idari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

İdari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği ile idari gözetim kararına itiraz davası talebinde bulunulabilir. İdari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “İdari gözetim kararına itiraz dava” yazımızı okuyabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki idari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN (DAVACI):  İsim-Soyisim, Yabancı Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: ……….. Valiliği, ……… İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Adres

KONU: ……… Valiliği tarafından …/…/… tarihinde verilen idari gözetim kararına ilişkin olarak itiraz taleplerimizden ibarettir.

TEBELLÜĞ TARİHİ: …./…../…..

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, …./…../….. tarihinde …… Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne ikamet izni başvurusunda bulunmuş ve kurum, başvuruların üç ay içerisinde değerlendirileceğini, sonuçların ise yazılı olarak tebliğ edileceğini belirterek, ekte sunulan dosyada yer alan geçici ikamet izni başvurusunu …….. tarihinde sona eren bir önceki izniyle müvekkiline vermiştir.
 1. Bu süre zarfında müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunulmamış olup, ………. Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne geldiğinde, hakkında sınırdışı edilme kararı çıkarıldığı ve idari gözetim altına alındığı bilgisine ulaşmıştır.
 1. Müvekkilime ait olduğu belirtilen ve ekte sunulan idari gözetim kararında, 6458 sayılı Kanunun 57. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirtilen kaçma riski ve kaybolma ihtimali sebebiyle idari gözetim kararı alındığı belirtilmiştir. Ancak, müvekkilim hakkında belirtilen bu sebep gerçek dışıdır ve müvekkilim … gündür Geri Gönderme Merkezinde tutulmaktadır.
 1. Müvekkilim 2006 yılından bu yana Türkiye’de yaşamakta olup, evlilik yapmış ancak kültürel farklılıklar nedeniyle boşanmıştır.
 1. Türkiye’de yaşamını sürdürmeye olan inancıyla, burada edindiği iki adet gayrimenkul ile tüm yatırımlarını Türkiye Cumhuriyeti Bankalarında bulunan parasını içermektedir.
 1. Müvekkilim ………..’da güzellik uzmanı olarak çalışmakta olup, bu alandaki eğitimlere katılarak sertifikalara sahiptir. ……..’daki iş ve eğitim yaşamına devam etmektedir.
 1. ……..’da edindiği gayrimenkulde yaşamını sürdüren müvekkilin yerleşim yeri, resmi makamlarca kayıt altına alınmıştır. Müvekkilim yasadışı hiçbir olaya karışmamıştır.

(Yukarıdaki yedi paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda belirtilen koşullar göz önüne alındığında, müvekkilimin kaçma veya kaybolma ihtimali bulunmamaktadır.

HUKUKİ DELİLLER: Müvekkile Ait … Geri Gönderme Merkezi Dosyası, İdari Gözetim Kararı, Tapu Kayıtları, Hesap Dökümleri, İlgili Sertifikalar, İkamet Kaydı,  ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle, hukuki dayanaktan yoksun ve yasalara aykırı olarak düzenlenen idari gözetim kararına itirazımızın kabul edilerek, müvekkilimizin Geri Gönderme Merkezinden çıkarılmasını ve sınır dışı edilme kararına karşı açacağımız yürütmeyi durdurma davasının sonuçlanıncaya kadar sabit ikametgahında beklemesini talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İdari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İdari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, idari gözetim kararına itiraz dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.