TikTok'tan İçerik Kaldırma

TikTok’tan İçerik Kaldırma

Tiktok’tan içerik kaldırma pek çok yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Tercih edilecek yolun tespitinde TikTok içeriğinin niteliği, ihlal edilen haklar gibi olaya özgü hususlar değerlendirilir. Her somut olayda değişebilen bu niteliklerin doğru şekilde tespit edilip ilgili yola başvurulmasının ardından içeriğin kalıcı olarak kaldırılması mümkündür.

Teknik Müdahale ile TikTok’tan İçerik Kaldırma

Teknik müdahale ile TikTok’tan içerik kaldırıma, uzmanlar tarafından başvurulabilecek yollardan biridir. Teknik müdahale yoluna başvurulmasından önce içeriğin, teknik müdahaleye uygun olup olmadığı tespit edilir. Sonrasında alanında uzman bilişim avukatları tarafından yapılan teknik işlemlerle içerik kalıcı olarak silinmektedir.

TikTok’tan içerik Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

Tiktok’tan içerik kaldırma hakkında hukuki düzenleme, çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Ilgili kanun hükümleri şunlardır:

 • Somut olayın özelliğine göre değişmekle birlikte, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 8, 8/a, 9, 9/a hükümleri,
 • Türk Medeni Kanunu madde 24- 25 hükümleri, 
 • Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri, 
 • Fikir ve sanat eserleri Kanunu’nun ek 4 maddesi, 
 • Anayasa Mahkemesi kararlarında da sıklıkla kullanılan, anayasal haklardan unutulma hakkı.

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinden somut olayın özelliklerine uygun olan, TikTok’tan içerik kaldırma talebinde ileri sürülür. Örneğin, içeriğin, bir şirketin ürün ve faaliyetlerine ilişkin kötüleme barındırıyor olması durumunda, Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine gidilerek ilgili yollara başvurulması ve içeriğin kaldırılmasının talep edilmesi mümkündür.

Uyar Kaldır Yöntemi ile TikTok’tan İçerik Kaldırma

Uyar kaldır yöntemiyle TikTok’tan içerik kaldırma; içerik sağlayıcısına yapılan bir uyarıyla içeriğin kaldırılmasının talep edilmesidir. 

İçerik sağlayıcısına yahut yer sağlayıcısına yapılan talepte, içeriğin yayınlanması sebebiyle ihlal edilen haklar, içeriğin hukuku aykırılık taşıyan kısımları gibi hukuki açıklamalarda bulunulur. 

Uygulamada, mağdurlar tarafından bizzat yapılan başvurulara içerik sağlayıcıları tarafından herhangi bir dönüş yapılmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, içeriği paylaşılan kişilerin, içeriği paylaşan içerik sağlayıcısına ilişkin iletişim bilgilerine ulaşamaması sebebiyle bu yolun çözümsüz kaldığı görülmektedir. 

Ancak, alanında uzman Bilişim avukatları tarafından yapılan hukuki tebliğlerde belirlenmesi, karşı tarafı iletilmesi ile kısa sürede dönüş alındığı görülmektedir. 

Bu itibarla, TikTok’tan içerik kaldırmak isteyen kişilerin uyar kaldır yöntemine başvurması halinde, alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alması sürecin olumlu sonuçlanması adına elzemdir.

TikTok Yönetimi ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile İçerik Kaldırma

TikTok yönetimi ile hukuki yazışma yöntemi ile içerik kaldırma başvurulabilen yollardan bir diğeridir. Bu yolda TikTok yönetimine yahut ilgili birimlerine tebliğler yapılarak TikTok içeren içeriğinin kaldırılması gerektiği hukuki olarak açıklanır. 

TikTok’un yönetimi yahut ilgili birimleri tarafından yapılan dönüşlere uygun olarak süreç işletilir. Prosedür ilerletilerek TikTok içeriğinin kalıcı olarak silinmesi sağlanır.

TikTok Politikalarına Aykırılık Halinde Video Kaldırma

TikTok politikalarına aykırılık halinde video kaldırma, site yönetimi tarafından belirlenen topluluk kurallarına aykırılık halinde mümkün olmaktadır. İlgili topluluk kuralları şunlardır:

 • Kötü niyetli takip,
 • Şiddet,
 • E-dolandırıcılık,
 • Dolandırıcılık,
 • Kimlik hırsızlığı,
 • Finansal istismar,
 • Nefret söylemi,
 • Çıplaklık ve vücut teşhiri,
 • Müstehcen içerikler,
 • Kurgusal şiddet,
 • Yanlış bilgilendirme,
 • Sahte etkileşim,
 • Orijinal olmayan içerikler,
 • Kumar,
 • Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu.

Yukarıda sayılan hallerde, TikTok şikayet prosedürü uygulanarak içeriğin kaldırılması mümkün olabilmektedir. Yapılan başvurularda, içeriğin sayılan kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sonucu etkileyecektir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve TikTok’tan İçerik Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve TikTok’tan içerik kaldırma başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Bu yolda 5651 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılmaktadır. 

Kişilik haklarına saldırı sebebiyle içeriğe erişimin engellenmesi yahut içeriğin çıkarılabilmesi için içerik doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliği taşımalıdır. 

Bu yol hem gerçek kişiler bu yol hem içeriği paylaşılan gerçek kişiler hem de şirketler dernekler gibi tüzel kişiler için uygulanabilmektedir. Aynı şekilde kurum ve kuruluşlar için uygulanabilmesi mümkündür. 

Haklarının ihlali halini başvurulabilecek yollardan ilki içerik sağlayıcısını uyarıda bulunmaktır Diğeri ise doğrudan Sulh Ceza hakimliklerine başvuru yapmaktır. 

İçerik sağlayıcısının, yapılan uyarıya 24 saat içerisinde cevap vermemesi halinde ayrıca sulh ceza hakimliklerine başvuru yapmak mümkündür. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemenin sonucunda, içeriğin çıkarılmasına yahut erişimin engellenmesine duruşma yapılmaksızın karar verilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve TikTok’tan İçerik Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve TikTok’tan içerik kaldırma 5651 sayılı Kanunun 9A maddesine dayanılarak yapılmaktadır. 

TikTok’ta paylaşılan içeriğin, kişilerin özel hayatın gizliliği hakkını ihlal etmesi halinde doğrudan kuruma başvurulması mümkündür. Aynı şekilde, doğrudan yetkili Sulh Ceza Hakimliğine başvurularak erişimin engellenmesi talep edilebilmektedir.

Kuruma yapılacak başvuruda özel hayatın gizliliği hakkını ihlal eden içerik unsurları, içeriğin URL adresi ve tarafların kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir.

Erişim engelleme ve TikTok’tan içerik kaldırma talebinin doğrudan Kurum’a yapılması halinde, kurumdan alınan karar talepte bulunulan saatten itibaren 24 saat içinde suç ceza hakimliğine sunulmak zorundadır. Kurum tarafından verilen erişim engelleme kendiliğinden kalkar.

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara Erişim Engelleme ve TikTok’tan İçerik Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videoları erişim engelleme ve TikTok’tan içerik kaldırma mümkün olabilecek hukuki durumlardan ve yollardan bir diğeridir. Erişim engelleme ve TikTok’tan içerik kaldırmanın mümkün olacağı suçlar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

TikTok içeriğinin sayılan suçlardan birini oluşturduğuna ilişkin şüphe bulunması halinde doğrudan Kuruma başvuru yapılması ve ilgili kararların alınması mümkündür. Bunun yanında kuruma başvuruda bulunmadan başlatılmış olan suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yetkili makamlar tarafından erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararları verilebilmektedir.

Doğrudan Kuruma başvurulması yahut konuya ilişkin soruşturma açılması yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. İlgili yollara başvurmadan önce yapılacak hukuki tespitte en uygun yolun tercih edilmesi ve izlenmesi oldukça önemlidir.

TMK Kapsamında Sosyal Medyadan İçerik Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

TMK kapsamında sosyal medyadan içerik kaldırma ve maddi manevi tazminat talepleri kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde mümkün olmaktadır. 

Türk Medeni Kanununun 24 ve 25 hükümleri bu hususu düzenlemektedir. Sosyal medyada paylaşılan bir içerikle kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde, hakka saldırının önlenmesi, saldırının durdurulması yahut sonra ermiş saldırının hukuka aykırılığının test edilmesi için hukuk davası açılabilmektedir. 

Dava dilekçesinde içeriğin çıkarılması tedbir talebinin sunulması ve mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde dava sonuçlanıncaya kadar dava konusu içerik çıkarılacak, erişime kapatılacaktır. 

Aynı şekilde yine dava dile kesme talep edilmek üzere, TikTok’ta yayınlanan içerik sebebiyle uğranılan zarara karşı maddi manevi tazminat talep edilmesi de mümkündür.

TikTok’tan Sildirilen İçeriklerin Google’dan da Sildirilmesi

TikTok’tan sildirilen içeriklerin Google’dan da sildirilmesi, içeriğin çıkarılması yahut erişime kapatılmasından sonra ayrıca yapılan bir işlemdir. 

Somut olayın özelliklerine göre başvurulacak yollardan herhangi birinin sonucunda kaldırılan içerik belli süreler boyunca Google’da görülmeye devam etmektedir. Google’ın algoritmik yapısı sebebiyle yaşanan bu durum, belli başlı hukuki ve teknik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle kısa sürede giderilmektedir. 

Yapılan işlemlerin sonucunda, paylaşılan içerik linki hem Google’dan hem de siteden kalıcı olarak silinmektedir.

TikTok İçerik Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Tiktok’tan içerik kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün TikTok iç politikalarına başvurması halinde bu süre yaklaşık 1 haftadır. Kişisel hakların ihlali sebebiyle açılan hukuk davasında sunulan içeriğin çıkarılması tedbir talebinin ise 15 gün içerisinde uygulanabildiği görülmektedir

Sonuç

Tiktok’tan içerik kaldırma yaygın kullanım alanı olan uygulamalardan biri olması sebebiyle oldukça önemli bir konudur. Üçüncü kişiler tarafından paylaşılan içeriklerin yahut şifresi unutulmuş hesaplarda bulunan içeriklerin kaldırılması çeşitli şekillerle mümkün olmaktadır. Başvurulacak yolun tespitinin doğru yapılması ve sürecin en kısa sürede tamamlanabilmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almak oldukça fayda sağlamaktadır.