youtubedan video silme kaldırma

Youtube’dan Video Silme ve Kaldırma

Youtube’dan video silme denildiği zaman akla iki tür silme gelir. Bunlardan birincisi, kişinin kendi yüklediği videoyu silmesidir. İkincisi ise Youtube’dan video silme işleminin hukuki yollara başvurarak yapılmasıdır. Bu yazımızda Youtube’da başkalarının paylaştığı videoların hukuken nasıl kaldırılabileceğini değerlendirdik.

Bu kapsamda yazımızda; Youtube’dan video silme ve kaldırma nasıl yapılır, hukuki dayanağı nedir, erişim engelleme nedir ve nasıl yapılır, izin vermediğiniz halde bir videoda görünmeniz durumunda video kaldırılabilir mi, kişilik haklarına saldırı veya özel hayatın gizliliğini ihlal içeren videoları paylaşan kişilerin hukuki ve cezai sorumlulukları nedir gibi soruları cevapladık.

Ayrıca konunun diğer önemli ayrıntılarına ve dikkat edilmesi gereken noktalara değindik. Önemli bir konu olduğu için yazının dikkatlice okunmasını tavsiye ediyoruz.

Youtube’dan video kaldırmada “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” başlığını taşıyan kanunun öngördüğü  erişimin engellenmesi ve içerik silme imkanı kullanılır.

Belirtmemiz gerekir ki kişilik hakkına saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal veya TCK anlamında suç içeren videoların kaldırılması için işletilen hukuki sürecin yanında ayrıca ceza ve tazminat davaları da söz konusu olur.

Yani birden fazla hukuki süreç takip edilir. Bu nedenle hem Youtube’dan video silme ve kaldırma işleminde hem de ceza ve tazminat davalarında deneyimli bir bilişim avukatından hukuki destek almak önem taşır.

Youtube Topluluk Kuralları ve Youtube’dan Video Silmenin Hukuki Dayanağı

Youtube, sakıncalı videoların kaldırılması için hukuki sürecin haricinde kendi kurallarına sahiptir. Ancak bunun için hakkı ihlal edilen kişinin veya avukatı gibi bir temsilcisinin Youtube yönetimine bir bildirim ve talepte bulunması gerekmektedir. Bunlara genel olarak Youtube topluluk kuralları denilmektedir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki Youtube Türkiye’den yapılan çoğu bildirim ve talebi kabul etmemektedir. Bunun nedeni, Youtube topluluk kurallarının büyük oranda Amerikan hukukuna göre oluşturulmasıdır. Video içeriklerin sakıncalı olması noktasında Amerika ile Türkiye arasında bazı farklılıklar vardır. Bu nedenle Youtube genellikle kendisine gelen talepleri, video silme bakımından yeterli görmez.

Bu nedenle ilk olarak bu işlemin bir bilişim avukatı ile yürütülmesi, eğer süreç olumsuz sonuçlanmış ise yukarıda bahsettiğimiz 5651 sayılı kanuna göre hukuki sürecin izlenmesi gerekir.

Belirtmemiz gerekir ki 5651 sayılı kanunda Temmuz 2020 itibariyle önemli değişiklikler yapıldı. Bu önemli değişiklikler; artık sadece erişim engeli değil içerik kaldırma kararının da mahkeme veya savcılık tarafından verilebileceği, Youtube gibi sosyal medya sitelerinin ‘sosyal ağ sağlayıcı’ olarak sorumlu olması gibi konuları içermektedir. Aşağıda yeri geldikçe bunlara değineceğiz.

5651 sayılı yasa genel olarak hususları düzenler; internetteki içeriğin içerik sağlayıcıya ulaşarak kaldırılması, mahkemeden erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma kararı alma, içeriği koyanların hukuki ve cezai sorumluluğu. Bu kapsamda kanunda erişim engelleme gerektiren durumlar genellikle şunlardır:

 • Videonun veya diğer içeriklerin kişilik haklarına bir saldırı içeriyor olması
 • Video veya diğer içeriğin suç teşkil ediyor olması
 • Video veya içeriğin özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olması
 • Video veya içeriğin fikir ve sanat eserlerinde bulunan telif hakkını ihlal ediyor olması
 • Video veya içeriğin, toplumun genel sağlığını, genel ahlakını ve kamu düzenini bozacak nitelikte olması

Bu saydığımız hallerin bir kısmı için aynı zamanda içerik çıkarma kararı da alınabilirken bir kısmı için yalnızca erişim engeli kararı alınabilmektedir. Aşağıda bunların detaylarına yer verdik.

Youtube'dan Video Silme ve Kaldırma infografik

Kişilik Hakkının İhlali Durumunda Youtube’dan Video Silme ve Kaldırma

Kişilik haklarının ihlali oldukça genel bir ibare olsa da hukuken sınırları genel olarak bellidir. Kişinin, şahsı ile sıkı sıkıya bağlı haklarının ihlal edilmesi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Youtube videoları ile kişilik hakkı ihlal edilen kişinin elinde şu imkanlar bulunur:

 • Öncelikle Youtube topluluk kurallarının ihlal edildiğinden bahisle bilişim avukatı vasıtasıyla Youtube bildirim merkezi ile yazışma yapılabilir.
 • Kanun, doğrudan içerik sağlayıcı olan site yönetimine başvurulabileceğini söylemiştir. Bu aslında az önce söylediğimiz imkanıdır. Ayrıca yer sağlayıcıya başvurma imkanı da vardır. Bu da uygulamada sitelerin barındığı hosting firmalarıdır. Ancak Youtube gibi büyük siteler kendi hosting işini kendi halleder. Dolayısıyla Youtube’dan video kaldırmada yer sağlayıcıya başvurmanın pratik bir önemi yoktur.
 • Son imkan doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak ilgili video için erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılmasını talep etmektir. Sulh ceza hakimi, gerçekten kişilik haklarının ihlal edildiğine kanaat getirirse hızlıca erişimin engellenmesi kararı verir.
 • Bu alınan erişim engelleme mahkeme kararı ile Youtube’a başvuru çözümü getirecektir.

Erişim engellemede çoğu zaman sadece kişilik hakları ihlal edilen içerik engellenir. Zorunlu hallerde tüm siteye erişim engellense de Youtube gibi bir site için bu ancak çok istisnai durumlarda söz konusu olabilir.

Bu nedenle kişilik hakkına saldırıda hakim, yalnızca kişilik hakkına saldırı niteliğindeki video için erişim engelleme kararı ve içeriğin kaldırılması verir. Bu kararın bazı teknik nedenlerle icrası mümkün olmayabilir. Bu nedenle bu karar ile Youtube’a bir başvuru yapmak daha olumlu bir sonuç getirecektir.

Sulh ceza hakimi kendisine gelen erişim engelleme talebini 24 saat içerisinde değerlendirmek zorundadır. Hakim eğer erişimin engellenmesi kararı verirse bu kararı doğrudan içerik sağlayıcıları birliğine gönderir. Bunun üzerine 4 saat içerisinde ilgili içeriğe erişim engellenir. Eğer Youtube, ilgili içeriği bu süre içerisinde kendiliğinden kaldırırsa hakim kararı hükümsüz olur.

ÖNEMLİ: Youtube gibi sosyal medya sitelerinin artık sosyal ağ sağlayıcı olarak nitelendirildiklerinden bahsettik. Bunun getirdiği yeniliklerden birisi şudur: kişi isterse direkt olarak bu sosyal ağ sağlayıcıya silme talebini iletir. Bu talep üzerine 48 saat içerisinde Youtube’un olumlu veya olumsuz cevap verme yükümlülüğü vardır.

Olumsuz cevap verecekse bunun yazılı olması şarttır. Eğer bu yükümlülüğüne uymazsa 5 milyon TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca artık sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilcilikleri olduğu için direk buralarla muhatap olunacaktır. Mahkeme kararına rağmen içeriğin 24 saat içerisinde kaldırılmaması halinde ise bu sosyal mecralar, kişilerin uğradığı zararları gidermek zorunda kalır.

ÖNEMLİ: Youtube’da yer alan video oldukça eskiye dayanıyorsa unutulma hakkı kapsamında, erişim engelleme ve içerik kaldırma kararında hakim ilgili kişinin adına yer vermeyebilir. Bu da yeni düzenleme ile gelen imkanlardan biridir. Yani artık unutulma hakkı, 5651 sayılı yasada tanınmaktadır (madde 9/10).

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Durumunda Youtube’dan Video Silme

Youtube paylaşımları ile özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi gene öncelikle bir bilişim avukatı ile Youtube yönetimine yazışma yaparak başvurabilir. Ancak bu şekilde özel hayatı ihlal edilen kişi, erişim engelleme kararı için sulh ceza hakimine başvurmak zorunda değildir.

Youtube videoları ile özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi doğrudan “Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna” durumu bildirerek erişimin engellenmesi talebinde bulunabilir. Bu talebinde, özel hayatın ihlal edildiğine dair deliller sunulmalıdır.

Bu talebi kurum başkanlığı hızlıca değerlendirir. Talebi yerinde görürse, içerik sağlayıcılar birliğine erişim engelleme talimatı gönderilir. Yani mahkeme kararına gerek duyulmaz. İçerik sağlayıcıları birliği burada da 4 saat içinde kendisine gelen talimatı icra etmek zorundadır. Yani Youtube’dan video silme işlemi, talimatın ardından en fazla 4 saat sürer.

Burada mahkemeye değil de bir kuruma başvuruluyor olmasının nedeni aslında işin çok acil olmasıdır. Yani mahkemenin 24 saatlik karar verme süresi bile burada yavaş kalmaktadır. Dolayısıyla bu kurum erişim engelleme kararı verir. Ama bu kararını icra edildikten sonra 24 saat içerisinde sulh ceza hakiminin onayına sunmak zorundadır.

Burada yine Youtube ile yapılan yazışmalar çok önemlidir. Yazışmalarda nedenler ve delilleri belirtmek gerekir.

ÖNEMLİ: Yeni düzenleme ile gelen erişim engellemenin yanında içerik kaldırma kararı, özel hayatın gizliliği için işletilen bu prosedürde yoktur. Yani özel hayatın gizliliğini ihlalde yalnızca yukarıda bahsettiğimiz şekilde erişim engelleme kararı verilir.

Çünkü durumun aciliyeti gereği öncelikle erişim engellenir. İçerik kaldırma imkanı ise erişim engellendikten sonra veya bu işlemler sırasında sulh ceza hakimliğine kişilik hakkının ihlal edildiğinden bahisle yapılacak bir başvuru ile mümkün olacaktır.

Suç Teşkil Eden Videoların Youtube’dan Silinmesi

Youtube videosunun herhangi bir suçu içeriyor olması, direkt olarak erişim engellenmesini gerektirmez. Youtube topluluk kuralları da bu şekilde her türlü suçtan ötürü video silmeyi gerektirmez. Youtube’dan suç nedeniyle video silme için belirli bazı suçların videoda yer alması gerekir. Bu suçların varlığı halinde ancak siteye erişim engellenerek video silinebilir. Bu suçlar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme suçu (TCK madde 84)
 • Çocukların cinsel istismarı suçu (TCK madde 103)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu (TCK madde 190)
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu (TCK madde 194)
 • Müstehcenlik suçu (TCK madde 226)
 • Fuhuş suçu (TCK madde 227)
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu (TCK madde 228)
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan yasadışı bahis suçları
 • Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlar

Telif Hakkını İhlalinde Youtube’dan Video Silme

Telif hakkı ihlali durumunda Youtube’dan video kaldırmaya yukarıda bahsetmememizin nedeni, burada erişim engelleme değil, servis hizmetini durdurma söz konusu olmasıdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser kabul edilen ürünler üzerinde yapılan ihlaller telif hakkı ihlalidir. Telif hakkı ihlal edilen kişi de gene direkt olarak bir bilişim avukatı ile Youtube yönetimine başvurabilir.

Buradan olumlu sonuç alınamazsa doğrudan savcılığa başvurulur. Yani mahkemeye veya başka bir kuruma başvurmak söz konusu değildir. Ancak kişi öncelikle içerik sağlayıcıya başvurmak zorundadır. Yani Youtube yönetimine veya içeriği paylaşan kanala başvurulmalıdır.

Ardından savcılığa gidilir. Savcılık burada erişim engelleme değil, servis hizmetini durdurma sürecini başlatır. Telif hakları ile ilgili önemli ayrıntıları yazdığımız yazımız olan “Telif Hakkı İhlali” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

İzin Vermediğim Halde Bir Videoda Görünüyorum Sildirebilir miyim?

İzniniz olmadan bir videoda görünmüş olmanız durumunda bu videonun sildirilmesi ve kaldırılması mümkündür. Bu konuda yine bir bilişim avukatı vasıtası ile Youtube yönetimi ile yazışma yapılmalıdır. Bu yazışma neticesinde bir kaç saat ile yedi gün içerisinde içerisinde videonun Youtube’dan kaldırılması mümkündür.

Youtube Videolarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Youtube’da video paylaşan kişiler bu videolarından ötürü hukuken sorumludur. Kendilerine bunun kaldırılması için bildirim yapılması ve ardından bunu kaldırmaları da sorumluluğu kaldırmaz. Yani videoyu sonradan kaldırsa bile hukuki sorumluluk devam eder. Çünkü o paylaşım yapılmış oldu.

Dolayısıyla Youtube videosu ile kişilik hakkına zarar gelen, özel hayatı ifşa edilen, kendisine karşı suç işlenen veya telif hakkı ihlal edilen kişi hem Youtube video silme ve kaldırma prosedürünü izleyecek hem de tazminat davası açabilecektir.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki videoya veya açıklama kısmına videonun şuradan alındığı, hiçbir sorumluluk kabul edilmediği gibi ibarelerin konması hukuken herhangi bir sonuç doğurmaz. Yani kişi tek başına bir beyanı ile hukuki sorumluluğunu kaldıramaz. Youtube’dan video paylaşan kişiler, videoya sorumlu olmadığını yazsa bile sorumlu olur.

Ayrıca burada hukuken sorumlu olur diye bahsettiğimiz kişi, videoyu paylaşan kişidir. Bir videodan ötürü Youtube yönetimi direkt olarak sorumlu olmaz. Ancak videonun paylaşım şeklinden Youtube tarafından desteklendiği ve korunduğu sonucu çıkartılabiliyorsa bu sefer Youtube da sorumlu olur ve tazminat miktarı artar. Elbette ki yukarıda bahsettiğimiz şekilde Youtube kendisine gelen bildirim üzerine 24 saat içerisinde içeriği kaldırmadığı zaman doğacak zarardan sorumlu tutulur.

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde erişim engelleme kararı alındığında o video Youtube tarafından engellenmezse 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanır. Ayrıca içerik sağlayıcılar, yani Youtube, kendi sitesindeki trafik ve kullanıcılar ile ilgili bilgileri en az 1 yıl süre ile saklamak zorundadır.

Yukarıda bahsettiğimiz kurumlar Youtube’dan videoyu paylaşan kişi ile ilgili bilgi istediği zaman Youtube bu bilgileri vermek zorundadır. Aksi halde 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanır.

Erişimin engellenmesi ile birlikte söz konusu Youtube videosu suç teşkil ediyorsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulur. Paylaşanlar ve bunu barındıranlar hakkında soruşturma başlar.  Yaşam hakkı, milli güvenlik, kamu düzeni vb. önemli durumlarda Youtube, paylaşım yapanların kimliğini vermezse adli para cezasına çarptırılır.

Ayrıca videoyu kaldırmamak da hem paylaşan için hem de içerik sağlayıcı için adli para cezasını gerektirir. Burada uygulanacak adli para cezası 10 bin güne kadar çıkmaktadır.

ÖNEMLİ: Yeni düzenleme özellikle sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yeni sorumluluklardan ötürü bu sitelerin içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı olarak sorumluluklarının sona ermediğini belirtmektedir. Yani olası bir ihlalde bu siteler hem sosyal ağ sağlayıcı hem içerik sağlayıcı hem de yer sağlayıcı olarak sorumlu tutulabilecektir.

Youtube’dan Video Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Youtube’dan video kaldırma işlemi, prosedüre doğru bir şekilde uyulduğu zaman çok kısa bir sürede tamamlanır. Ancak hatalı veya ihmal edilen başvurular, süreci uzattıkça uzatır ve kurumlar arası eksik yazışmalar sürerken o video Youtube’da kalmaya devam eder. Yani birkaç saat içerisinde bir videoyu Youtube’dan kaldırmak mümkün olduğu gibi bu süreç uzadıkça uzayabilir de.

Yeni düzenleme erişim engelleme ile içerik kaldırmayı birlikte düzenlemiştir. Ancak hala uygulamada bununla ilgili bazı sorunlar yaşanmaktadır. Uygulamada erişim engelleme ve içerik kaldırma kararına rağmen içeriğin kaldırılması için bu tür siteler ayrı bir bildirim beklemektedir. Sürecin aciliyetine binaen bu aşamaların sıkı takip edilmesi gerekir.

Youtube’dan video kaldırma işleminin en hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için bilişim hukuku alanında tecrübeli bir avukattan yardım almak gerekir. Ancak yine de belirtmek gerekirse kaldırma süresi bir kaç saat ile yedi gün arasında değişmektedir.

Youtube’dan İçerik Kaldırmaya İtiraz

Erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararına karşı, kararı veren mahkemeye kararı takip eden 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Erişimin engellenmesinin gerekli olmadığı, herhangi bir ihlal bulunmadığı, başvurunun gerekli şartları taşımadığı veya herhangi bir hukuka aykırılık halinden bahisle bu itiraz yapılabilir.

İtirazın yerinde görülmesi durumunda erişimin engellenmesi kararı kaldırılır. Yerinde görülmezse, somut olayın özelliklerine göre itirazı incelemeye yetkili merciiye gönderilir.

Erişimin engellenmesi kararı sadece itiraz ile kalkmaz. Ayrıca cezai sürecin şüpheli veya sanık lehine sonuçlanması ile de kalkabilir. Acele kararlarda kararın denetlenmesi ile hukuka aykırı görülmesi durumunda da erişimin engellenmesi kararı kaldırılır.

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz idari para cezalarına “İdari Yargılama Usulü Kanunu”na göre, adli para cezalarına ise “Ceza Muhakemesi Kanunu” kurallarına göre itiraz edilebilir. Bunlar oldukça ayrıntılı konulardır. İtiraz ile ilgili somut bir bilgi edinebilmek için bu alanda deneyimli bir avukat ile görüşülmelidir.

Genel Olarak İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engelleme Nedir?

Genel olarak internet ortamından içerik kaldırma işlemi, yukarıda saydığımız 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yazımızda bu kanunda Youtube’dan içerik kaldırma ile ilgili kısımlarını açıklamış olduk.

Oldukça ayrıntılı bir süreç olmasına rağmen genel hatları ile değindik. İnternetten içerik kaldırma ile ilgili önemli ayrıntılar hakkında bilgi edinmek için “internetten içerik kaldırma ve erişim engelleme” başlıklı genel yazımıza bakabilirsiniz.

5651  sayılı Kanun kısa bir kanun olmasına rağmen, büyük önem taşıyan ve bir o kadar sıkıntılı bir süreci kapsayan bir kanundur. Çoğu zaman hızlı karar alınması gereken ve bu nedenle diğer hukuki işlemlere göre daha çok takip gerektiren bir süreçtir.

Erişim engelleme çoğu zaman insanlar için parasal değerin çok üstünde bir gereksinim olmaktadır. Bu nedenle internetten içerik kaldırma ve özellikle Youtube’dan hızlıca video kaldırma işlemlerinde bilişim avukatının önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Youtube dışında başka sitelerden video kaldırma konusuna bakmak için “internetten video kaldırma” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Youtube’dan Video Silmede Bilişim Avukatı Desteği

İtibar yönetimi ve itibarın korunması herkes için büyük önem taşır. Bu nedenle titizlikle ve soğukkanlı şekilde video kaldırma prosedürünün takip edilmesi gerekir. Hatalı bir işlem veya ihmal edilen bir başvuru hiç tahmin edilmeyen zararlar doğurabilir. Ayrıca hangi başvuruların yapılıp ne şekilde yol izleneceği de somut olaya göre belirlenmelidir.

Bu nedenle bilişim ile ilgili meselelere hakim, bu alanda tecrübeli bir avukattan yardım almak hem zamansal hem de parasal olarak kişiyi zarardan kurtarır. Ayrıca itibari zararın hızlıca önüne geçilebilir.

Ayrıca bilgi için “internetten içerik kaldırma” yazımızı da okuyabilirsiniz.