Fuhuş Sitelerine Erişimin Engellenmesi

Fuhuş Sitelerine Erişimin Engellenmesi

Fuhuş sitelerine erişimin engellenmesi, içeriklerin suç teşkil etmesi sebebiyle sıklıkla uygulanan bir husustur. İlgili sitede yer alan içerikleri fuhuş suçunun işlendiğine ilişkin şüphe barındırması halinde site hakkında erişim engelleme kararı alınabilmektedir. Yetkili makamlar tarafından verilen erişim engelleme kararlarına itiraz mümkündür.

Fuhuş Sitelerine Erişimin Engellenmesi

Fuhuş Sitelerine Erişimin Engellenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenleme

Fuhuş tepelerine erişimin engellenmesi hakkındaki hukuki düzenleme 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.8 hükmünde yer almaktadır.

İlgili kanun hükmüne göre i̇nternet ortamında yer alan bir içeriğin fuhuş suçunun işlendiğine ilişkin şüphe barındırması halinde, içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararı verebilmektedir

Fuhuş Sitelerine Erişim Engellenmesi Prosedürü

Bu husus sitelerine erişim engellenmesi prosedürü iki farklı şekilde söz konusu olabilmektedir. Bu prosedürler şunlardır:

  • Fuhuş suçuna ilişkin bir ceza soruşturması başlatılmış olabilir. Soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliği tarafından erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilir. Aynı şekilde. fuhuş suçuna ilişkin olarak yürütülen kovuşturma aşamasında ise yetkili mahkeme tarafından erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilir.
  • Fuhuş suçunun işlendiğine ilişkin şüphe barındıran içerikler ve siteler hakkında doğrudan kurumun ilgili sayfasına bildirimde bulunulabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucu site yahut ilgili sayfa hakkında içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararı verilebilmektedir.

Uygulanacak prosedürün tespitinde, somut olayın nitelikleri yahut ilgili içeriğin özellikleri gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Erişim Engelleme Kararına İtiraz

Erişim engelleme kararına itiraz kararı veren makama göre değişiklik göstermektedir. Erişim engelleme kararının Sulh Ceza hakimliği tarafından verilmiş olması halinde, bir sonraki numaralı sulh ceza hakimliğine hitaben yazılan itiraz dilekçesinin kararı veren makama sunulmasıyla itirazda bulunulur.

Kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilmiş olması halinde ise itirazlar doğrudan Kuruma yapılmaktadır. Bu noktada, kurumun e-devlet uygulaması üzerinden online başvuru yapılabileceği gibi ilgili belgelerin fiziken kuruma gönderilmesi de mümkündür.

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılan online başvuruda, alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesi sisteme yüklenmelidir. Adına itiraz başvurusu yapılan tüzel kişiye ait imza sirkülerinin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Islak imzalı dilekçe ile doğrudan Kuruma yapılan fiziki başvurularda da yine alan adı sahipliğine ilişkin ödeme belgesinin eklenmesi gerekmektedir. bunun yanında, başvurunun gerçek kişi tarafından yapılması halinde, nüfus cüzdanının onaylı sureti; şirket, dernek yahut vakıf gibi tüzel kişi tarafından yapılması halinde imza sirküleri eklenmelidir.

Sonuç

Fuhuş sitelerine erişimin engellenmesi, doğru hukuki yolun tespit edilmesi halinde çok kısa süre içerisinde mümkün olmaktadır. Hukuki dayanakların ve tercih edilecek yolun tespitinde somut olayın niteliklerinin incelenmesi önemlidir. Bu noktada alanında uzman bir Bilişim avukatından danışmanlık almak fayda sağlayacaktır.