googledan fotoğraf silme ve kaldırma

Google’dan Fotoğraf Silme ve Kaldırma

Google’dan fotoğraf silme ve kaldırma işlemleri için yapılan başvurularda internette yer alan fotoğraflar, insanların kişilik hakkını veya özel hayatını ihlal ediyor olabilir. Bununla birlikte telif hakkı ihlali veya suç teşkil ediyor olması da söz konusu olabilir. İşte tüm bu durumlarda bu görsellerin ve fotoğrafların internetten ve Google’dan kaldırılması icap eder.

Bunun için farklı hukuki yollar mevcuttur. Bu imkanlar 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” düzenlemesinde yer almıştır.

ÖNEMLİ: Temmuz 2020 itibariyle yeni internet düzenlemesi olarak bilinen değişiklikler 5651 sayılı yasada yer almıştır. Buna göre artık internetten fotoğraf kaldırma konusunda yetkili merciiler yalnızca erişim engeli değil içerik kaldırma kararı da verebiliyor. Biz de yazımızı bu değişiklikleri gözönünde bulundurarak güncellemiş bulunmaktayız. Yeri geldikçe her önemli değişikliğe aşağıda yer vereceğiz.

İnternette yer alan neredeyse bütün içerikler, Google tarafından indekslenir ve Google’da görünür. Bu bakımdan kullanıcılar bize genellikle ya belirli internet sitelerinden fotoğraf kaldırmak için ya da Google’dan fotoğraf silme ve kaldırma için sorular sormaktadır. Dolayısıyla yazımızda Google’dan fotoğraf silme ile internetten fotoğraf silme ibarelerini aynı manada kullanıyoruz.

İnternetten fotoğraf kaldırmada; paylaşımı yapan web sitenin, resmi o siteye koyan kullanıcının, hatta Google’ın bazı hukuki nitelemeleri vardır. Buna göre internete fotoğraf koyan kişi hukuken ‘içerik sağlayıcı’ olarak nitelendirilir. O site yönetimi de kullanıcı yanında ‘yer sağlayıcı’ olarak yer alır.

Görseli paylaşan eğer web sitenin kendisi ise bu durumda site yönetimi ‘içerik sağlayıcı’ olurken ilgili hosting firması da ‘yer sağlayıcı’ olur. Hosting her zaman yer sağlayıcıdır. Çünkü hosting, web sitenin 24 saat açık olarak barındığı hard diskleri ifade eder.

Google esasen bir arama motorudur ancak web sitelerin içerik paylaştığı durumlarda insanlara o içeriği ulaştırması bakımından yer sağlayıcı olarak nitelendirilebilir.

Aşağıda internetten ve Google’dan fotoğraf ve kaldırma silme sürecinin önemli ayrıntılarına yer verdik. Bu süreçte nelerle karşılaşılabileceğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. İnternetten fotoğraf kaldırma sürecinde yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcının hukuki ve cezai sorumluluklarını izah etmeye çalıştık.

Ancak şimdiden belirtmemiz gerekir ki internetten içerik kaldırma ile ilgili meseleler oldukça hassastır ve hata ve ihmale gelmez işlerdendir. Bu nedenle bu süreci riske atmadan bilişim alanında deneyimli bir avukattan hukuki yardım almak önem taşır.

Google’dan Fotoğraf Silme ve Erişimin Engellenmesi

Google’da yer alan istenmeyen bir fotoğrafın kaldırılması için iki imkan vardır. Bunlardan birincisi, içerik sağlayıcıya direkt olarak bunu kaldırması yönünde tercihen bir ihtarname ile başvurmaktır. İkincisi ise direkt olarak erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma süreci işletmektir.

İki halde de karara uymayan kişiler için hukuki ve cezai sorumluluk doğar. Belirtmemiz gerekir ki erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması kararı, hızla alınabilen bir karardır. Yeter ki gerekli işlemler doğru bir şekilde yapılsın.

Erişime engellenmiş bir siteye Türkiye’den giriş yapıldığı zaman şöyle bir uyarı çıkacaktır ve girişe izin verilmeyecektir.

internet sitesine erişim engelleme

Google’dan fotoğraf silme işleminin erişim engelleme ile yapılabilmesi için aşağıdaki durumlardan birisi söz konusu olmalıdır:

 • İlgili resmin kişilik haklarını ihlal ediyor olması
 • İlgili resmin özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olması
 • İlgili resmin suç teşkil ediyor olması
 • İlgili resmin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkı ihlal ediyor olması
 • İlgili resmin genel sağlık ve kamu düzeni bakımından sakınca doğuruyor olması

Görüldüğü üzere oldukça geniş bir şekilde erişim engelleme şartları düzenlenmiştir. Bu hallerin tamamı, prosedür bakımından farklı özelliklere sahiptir. Bu hallerin bir kısmında yetkili mercii erişim engelleme ile birlikte içerik kaldırma kararı da verebiliyorken bazısında sadece erişim engeli kararı vermektedir. Bu tür durumlarda içerik kaldırma için ayrı prosedür izlenmelidir. Şimdi bunlara ayrı ayrı değineceğiz.

DİKKAT!: Bu yazımızda daha çok sitelerden fotoğraf kaldırılmasından bahsediyoruz çünkü Google zaten ilgili fotoğrafları bulunduğu sitelerden çekerek kendi dizinine eklemektedir. İlgili fotoğraf siteden kaldırıldıktan sonra biz gerekli yazışmayı Google ile yaparak Google dizininden de kaldırılmasını sağlamaktayız.

Bunun dışındaki durumlarda Google, ancak sınırlı durumlarda direk dizinden kaldırma işlemi yapmaktadır. Bu durumlar mümkünse baştan itibaren de Google ile yazışma yaparak bunu kaldırıyoruz.

DİKKAT!: Eskiden erişim engeli kararı uygulansa da içerik sitede kalmaya devam ediyordu ancak Türkiye lokasyonundan görünmesi engelleniyordu. Yurtdışı lokasyonlardan veya ek DNS değiştirme gibi işlemlerle gene görülebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık içerik te erişim engeli ile birlikte söz konusu olduğundan bu tür bir duruma rastlama ihtimali oldukça azaldı.

Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi Durumunda Google’dan Fotoğraf Kaldırma

İnternette yer alan bir fotoğraf, kişilik hakkının ihlaline neden oluyorsa, kişilik hakkı ihlal edilen kişinin şu iki yolu izleme imkanı vardır:

 • İlk olarak doğrudan kişilik hakkını ihlal eden içerik sağlayıcıya bunu kaldırması aksi halde hukuki prosedürün başlatılacağı yönünde ihtarname gönderebilir. Bu imkan direkt olarak 5651 sayılı Kanun’da yer almıştır. Kişinin içerik sağlayıcıya ulaşamaması durumunda yer sağlayıcıya karşı aynı prosedürü işletmesi somut olayın şartlarına göre kimi zaman mümkün olabilir.
 • Kişilik hakkı ihlal edilen kişinin ikinci olarak başvurabileceği imkan ilgili görsel ile ilgili erişim engelleme  ve içerik kaldırma kararı almaktır. Burada yetki sulh ceza hakimindedir. Başvuru da sulh ceza hakimine yapılacaktır. Kişilik hakkı ihlal edilen kişi internette yer alan fotoğrafa erişimi engelleyebilmek ve içeriği kaldırabilmek için kanuni zeminde gerekçelendirilmiş ve gerekli şartları taşıyan başvurusunu sulh ceza hakimine yapar. Hakim 24 saat içerisinde bu başvuru hakkında bir karar verir.  Gerçekten kişilik hakkı ihlali varsa ve başvuru gerekli şartları taşıyorsa o içeriğin olduğu sayfaya yahut tüm siteye erişimi engelleyebilir. Hakim kararını doğruda içerik sağlayıcıları birliğine gönderir. Birlik en çok 4 saatlik kısa bir zaman dilimi içerisinde kararı icra eder.

Google, bir arama motoru olduğu için aslında çoğu zaman içerik sağlayıcı olarak kabul edilmez. Diğer sitelerin veya kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar Google görsellerde arama motoru olduğu için görünür. Dolayısıyla Google görsellerden resim kaldırma işlemi için o görselin ilgili siteden kalkması gerekir.

Bu nedenle Google fotoğraf silme konusunda çoğu zaman pasif kalır. Dolayısıyla yukarıdaki iki prosedürün halı ve etkin bir şekilde işletilmesi gerekir.

ÖNEMLİ: Google’daki fotoğraf oldukça eski denebilecek bir tarihte çekilmiş ise unutulma hakkı kapsamında kişiye tanınmış başka bir hak daha vardır. Buna göre erişim engelleme ve içerik kaldırma kararında söz konusu kişinin adına ve diğer kişisel bilgilerine yer verilmeyebilir (madde 9/10).

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Durumunda Google’dan Fotoğraf Silme ve Erişimin Engellenmesi

Google’dan fotoğraf kaldırma işlemi kimi zaman özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesi ile istenebilmektedir. İnternetten yer alan bir görsel özel hayatın gizliliğini ihlal ediyorsa bu durumda yukarıdaki prosedür her zaman işletilebileceği gibi esasen daha acil bir durum söz konusu olduğu için farklı bir prosedür de izlenebilir. Şöyle ki;

5651 sayılı Kanun’a göre özel hayatı ihlal edilen kişi için Google’daki görsele erişimi engelleyebilmek maksadıyla sulh ceza hakimine gitmeden doğrudan Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna başvuru yapılır. Bu başvuru da gerekçeli ve kanuni zemine uygun gerçekleştirilmek durumundadır.

Hukuka uygun olarak yapılan başvuru, kurum başkanı tarafından değerlendirilir. Eğer başkan erişim engelleme kararı gerektirecek bir durum olduğuna ikna olursa erişimin engellenmesi talimatını İçerik Sağlayıcılar Birliğine gönderir. Birlik de bu kararı en fazla 4 saat içerisinde icra etmek durumundadır.

Burada aciliyete binaen hakim kararı olmaksızın bir erişim engelleme kararı alınmış olur. Yani bir koruma tedbiri hakim dışında bir kişi tarafından uygulanmıştır. Bu nedenle erişim engellemeyi takip eden 24 saat içerisinde bu karar hakim onayına sunulur.

Eğer hakim bunu onaylamazsa karar kalkar. Ancak onaylarsa erişim engelleme devam eder. Hakimin 48 saatlik bir onaylama süresi söz konusudur.

ÖNEMLİ: Görüldüğü üzere özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda hızlıca yapılacak olan bu işlemde içerik kaldırma yer almaz. Yeni düzenleme de özel hayatın gizililiğini ihlal halinde içerik kaldırmaya değil erişim engellemeye öncelik vermiştir.

Burada yapılacak olan şey erişim engellemenin ardından hızlıca içerik kaldırma talebi ile sulh ceza hakimliğine başvuru yapmaktır.

Suç Teşkil Eden Fotoğrafın Google’dan Kaldırılması ve Erişim Engelleme

Google’da veya internetin herhangi bir sayfasında bulunan fotoğrafın suç teşkil ederek erişimin engellenebilmesi ve içeriğin kaldırılabilmesi için bazı suçları içeriyor olması gerekir. Yani Google’dan ve internetten fotoğraf kaldırma işlemi için belirli suçlar söz konusudur.

Burada erişim engelleme kararı verebilmek için o suçun sabit olması gerekmez. Yani ceza yargılaması sonuçlanmış olması gerekmez. Çünkü erişim engelleme zaten bir tedbirdir. Yeterli suç şüphesi ile o fotoğrafın bulunduğu sayfaya erişim engellenebilir. Bu suçları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 • İntihara yönlendirme suçu (TCK 84)
 • Cinsel istismar suçu (TCK 103)
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu (TCK 190)
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu (TCK 194)
 • Müstehcenlik suçu (TCK 226)
 • Fuhuş suçu (TCK 227)
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu (TCK 228)
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar
 • Atatürk’e Karşı İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlar

Bu şekilde suçla ilgili olarak bir görsele erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı verileceği zaman bu konuda yetkili merci soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında ise mahkemedir. Soruşturma aşamasında kimi zaman gecikmesinde sakınca bulunan bazı haller söz konusu olabilir.

İşte böyle durumlarda savcı da erişim engelleme kararı alma bakımından yetkili olur. Ancak savcının bu kararı 24 saat içerisinde sulh ceza hakiminin onayına sunulmalıdır. Hakim de gene 24 saatlik bir süre içerisinde kararı onaylar veya kaldırır.

Suçla ilgili erişim engelleme kararı ne zaman icra edilir: Bu şekilde erişim engelleme kararı verildikten sonra kendisine erişim engelleme kararı ulaşan erişim sağlayıcıları birliği kararı en geç 4 saatlik süre içerisinde icra eder.

Diğer suçlar ile ilgili Google’da yer alan fotoğrafı silme: Bazı suçlar vardır ki bunlarla ilgili erişim engelleme ve içerik kaldırma kararı almak hayati önem taşır. Yaşam hakkı, kişilerin can ve mal güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeni, toplumun genel sağlığı, suçun önlenmesi vb. durumlarda erişim engelleme imkanı yukarıda bahsettiğimiz şekilde savcı, sulh ceza hakimi veya mahkemece kullanılabilirken ayrıca Cumhurbaşkanı veya suçla ilgili bakanlık tarafından da kullanılabilir.

Cumhurbaşkanı veya bakanlık, erişim engelleme kararı alınması yönünde doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına talimat verir ve başkanlık bu kararını erişim sağlayıcıları birliğine gönderir. Gene 4 saatlik bir süre içerisinde o görsele erişim engellenmiş olur. Cumhurbaşkanının veya Bakanlığın bu şekilde almış olduğu erişim engelleme kararı da 24 saat içerisinde hakim veya mahkeme tarafından onaylanmak zorundadır. Aksi halde erişim engelleme kararı kaldırılır.

Telif Hakkı İhlalinde Google’dan Fotoğraf Kaldırma ve Erişim Engelleme

Çoğu kişi internette bir fotoğraf veya resim paylaşırken onun telif hakkı ile ilgilenmez. Ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre bu görseller telif hakkına sahiptir ve ihlal edilmesi halinde ciddi yaptırımlar söz konusu olur. İşte telif hakkını ihlal eden bir paylaşıma erişimin engellenmesi de söz konusu olabilir.

Ancak burada erişim engelleme, yukarıda bahsettiğimiz prosedüre göre değil, 5846 sayılı yasaya göre olur. Aslında burada uygulanan şey tam olarak erişim engelleme de değildir. Erişim engellemeye benzeyen ‘servis hizmetini durdurma’ söz konusu olur.

Servis hizmetini durdurmada da erişim engellemede olduğu gibi o görsele Google’da veya başka bir internet mecrasında ulaşmak engellenmiş olur.

Servis hizmetini durdurmada izlenmesi gereken prosedüre göre öncelikle içerik sağlayıcıya kanunda öngörülen şekilde başvurulmalı, sonuç alınamaması durumunda direkt olarak savcılıktan servis hizmetini durdurma talep edilmelidir.

Servis hizmetini durdurma, servis sağlayıcı ile ilgili bir durumdur. Servis sağlayıcılar erişim sağlayıcılar birliğine üye (Turkcell, TTNet, Vodafone, Kablonet vb) kuruluşlardır.

İnternetten Fotoğraf Silme Ne Kadar Sürer?

Google, fotoğraf silme konusunda kendisine gelen başvuruları sürüncemede bırakabilmektedir. Yani işi çoğu zaman uzatmaktadır. Bu nedenle en sağlıklı yöntem yukarıda bahsettiğimiz hukuki süreci başlatmaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz prosedür daha karmaşık olsa da Google’dan fotoğraf silme sürecinde daha hızlı ve daha etkili sonuçlar verir. Bu işlemlerin tecrübeli bir bilişim avukatı yardımı ile takip edilmesi halinde çok hızlı bir şekilde sonuç alınacaktır.

Google’dan fotoğraf silme sürecinin ne kadar süreceği konusu çokça merak edilir. Kanunda erişim engelleme için öngörülen azami süreler 24 saat + 4 saat = 28 saatlik bir süredir. Yani ilk başvuru 24 saat içerisinde değerlendirilir ve olumlu karar verilmesi durumunda bu karar 4 saat içerisinde icra edilir.

Ancak belirtmemiz gerekir ki ciddi dayanağı olan, hukuki zeminde doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş bir başvuruda erişim engelleme kararı almak 28 saat gibi uzun bir süreye ulaşmaz.

Çoğu zaman birkaç saat içinde bu karar icra edilir. Ancak somut olayın özellikleri, mahkemenin ulaşılabilirliği vb. unsurlara göre bu süre uzayabilir. Hukuki dayanaktan yoksun ve iyi hazırlanmamış başvurular ise reddedilir.

Ek olarak erişim engelinden hariç ilgili içeriğin siteden kaldırılması duruma göre 1-5 gün civarında da sürmektedir. Bu durum siteye, sitenin yurtdışında olup olmamasına göre vs. değişmektedir.

Yetkili Mercii İşlemlerin Süresi
Kişilik Hakkının İhlali Sulh Ceza Hakimi 24 saat içinde hakim kararı, 4 saat içinde kararın icrası
Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Sulh Ceza Hakimi, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı 24 saat içinde hakim kararı, 4 saat içinde kararın icrası
Suç Teşkil Eden İçerik Savcılık, Sulh Ceza Hakimi veya Mahkeme Savcının, mahkemenin veya hakimin kararı 4 saat içinde icrası gerekir. Savcının kararı 24 içinde hakime sunulur, hakim bu kararı 24 saat içinde onaylar
Telif Hakkının İhlali Savcılık Savcı 3 gün içinde başvuruyu değerlendirmek durumundadır

DİKKAT!: Fotoğraf yayından kalktıktan sonra bile bu içerik çoğu zaman Google’da bulunmaya devam etmektedir ve aramalarda çıkmaktadır. Ancak içeriğin yayından kaldırılmasından sonra biz Google ile gerekli yazışmayı yaparak çok kısa bir zamanda Google’dan da kaldırmaktayız. Bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Sosyal Medyadan Fotoğraf Kaldırma ve Silme

5651 sayılı yasada yapılan yeni düzenleme sosyal medya sitelerine yeni bir hukuki nitelik kazandırmıştır. Buna göre bu sitelere artık hukuken ‘sosyal ağ sağlayıcı’ denilmektedir. Bu tür bir hukuki nitelik sosyal medya (Youtube, İnstagram, Facebook vs.) sitelerine bazı yükümlülükler yüklemektedir. Buna göre;

 • Kişi silinmesini istediği bir fotoğraftan ötürü doğrudan bu sosyal medya sitelerinin Türkiye temsilciliklerine başvurabilir. Bu durumda 48 saat içerisinde sosyal medya sitesi bu kişiye olumlu/olumsuz bir yanıt vermek zorundadır. Eğer yanıtı olumsuz olacaksa bunun yazılı ve gerekçeli olması zorunludur. Aksi halde 5 Milyon TL idari para cezası uygulanır.
 • Sosyal medya siteleri mahkemece verilen içerik kaldırma kararına 24 saat içerisinde uymazlarsa kişilerin uğradığı zararları gidermek durumunda kalırlar.
 • Sosyal medya siteleri ayrıca eğer olayda şartları taşıyorlarsa içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı olarak sorumlu tutulurlar.

İnternetten Paylaşılan Fotoğraflarda Hukuki Sorumluluk

Yukarıda bahsettiğimiz 5651 sayılı Kanun, 4. maddesinde içerik sağlayıcıların her türlü internet paylaşımlarından sorumlu tutulacaklarını ifade eder. Yani site yönetiminin veya fotoğrafı o siteye koyan kişinin ‘paylaşımlardan ötürü sorumluluk kabul edilmez’ vb. ifadeleri paylaşımına, profiline veya sitenin herhangi bir yerine koymuş olması sorumluluğu kaldırmaz.

Bunlar hukuken sonuç doğurmayan tek taraflı ifadelerdir. Sitenin gizlilik sözleşmesi, kullanıcı ve üyelik sözleşmesi vb. site metinlerinde bunların yer alması da sorumluluğu kaldırmaz. Kişilerin tek taraflı beyanı ile kanuni sorumluluklarını bertaraf etmesi mümkün değildir.

İçerik sağlayıcılar, başkalarına ait fotoğraf paylaşımlarına kendi sitelerinde bağlantı sağlar ise bu paylaşımdan hukuki olarak sorumlu tutulmaz. Ancak paylaşım şeklinden, o içeriği onayladığı veya onun üzerinden kazanç elde etmeyi amaçladığı vb. durumlar anlaşılırsa o zaman hukuki sorumluluk doğar. Yani buradaki sorumsuzluk hakkını kişiler kötüye kullanamaz.

İnternette paylaşılan fotoğrafların kişilik hakkının ihlali teşkil ettiği her durumda suç işlenmiş olmaz. Bazı paylaşımlar suç niteliği taşıyabilirken bazıları taşımayabilir. Burada somut olaya göre bir değerlendirme yapılır.

Ancak belirtmemiz gerekir ki kişilik hakkını ihlal eden her paylaşım suç teşkil etmese de haksız fiil teşkil eder. Bu nedenle maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğar. Bu durum özel hayatın gizliliğini ihlal durumu için de geçerlidir.

Kural olarak yer sağlayıcı, paylaşılan fotoğraflardan ötürü sorumlu değildir. Çünkü bunların işlevi içerik sağlayıcıların web sitelerinin internet ortamında 24 saat görünürlüğünü sağlamak için dijital alanı kurmak ve devamlılığını sağlamaktır. Yer sağlayıcı, içerik sağlayıcının paylaşımlarını denetlemek zorunda değildir.

Ancak yer sağlayıcı kendisine yukarıda bahsettiğimiz prosedüre uygun şekilde bir ihtar geldiği zaman ilgili görselin bulunduğu sayfayı silmek ve gerekli tedbirleri uygulamak zorundadır. Aksi halde içerik sağlayıcı ile birlikte sorumlu tutulur.

Tablo 2: İçerik Sağlayıcı ve Yer Sağlayıcı ile İlgili Genel Bilgiler

Nedir? Sorumluluğu Nedir?
İçerik Sağlayıcı İnternette içerik paylaşan kullanıcılar veya web site yönetimi Her türlü paylaşımdan sorumludurlar. Sorumluluk kabul edilmediğine dair yapılan tek taraflı beyanlar sonuç doğurmaz.
Yer Sağlayıcı Web site yönetimi veya hosting firması Somut olayın özelliklerinden ve paylaşım şeklinden hakkın kötüye kullanılması anlaşılıyorsa sorumluluk doğar.

İnternetten Paylaşılan Fotoğraflarda Cezai Sorumluluk

Erişim engelleme kararına konu olan görsel bir suç teşkil ediyorsa zaten bu suçla ilgili olarak cezai süreç başlatılacaktır. Eğer bu kişilerin kimliği belirlenmiş ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı suç duyurusunda bulunmakla yükümlüdür.

Cezai süreç zaten başlamış ve bu süreç içerisinde koruma tedbiri olarak erişim engelleme kararı verilmişse bu karara uygun şekilde içeriği kaldırmayan veya erişim engelini icra etmeyen yer ve erişim sağlayıcı kişilere 500 gün ile 3 bin gün arasında değişen adli para cezası uygulanır.

Ancak işledikleri fiil daha ağır bir suç teşkil ediyorsa bu adli para cezası değil daha ağır suçun cezası uygulanır.

İçerik ve yer sağlayıcının burada bahsettiğimiz yükümlülüklerine uymayarak ilgili görseli kaldırmaması durumunda Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı tarafından 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen idari para cezası uygulanır.

Yer sağlayıcı olarak bahsettiğimiz kişi veya firmalar, yer sağladıkları siteler ile ilgili trafik ve kimlik bilgilerini en az 1 yıl ve en fazla 2 yıl süre ile depo etmek zorundadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından kendilerinden bu bilgiler talep edildiği zaman bu talebi cevaplamaz veya bu bilgileri depo etmezlerse 10 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezasına muhatap olurlar.

Eğer yaşam hakkı, milli güvenlik, kamu düzeni genel sağlık vb. durumlar söz konusu ise ve bu suçla ilgili araştırma sırasında yer ve erişim sağlayıcılardan bahsettiğimiz bilgiler talep edilirse, kendilerinden istenen bu bilgileri gizlemeleri durumunda 3 bin gün ile 10 bin gün arasında bir adli para cezasına muhatap olurlar.

İlgili fotoğraf hakkında idari tedbir niteliğinde erişim engelleme kararı verilmişse ve erişim sağlayıcı bu karara uygun hareket etmemişse 10 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanır. Kararı sonradan 24 saat içinde icra eden erişim sağlayıcı hakkında verilen ceza iptal olur. Esasen uygulamada erişim sağlayıcının bu karara direnmesi pek görülmez.

Tablo 3: Erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcının hukuki ve cezai sorumlulukları

Hukuki Sorumluluk Cezai Sorumluluk
İçerik Sağlayıcı Maddi ve Manevi Tazminat Karara rağmen içeriği kaldırmazsa 50 bin TL ile 500 bin TL arasında idari para cezası

TCK ve diğer kanunlar uyarınca suç teşkil eden her fiil için cezai süreç işler.

Yer Sağlayıcı Maddi ve Manevi Tazminat Karara rağmen içeriği kaldırmazsa 50 bin TL ile 500 bin TL arasında idari para cezası

Barındırdıkları sitelerle ilgili bilgileri saklama yükümlülüklerine uymazlarsa 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası

Belirli suçlar için kendilerinden istenen bilgileri vermezlerse 3 bin gün ile 10 bin gün arasında değişen adli para cezası uygulanır.

Erişim Sağlayıcı Erişim engelleme kararına uymazlarsa 500 gün ile 3 bin gün arasında değişen adli para cezası.

İdari tedbir niteliğindeki erişim engelleme kararına uymazlarsa 10 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası

İnternetten ve Google’dan Fotoğraf Silme İşleminde Bilişim Avukatı Desteği

Yukarıda Google’dan fotoğraf silme kurallarından ve internetten fotoğraf ve görsel kaldırma prosedüründen bahsettik. Bu sürecin ana unsuru olan erişim engelleme imkanının önemli ayrıntılarına değindik.

Belirtmemiz gerekir ki bu süreç çoğu zaman çok hassastır ve hassas olduğu kadar dikkatli takip edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu konularda uygulamayı ve yasal mevzuatı bilen, değişiklikleri sürekli takip eden ve deneyim sahibi avukatlarla çalışmakta fayda vardır. Aksi halde ciddi hak kaybı ve itibar zedelenmesi ortaya çıkabilir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için “internetten içerik kaldırma” yazısını da okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?