KVKK Şikayeti Nasıl Yapılır?

KVKK Şikayeti Nasıl Yapılır?

KVKK şikayeti nasıl yapılır hususuna ilişkin detaylar kişisel verilerin korunması alanında yapılan düzenlemelerle önemli hale gelmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verisi ihlal edilen ilgili kişilere çeşitli hak arama yöntemleri sunmaktadır. Kuruma şikayette bulunmak bu yollardan biridir. Kurula veri ihlali şikayetinde bulunabilmek için çeşitli hukuki prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir.

KVKK Şikayetinde Veri Sorumlusuna Başvuru Zorunluluğu

Veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna yapılan hak ihlali şikayetlerinde ön şart olarak getirilen bir zorunluluktur. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerin ihlali sebebiyle Kurula şikayette bulunabilmek için öncesinde veri sorumlusuna başvuru yapmak gerekmektedir.

İlgili kanunun 11. maddesine göre, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak talep edebileceği hususlar şunlardır: 

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • İşlenen kişisel verilere ilişkin bilgi alma, 
 • Veri sorumlusunda bulunan kişisel verilerin yanlış olması halinde eksikliğin giderilmesi veya hatanın düzeltilmesini talep etme, 
 • Hukuka aykırılık teşkil eden kişisel verilerin imhasını talep etme, 
 • Kanuna aykırı şekilde işlenen kişisel veriler sonucunda ortaya çıkan zararın tazminini talep etme. 

Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından yöneltilen taleplere en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap vermesi zorunludur. Veri sorumlusu tarafından başvuruya herhangi bir cevap verilmemesi, başvurunun reddedilmesi yahut verilen cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması halinde Kurula şikayette bulunma imkanı vardır.

Kurula şikayette bulunmadan önce diri sorumlusuna başvuruda bulunmak bir zorunluluk iken konu hakkında dava açılabilmesi için böyle bir ön şart getirilmemiştir. İlgili kişi, veri ihlalleri yaşanması halinde doğrudan yetkili mahkemelerde konuya ilişkin dava açma imkanına sahiptir.

KVKK Şikayeti Nasıl Yapılır?

KVKK şikayeti; doğrudan Kuruma sunulan dilekçe yahut Kurumun şikayet platformu üzerinden online olarak yapılmaktadır. Uygulamada şikayet başvuruları için yüksek oranda online şikayet modülü kullanılmaktadır. Şikayet modülü üzerinden başvuru aşamaları şunlardır:

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu şikayet modülü uygulamasına giriş yapılır,
 • TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılır,
 • Kimlik bilgileri, adres bilgileri ve iletişim bilgilerinden oluşan profil bilgileri doldurulur,
 • Profil bilgileri tamamlandıktan sonra, sol sekmede yer alan şikayetler kısmına tıklanır,
 • Şikayetler sayfasında yer alan, “yeni şikayet oluştur” bölümünden, açılan başvuru formu doldurulur, 
 • Başvuru formunda yer alan; veri sorumlusu adı, kimlik yahut vergi kimlik numarası, veri sorumlusunun adresi, veri sorumlusunun web sitesi, şikayet konusu ve şikayete ilişkin detaylı açıklamalar yazılır.

Yapılan başvurularda, kişisel veri ihlaline sebep olan hususların detaylı şekilde açıklanması gerekmektedir. Bununla beraber ileri sorumlusuna başvuru gibi hususların uygulanmaması sonucu yapılan şikayetler incelemeye alınmamaktadır. 

Hukuka uygun şekilde yönetilmesi ve veri ihlallerinin doğru şekilde Kurula aktarılabilmesi için alanında uzman bir KVKK avukatından danışmanlık almak sürecin olumlu sonuçlanması adına önemlidir.

KVKK Şikayeti Nasıl Yapılır?

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Şikayet Süresi

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet süresi; veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, geçerli 30 günlük süre içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi yahut verilen cevabın yetersiz olması halinde, cevabın öğrenildiği tarihten itibaren 30 gündür. Bununla birlikte başvurunun, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekir.

Doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Başvuru Mümkün Müdür?

Doğrudan Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvuru mümkün değildir. Bu hususta kademeli bir başvuru usulü öngörülmüş olup, kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuruda bulunmak zorunludur. Bu prosedür atlanarak yapılan şikayetler, Kurul tarafından incelemeye alınmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Başvuruların Cevap Süresi

Kişisel verileri koruma kurumuna yapılan başvuruların cevaplanma süresi, başvuru tarihinden itibaren 60 gündür. Kurulun, 60 günlük süre içerisinde başvuruya herhangi bir cevap vermemesi halinde talep reddedilmiş sayılır.

Kurula Şikayet Sürecinde Dava Açılması

Kişisel verilerin ihlali talebiyle Kurula sunulan şikayetlerin haricinde dava açılması da mümkündür. Bu hususta bir ön şart prosedürü bulunmadığından aynı anda hem şikayet hem de dava süreçleri yürütülebilmektedir.

Şartların taşınması halinde, Türk Ceza Kanununda yer alan; özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, verilerin hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu gündeme gelebilmektedir. Bu noktada Cumhuriyet savcılıklarına yapılan şikayetler sonucu ceza davası açılması söz konusu olabilmektedir. 

Aynı şekilde kişilik haklarını ihlali sebebiyle, ayaklarına saldırının önlenmesi durdurulması ya sona eren saldırının hukuka aykırılığı tespit edilmesi amacıyla dava açılabilmektedir.

Kişisel Veri İhlalinde Maddi Manevi Tazminat

Kişisel veri ihlalinde maddi manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Bunun için Kurula yöneltilen şikayetten ayrı olarak tazminat davasının açılması gerekmektedir. Tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde, ortaya çıkan zarar ve kişisel veri ihlaline sebep olan fiiller arasındaki ilişki göz önüne alınmaktadır.

Sonuç

KVKK şikayeti, kişisel verisi ihlal edilen ilgili kişilerin başvurabileceği hak arama yöntemlerinden biridir. Kurula yönlendirilen şikayetlerde, metnin oldukça açık olması veri sorumlusuna başvuruda bulunulmuş olması başvuru unsurlarında herhangi bir eksiklik olmaması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Sürecin en kısa sürede ve olumlu şekilde sonuçlanabilmesinde alanında uzman bir KVKK avukatının etkisi önemlidir.