yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı, 250 bin dolara ev alarak vatandaşlık

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türk vatandaşı olmak için farklı imkanlar mevcuttur. Aşağıda bu yollara genel olarak kısaca değineceğiz. Ancak yazımızın asıl konusunu “yatırım yoluyla veya ev-konut satın alarak Türk vatandaşlığı kazanma” oluşturmaktadır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma, farklı farklı öngörülmüş yatırım şekilleri sonucunda diğer şartların da sağlanması ile kişiye Türk vatandaşlığına başvurma hakkı tanıyan bir imkandır.

Aşağıda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma ile ilgili olarak gereken şartlar, izlenmesi gereken hukuki prosedür, hazırlanması gereken fiili durum ve belgeler, başvuru yapılacak mercii ve süreler vb. önem arz eden kısımları açıklayacağız.

Yabancılar hukuku, hukukun diğer alanlarına göre esnek ve idarenin daha bir takdir hakkına sahip olduğu bir alandır. Bu nedenle yatırım yoluyla Türk vatandaşı olma sürecinin büyük bir hassasiyetle ve eksiksiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak yazının tamamının sırasına göre okunmasını tavsiye etmekteyiz.

ÖNEMLİ: Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı ile ilgili olarak 13 Mayıs 2022 itibariyle önemli değişiklikler yapılmıştır. Biz de yazımızı bu doğrultuda güncellemiş bulunuyoruz. Örnek vermek gerekirse; 13 Mayıs 2022 tarihli yönetmelik değişikliğinden 1 ay sonrasından itibaren (yani 13.06.2022 tarihinden itibaren) artık gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olabilmek için gayrimenkulün satış bedeli en az 400.000 USD olmalıdır. Bununla ilgili detaylara aşağıda yer verdik.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Şartları

Yatırım yolu ile vatandaşlık kazanmanın ayrıntıları Türk Vatandaşlığı Kanunu içerisinde değil, buna ilişkin yönetmelikte yer alır. Esasen bu konuda Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Eylül 2018 değişikliğinden sonra Mayıs 2022 itibariyle önemli değişiklikler yapılmıştır.

İlgili değişikliğin Resmi Gazete mevzuat metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-20.pdf

Eylül 2018’de yapılan değişikliklerin bir kısmı Mayıs 2022 değişikliklerinde aynen kalmıştır. Ancak her halükarda aşağıda yer alan rakam ve bilgiler Haziran 2022 itibariyle en güncel olanlarıdır. Buna göre yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmek için şu saydıklarımızdan biri gerçekleştirilmek zorundadır:

 • 400 bin Amerikan Doları ve üzerinde bir miktarda taşınmaz satın alıp bu taşınmaz için tapu kaydından 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak. 400 bin Amerikan doları karşılığında başka döviz veya TL geçerli olacaktır. 400 bin Amerikan Doları asgari miktardır. (Önceki düzenlemede bu miktar 250 bin Amerikan Doları idi ancak şimdi 400 Bin Dolara çıkarılmış durumdadır. Düzenleme 13 Mayıs 2022’de kabul edilmiş olup 13 Haziran 2022 itibariyle geçerli olmuştur.)
 • 500 bin Amerikan Doları veya üzerinde bir sermaye yatırımının yapılmış olması. Mutlaka dolar olmak zorunda değildir. 500 bin Dolar karşılığında döviz veya TL geçerli sayılır. 500 bin Dolar en az miktardır. (Önceki düzenlemede bu miktar 2 milyon Amerikan Doları idi)
 • En az 400 bin Dolar tutarında kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yapı için taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılması da aynı imkanı yabancıya verecektir. Burada da yapının veya sözleşmenin devrinin 3 sene boyunca yapılamayacağı noterde yapılan satış vaadi sözleşmesine eklenir.  (Önceki düzenlemede bu miktar 250 bin Amerikan Doları idi)
 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam alanı oluşturan kişi yatırım yoluyla vatandaşlık imkanını elde etmiş olur.  (Önceki düzenlemede bu sayı 50 değil 100 idi)
 • 500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla yatıran kişi de aynı imkana sahiptir.  (Önceki düzenlemede bu miktar 3 milyon Amerikan Doları idi)
 • Devlet borçlanma araçlarını en az 3 yıl tutmak şartı ile en az 500 bin Amerikan Doları yahut üstü bir miktarda satın alan kişi de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığını kazanır. Burada da 500 bin Amerikan Dolarını karşılayan döviz yahut TL miktarı geçerli kabul edilir. (Önceki düzenlemede bu miktar 3 milyon Amerikan Doları idi)
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz veya TL kadar “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” satın alan ve bunları en az 3 sene elinde tutacağını taahhüt eden kişi de gene bu kapsamda vatandaşlık hakkı elde eder. (Önceki düzenlemede bu miktar 1.5 milyon Amerikan Doları idi)
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve en az üç yıl boyunca sistem içinde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırmak. (Önceki düzenlemede bu yoktu. Mayıs 2022 değişikliği ile bu durum getirilmiştir.)

Bu saydığımız şartlardan birisini yerine getirmiş olan kişi yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunacaktır. Başvurusunda, aşağıda sayacağımız gerekli belgeleri yetkili mercilere sunmalıdır.

Tabi tüm bunlara rağmen bu şartları sağlamış olmak kişiye mutlak anlamda vatandaşlığa girebilme hakkı tanımaz. Sonuçta bu Devlet’in egemenlik hakkı ile ilgili bir meseledir ve Devlet sakınca gördüğü durumlarda vatandaşlık başvurusunu kabul etmeyebilir. Bu nedenle söz konusu sürecin mutlaka deneyim sahibi bir yabancılar avukatı ile takip edilmesinde yarar vardır.

Bu saydığımız özel şartların haricinde bazı genel şartları taşıyor olmak da gerekmektedir. Türkiye Devletinin milli güvenliği bakımından sorun teşkil etmiyor olmak, toplumun genel sağlığına ve ahlakına olumsuz etki edecek özelliklere sahip olmamak gerekmektedir.

Yukarıda saydığımız özel durumlar zaten kişinin belirli düzey maddi imkana sahip olduğunu ve Türkiye ile ilişkisinin devam etme amacını taşıyor olduğunu göstermektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler ve İzlenecek Prosedür

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekenler arasında bazı belgeler de yer alır. Buna göre şu belgelerin başvuru öncesinde tamamlanmış olması gerekir:

 • İlgili başvuru yolunu ihtiva eden başvuru formu,
 • Hangi ülke vatandaşlığına sahip ise o ülkeden alınan kimlik belgesi,
 • Yabancı eğer evli ise eşinin kimlik belgesi, 18 yaşının altında çocuğu varsa bunların kimlik belgesi,
 • Aile fertleri ile olan aile bağını ispatlayan belgeler (evlilik cüzdanı vs.),
 • Ailenin diğer üyelerine ait vesikalık fotoğraflar,
 • Doğum belgesi,
 • Başvuran kişi boşanmış ise boşandığına dair resmi belge,
 • Dul ise dul olduğuna dair belge (ölüm belgesi vb.),
 • Yabancıya verilen ikamet izin belgesi yahut turist vizesi,
 • Başvuruda bulunan yabancının eşi yahut diğer yakınları Türk vatandaşı ise, bunların kimlik fotokopileri ve ikamet bilgileri,
 • Başvuru öncesi yapılan ödemeye ilişkin belge, makbuz vb.

Bu belgelerin haricinde/öncesinde yabancı kişilerin taşınmaz satın alabilmesi için gereken belgeler de vardır. Bunları da şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Taşınmazı satın alacak yabancı kişinin Türkçeye çevrilmiş hali ile birlikte pasaportu ve fotokopisi,
 • Yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketinden alınan gayrimenkul değer belgesi,
 • Eğer taşınmaz konut veya işyeri ise zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Gayrimenkulü satan kişinin bir tane biometrik fotoğrafı, yabancı kişinin 2 adet biometrik fotoğrafı,
 • Yabancı kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercümanın hazır bulundurulması gerekir.
 • Eğer taşınmaz satışı vekaletname ile vekile yaptırılıyorsa vekaletnamenin aslı. Eğer vekaletname Türkiye’de düzenlenmiş değilse, yeminli tercümanca çevrilmiş Türkçesi.

Taşınmazın satın alınmasının ardından aşağıda ayrıntılı olarak değineceğimiz üzere kısa süreli ikamet izni alınması gerekmektedir. Kısa süreli ikamet izni başvurusu için gerekli evraklar ise şu şekildedir:

 • İkamet iznini ihtiva eden başvuru formu,
 • İstenilen ikamet izin süresini 60 gün aşacak şekilde bir süreye sahip pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş biometrik en az 4 adet fotoğraf,
 • Talep edilen ikamet süresini kapsayacak şekilde geçerli bir sağlık sigortası poliçesi,
 • Başvuru harcı ile gerekli kıymetli kağıtlar ile ilgili ödemelerin dekontu,
 • Satın alınmış olan taşınmazın tapu kayıt belgesi.

Oturma izninin detayları için “oturma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının çeşitlerine ve bunlarla ilgili şartların yerine getirildiğinin tespitinin hangi merciler tarafından yapılacağına yazımızda değindik. Buna göre ilgili tespitler için başvurular yukarıda bahsettiğimiz bakanlık veya kurumlara yapılacaktır. Bununla beraber gayrimenkul satın alma yoluna ilişkin bazı başvuru yerlerinden bahsetmemiz gerekmektedir.

Taşınmazın satın alınması işlemi için tapu müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Bunun ardından yukarıda değindiğimiz gibi, kısa süreli ikamet izni alınmak durumundadır. Kısa süreli ikamet izni için belirttiğimiz evraklar hazırlanarak İl Göç İdaresine başvuru yapılır. Bu ikamet izninin alınmasının ardından vatandaşlık başvurusu yapılacaktır.

Tüm bu yollar için gereken şartların sağlanmasının ardından Türk vatandaşlığı başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yapılır. Görüldüğü üzere bu süreç çok aşamalı ve hassas bir süreçtir. Her aşaması titizlikle ilerletilmelidir ki en sona gelindiği zaman önceden yapılmış hatalı – ihmali işlemler kişiyi sürecin başına taşımasın.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığına Alınma Kararını Verecek Mercii

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı ile ilgili ayrıntılı düzenleme Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde yer almıştır. Bu maddede açıkça yatırım yoluyla vatandaşlık verme işleminde Cumhurbaşkanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Yani yukarıda saydığımız şartları yerine getiren kişinin Türk vatandaşı olabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı gerekmektedir. Bu aslında 2018 yılında getirilen değişikliklerden birisidir. Önceki düzenlemeye göre bakanlık teklifi sonrasında Bakanlar Kurulu bu kararı vermeye yetkili idi. Ancak artık bu işlem Cumhurbaşkanının önüne gitmektedir.

Aşağıda her bir başvurunun nereye yapılacağına ayrıca değineceğiz ama şartlar sağlandıktan sonra vatandaşlık talebi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilir.  Bununla birlikte yukarıda saydığımız şartların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile ilgili tespiti yapacak merciler her biri için ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre:

 • 500 bin Amerikan Doları veya üzerinde sermaye yatırımının yapıldığını tespit edecek olan makam “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”dır.
 • 400 bin Amerikan Doları veya üzerinde değere sahip taşınmaz satın alma veya taşınmaz satış vaadinde bulunmuş olma ile ilgili tespiti yapacak olan makam “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”dır.
 • Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam oluşturulduğu ile ilgili tespiti yapacak olan makam “Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”dır.
 • 500 bin Dolar veya üzerinde bir miktarın Türk Bankalarında tutuluyor olduğu ile ilgili tespiti yapacak olan makam “ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”dur.
 • 500 bin Dolar veya üzeri bir miktarda Devlet borçlanma araçlarının satın alındığı ile ilgili tespit “Hazine ve Maliye Bakanlığı” tarafından yapılır.
 • 500 bin Amerikan Doları veya üzeri miktarda “gayrimenkul yatırım fonu katılma payı” veya “girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı” alındığı ile ilgili tespit ise “Sermaye Piyasası Kurulu” tarafından yapılır.
 • En az 500 bin Amerikan Doları yahut karşılığı döviz tutarında “katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve en az üç yıl boyunca sistem içinde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırmak” şeklindeki vatandaşlık kazanma yolunda tespit işlemi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca” yapılır.

Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmada Önemli Ayrıntılar

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bugün için 400 bin Amerikan dolarına sahip olan bir yabancı Türk vatandaşlığı elde etme imkanına sahiptir. Bu, yabancılar için büyük bir imkandır. Zira gene yukarıda belirttiğimiz üzere bu rakam Eylül 2018 öncesinde 1 milyon dolar iken Eylül 2018 ile Haziran 2022 arasında 250 bin dolar idi.

Burada önem arz eden bazı durumlar vardır. Öncelikle bu yabancı üç yıl boyunca bu taşınmazı satamayacaktır. Bununla ilgili tapu kaydına zaten şerh koyma zorunluluğu vardır.

Burada 400 bin Amerikan doları mutlak bir belirleme değildir. Bu bedel asgari tutardır. Bunun üstünde bir bedel şüphesiz geçerlidir. Ayrıca Amerikan doları da şart değildir. 400 bin Amerikan doları karşılığında başka bir para birimi yahut TL ödemesi de kabul edilir. Burada unutulmaması gereken en önemli husus ise, yabancını taşınmaz satın alabilmek için her şeyden önce ikamet iznine sahip olması gerektiğidir. İkamet izni ile ilgili olarak yazdığımız aynı başlıklı yazımızda bu konunun ayrıntıları okunabilir.

Yabancı kişi öncelikle bu belirttiğimiz bedele uygun bir taşınmaz bulur ve bedelini malike banka ödemesi yoluyla ödeyerek taşınmazı satın alır.

Ardından yapılan vatandaşlık başvurusunun kabul edilebilmesi için taşınmazın bedelinin gerçekten 400 bin dolar veya üzerinde olduğunun bakanlıkça da tespit edilmesi gerekir. Buna yönelik olarak SPK bünyesinde faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanları taşınmazın bedelinin tespitine yönelik bir araştırmada bulunur.

Sonrasında bakanlık talimatı ile tapu kaydına taşınmazın üç yıl satılamayacağına dair şerh konulacaktır. Ardından yukarıda bahsettiğimiz başvuru evrakları ilgili mercilere ulaştırılır ve yazının başında belirttiğimiz şartlara aykırılık görülmezse yabancı kişi artık Türk vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Eşi ve Çocukları Kapsar mı?

Gerek Türk Vatandaşlığı Kanunu gerekse kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca sonradan kazanılan vatandaşlık halleri eşe sirayet etmez. Ancak yatırım yoluyla kazanılan vatandaşlık hali istisnadır.

Buna göre Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12’nin kısa dönem ikamet iznine yaptığı atıf dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından kapsamı belirlenen yatırımlar sayesinde vatandaşlık kazanan kişinin eşi ve kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğu da vatandaşlık kazanır.

Yani burada istisnai olarak yabancı kişinin yatırım yoluyla kazandığı vatandaşlık hakkı eşe ve ergin olmayan öz – üvey çocuğa sirayet eder. Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanmanın avantajlı yanlarından birisi de bu eşe sirayet etme özelliğidir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun İdarece Değerlendirilmesi ve İdare Kararına İtiraz

Türk vatandaşlığına kabul edilmek için izlenen tüm bu sürecin ardından hangi tür yatırım söz konusu ise onunla ilgili yukarıda belirttiğimiz bakanlıkça bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon yabancının vatandaşlığa alınmasına dair değerlendirmesini hazırlar ve Cumhurbaşkanının takdirine sunar.

Bu değerlendirme sürecinde kişi ilgili kolluk birimlerince parmak izi tanımlatmaya ve mülakat görüşmesine çağrılır. Nihai olarak kabul veya ret kararını verecek olan kişi cumhurbaşkanıdır.

Vatandaşlık başvurusu süreci içerisinde bakanlık veya farklı bir kamu kurumunun kararı yahut hukuki işleminin hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa idare mahkemelerinde iptal davası açmak mümkündür.

Burada dava açma süresi, somut olay ile ilgili özel kanunlarda ayrıca bir süre belirtilmediği takdirde 60 gündür. Yani idare mahkemesine ilgili işlemin üzerinden 60 gün geçmesine kadar başvurulabilir. İdare mahkemesinin vereceği karar ile ilgili olarak temyiz başvurusuna gitme süresi de 30 gündür. Bu 30 günlük süre, kararın kişiye tebliğ edilmesi ile başlar.

Vatandaşlık verilmesi ile ilgili olarak nihai karar yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu söyledik. Cumhurbaşkanının bu kararına karşı itiraz edilmek isteniliyorsa bu itiraz Danıştay’a yöneltilir. Burada Danıştay ilk derece mahkemesi gibi iptal davasını görmeye yetkilidir.

Süreler, idare mahkemesine yapılacak başvuru ile aynıdır. Yani Danıştay’a başvuru süresi 60 gün, Danıştay’ın kararına karşı temyiz başvuru süresi 30 gündür.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Türk vatandaşlığı başvurusunun sonuçlanması, kişinin vatandaşlığa alınması vs. bunlar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşebilmektedir. Öncelikle yukarıda yatırım yollarının çeşitlerinden bahsettik. Tüm bunlar ayrı ayrı sürelerde tamamlanan süreçlerdir.

Bununla beraber bakanlık ve başvuru yapılan ilde bulunan heyetlerin yoğunluğu bu süreçte süre bakımından etkili olur. Yatırım miktar şartının Haziran 2022’de 250 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkarılmış olmasına rağmen başvuru sayılarında bir azalma olmamıştır.

Ayrıca tüm başvuru yollarından gerek bankada para tutma olsun gerek gayrimenkul alma olsun, ilgili yatırımın “en az 3 yıl” sürmesi gerekmektedir. Ancak genel olarak yukarıda saydığımız belgelerin hazırlanması başvuruların yapılması idareden gerekli cevapların alınması 4 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebildiği gibi 1 yılda da gerçekleşebilmektedir.

İdarenin başvuruyu reddetmesi ve ardından mahkemeye başvurma ve sürecin baştan başlaması gibi etkenler de muhakkak süreyi uzatabilir. Bu 4 ay – 1 yıllık zaman dilimi bu etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Tabi burada sürecin zamansal olarak kısalmasında diğer bir önemli etken de şüphesiz deneyimli bir yabancılar avukatının hukuki desteğine başvurmaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Sürecinde Harç ve Diğer Masraflar 2022

Taşınmaz satışında; gayrimenkulün değerine göre değişen bir tapu harcı ödemesi vardır. Bunun yanında döner sermaye ücreti ve Tapu Müdürlüğüne verilen hizmet bedeli ödemesi söz konusu olur.

Bu süreç yukarıda da bahsettiğimiz üzere tek aşamalı değildir. Hangi yatırım yolu tercih edilirse edilsin birçok başvuru gerekmekte ve yapılacak işlem sayısı ona göre artmaktadır. Ancak genel olarak şu masraf kalemlerinin varlığından söz edebiliriz:

 • Bütün bu başvuruların öncesinde Devlet’e ödenen hizmet bedeli
 • SPK tarafından yapılan tespit değerlendirmelerinin masrafları
 • Zorunlu deprem sigortası ücreti
 • Yeminli tercüme ve noter giderleri
 • Farklı mercilerden alınan belgeler için ödenen miktarlar

Bu rakamlar 2022 itibari ile tapu harçları hariç toplamda 13000 TL civarında olmaktadır.

Genel Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanma Yolları

Esasen “Türk Vatandaşlığı Başvurusu ve Şartları” yazımızda tüm yollara değindik ve ayrıntılı bir yazı hazırladık. Ancak yine de burada yatırım harici diğer vatandaşlık kazanma yollarına da kısa bir değinelim.

Türk Vatandaşlığı Kanunu açıkça, 2 yolla vatandaşlık hakkının elde edilebileceğini söylemektedir. Doğum ile veya sonradan kazanma şeklinde iki yol vardır. Kişinin doğumu ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi, doğduğu yerle yahut soybağı yani anne ve babasının vatandaşlık bağı ile ilgili bir durumdur.

Ancak yazımızın esas konusu doğum ile kazanma değil sonradan kazanmadır. Bunlar ayrı yazılarımıza konu edilmiştir.

Bunun haricindeki kazanma yolu sonradan kazanmadır. Sonradan kazanma da çeşitli şekillerde olabilir. Buna göre sonradan kazanma yollarını şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • Türk Vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması
 • Türk vatandaşlığını genel yolla kazanma
 • Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanma
 • Türk vatandaşlığını yeniden kazanma
 • Türk vatandaşlığını evlenme yolu ile kazanma
 • Türk Vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması
 • Türk Vatandaşlığının seçme yoluyla kazanılması

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı dediğimiz mevzu esasen yukarıdaki tasnifte “Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması” bölümünde “genel ve istisnai yolla kazanma” içerisinde yer alır. Yazımızda bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Ancak diğer kazanma yollarına kısaca değinmek gerekirse;

 • Türk vatandaşlığından daha önce bir şekilde çıkmış kişiler için yeniden kazanma imkanı düzenlenmiştir.
 • Bununla birlikte, bir Türk vatandaşı ile evlenen kişi için de şartları sağlaması durumunda vatandaşlık kazanma imkanı söz konusudur.
 • Ayrıca bir Türk tarafından evlat edinilen kişi, kamu düzeni bakımından tehlike unsuru değilse gene vatandaşlık elde eder.
 • Seçme yolunda ise, vatandaşlık hakkını anne ve babasının vatandaşlık değişimine bağlı olarak kaybeden kişilere tanınan bir hak söz konusudur. Buna göre iradesi dışında Türk vatandaşlığından çıkmış olan kişiler seçme yolunu kullanarak Türk vatandaşlığına dönerler.
 • Ayrıca bazı önemli şahsiyetler, bazı özelliklere sahip kişiler, vatandaşlığa alınmanın genel şartlarını taşımasa dahi istisnai yolla vatandaşlığa alınabilir.

Bu yollara ayrıntılı olarak değinmiyoruz. Zira bunlar ayrı yazılarımıza konu olmuşlardır. Aşağıda yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı meselesinin önemli ayrıntıları ile devam edeceğiz.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığında Avukatın Önemi

Görüldüğü üzere yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak gayet güzel ve kullanışlı bir imkandır. Yabancılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak bir Devlet için en önemli egemenlik haklarından birisi de vatandaşlık verme hakkıdır. Bunun önemine binaen Devlet, bu süreçte oldukça hassas hareket eder ve süreçteki eksiklikleri affetmez.

Bu nedenle hatalı yahut ihmali işlemler kişileri büyük zarara uğratabilir, süreci başa sarabilir, başvuruların reddine sebep olabilir. Hatta yatırım olarak harcanan paranın boşa gitmesine bile yol açabilir. İşte bu şekilde zamansal ve parasal kayba uğramamak için alanında tecrübe sahibi bir yabancılar avukatının hukuki desteği alınmalıdır. Yabancılar için avukat desteği vatandaşlara nazaran daha hayatidir. Çünkü yabancı kişi ülke mevzuatına uzak olduğu gibi Devlet kurumlarının genel yaklaşım ve işleyişine de uzaktır.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)