Instagram'dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma; şifresi unutulmuş hesaplarda kalan içeriklerin üçüncü kişiler rıza haricinde paylaşılan içeriklerin çeşitli yollarla kaldırılmasıdır. Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırmak için başvurulacak yol, içeriğin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Tespitin doğru yapılması halinde 1 ila 7 gün arasında içeriğin kaldırılması mümkündür.

Teknik Müdahale ile Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Teknik müdahale ile Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma, istenmeyen içeriklerin kaldırılması hususunda başvurulabilecek yöntemlerden bir tanesidir.

Teknik müdahalenin uygulanması öncesinde Instagram’da yayınlanan içeriğin niteliği ve teknik yapısı incelenerek metoda karar verilir. Sürecin devamında uzman bilişim avukatları tarafından teknik ve hukuki işlemler yapılarak içeriğin kalıcı olarak silinmesi mümkün hale getirilmektedir.

Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma hakkında hukuki düzenleme çeşitli kanun hükümlerinde yer almaktadır. Bu itibarla, Instagram’dan fotoğraf kaldırma süreçlerinde esas olarak 5651 sayılı kanunun 8, 8/A, 9, 9/A hükümlerine dayanılabilmektedir. 

Paylaşılan içeriğin telif haklarını ihlal etmesi halinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ek Madde 4 hükmüne dayanılarak yer sağlayıcısından hizmeti durdurması talep edilebilir.

Instagram’daki fotoğraf veya videonun unutulma hakkı kapsamında kalacak bir süre önce paylaşılmış olması halinde Anayasal hak olan unutulma hakkına dayanılarak ilgili kurumlara başvuru yapılabilir. 

Instagram’da yer alan fotoğraf veya videonun içerikte yer alan kişilerin kişilik haklarına saldırı oluşturması halinde Türk Medeni Kanunu madde 24 ve devamına dayanılabilmektedir.

İçeriğin, şirketlerin ürünlerini, faaliyetlerin, marka haklarını zedeleyecek nitelikte olması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri uygulanabilir. 

Uyar Kaldır Yöntemi ile Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Uyar kaldır yöntemi ile Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma uygulanabilecek yöntemlerden biridir. Uyar kaldır yöntemine başvurulmadan önce paylaşılan fotoğraf veya video aracılığıyla ihlal edilen hak ve hakkın hukuki dayanağı tespit edilmelidir. 

Yapılan tespit sonucunda yer sağlayıcısı olan Instagram kullanıcısına yapılan bildirimle içeriğin kaldırılması talep edilir. 

Uygulamada mağdurlar tarafından doğrudan yapılan uyarıların yüksek oranda cevapsız kaldığı görülmektedir. Ancak bilişim avukatları tarafından yapılan hukuki tebliğler sonucu hukuki dayanağın karşı tarafa iletilmesi ile uyarı yöntemi sonucunda içeriğin direkt olarak kaldırıldığı görülmektedir

Instagram Yönetimi  ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Instagram yönetimi ile hukuki yazışma yöntemi ile Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırılması başvurulabilecek yöntemlerden bir diğeridir. Bu yöntemde, Instagramın ilgili birimlerine konuya ilişkin açıklamaların bulduğu tebliğler yapılmaktadır. 

Yapılan tebliğde instagram’daki hangi Linkin kaldırılmak istendiği içerikle ihlal edilen hak ve içeriğin ihlali sebep olan nitelikleri açıklanmaktadır instagram’ın ilgili bilimleri tarafından verilen cevabı göre süreç yürütülmektedir

Instagram Politikalarına Aykırılık Halinde Video veya Fotoğraf Kaldırma

Instagram politikalarına aykırılık halinde video veya fotoğraf kaldırma, uygulamanın şikayet prosedürüne başvurularak mümkün olmaktadır. Instagram’dan fotoğraf ve video kaldırılabilmesi için şu ihlallerin mevcut olması gerekmektedir:

 • Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi,
 • Çıplaklık ve kısmen çıplaklık içeren görüntülerin bulunması,
 • İçeriklerde sahte etkileşimin bulunması,
 • Başka hesapların ve içeriklerin taklit edilmesi,
 • İçeriğin; tehdit, nefret söylemi, şantaj, aşağılama içermesi,
 • Kişilerin kendine zarar vermesine sebep olacak unsurların bulunması.

Yukarıda yer alan kapsamda değerlendirilen yahut farklı bir açıdan toplum kurallarını ihlal eden içerikler Instagram ekibi tarafından kaldırılabilmektedir. Yasal kaldırma talepleri halinde ise diğer yollara başvurmak gerekecektir. Instagram uygulaması üzerinden yapılabilen yasal kaldırma talepleri yalnızca Avrupa Birliği’nde bulunan kullanıcılara açıktır.

Instagam'dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma, 5651 sayılı kanunun 9 maddesine dayanılarak yapılabilmektedir. Kişilik hakları ihlal edilen gerçek kişiler ve dernek, şirket, Vakıf gibi tüzel kişiler içerik sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

İçerik sağlayıcısına başvuru, uyarı yöntemiyle yapılmaktadır. İçerik sağlayıcısına yapılan uyarının 24 saat boyunca yanıtsız kalması yahut reddedilmesi halinde sulh ceza hakimliklerine başvurarak içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi talep edilebilmektedir. Bununla birlikte, içerik sağlayıcısına başvurmadan doğrudan sulh ceza hakimliklerinden içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesinin talep edilmesi de mümkündür.

Sulh ceza hakimliklerine yapılan başvuru 24 saat içerisinde karara bağlanmaktadır verilen karara karşı itiraz yolu açıktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma Kuruma başvuruda bulunarak yapılabilmektedir.

Kuruma yapılan başvuruda, özel hayatın gizliliğini ihlal eden Instagram içeriğinin URL adresi, hangi açılardan özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve taraflara ilişkin kimlik bilgilerine yer verilmektedir. Yapılan başvuruda eksiklik olması halinde başvuru işleme konulmamaktadır.

Doğrudan Kuruma yapılan bildirimden sonra, Kurumdan alınan erişimin engellenmesi ve/ veya içeriğin kaldırılması kararının ilgili sulh ceza hakimliklerine sunulması gerekmektedir. Kuruma talepte bulunulmasından itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakimliklerine sunulmayan erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin kaldırılması tedbirleri işlemden kaldırılmaktadır. 

Bununla birlikte, Kuruma başvuruda bulunmadan doğrudan sulh ceza hakimliklerine başvurularak erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin kaldırılması talep edilmesi mümkündür 

Uygulamada, gecikmesinde sakınca olan hallerde, özel hayatın gizliliğini ihlal eden Instagram video veya fotoğraflarının derhal kaldırılması için öncelikle kuruma başvuruda bulunulmaktadır. Sonrasında, alınan karar sulh ceza hakimliklerine sunulmaktadır.

Burada yetkili ve görevli mahkeme içerik sağlayıcısı konumundaki Instagram hesabı sahibi yahut fotoğraf veya videosu paylaşılmış mağdurun yerleşim yeri Sulh Ceza hakimlikleridir

Konusu Suç Teşkil Eden Videolara Erişim Engelleme ve Instagram’dan Fotoğraf veya Video Kaldırma

Konusu suç teşkil eden videolara erişim engelleme ve Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma doğrudan Kuruma başvuru yapılması yoluyla mümkün olmaktadır. Yahut soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yetkili makamlar tarafından karar verilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Erişim engelleme ve Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma tedbirinin uygulanabileceği suçlar şunlardır: 

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

Yukarıda yer alan suçlara ilişkin şüphe barındıran bir Instagram içeriğinin kaldırılması için doğrudan Kuruma başvuruda bulunabilmektedir. Paylaşılan içeriklerde suçu işleyen kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi halinde Kurum tarafından suç duyurusunda bulunur. 

Konusu suç teşkil eden videolara erişim engelleme ve Instagram’dan fotoğraf ve video kaldırma soruşturma ve kovuşturma aşamalarında da mümkündür. Konuya ilişkin olarak başlatılmış soruşturma aşamasında savcılık kovuşturma aşamasında ise hakim tarafından verilen kararla ilgili Instagram fotoğrafı veya videosu hakkında içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilir. 

Doğrudan koruma başvurma yahut soruşturma başlatma yöntemlerinden hangisini tercih edileceği somut olayın özelliklerine göre incelenmeli ve uygun düşecek olan yol tercih edilmelidir

TMK Kapsamında Instagram’dan İçerik Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

TMK kapsamında Instagram’dan içerik kaldırma ve maddi manevi tazminat talep etme kişisel hakların saldırıya uğraması halinde söz konusu olmaktadır. Türk Medeni Kanunu madde 24 vedevamı hükümlerine dayanılarak asliye hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. 

Açılacak olan davada, kişisel haklara saldırının önlenmesi, devam eden saldırının sona erdirilmesi yahut sona ermiş saldırının hukuka aykırılığının tespit edilmesi talep edilebilmektedir.

Davaya ilişkin olarak hazırlanan dava dilekçesi ile, hukuka aykırılık meydana getiren Instagram fotoğraf veya videosunun URL adresi, hangi kişilik hakkının ihlal edildiği ve hangi içeriğin bu ihale sebebiyet verdiği gibi hususlar açıklanmaktadır.

Bununla birlikte, kişisel haklara saldırı içeren Instagram içeriğinin, dava süresince erişimin engellenmesi tedbirine tabi tutulması için bu hususun dava dilekçesinde talep edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, hazırlanan dava dilekçesinde i̇çeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasının talep edilmesi ve bu talebin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde dava sonuçlanıncaya kadar dava konusu içerik erişime kapalı tutulur.

İlgili kanun hükmüne göre kişilik haklarını zedeleyen Instagram içeriğinin zarara sebep olması halinde, oluşan zarar için maddi ve manevi tazminat talep edilebilecektir 

Instagram’dan Sildirilen İçeriklerin Google’dan da Sildirilmesi

Instagram’dan sildirilen içeriklerin Google’dan da sildirilmesi içeriğin kaldırılmasından sonra ayrıca yapılacak işlemlerle mümkün olmaktadır. Google’ın algoritmik yapısı dolayısıyla, Instagram’da yer alan ve hukuka aykırılık teşkil ettiği için çeşitli yollarla kaldırılan içerikler belli süreler boyunca Google’da görülmeye devam etmektedir. 

İçeriğin Instagram’dan kaldırılmasından sonra yapılacak teknik ve hukuki işlemlerle içerik kısa süre içerisinde Google’ın ilgili bölümlerinden de kalıcı olarak silinebilmektedir

Instagram’dan İçerik Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Instagram’dan içerik kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün sürer. Güvenlik politikalarına aykırılık halinde yapılan başvurular ise yaklaşık 1 hafta içinde cevaplandırılmaktadır. Kişisel hakların ihlaline dayanarak açılan hukuk davalarında, içeriğin çıkarılması tedbir talebinin kabul edilmesi halinde ise yaklaşık 15 gün sürmektedir.

Sonuç

Instagram’dan fotoğraf veya video kaldırma, uygulamanın geniş kitleler tarafından kullanılıyor olması sebebiyle sıklıkla gündeme gelmektedir. Kişilere ait içeriklerin şifresi unutulmuş hesaplarda yayınlanmaya devam etmesi yahut üçüncü kişilere ait sayfalarda yayınlanması gibi durumlarda olayın hukuki niteliği tespit edilerek uygulanacak yol tespit edilmektedir. Uygulanacak yolun doğru tespit edilebilmesi ve en kısa sürede içeriğin kaldırılabilmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almak fayda sağlamaktadır.