Youtube'dan Video Kaldırma

Youtube’dan Video Sildirme

YouTube’dan video sildirme, şifresi unutulmuş hesaplara erişimin sağlanamaması, farklı hesaplar tarafından paylaşılan videolarda görünülmesi yahut videonun eski tarihli olması gibi hallerde yapılmaktadır. Kanundan kaynaklanan hallerde youTube’dan video sildirme mümkün olduğu gibi uygulamanın güvenlik politikalarına dayanılarak video sildirmek de mümkündür.

Teknik Müdahale ile YouTube’dan Video Sildirme

Teknik müdahale ile YouTube’dan video sildirme başvurulabilecek pek çok yoldan biridir. Bu yöntemde öncelikle içeriğin bulunduğu link yahut videonun niteliği gibi unsurlar göz önüne alınarak başvurulacak teknik işlemler tespit edilir. 

Video içeriğinin ve linkin niteliğinin tespitinden sonra alanında uzman bilişim avukatları tarafından uygulanacak teknik tedbir yol haritası çıkarılmaktadır. Sonrasında içeriğe uygun olan hukuki ve teknik işlemler yapılıp video kalıcı olarak silinmektedir. 

Videonun, farklı bir hesaptan, farklı bir linkle yeniden paylaşılması halinde yeni link için de teknik işlemler yapılarak kalıcı silinme mümkün kılınmaktadır.

YouTube Video Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

YouTube video kaldırma hakkındaki hukuki düzenleme esas olarak 5651 sayılı kanunda yer almaktadır. İlgili kanun uygulamada internet kanunu olarak da bilinmektedir. Kanunun; 8, 8/A, 9, 9/A hükümleri YouTube’dan video kaldırılabilecek çeşitli durumlarda başvurulabilecek yolları açıklamaktadır.

Paylaşılan videonun, bir şirkete ilişkin değerlere zarar veriyor olması halinde,Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabet hükümlerinin uygulanması ve videonun kaldırılması söz konusudur. 

Videoda gerçek kişilerin yahut şirketlerin ve şirket dernek vakıf gibi tüzel kişilerin telif ve marka gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edilmesi halinde, FSEK ek Madde 4 hükmüne dayanılarak hizmetin durdurulması kararı alınabilmektedir.

Anayasanın ilgili maddelerinde yer alan ve Anayasa Mahkemesi kararlarında sıklıkla ık açıklanan unutulma hakkı kapsamında da eski içeriklerin kaldırılması mümkündür. 

Son olarak, Türk Medeni Kanunu madde 24 ve devamı hükümlerine göre, paylaşılan videoda bir kişinin kişilik haklarının ihlali halinde dava açılması ve saldırının önlenmesi, durdurulması mümkündür.

Uyar Kaldır Yöntemi ile YouTube’dan Video Sildirme

Uyar kaldır yöntemi ile YouTube’dan video sildirme başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Bu yöntemle YouTube’da video paylaşan içerik sağlayıcısına ulaşılarak kişinin yer aldığı videonun kaldırılması talep edilir. İhlal bildiriminde bulunurken ilgili içeriğin linki, ihlal edilen hak tespit edilerek karşı tarafa bildirilir.

İleri sürülecek talepte, çeşitli kanuni hükümlere dayanılabilir. Bu itibarla, 56 51 sayılı İnternet Kanunun ihlali, Türk Medeni Kanunu madde 24 ve devamı hükümlerinin ihlali, fikri mülkiyet haklarının ihlali, unutulma hakkının ihlali ileri sürülebilmektedir. İçeriği paylaşılan mağdurun şirket olması halinde Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabet hükümlerine ilişkin tebliğin de yapılması mümkündür.

Uygulamada bizzat mağdurlar tarafından yapılan uyarı tebliğlerinin sonuçsuz kaldığı görülmektedir. Bu hususun ilk sebebi, içerik sağlayıcılarına ulaşılamaması, diğer sebebi ise içerik sağlayıcıları tarafından herhangi bir dönüşüm yapılmamasıdır. 

Bununla birlikte, teknik ve hukuki kapsama hakim olan bilişim avukatları tarafından yapılan hukuki tebliğler sonucunda uyarı kaldır yönteminden yüksek verim alındığı görülmektedir. Bu itibarla, YouTube’dan video kaldırma sürecinde uyarı kaldır yöntemini uygulanması halinde alanında uzman Bilişim avukatlarına hukuki destek alınması oldukça önemlidir.

YouTube Yönetimi  ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile Video Sildirme

YouTube yönetimi ile hukuki yazışma yöntemi ile video sildirme başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Paylaşılan içeriğin ve linkin niteliğinin hukuki yazışma yöntemine uygun olması halinde YouTube yönetimine bir tebliğ yapılmaktadır.

Yapılacak tebliğde, ilgili videonun linki video sebebiyle ihlal edilen hak ve olaya ilişkin diğer hukuki nitelikler i̇leri sürülmektedir. YouTube yönetimi tarafından verilen cevaba göre süreç ilerletilmektedir.

YouTube Politikalarına Aykırılık Halinde Video Kaldırma

YouTube politikalarına aykırılık halinde video kaldırma youTube’un iç işleyişini uygulandığı bir video sildirme yöntemidir. YouTube politikalarına göre bir videonun sildirilebileceği haller şunlardır:

 • Çocukların yer aldığı, müstehcenlik, çıplaklık içeren videolar,
 • Çocukları alkol, tütün ve tütün ürünü, ateşli silahların gözetimsiz kullanımına dahil eden içerikler,
 • Çocukların kötü muameleye maruz kalmasına sebep olabilecek içerikler,
 • Çocukları zorbalığa yahut tacize teşvik eden videolar,
 • Pornografik, kaba yahut açık saçık ifadelerin bulunduğu, kan ve vahşet barındıran videolar,
 •  İntihar ve kendine zarar vermeye ilişkin görüntüler,
 • Yasa dışı ürün satışı,
 • Nefret söylemi,
 • Dolandırıcılık yahut aldatıcı uygulamalar içeren videolar,
 • Başka bir hesabın kimliğine bürünen hesaplar tarafından yayınlanan videolar,
 • Sahte etkileşim barındıran videolar.

Yukarıdaki hallerde, YouTube’da yayınlanan içeriğin kaldırılması mümkündür. Videonun kaldırılabileceği durumlar sınırlı sayıda olmayıp farklı hallerde de şikayet prosedürü uygulanabilmektedir. İhlal barındıran videoyu paylaşan hesaba bir uyarıda ve ihtarda bulunulur. 

İzin Olmadan Bir Videoda Görünme Dolayısıyla Video Kaldırma

İzin olmadan bir videoda görünme dolayısıyla video kaldırma kişilik haklarını ihlali sebebiyle içeriğin sildirilmesidir. Kişilik hakları ihlali durumunda ise başvurulabilecek yollardan ilki Türk Medeni Kanunu madde 24 ve devamına açılacak kişilik haklarına saldırının önlenmesi, durdurulması yahut saldırının hukuka aykırılığının tespit edilmesi davasıdır. 

Bunun yanında 5651 sayılı İnternet Kanunu madde 9 hükmüne dayanılarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi istenebilir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda başlıklar halinde açıklanmaktadır.

Youtube'dan Video Kaldırma

Telif Hakkı İhlali Nedeniyle YouTube’dan Video Kaldırma

Telif hakkı ihlali nedeniyle YouTube’dan video kaldırma iki şekilde mümkün olabilmektedir. Öncelikle, YouTube politikaları gereği, üzerinde bir başkasının telif hakkı bulunan içeriğin paylaşılması halinde, kopyalanmış içeriğin kaldırılması ve hesabın kapatılması mümkündür. 

Bunun yanında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu EK m.4 hükmünde dayanılarak hizmetin durdurulması talep edilebilmektedir. Bu itibarla öncelikle videoyu yayınlayan içerik sağlayıcısına başvurarak 3 gün içinde  videonun yayından kaldırılması talep edilir. Videonun yayınlanmaya devam edilmesi halinde ise savcılığa başvuruda bulunarak 3 gün içinde ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve YouTube’dan Video Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve YouTube’dan video kaldırma, 5651 sayılı İnternet Kanunu madde 9 hükmünde düzenlenen hukuki yoldur. İlgili hükme göre, YouTube videosunda kişilik hakları ihlal edilen kişi tarafından, içerik sağlayıcısı konumundaki YouTube hesabı sahibine içeriğin çıkarılması talebi sunulabilir.

Yapılan başvurulardan olumlu sonucu alamayan kişiler, sulh ceza hakimliklerine başvuruda bulunabilirler. Bununla beraber, yer sağlayıcısı ve içerik sağlayıcısına bildirimde bulunmadan doğrudan Sulh Ceza hakimliklerine gidilmesiyle erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması talep edilebilir. 

İlgili yola başvurulabilmesi için yaşam hakkı, özel hayatın gizliliği, şeref ve haysiyetin korunması gibi kişilik haklarının, paylaşılan YouTube videosunda ihlal ediliyor olması ispatlanabilmelidir. 

Sulh ceza hakimine sunulan talep duruşma yapılmaksızın en geç 24 saat içerisinde karara bağlanmaktadır. Hakim esas olarak yalnızca ilgili videonun çıkarılmasına ilişkin karar vermektedir ancak gerekli hallerde tüm sitenin erişime kapatılması kararının verilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve YouTube’dan Video Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve YouTube’dan video kaldırma başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Üçüncü kişiler tarafından paylaşılan videolar sonucu özel hayatın gizliliği hakkı ihlal edilen kişiler, doğrudan koruma başvuruda bulunarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilirler.

Kuruma sunulan talepte, videonun yer aldığı URL adresi, videoda yer alan unsurlardan hangilerinin özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği ve taraflara ilişkin kimlik bilgileri yer alır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde, kuruma sunulan erişimin kaldırılması talebinin bu saatten itibaren en geç 24 saat içerisinde ilgili suç ceza hakimliğine sunulması gerekmektedir. Kararın su ceza hakimliğine sunulmaması halinde, erişimin engellenmesi tedbiri kaldırılmaktadır. 

Bununla birlikte kuruma başvuruda bulunmadan doğrudan Sulh Ceza hakimliklerine talepte bulunulması mümkündür. 

Uygulamada, erişimin kaldırılmasında aciliyet bulunması halinde doğrudan kuruma başvurulup sonrasında kararın suç ceza hakimliğine sunulması tercih edilmektedir. Başvuruda bulunulacak yetkili makam,  mağdurun yahut içerik sağlayıcısının yerleşim yerindeki Sulh Ceza Hakimliğidir.

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara Erişim Engelleme ve YouTube’dan Video Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videolara erişim engelleme ve YouTube’dan video kaldırma 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan hukuki yoldur. İlgili maddede sayılan suçlar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

YouTube’da yayınlanan videoların yukarıda sayılan suçlardan herhangi birini oluşturduğuna ilişkin şüphe bulunması halinde, kuruma yapılacak başvuru ile içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi mümkündür.

Kurum, videoda yer alan suçları işleyen kişinin kimliğini tespit etmesi halinde bizzat suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca, başlatılan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında da ilgili YouTube videosunun kaldırılması yahut sayfaya erişimin engellenmesi kararının savcılık ve mahkeme tarafından verilmesi mümkündür. 

Tercih edilecek olan yol, videonun içeriği, somut olayın niteliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TMK Kapsamında YouTube’dan Video Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu kapsamında YouTube’dan video kaldırma ve maddi manevi tazminat talebinde bulunma, 24 ve devamı hükümlerine başvurularak mümkün olmaktadır. İlgili hükümde kişilik hakkına saldırılan kimsenin, saldırının önlenmesi sona erdirilmesi hukuk davası açma hakkının olduğu belirtilmiştir. 

Açılan davada, yayınlanan ve kişilerin kişilik hakkını ihlal eden YouTube videosu sebebiyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini de talep edilebilmektedir. 

Bu noktada, kişilik hakkının hangi açılardan ihlal edildiği, ihlale sebebiyet veren unsurların doğrudan video ile ilişkili olduğu gibi detayların dilekçede açıklanması gerekmektedir. 

Dava dilekçesinde erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasının talep edilmesi halinde, dava süresince ilgili video erişime kapalı tutulacaktır.

YouTube’dan Sildirilen İçeriklerin Google’dan da Sildirilmesi

YouTube’dan sildirilen içeriklerin Google’dan da sildirilmesi içeriğin kaldırılmasından ayrı bir işlemdir. Google’ın teknik yapısı gereği YouTube’dan sildirilen içerikler belli süreler boyunca Google’da yayınlanmaya devam etmektedir. YouTube’daki videonun çıkarılması yahut erişimin engellenmesinden sonra yapılacak bazı hukuki ve teknik işlemler sonucunda Google’daki arama sonuçlarının da kalıcı olarak kaldırılması mümkün olmaktadır.

YouTube’dan İçerik Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

YouTube’dan içerik kaldırma işlemi kuruma erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması talebinin sunulması halinde yaklaşık 1-2 gün sürer. YouTube politikalarına aykırılık sebebiyle yapılan başvurular yaklaşık bir hafta sürmektedir. Kişilik haklarının ihlali ne dayanarak açılan davada içeriğin çıkarılması tedbir talebinin kabul edilmesi halinde ise talep 15 gün içerisinde video kaldırılmaktadır.

Sonuç

YouTube’dan video sildirme pek çok yolla uygulanabilen bir husustur uygulanacak yolun tespiti videonun içeriği içerikte yer alan unsurların niteliği linkin niteliği ihlal edilen hak gibi somut olaya ilişkin sebeplerle değişiklik göstermektedir doğru hukuki dayanağın tespit edilmesi ve doğru yola başvurulması için alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almak oldukça önemlidir.