Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri nedir sorusuna ilişkin aramalar, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesiyle önem kazanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, imha edilmesi gibi veri sorumluları üzerinde yükümlülük doğuran iş ve işlemlerde, öncelikle hangi verilerin kişisel veri olduğunun saptanması gerekmektedir. Konuya ilişkin açıklamalar ulusal ve uluslararası çalışmalarda detaylıca açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri; kimliği belirli yahut belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgidir. Bu kavram, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda da şöyle açıklanmıştır: 

“Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.” 

Bu itibarla, tam ve sağ doğan her bireyin yaşamına ilişkin detaylar sunan bilgiler, bireyin kimliğini belirlenebilir kıldığı müddetçe KVKK kapsamında kişisel veri kabul edilmektir. Dolayısıyla, ölmüş kişilerin hayatına ilişkin bilgiler kanun kapsamında kişisel veri olarak ele alınmamaktadır.

Bir kişiyi belirlenebilir kılan bilginin doğru ya da yanlış olması bu noktada önem arz etmemektedir. Bir bilgi yanlış dahi olsa, açıklandığında veri sahibini işaret ediyorsa ve belirlenebilir kılıyorsa kişisel veri kapsamında değerlendirilir.

Kişilerin kılık kıyafeti, dini inancı, etnik kökeni, sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri gibi veriler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu verilerin işlenmesi, özel nitelikli olmayan kişisel verilerden ayrı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Özel nitelikli verilere ilişkin detaylı bilgi, “özel nitelikli kişisel veri nedir?” başlıklı makalede yer almaktadır.

Hangi Bilgiler Kişisel Veri Sayılır?

Kural olarak, gerçek bir kişinin kimliğini belirleyen her türlü veri kişisel veri sayılır. Kişisel verilere örnekler şunlardır:

  • Ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi her türlü kimlik bilgisi,
  • Çalışma durumu yahut ekonomik durum ve faaliyetlere ilişkin bilgiler, 
  • Kişinin sosyal yaşantısına ve sosyal çevresine ilişkin bilgiler, 
  • Ailevi bilgiler, 
  • Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, kilo ve fiziki görünüşe ilişkin diğer bilgiler,
  • Siyasi, dini, felsefi düşüncelere ilişkin bilgiler,
  • Kişiler tarafından yapılan çizimler, yazılan yazılar,
  • Parti, sendika, kulüp, grup üyeliklerine ilişkin veriler ve akla gelebilecek diğer her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir.

Belirlenebilirlik ilkesi, kişisel veri sahibinin niteliği, öğrenen kişinin niteliği yahut somut olayı niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu noktada, veriyi elinde bulunduran kişi tüm imkan ve nüfuzunu kullandığında veri sahibinin kim olduğuna ulaşabiliyorsa veri, kişisel veri sayılır. 

Dolayısıyla, üst düzey bir basın mensubunun yahut yetkili bir kamu çalışanının elindeki bir veri kişisel veri olarak değerlendirilebilecekken aynı verinin herhangi bir kişinin eline geçmesi halinde kişisel veri olarak değerlendirilmemesi söz konusu olmaktadır.

Bazı durumlarda yalnızca maddi olgular değil ahlak gibi manevi olgular dahi kişisel veri kabul edilir. Kişisel veri sahibinin bulunduğu çevre, kişisel veri elinde bulunduran kişi, verinin niteliği gibi hususlar ele aldığında ahlaklı olma ifadesi tek bir kişiyi işaret ediyorsa, o bilgi kişisel veri kabul edilir. 

Avrupa Birliği çalışmalarına ve kararlarına bakıldığında, herhangi bir resmin kimlik bilgisi olmasa dahi bir kişinin online gezintileri saptanabildiği için IP adreslerinin kişiyi belirlenebilir kıldığı kabul edilmektedir. Bu noktada, IP adresi üzerinden edinilebilen bilgiler de kişisel veri sayılmaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Hangi Bilgiler Kişisel Veri Sayılmaz?

Öğrenildiğinde yahut açıklandığında kime ait olduğu belirlenemeyen veriler kişisel veri sayılamaz. 

Örneğin, “Ahmet’in yerleşim yeri İstanbul, Mehmet oğlu Ali, son iki rakamı silinmiş telefon numarası yahut kimlik numarası” ifadeleri, kişilerin tespit edilememesi sebebiyle kişisel veri olarak değerlendirilemeyecektir. Aynı şekilde tam olarak anonimleştirilmiş veriler de sahibi belirlenemediği için kişisel veri olarak kabul edilmemektedir.

Şirket Verileri KVKK Kapsamında Kişisel Veri Midir?

Şirket verileri KVKK kapsamında kişisel veri değildir. Dolayısıyla, bir şirketin verilerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması gibi yollarla işlenmesi halinde KVKK’ya dayanarak şikayette bulunulması mümkün değildir. 

Uygulamada, şirketlere ilişkin veriler somut olayın özelliklerine göre çeşitli kanun hükümlerine dayanılarak korunmaktadır. Örneğin sözleşmeler hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Fikri Mülkiyet mevzuatına aykırılık hallerinden sorumluluk söz konusu olabilir. 

Şirket dernek vakıf gibi tüzel kişilerin ticari sırlarının korunması ilişkin bir kanun taslağı da bulunmaktadır. Taslağın kabul edilmesi halinde ilgili verilerde gerçek kişilere ilişkin verirler gibi koru çeşitli yaptırımlara bağlanacaktır.

Sonuç

Kişisel verini , günümüzün en değerli kavramlarından biri olması sebebiyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar gün geçtikçe artış göstermektedir. Yapılan çalışma ve düzenlemelere uyum sağlanması, kişisel veri kavramının doğru tespitiyle mümkündür. Her bireyin kişisel veri konusunda tedbirli olması ve veri işleme faaliyetlerine ilişkin hususlarda alanında uzman bir veri koruma avukatından danışmanlık alması oldukça önemlidir.