Yabancı Uyruklu Kişi İle Evlilik İşlemleri

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik işlemleri, evlenmek isteyen çiftlerin gerekli belgelerle birlikte evlendirme dairesine başvurmasıyla mümkündür. Bu kapsamda yapılacak olan işlemler için tüm belgelerin eksiksiz olarak hazır bulunması ve usuli süreçlerin takip edilmesi gerekir. Ayrıca, yabancı uyruklu kişi ile evlilik işlemleri sonrasında da yapılması gereken resmi işlemler bulunur.

Yabancı Uyruklu Kişi ile Türkiye’de Evlilik Nasıl Yapılır?

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik yapabilmek için tarafların gerekli belgelerle birlikte, taraflardan birinin ikamet ettiği yer evlendirme dairesine başvuruda bulunmaları gerekir. Türkiye’de evlenmek için yapılacak başvuru, tarafların vekili tarafından da yapılabilir. Ancak nikah sırasında tarafların bizzat hazır olması gerekmektedir.

Evlenme ehliyeti ve şartları tarafların milli hukukuna tabidir. Örneğin evlenecek kişilerden biri Hollanda vatandaşı ise bu kişinin hem evlenme şartlarını taşıyıp taşımadığı hem de evlenme ehliyetine sahip olup olmadığı Hollanda hukukuna göre belirlenir. Diğer taraf Türk ise onun evlenme ehliyeti ve şartları da Türk hukukuna göre belirlenir.

Örneğin Türk hukukunda evlenme ehliyetine sahip olabilmek için kişinin en az 18 yaşında olması gerekir. Dolayısıyla taraflardan Türk olan 18 yaşından küçükse evlenemez. Ancak diğer tarafın kendi milli hukukunda evlenme yaşı 19 ise kişinin 19 yaşında olması yeterlidir.

Evlenmenin şekli ise evlenmenin yapıldığı yer hukukuna tabi olduğundan Türkiye’de evlenen tarafların ikisi de yabancı olsa bile Türk hukukunun şekline göre evlenirler. Buna göre taraflar, nikah kıymaya yetkilendirilmiş bir nikah memuru tarafından düzenlenen nikah merasimine bizzat katılmalıdırlar.

Yabancı Uyruklu Kişi ile Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik için gerekli belgeler Evlendirme Yönetmeliğinin 20. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre Yabancı uyruklu kişi ile evlilik için gerekli belgeler şunlardır:

  • Beyanname (kişilerin yetkili makama başvurup evlenme niyetlerini açıkladıklarına dair beyanname),
  • Türk vatandaşının kimlik kartı,
  • Yabancının noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi,
  • Yabancı uyruklu kişinin vizesi,
  • Her bir taraf için ayrı ayrı 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
  • Her iki tarafın ayrı ayrı sağlık raporu,
  • Rıza belgesi (taraflardan birisinin evlenmek için yasal temsilcilerinden ya da mahkemeden rıza alması gerekiyorsa talep edilir.)
  • Evlenme ehliyeti belgesi (aynı zamanda bekarlık belgesi de denir. Bu belge kişinin kendi milli hukukuna göre evlenmesinde bir sakınca olmadığını ve bekar olduğunu gösterir. Evlenme ehliyeti belgesi konsolosluktan alınıp kaymakamlıktan onaylatılır. Ancak kişi belgeyi, ülkesinin Ankara’daki büyükelçiliğinden alırsa T.C Dışişleri Bakanlığı’na onaylatması gerekmektedir.)
  • Türk tarafın nüfus kayıt örneği,
  • Doğum belgesi (evlenme ehliyeti belgesinde ana-baba adı ile doğum tarihi yazıyorsa ayrıca doğum belgesine gerek yoktur.)

Bu belgelerden yabancı dilde olanların noter onaylı Türkçe tercümelerinin sunulması gerekmektedir. Evlenme ehliyeti belgesinin ayrıca apostil şerhli olması gerekmektedir. Bu belgelerin son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.

Yabancı Uyruklu Kişi ile Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik işlemleri için sağlık raporu, tarafların Türkiye’de evlenebilmesi için evlenmeye engel bir hallerinin bulunmadığını gösteren sağlık raporu almaları gerekir. Bu sağlık raporu aile hekimliklerinden ve hastanelerden temin edilebilir. Yabancının Türkiye’de aile hekimi yoksa, sağlık raporunu evleneceği kişinin bağlı olduğu aile hekimliğinden de alabilir. Sağlık raporunun evlenme başvurusundan önceki 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik işlemleri, hem gerekli belgelerin temini hem de usuli işlemlerin yapılması açısından birçok ayrıntı içermektedir. Bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerin eksiksiz ve hukuki şekilde yapılması gerekir. Aksi halde yapılan başvurular reddedilebilecek veya süreç uzayabilecektir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Kaçak Yabancı ile Evlilik Mümkün Müdür?

Kaçak yabancı ile evlilik mümkündür. Bu kişilerin başvuruları genelde kabul edilmese de, bazı evlendirme daireleri, evrakların eksiksiz olması şartıyla usulüne uygun olarak yapılan başvuruları kabul etmektedir.

Yabancı Uyruklu Kişi ile Evlilik Sonrası İşlemler

Yabancı uyruklu kişi ile evlilikten sonra yapılması gereken bazı işlemler vardır. İlk olarak tarafların sahip oldukları kimliklerde medeni hal durumu evli olarak değiştirilmelidir. Ayrıca kadının soyismi değişmişse kimliğinde bu değişiklik yapılmalı, yabancıysa pasaportu da yenilenmelidir. Yabancılar bu işlemler için kendi ülkesinin Türkiye’de bulunan konsolosluklarına başvuruda bulunmalıdır.

Türkiye’de evlilik yapan yabancı, Türkiye’de kendi ülkesinin konsolosluğuna durumu bildirmeli ve evliliğini kendi ülkesindeki nüfus ile aile kütüğüne kaydedilmesini sağlamalıdır. Keza yabancı ülkede evlenen Türk vatandaşı evlendiği ülkedeki Türk konsolosluğuna, evlenme işleminden itibaren 1 ay içinde bildirimde bulunmalıdır.

Bunların yanı sıra Türk vatandaşlığı ile evlenen yabancı kişi, evlendikten 3 yıl sonra aile birliği içinde yaşamak ve aile birliğiyle bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmamak kaydıyla, Türk vatandaşlığına geçiş için başvurabilir. Bu konuda daha detaylı bilgi için “evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Evlilik Sonrası Aile İkamet İzni Başvurusu

Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, gerekli belgelerle birlikte, il göç idaresine aile ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Bu yabancı, bir başka ikamet izninden aile ikamet iznine geçiş için de başvuruda bulunabilir. Evlilik sonrası aile ikamet izni başvurusu ile ilgili daha detaylı bilgi için “aile ikamet izni” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Yabancı uyruklu kişi ile evlilik işlemlerinde istenen belgeler çok sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Bu belgelerin belirli makamlardan alınması, belirli makamlar tarafından onaylatılması, yabancı dilde olanların noter onaylı Türkçe tercüme ile sunulması ve apostil şerhli olması gibi birçok şart vardır. Belgelerde veya usuli işlemlerde bir eksiklik olması halinde ise başvuru reddedilecektir. Bu nedenle alanında uzman bir yabancılar avukatına danışmakta fayda vardır.