İnternetten Fotoğraf Kaldırma

İnternetten Fotoğraf Kaldırma

İnternetten fotoğraf kaldırma çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Kaldırmak istenen fotoğrafın ve linkini niteliği gibi somut olaya özgü hususlar değerlendirilerek başvurulabilecek yollardan biri tercih edilir. Internet fotoğraf kaldırma sürecindeki en önemli husus, başvurulacak yolun doğru tespit edilmesidir,

Teknik Müdahale ile İnternetten Fotoğraf Sildirme

Teknik müdahale ile internetten fotoğraf bildirme, fotoğraf linkinin ve içeriğinin teknik yapısının tespit edilmesi sonrasında başvurulabilecek bir yoldur. Uzmanlar tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından, gerekli teknik işlemler yapılarak paylaşılan fotoğraf linkinin kalıcı olarak silinmesi mümkün olmaktadır.

İnternetten Fotoğraf Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

İnternetten fotoğraf kaldırma hakkında hukuki düzenleme çeşitli kanun hükümlerinde bulunmakla beraber esas olarak 5651 sayılı kanun hükümlerine yer almaktadır. 5651 sayılı kanunun 8 8/a 9 9/a hükümleri konu hakkında düzenleme içermektedir.

Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25 hükümleri kişilik haklarına saldırıya uğraması haline başvurulabilecek düzenlemelerdendir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri, paylaşılan fotoğrafın bir şirketin faaliyetlerine yahut ürünlerine zarar veriyor nitelikte olması durumunda dayanılan hukuki dayanaktır. 

Fikir de sanat eserleri kanunu ek Madde 4 hükmü, internette paylaşılan fotoğraflar sonucunda marka ve telif haklarını ihlali durumunda uygulanmaktadır. Bu noktada, hizmetin durdurulması talep edilebilmektedir.

Anayasal haklardan olan unutulma hakkına dayanılarak işlem yapılması da mümkündür. Bu noktada fotoğrafın somut olayın niteliğine göre uzun kabul edilecek bir süre önce paylaşılmış olması ana şartı sağlanmalıdır.

Uyar Kaldır Yöntemiyle İnternetten Fotoğraf  Sildirme

Uyar kaldır yöntemiyle internetten fotoğraf sildirme, fotoğrafı paylaşan içerik sağlayıcısına, ilgili fotoğrafın kaldırılması için yapılan bildirimdir. Uyar kaldır yöntemi fotoğrafın niteliği uygun düştüğü ölçüde uygulanabilen bir yöntemdir.

İçerik sağlayıcısına yapılan bildirimde, kaldırılmak istenen fotoğraf, paylaşılan fotoğraf sonucu ihlal edilen haklar, hukuki sonuçlar yer almaktadır. İçerik sağlayıcısına yapılan bu bildirim bizzat mağdur tarafından yapılabileceği gibi bir avukat aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Uygulamada bizzat yapılan uyarıların çok yüksek oranda olumsuz sonuç doğurduğu saptanmaktadır. Bu noktada kişilerin, içerik sağlayıcısının iletişim bilgilerine ulaşamaması yahut içerik sağlayıcı tarafından bildirime cevap verilmemesi sürecin olumsuz sonuçlanmasına sebep olmaktadır.

Uyar kaldır yöntemi uygulanarak internetten fotoğraf kaldırma süreçlerinin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi, ilgili kişilere uyarı niteliğinde hukuki tebliğ gönderilmesi halinde ise süreç yüksek oranda olumlu sonuçlanmaktadır. Bu itibarla, uyar kaldır yöntemiyle internetten fotoğraf kaldırmak için alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak önemlidir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve Fotoğraf Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve fotoğraf kaldırma 5651 sayılı kanunun 9 maddesine dayanılarak mümkün olmaktadır.

Kişilik haklarının ihlal halinde başvurulabilecek yollar; içerik yahut yer sağlayıcısına içeriğin çıkarılması bildiriminde bulunmak ve sulh Ceza hakiminden içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini talep etmektir.

İçerik veya yer sağlayıcısının, yapılan bildirime 24 saat içinde cevap vermemesi halinde de sulh ceza hakimliklerine başvuruda bulunulabilmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve İnternetten Fotoğraf Kaldırma

İnternetten fotoğraf kaldırma için başvurulabilecek yollardan bir diğeri, özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve internetten fotoğraf kaldırmadır. Bu durumda, doğrudan Kuruma yahut sulh ceza hakimliklerine başvuru imkanı bulunmaktadır. 

Kuruma yapılan başvuruda, internetten kaldırılacak fotoğrafın URL adresi, ihlal edilen haklar, hak ihlaline sebep olan hususlar ve taraflara ilişkin kimlik bilgileri açıklanır. Bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.

Doğrudan kuruma başvurulması halinde, kurum tarafından verilen erişim engelleme ve internetten fotoğraf kaldırma kararlarının 24 saat içerisinde sulh ceza hakimliklerine sunulması zorunludur. 24 saatlik süre talebin kuruma iletildiği saatten başlamaktadır. Yetkili sulh ceza hakimliğine sunulmayan kararlar kaldırılmaktadır.

Bununla birlikte, Kuruma başvuruda bulunmadan, sulh ceza hakimliklerine başvurarak erişimin engellenmesi ile fotoğrafın internette çıkarılması talep edilebilmektedir. Sulh ceza hakimi tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

İnternetten Fotoğraf Kaldırma

Konusu Suç Teşkil Eden Fotoğraflara Erişim Engelleme ve İnternetten Kaldırma

Konusu suç teşkil eden fotoğrafları erişim engelleme ve internetten kaldırma, yalnız ilgili kanunda sayılan suçların işlendiğine ilişkin şüphe bulunması halinde mümkündür. İlgili kanunda yer alan suç türleri şunlardır:

  • İntihara yönlendirme suçu,
  • Çocukların cinsel istismarı suçu,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
  • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
  • Müstehcenlik suçu,
  • Fuhuş suçu,
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
  • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
  • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

Konusu, yukarıda sayılan suçlardan herhangi birinin işlendiğine ilişkin şüphe barındıran fotoğrafların doğrudan kuruma başvuru yaparak kaldırılabilmektedir. Doğrudan kuruma yapılan başvurular, kurumun suç teşkil eden içeriklerin kaldırılmasına ilişkin uygulanması üzerinden alınmaktadır.

Yine yukarıdaki suçlara ilişkin olarak başlatılan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında da yetkili makamlar tarafından erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı verilebilmektedir. 

Konusu suç teşkil eden fotoğraflar için başvurulacak hukuki yol somut olayı niteliğine göre tespit edilmektedir.

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Gibi Sosyal Medya Sitelerinden Fotoğraf Kaldırma

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter gibi sosyal medya sitelerinden fotoğraf kaldırma birçok şekilde mümkün olabilmektedir. Diğer sitelerde yer alan fotoğrafların kaldırılması yollarının yanı sıra, sayılan uygulamaların iç politikasına aykırılık halinde de fotoğrafların kaldırılması mümkün olmaktadır. 

Fotoğrafın niteliğine uygun olarak başvurulan yolda yapılan işlemler sonucu fotoğraf kalıcı olarak silinebilmektedir.

TMK Kapsamında İnternetten Fotoğraf Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu kapsamında internetten fotoğraf kaldırma ve maddi manevi tazminat talep etme, kişisel hakların ihlal edildiği durumlarda mümkün olmaktadır. 

Medeni Kanunu madde 25 hükmüne dayanarak açılacak davada, kişilik haklarına saldırının önlenmesi, devam eden saldırının durdurulması, yahut sona eren saldırının hukuka aykırılığının tespit edilmesi talep edilebilmektedir. 

Kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan fotoğrafın dava süresince erişime kapatılması yahut çıkarılması için dava dilekçesinde bu tedbirlerin uygulanması ilişkinin talebin sunulması gerekmektedir. Tedbir talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde dava sonuçlanınca kadar içeriğini çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi tedbirleri uygulanır. 

Aynı zamanda açılacak davada, kişilik haklarına saldırı oluşturan fotoğraf sebebiyle meydana gelen zararın giderilmesi için maddi manevi tazminat talep edilmesi de m

Web Sitesinden Sildirilen Fotoğrafın Google’dan da Sildirilmesi

Web sitesinden sildirilen bir fotoğrafın Google’dan da sildirilmesi, içeriğin çıkarılmasından sonra yapılacak ayrı bir işlemdir. Google algoritması gereği, yayınlanan siteden sildirilen fotoğraflar belli süreler boyunca Google görsellerde görünmeye devam etmektedir. 

İçeriğin çıkarılması için yapılan işlemler sona erdikten sonra, bilişim uzmanları tarafından ayrıca yapılan teknik ve hukuki işlemler sonucu fotoğraf, Google’dan da kalıcı olarak silinebilmektedir.

İnternetten Fotoğraf Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer

İnternetten fotoğraf kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün sürer. Konu hakkında dava açılması halinde ise içeriğin çıkarılması tedbir talebinin 15 gün içerisinde kabul edilmesi mümkündür.

Sonuç

İnternetten fotoğraf kaldırma, sosyal medya hesaplarının artış göstermesi ve internetin bireysel kullanım ürünü haline gelmesi sebebiyle oldukça sık rastlanan hususlardan bir tanesidir. Kişilerin özel hayatı ihlal edilerek paylaşılan fotoğrafların internetten kaldırılması mümkündür. İnternetten fotoğraf kaldırma için başvurulabilecek pek çok yoldan somut olaya uygun olanı ancak alanda uzman bir bilişim avukatından hukuki destek alınması ile mümkün olacaktır.