Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği ile tahdit kodunun kaldırılması talebinde bulunulabilir. Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Tahdit kodunun kaldırılması dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, Yabancı Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İç İşleri Bakanlığı, …….. İl Valiliği Göç İdaresi, Adres

KONU: Müvekkil hakkında alınan ….. tahdit kodunun iptali talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: …/…./….

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, …… İdare Mahkemesi’nin …/… Esas Sayılı dosyasında …/…/… tarihinde verdiği karara dayanarak, talebimizi süresi içinde yenileyerek ayrı bir dava açma ihtiyacı doğmuştur. Müvekkil, yıllar önce ailesiyle birlikte Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye gelmiş ve kendisine geçici koruma statüsü tanımlanmıştır. Ancak, daha sonrasında müvekkil ailevi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan’a gitmiştir. Türkiye’ye döndüğünde, üzerinde “Ç-150” kodlu 5 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı içeren bir tahdit kodu olduğunu öğrenmiş ve geçici koruma statüsünden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Ancak, bu tahdit kodu sebebiyle müvekkilin geçici koruma statüsünden mahrum bırakılması hukuka aykırıdır.
 1. Müvekkil, Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 1. fıkrasına göre yaşından dolayı özel ihtiyaç sahibi olup, ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşamaktadır. Çocukları geçici koruma statüsünde iken kendisi bu statüye erişememektedir ki bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. Müvekkil, düzensiz yollarla Türkiye’ye giriş yapmış ancak kendi iradesiyle idareye başvurarak kayıt yaptırmak istemiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği, makul bir süre içinde yetkili birimlere kayıt yaptıranlara herhangi bir ceza öngörmemektedir. Bu sebeple müvekkilin aleyhine tahdit kodları işlenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. İdare, müvekkilin talebini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Genelgesi’ne dayandırmıştır. Ancak, müvekkilin durumu incelendiğinde, bu Genelge’nin Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 8. maddesine uygun olmadığı ortaya çıkmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Geçici koruma kararının bireysel olarak iptal edilebilmesi için Yönetmelik’in 12. maddesine göre geçici koruma altındaki kişilerin, belirli koşullar altında Türkiye’den ayrılabileceği düzenlenmiştir. Müvekkilin durumu, söz konusu maddede belirtilen durumlar içinde değildir. Tahdit kodu hatalı bir biçimde müvekkilin üzerine işlenmiştir.
 1. Müvekkilin hakkında oluşturulan tahdit kodu, geçici koruma statüsünden yararlanamamasına yol açmaktadır. Ailesinin geçici koruma statüsünden yararlandırılırken müvekkilin bu statüden mahrum bırakılması, müvekkilin ciddi bir mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Müvekkil, geçici koruma statüsünden yararlanamadığı için sağlık hizmetlerinden de yoksun kalmaktadır. İdarenin müvekkilin talebini, keyfiyetle dayanarak ve yasal dayanağı olmaksızın reddetmesi hukuka aykırıdır.

HUKUKİ SEBEPLER: İdari Yargılama Usulü Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebeplerle, müvekkilin geçici koruma statüsünden yararlanması ve daha fazla mağdur olmaması için, hakkındaki tahdit kodunun derhal kaldırılması gerekmektedir. Sonuç olarak; müvekkil hakkındaki tahdit kodunun konulmasına ilişkin idari işlemi iptal etmenizi arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tahdit Kodunun Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tahdit kodunun kaldırılması dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.