolda, ifşa ve p*rno içeren site sahipleri yahut içerik sağlayıcılarına tebliğde bulunulur. Yapılan tebliğde, ilgili fotoğraf veya videonun yayınlanması sonucu ihlal edilen haklar, içeriğin kaldırılmaması halinde karşı karşıya kalınabilecek yaptırımlar gibi hukuki durumlar açıklanır. 

Uygulamada, mağdurlar tarafından bizzat yapılan uyarılara, içerik sağlayıcıları tarafından herhangi bir dönüş sağlanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte içerik sağlayıcının iletişim bilgilerine mağdurlar tarafından ulaşılamıyor oluşu da uyar kaldır yöntemini etkisiz kılmaktadır. 

Ancak, bilişim avukatları tarafından yapılan hukuk tebliğlere çok kısa sürede olumlu dönüşlerin yapıldığı görülmektedir. Bu itibarla, uyar kaldır yöntemi uygulanarak ifşa sitelerinden video ve içerik kaldırma süreçlerinde alanında uzman bir Bilişim avukatından danışmanlık almak olumlu etki doğurmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve Video Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve video kaldırma doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan başvuru ile mümkün olmaktadır. Aynı şekilde sulh ceza hakimliklerinden de konuya ilişkin olarak erişimin engellenmesi talep edebilmektedir. 

Kurum tarafından verilen kararlar, talepte bulunulan saatten itibaren 24 saat içinde Sulh Ceza hakimliğine sunulmak zorundadır. Aksi halde erişim engelleme yahut içeceğin çıkarılması kararı kaldırılmaktadır. 

Doğrudan Kuruma yapılan başvurularda, ifşa ve p*rno sitesinde yer alan içeriğin URL adresi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden hususlar ve tarafların kimlik bilgilerine ilişkin bilgiler iletilmektedir. Bilgilerde eksiklik olması halinde, erişimin engellenmesi talebi işleme konulmamaktadır. 

İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara ve Fotoğraflara Erişim Engelleme ve İnternetten Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videolara ve fotoğraflara erişim engelleme ve internetten kaldırma, 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinde açıklanan bir husustur. 

İlgili Kanun maddesinde yer alan suç türlerinden herhangi birinin işlendiğine ilişkin şüphe barındıran içerikler, doğrudan Kurumun ilgili birimine yapılan başvuru sonucunda kısa süre içinde kaldırılabilir. 

Bunun yanında, ilgili suça ilişkin olarak başlatılan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde de de yetkili makamlar tarafından erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararları verilebilmektedir. Soruşturma aşamasında erişimin engellenmesi kararını verebilecek yetkili makam sulh ceza hakimliği, kovuşturma aşamasında ise mahkemedir.

İlgili kanun maddesinde sayılan suçlar şunlardır: 

  • İntihara yönlendirme suçu,
  • Çocukların cinsel istismarı suçu,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
  • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
  • Müstehcenlik suçu,
  • Fuhuş suçu,
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
  • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
  • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

İfşa ve P*rno sitelerinde yer alan görüntüler müstehcenlik suçunun işlendiğine ilişkin şüphe oluşturduğundan dolayı, bu hukuki yola başvurarak erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin kaldırılması talep edilebilmektedir.

Yetkili makamlar tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. İtiraza ilişkin detaylı bilgi “erişim engelleme kararına itiraz” makalesinde yer almaktadır.

TMK Kapsamında İnternetten Fotoğraf Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

TMK kapsamında internetten fotoğraf kaldırma ve maddi manevi tazminat talep etme, kişilik haklarının ihlali iddiasıyla açılacak davada mümkün olmaktadır. İfşa ve p*rno sitelerinde paylaşılan içeriklerin; şeref ve haysiyetin korunması hakkı, yaşam hakkı, kişilerin görüntüleri üzerindeki hakkı gibi kişilik haklarını ihlal etmesi halinde de dava açılabilmektedir.

Asliye hukuk mahkemelerinde açılacak davada, dava dilekçesinde talep edilmek üzere paylaşılan video veya fotoğraf sonucunda uğranılan zararın tazmini de talep edilebilir. 

Bunun yanında, yine dava dilekçesine talep edilmek üzere dava sonuçlanıncaya kadar ilgili içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir. Bu noktada erişimin engellenmesi bir tedbir olarak uygulanacaktır.

Web Sitesinden Sildirilen Videonun ve Fotoğrafın Google’dan Da Sildirilmesi

Web sitesinden sildirilen videonun ve fotoğrafın Google’dan da sildirilmesi, içerik kaldırıldıktan sonra ayrıca yapılan teknik işlemler sonucu mümkün olmaktadır. 

Google’ın algoritması gereği ilgili siteden kaldırılan videolar ve fotoğraflar belli süreler boyunca Google’da yayınlanmaya devam etmektedir. İfşa ve p*rno sitesinden kaldırılan içerik, uzmanlar tarafından yapılan teknik işlemler sonucu kısa süre içinde Google’dan da kaldırılmaktadır.

İfşa ve P*rno Sitelerinden Video ve Fotoğraf Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

İfşa ve P*rno sitelerinden video ve fotoğraf kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün sürer. Konu hakkında açılan hukuk davalarında, erişimin engellenmesi yahut içeriğin çıkarılması tedbir talebi ise 15 gün içinde uygulanabilmektedir.

Sonuç

İfşa ve p*rno sitelerinden video ve fotoğraf kaldırma pek çok yolla yapılabilmektedir. Tercih edilecek yolun tespitinde, paylaşılan içerik dolayısıyla ihlal edilen haklar ve hukuki normların tespiti etkili olmaktadır. Doğru yolun tercih edilmesi halinde ifşa ve p*rno sitelerinden kısa sürede içerik kaldırmak mümkündür. Bu noktada, alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.