Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma

Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma

Google görsellerden fotoğraf kaldırma; şifresi unutulan hesaplarda yer alan, haber sitelerinde paylaşılan yahut üçüncü kişiler tarafından rızasız paylaşılan görsellerin silinmesine ilişkin işlemlerdir. Google’dan görsel kaldırma, görselin yayınlandığı site üzerinde yapılan hukuki-teknik işlemlerle mümkündür. Görselin içeriği, ihlal edilen hakkın niteliği gibi kriterlerin göz önüne alınıp başvurulacak hukuki ve teknik yolun tespit edilmesi gerekmektedir.

Teknik Müdahale ile Google Görsel Fotoğraf Sildirme

Google görsellerden fotoğraf kaldırılması için başvurulabilecek birçok yoldan biri teknik müdahalede bulunmaktır. Bu yol, uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, paylaşılan görselin teknik müdahale gerektirdiğinin tespit edilmesi halinde uygulanmaktadır. 

Teknik müdahale ile Google görsel fotoğraf sildirme ile, uzman bilişim avukatları tarafından yapılan teknik işlemler sonucu görsel linkinin kalıcı olarak kaldırılması söz konusu olmaktadır. Başvurulacak teknik işlemler, görselin niteliğine ve içeriğine göre tespit edilmektedir.

Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma Hakkında Hukuki Düzenleme

Google görsellerden fotoğraf kaldırma hakkında hukuki düzenleme, esas olarak 5651 sayılı kanunda yer almaktadır. Uygulamada internet kanunu olarak da bilinen kanunun m.8, 8A, 9, 9A hükümlerinde Google görsellerden fotoğraf kaldırılması gibi erişim engelleme hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Paylaşılan görselin suç teşkil etmesi halinde madde 8, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 8A hükmü uygulama alanı bulmaktadır, Aynı şekilde, uyar kaldır yönteminin uygulanabileceği durumlarda madde 9, özel hayatın gizliliğini ihlal eden durumların varlığında 9A hükmüne dayanılarak hukuki işlem yapılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu m.24-25 hükümleri; Google görsellerden fotoğraf kaldırılmasına dayanak olabilecek bir diğer hukuki düzenlemedir. Belirtilen hükme göre; yaşam yahut özel hayatın gizliliği gibi kişilik haklarının ihlalinde mağdurun dava açma hakkı bulunmaktadır.

Google görsellerde paylaşılan içeriğin, bir şirketin ürünlerine, faaliyetlerine, haklarına saldırı yahut kötüleme taşıması halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümlerine başvurulmaktadır.

Google Görsellere Erişim Engelleme ve Fotoğraf Kaldırma

Google görsellere erişim engelleme ve fotoğraf kaldırma işlemlerinin yapılabileceği durumlar şunlardır:

 • Kişilerin rızası haricinde, üçüncü kişiler tarafından paylaşılmış olması,
 • Paylaşılmış olan görselin, kişilik haklarına saldırı barındırıyor olması,
 • Fotoğrafın, özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor olması,
 • Fotoğrafta yer alan unsurların suç teşkil ediyor olması,
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan hakların ihlal edilmiş olması,
 • Uzun zaman önce paylaşılmış olan fotoğrafın, unutulma hakkını ihlal ediyor olması.
 • Kamu düzeni, genel sağlık, yaşam hakkı, milli güvenlik gibi hususlara ilişkin ihlalin bulunması.

Yukarıda sayılan hallerde ve diğer haklı sebeplerin varlığında Google görsellere erişim engelleme getirilmesi mümkündür. Google’da paylaşılan görselin Google görsellere erişim engelleme ve fotoğraf kaldırma için başvurulabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Teknik müdahale yöntemiyle Google görsel fotoğraf sildirme,
 • Uyar kaldır yöntemi ile Google görsellerden fotoğraf kaldırma,
 • Google ile hukuki yazışma yöntemiyle Google görsel kaldırma,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve haber kaldırma,
 • Türk Medeni Kanunu kapsamında görsel kaldırma,
 • Haksız rekabet hükümlerine başvurarak dava açma suretiyle Google’dan fotoğraf kaldırma.

Google görsellere erişim engelleme ve fotoğraf kaldırma diğer birçok yöntemle de yapılmaktadır. Uygulanacak yöntemin tespitinde paylaşılan görselin niteliği göz önüne alınmaktadır ve bu hususta detaylı bir inceleme yapılmaktadır.

Web sitesinden kaldırılan içerikler, Google algoritması sebebiyle görseller kısmında görünmeye devam etmektedir. İlgili linkin silinmesinin ardından belli başlı teknik işlemler sonucu Google görseller bölümünde de kalıcı temizlik yapılmaktadır. 

Uyar Kaldır Yöntemi ile Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma

Uyar kaldır yöntemiyle Google görsellerden fotoğraf kaldırma ilgili kanunlarda yer alan hususların varlığı halinde mümkün olmaktadır. Uyar kaldır yönteminde, içerik sağlayıcısı konumundaki site sahibine Google görsellerde bulunan fotoğrafın kaldırılması için bir uyarı yapılmaktadır.

Uygulamada, doğrudan mağdurlar tarafından site sahiplerine yapılan bildirimlerin çok yüksek oranda yanıtsız kaldığı ve herhangi bir çözüme ulaşmadığı görülmektedir. Bunun yanında, site sahiplerine ilişkin iletişimin bilgilerinin ulaşılamaması sebebiyle de uyar kaldır yönteminin sonuçsuz kaldığı görülmektedir. 

Uzman avukatlar tarafından gönderilen resmi tebliğ ve açıklamalar sonucunda ise yüksek verim alındığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, uyar kaldır yöntemine başvurularda, alanında uzman bir bilişim avukatından danışmanlık almak sürecin olumlu sonuçlanmasını sağlamaktadır. 

Mağdur, uyar kaldır yönteminin bireysel olarak uygulanması ve sonuçsuz kalması halinde, Kuruma ve sulh ceza hakimliklerine başvurabilmektedir. Erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından kaldırılması talepleri duruşma yapılmadan yerine getirilmektedir. Hakimin verdiği karara karşı ayrıca itiraz yoluna gitmek mümkündür.

Google ile Hukuki Yazışma Yöntemi ile Google Görsel Kaldırma

Google ile hukuki yazışma yöntemiyle Google görsel kaldırma, başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Bu yolda; Google’ın ilgili birimleriyle yapılan hukuki yazışmalarda, içeriğin niteliği, ihlal edilen hak, içeriğin kaldırılmasını haklı kılacak sebepler ileri sürülmektedir.

İlgili birime iletilen hususlar değerlendirildikten sonra Google tarafından bir dönüş sağlanmaktadır. Verilen cevaba göre süreç işletilmektedir.

Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Erişim Engelleme ve Google’dan Fotoğraf Kaldırma

Kişilik haklarına saldırı halinde erişim engelleme ve Google’dan fotoğraf kaldırma iki şekilde mümkün olmaktadır.

İlk olarak içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvuruda bulunabilir. Yahut doğrudan yetkili Sulh Ceza hakimine başvurarak içeriği çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilebilir.

Bu hususta yetkili sulh ceza hakimlikleri içerik sağlayıcısı yahut içeriği paylaşılan kişinin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir.

Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Halinde Erişim Engelleme ve Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma

Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde erişim engelleme ve haber kaldırma; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan başvuruyla mümkün olmaktadır. Başvurular, Kurumun uygulaması üzerinden yapılmaktadır. 

Yapılacak başvuruda, özel hayatın gizliliğinin hangi hususlar sebebiyle ihlal edildiği açıklanmalıdır. Bununla birlikte, görselin paylaşıldığı sayfanın URL bağlantısı ile tarafların kimlik bilgilerini de yer almalıdır. Açıklamalarda ve bulunması gereken bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme alınmamaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan başvurunun ardından, oluşturulan erişim engelleme talebi, talepte bulunulan saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakimliklerine sunulmak zorundadır. Aksi halde, erişim engelleme tedbiri kendiliğinden kalkmaktadır. Sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen kararlara itiraz yolu açıktır. 

Uygulamada, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Kuruma başvurulup sonrasında kararın sulh ceza hakimliklerine sunulması pratik sonuç doğurmaktadır. Ancak, aciliyet bulunmadığı hallerde doğrudan sulh ceza hakimliklerine başvurma imkanı da bulunmaktadır. Bu noktada yetkili sulh ceza hakimlikleri, mağdurun yahut içerik-yer sağlayıcısının yerleşim yeri sulh ceza hakimlikleridir. 

Konusu Suç Teşkil Eden Google Fotoğraflara Erişim Engelleme ve İnternetten Kaldırma

Konusu suç teşkil eden Google fotoğraflara erişim engelleme ve internetten kaldırma, başvurulabilecek yollardan bir diğeridir. Bu husus, 5651 sayılı kanun m.8 hükmünde açıklanmaktadır.

İçerik hakkında erişimin engellenmesi yahut içeriğin kaldırılması tedbirlerinin uygulanabileceği suçlar şunlardır:

 • İntihara yönlendirme suçu,
 • Çocukların cinsel istismarı suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini suçu,
 • Müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar,
 • 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

Google görsellerde bulunan fotoğrafların, yukarıda sayılan suçları oluşturduğuna ilişkin şüphe bulunması halinde Kuruma yapılacak başvuru ile içeriğin kaldırılması ve erişim engellenmesi sağlanmaktadır. Görüntülerde yer alan kişilerin tespit edilmesi halinde, Kurum Başkanı tarafından doğrudan suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Ayrıca, ilgili suçlara yönelik başlatılan soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde de içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.

Diğeri bir ifade ile, görselin, sayılan suçların işlendiğine ilişkin şüphe barındırması halinde uygulanabilecek iki yol vardır. İlki, doğrudan suça ilişkin suç duyurusunda bulunup savcı-hakim tarafından içeriğin kaldırılması kararı almak, Diğeri, direkt olarak Kuruma başvuru yapmaktır. Tercih edilecek olan yol, somut olayın niteliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

TMK Kapsamında Görsel Kaldırma ve Maddi Manevi Tazminat

Türk Medeni Kanunu kapsamında görsel kaldırılabilmesi için hukuki süreçlere başvurmak ve maddi manevi tazminat talep etmek mümkündür. TMK m.24’te yer alan düzenlemeye göre, kişilik hakkına karşı saldırıda bulunulan kişiler korunma talebiyle dava açma imkanına sahiptir.

Açılacak olan davada, kişilik haklarına saldırı tehlikesinin ortadan kaldırılması, devam eden saldırının kesilmesini yahut sona ermiş saldırının hukuka aykırılığının tespitini talep etmek mümkündür. Hazırlanan dava dilekçesinde, içeriğin çıkarılması tedbir talebinin sunulması oldukça önemlidir. Talebin kabul edilmesi halinde, dava sonuçlanıncaya değin, paylaşılan içerik erişime kapalı tutulmaktadır.

Kişilik haklarına saldırının önlenmesi davası; fotoğrafı paylaşılan mağdurun yahut paylaşan kişinin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Açılan davada, paylaşılan görsel sebebiyle uğranan maddi ve manevi tazminatın talep edilmesi de mümkündür. Ancak, uğranılan zararın doğrudan paylaşılan fotoğraftan kaynaklandığının doğru şekilde ileri sürülmesi ve ispat edilmesi gerekmektedir.

Web Sitesinden Sildirilen Haberin Google Görsellerden de Sildirilmesi

Web sitesinden sildirilen haberin Google görsellerden de sildirilmesi; içeriğin bulunduğu URL’nin kaldırılması yahut erişime kapatılmasından farklı bir işlemdir. Google algoritmasının bir sonucu olarak, silinen içerikler belirli süreler boyunca Google görseller kısmında yayınlanmaya devam edilmektedir.

Erişimin engellenmesi yahut içeriğin çıkarılması tedbirleri uygulandıktan sonra Google ile çeşitli teknik- hukuki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Yapılan teknik ve hukuki işlemler sonucunda içeriğin Google görsellerden de kalıcı olarak silinmesi mümkündür.

İnternetten Google Görsellerden Fotoğraf Kaldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

İnternetten Google görsellerden fotoğraf kaldırma işlemi yaklaşık 1-2 gün sürer. Kişisel haklara saldırının önlenmesi davasında, dava dilekçesinde yer verilen içeriğin çıkarılması tedbir talebinin kabul edilmesi halinde ise, talep 15 gün içinde işleme konmaktadır. 

Sonuç

Google görsellerden fotoğraf kaldırma, çeşitli şekillerde mümkün olmaktadır. Ancak, olumlu sonuca ulaşabilmek adına, fotoğrafın niteliği ve ihlalin hukuki niteliğinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, sürecin uzaması ve erişim engeli talep edilen içeriğin geniş kitlelere yayılması söz konusu olabilmektedir. Bu itibarla, Google’dan görsel kaldırma süreçlerinin alanında uzman bir bilişim avukatıyla yürütülmesi oldukça önemlidir.