Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği

Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği ile erişimin engellenmesi talebinde bulunulabilir. Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “google ve internetten haber kaldırma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki erişimin engellenmesi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimize yukarıda bahsi geçen internet siteleri üzerinde faaliyet gösteren; tarafından gerçeğe aykırı ve asılsız haberlerle saldırıda bulunulmuştur. İnternet sitelerinin URL adresleri ………….. şu şekildedir. İnternet ortamında yukarıda ifade ettiğimiz … sitelerinden yapılan yayınlar, müvekkilin saygın kişiliğine ve siyasi itibarına leke sürmeyi amaçlamaktadır.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu hukuka aykırı yayınlar nedeniyle, 5651 sayılı yasanın 9/1. maddesi uyarınca internet üzerinden yapılan saldırının hukuka aykırılığının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması ile sorumlularının cezalandırılması talebiyle girişimde bulunma ihtiyacı doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlediğimiz ve re’sen dikkate alınması gereken sebepler doğrultusunda, somut olayda müvekkilimin kişilik haklarına açıkça müdahale eden, yukarıda belirttiğimiz linkleri ve URL adresleri Ekte yer alan CD üzerinde bulunan internet sitelerinde gerçekleştirilen hukuka aykırı saldırının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması, ayrıca sorumluların belirlenerek cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Yukarıda belirtilen internet siteleri, müvekkilimin şahsiyet haklarına açıkça saldırıda bulunarak basın özgürlüğü sınırlarını aşmışlardır. Bahsi geçen haberler gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ifadeler içermektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, öncelikle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna aykırı sitelerde yer alan olumsuz yorumlar ve yazılara ulaşımın engellenmesi amacıyla gerekli işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi konusunda, tarafımdan gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: 

 1. … Sulh Ceza Mahkemesi’ne yönelik …/…/… tarihli ve …/… Değişik İş sayılı başvurumuz, dilekçede belirtilen URL adreslerinin bildirilmemiş olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara yasal süre içerisinde itiraz etmekteyiz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Adı geçen sitelerde müvekkilime ait olduğu iddia edilen mektup ve olumsuz yorumların erişime engellenmesi (erişim yasağı getirilmesi) için girişimde bulunma zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlediğim sebepler doğrultusunda, ilk olarak itirazımın kabul edilmesini, ardından 5651 Sayılı Kanuna aykırı olan sitelerde yer alan kişiye özel mektubun ve mektupla ilgili olumsuz yorum ve yazılara erişimin engellenmesi (erişim yasağı getirilmesi) için gerekli işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini talep etmekteyim. Bu konuda tarafınızca gereken adımların atılmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, erişimin engellenmesi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.