KVKK İhlal Cezaları

KVKK İhlal Cezaları

KVKK ihlali cezaları, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun suçlar ve kabahatler bölümü altında düzenlenmektedir. Kanunda sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde belirli yaptırımlar öngörülmüştür. Bu itibarla, veri sorumlularına 9.463.213,00 liraya kadar idari para cezası verilebilmektedir. Kurul tarafından verilen bu yaptırımlara karşı yargı yolu açıktır.

KVKK İhlal Cezaları

KVK ihlali halinde verilebilecek cezalar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 17 hükmünde açıklanmaktadır. 

İlgili kanun hükmüne göre, veri sorumlusunun kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan verileri yok etmeme suçunun işlendiği kabul edilir. Bu noktada veri sorumlusu hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme gelir. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması yahut ele geçirilmesi halinde ise Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası söz konusu olur. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilirken ilgili verinin özel nitelik taşıması halinde ceza yarı oranında arttırmaktadır.

Sayılan suçların bir tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise şirket dernek vakıf kamu kurumu gibi tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerine hükmolunmaktadır. Bu itibarla, tüzel kişinin faaliyet izninin iptal edilmesi ya da tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilmektedir.

KVKK İhlali Halinde Verilebilecek İdari Para Cezaları 2024 Tutarları

KVK ihlali halinde veri sorumlularına kesilecek idari para cezaları, Kanunun 18 maddesinde yer almaktadır. Madde hükmünde belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 2024 yılı için belirlenen güncel idari para cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


İHLAL EDİLEN YÜKÜMLÜLÜK
2024 YILI İDARİ PARA CEZASI TUTARI
EN DÜŞÜKEN YÜKSEK
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme47.303946.308
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeme141.9349.463.213
Kurul kararlarını yerine getirmeme236.5579.463.213
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme189.2459.463.213

KVKK İdari Para Cezalarına İtiraz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen idari para cezalarına ve talimatlara itiraz mümkündür. İtirazlar, Ankara İdare Mahkemelerine sunulan dilekçe ile yapılmaktadır.

DİKKAT: 1 Haziran değişiklikleri öncesinde yapılan itirazlar, yetkili sulh ceza hakimliklerinde görülmeye devam edecektir.

Sonuç

KVKK ihlal cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artan idari para cezalarıdır. İlgili yaptırımlarla ve cezalarla karşılaşmamak adına kanundan doğan yükümlülüklerin daimi olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada KVKK uyum süreçlerinin alanında uzman bir veri koruma avukatı danışmanlığında yürütülmesi oldukça önemlidir.