Yabancıların türkiyeden ev ve arazi alma koşulları

Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları

Yabancıların Türkiye’den ev alma koşulları ve taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler oldukça merak edilen ve önemli ayrıntılar içeren bir konudur. Her yabancının Türkiye’den taşınmaz almasına izin verilmemiştir, konuya ilişkin belirli sınırlamalar getirilmiştir.

Yazımızda yabancıların Türkiye’den taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir, satın alma işlemi hangi şartlara bağlanmıştır, satın alma işlemi ile ilgili sınırlamalar nelerdir gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntıları ile birlikte açıklayacağız. Önemli bir konu olması ve teknik ayrıntılar içermesi sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz.

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler oldukça fazla sayıdadır. Satın alma işlemleri sırasında herhangi bir aşamada yapılacak hata yabancının aleyhine sonuç doğurabilir. Bu nedenle yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi ve satın almaya ilişkin işlemlerin deneyimli bir avukatın yardımı ile yürütülmesi önem arz eder.

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Alması İle İlgili Sınırlar

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almaları mümkündür. Ancak satın alma çeşitli şartlara bağlanmıştır. Konuya ilişkin düzenleme 2644 Sayılı Tapu Kanunu madde 35’te bulunur. Kanun düzenlemesinde yer alan yabancıların Türkiye’de taşınmaz almasına ilişkin sınırlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye’den taşınmaz satın alabilecek ülke vatandaşları açısından bir sınırlama mevcuttur. Satın alacak kişinin gerçek kişi olması halinde vatandaşlığının Cumhurbaşkanının izin verdiği vatandaşlıkta bulunması gerekir.
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alabilmesi için satın alınan taşınmazın toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’unu geçmemelidir.
 • Gerçek kişilerin taşınmaz alımı ülke genelinde kişi başına 30 hektar ile sınırlandırılmıştır. Ancak bazı hallerde bu sınır 60 hektara kadar genişletilebilir. Bu genişletmeyi yapma yetkisi Cumhurbaşkanındadır.
 • Ticaret firmaları dışındaki tüzel kişiler Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapamaz. Ticaret firmaları ise almak istedikleri taşınmaza ilişkin projelerini sunmalarının ardından bu yatırımı yapabilirler. Bu şekilde satın alınan taşınmaz, sonrasında proje amacı dışında kullanılırsa ilgili Bakanlık tarafından taşınmazın tasfiyesi gerçekleştirilir.
 • Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde yabancıların taşınmaz edinmesine izin verilmemiştir. Bu alanlarda yabancılar taşınmaz satın alamaz, kiralayamaz.

Bu sınırlamalara ek olarak Cumhurbaşkanının ek kısıtlama, sınırlama getirme hakkı vardır. Cumhurbaşkanı ülke menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde yukarıda belirtilmeyen sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlama tamamen yasaklama şeklinde de olabilir.

Yukarıda yer verilen sınırlamalara uygun hareket etmek oldukça önemlidir. Sınırlama aykırı bir satın alma işlemi geçerli olmayacaktır. Satın alma sırasında kısıtlamaların dikkate alınarak işlemleri yürütülmesi için bir avukattan yardım almak gerekir.

Yabancıların Türkiye'den Ev ve Arazi Alma Koşulları infografik

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Alırken Dikkat Etmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’den ev alma koşulları oldukça önemlidir ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı temel meseleler vardır.

 • Yabancının Türkiye’de ev alırken dikkat etmesi gereken ilk husus evin ipotek veya haciz gibi satılmasına engel teşkil edecek bir durumunun olup olmadığıdır. İpotekli veya üzerinde haciz olan bir evin alınması büyük hak kayıplarına yol açabilir. Bu konuya ilişkin bilgiye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ulaşılabilir.
 • Yabancı ev alırken bir aracı firma ile işlemleri gerçekleştirecek ise bu firmanın güvenilirliği oldukça önemlidir. Bu konuda muhakkak avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır.
 • Satın alınacak evin imar durumu sorgulanmalıdır.
 • Satın alınacak evin sahibinin ve satan kişinin yetkisi kontrol edilmelidir. Sahte vekaletname ile bu işlemlerin yapılması konusuna dikkat edilmelidir.
 • Taşınmazı alma sürecinde anlaşmazlık yaşanması halinde uyuşmazlığın giderilmesi için Türkiye mahkemelerinde dava açılmalıdır.
 • Yalnızca noter huzurunda gerçekleştirilen satış vaadi sözleşmeleri satış için yeterli değildir. Tapu müdürlüklerinde gerekli prosedürlere uygun resmi işlemler gerçekleştirilmelidir.
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almaları için ikamet izni almış olmaları gerekmez.
 • Yabancının Türkiye’de taşınmaz almak için başvuruda bulunmasının ardından bu başvuru red ile sonuçlanabilir. Kişi bu durumda Tapu Müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz başvurusunda bulunabilir.

Görüldüğü üzere Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alırken dikkat etmesi gerekenler sayıca fazla ve oldukça önemlidir. Bu hususlardan herhangi birinin dikkatten kaçması geri dönülmez hatalara sebep olabilir. Muhtemel hataların önüne geçerek sürecin istenilen şekilde sonuçlanması için yapılması gereken deneyimli bir avukattan yardım almaktır.

Yabancıların Türkiye'den Ev ve Arazi Alması Sınırlar infografik

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Alması İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’de taşınmaz almak isteyen yabancılar bunun için öncelikle bir başvuru yapmalıdırlar. Bu başvuru Tapu Müdürlüğüne yapılır. Gerçek kişilerin yapacağı başvurularda yer alması gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yabancının kimlik ve pasaportu
 • Satın alınması planlanan taşınmaza yönelik rayiç değeri belgesi
 • Taşınmazın konut, işyeri vb. bina olması halinde zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Taşınmazın tapu senedi
 • Satıcının ve alıcının fotoğrafı
 • Satın alma islemi yurt dışında yapılmış olan bir vekaletname ile gerçekleştirilecek ise bu vekaletnamenin aslı, onaylı örneği ve tercümesi.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda konu ile ilgili olarak yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir, satın alma hangi koşullara bağlanmıştır, ne gibi sınırlamalar getirilmiştir, ev satın almak için yapılacak başvuru nasıl yapılır, gibi konu ile ilgili merak edilenleri ayrıntılarıyla yanıtladık.

Görüldüğü üzere yabancıların Türkiye’de taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler teknik ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılar içeren bir konudur. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz  alırken dikkat etmesi gerekenlere uygun davranması ve  süreci herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlaması için aşamalarda avukat sorarak hareket edilmesi gerekir.