evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Türk vatandaşı olmayan yabancılar için kanunen Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştır. Yabancılara tanınan Türk vatandaşlığı hakkının kullanılmasına ilişkin yollardan ve de istisnai vatandaşlık türlerinden biri “Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı”dır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı hakkının kazanılmasına ilişkin bulunması gereken şartlar 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16. maddesinde sayılmıştır. Şartların somut bir şekilde var olmasıyla birlikte vatandaşlık başvurusu yapan yabancı, Türk vatandaşı olmak için hak kazanmış demektir.

Böylelikle Türk vatandaşı ile evli yabancılarından hakları, vatandaşlık ile birlikte genişlemektedir. Türk vatandaşı ile evli yabancıların çalışma izni ile ilgili bilgi edinmek için “Çalışma İzni” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. “Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?” adlı başlık altında kanunen bulunması gereken şartları açıkladık.

Türk vatandaşı olmanın tüm diğer yollarına bakmak için “Türk vatandaşlığı başvurusu ve şartları” yazımızı okuyabilirsiniz.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Her yabancı yalnız evlilik yaparak Türk vatandaşlığına hak kazanamaz. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen her yabancının belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre evlilik yoluyla yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları 5091 Sayılı Vatandaşlık Kanunu‘nun 16. maddesinde sayılmaktadır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Türk vatandaşı ile birlikte yürütülen evliliğin en az 3 senedir kesintisiz sürüyor olması gerekir ve doğal olarak bu evlilik, başvuru anında sürüyor olmalıdır. En az 3 yıldır evlilik birliği içerisinde bulunan yabancı, diğer şartları da taşıdığı takdirde vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.
 • Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlilik sonrasında evlilik birliğini sağlama ve bu birlik içerisinde yaşamını devam ettirme yükümlülüğü altındadır. Evlilik birliği sağlanmamış evlilikler, vatandaşlık kazanmak için yeterli değildir. Evlilik birliğinin en somut kanıtı, aynı hane içerisinde yaşamaktır. Ancak birliğin devamını sağlama süreci, Türkiye sınırları içerisinde devam etmek zorunda değildir. Yurt dışında sürdürülen evlilik birlikleri Türk vatandaşlığı kazanmak için engel teşkil etmemektedir.
 • Yabancı, evlilik birliği ile bağdaşmayan herhangi bir faaliyette bulunduğu takdirde vatandaşlık hakkını kaybeder. Oldukça geniş yorumlanabilen bu şart, hayatın olağan akışına göre daraltılabilir.
 • Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı herhangi bir faaliyeti bulunan yabancı, bir Türk ile evlilik yapsa bile Türk vatandaşlığına hak kazanamayacaktır. Bu faaliyetlere örnek olarak uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, fuhuş vb. sayılabilir ancak bu Türk Devletince çok geniş yorumlanmaktadır.

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması İçin Gerekli Evraklar

Bir Türk vatandaşı ile evlilik gerçekleştirmiş ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen her yabancı aşağıdaki evraklar ile başvuru yapmalıdır. Ancak belirtmek gerekir ki gerekli belgeler duruma göre değişebilmekte hatta bazen başvuru sonrası ek belgeler talep edilmektedir. Bu konuda bir avukatla çalışmak eksik belge olmaması adına çok önemlidir.

 1. Türk vatandaşlığı başvuru formu.
 2. Pasaport veya benzer bir belgenin noter onaylı ve Türkçe tercümeli kopyası.
 3. Türk vatandaşı eşin nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Yabancının doğum belgesinin noter onaylı ve Türkçe tercümeli kopyası.
 5. Evlilik cüzdanı
 6. İkamet izni
 7. Aile birliğinin varlığına kanıt oluşturacak herhangi bir belge.
 8. Beyaz fonlu biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmelidir.)
 9. Yabancı eş hakkında herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aslı gibidir yapılmış örneği.
 10. Vatandaşlık başvuru hizmet bedeli dekontu. Bu bedel her bir kişi için 115 TL’dir.

Türk Vatandaşı ile Evli Yabancıların Vatandaşlık İşlemleri

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı öncelikle yerleşim yerinde bulunan Valiliğe başvurmalıdır. Eğer yabancı, yurtdışından başvuruda bulunacak ise başvuru, dış temsilciliklere yapılır.

Yabancının evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Şartlara uymayan müracaatlar red ile sonuçlanacaktır. Şartları yerine getiren müracaatlar için ise başvuru makamlarınca “Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak için Gerekli Evraklar” başlığı altında saydığımız evrakları içeren bir dosya düzenlenir ve Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilir.

Bu kısımda işlemler biraz daha uzun sürmektedir. Komisyona gelen dosya ile komisyon tarafından gerekli incelemeler yapılır ve evlilik tarafları mülakata tabi tutulur. Bu noktada çiftin çocuk sahibi olması vatandaşlık hakkının ispatlanması için lehe olacaktır.

Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) komisyon görüşü yazılır ve soruşturma yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. Yapılan soruşturmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü de görüşünü belirtip ilgili dosyayı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilir. En son kararın alınması için ise dosya Bakanlığa gönderilir.

ÖNEMLİ!: Bu aşamalar basit gibi görünmesine karşın süreç karışık ve zordur. Bu alanda uzman bir avukat ile sürecin yürütülmesi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmaması adına önemlidir. Zira oldukça uzun süren bir sürecin olumsuz sonuçlanması ile hem bir daha ki başvurunun daha zor olmasına hem de zaman kaybına neden olmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Vatandaşlık başvurusunun makul sürede sonuçlanması tamamen gereken evrakların ve şartların eksiksiz ve doğru tamamlanmasına bağlıdır. Eksik veya yanlış ibraz edilmiş her evrak, süreci sürüncemeye sokacaktır. Bu sebepten vatandaşlık başvurusu yapılırken eksiksiz ve doğru evrakların ilgili makama sunulması önem arz etmektedir. Evraklar eksiksiz bir şekilde sunulduğu takdirde süreç, 1-3 yıl arası sonuçlanmaktadır.

Evlilik nedeniyle vatandaşlık başvurusu sonrası idare nezdindeki vatandaşlık kabül süreçleri de şu şekildedir.

 1. Başvuru
 2. Parmak izi
 3. İl tahkikatı bitti
 4. Komisyon
 5. Evraklar genel müdürlüğe gönderildi
 6. Ön inceleme
 7. İnceleme
 8. Arşiv araştırması
 9. Araştırma değerlendirme
 10. Karar aşaması

DİKKAT!!: Başvuruyu birlikte yürüteceğiniz avukat bu süreçlere hakim olarak sizi sürece göre mutlaka bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olan Kişinin Boşanması

Aile hukukuna göre boşanma, evliliğin butlan ile sonuçlanmasının bir getirisidir. Buna göre Aile Mahkemesince verilmiş bir boşanma kararına göre evlilik yoluyla Türk vatandaşı kişinin vatandaşlığının kaybolmaması iyi niyetinin varlığına bağlıdır.

Boşanma ile vatandaşlık kaybının yaşanması ancak yabancı eşin kötü niyetli olması sonucunda mümkündür. Kişinin vatandaşlığının kaybedilip kaybedilmeyeceği ilgili Bakanlıktan sorulur. Bu hususta Valilik, Bakanlık ile iletişime geçecektir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığında Eşin Vefatı

Bir Türk ile en az 3 yıl boyunca evli kalmış bir yabancı bu süre itibariyle vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Ancak bu sürenin dolmasından bir süre sonra Türk eşin vefatı söz konusu ise evlilik birliği şartı aranmaksızın yabancı eş, Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilir.

Türk vatandaşlığını edinen yabancı eş için ise Türk eşin vefatı dolayısıyla vatandaşlık kaybından söz edilemez. Vatandaşlık, yabancı eşte bulunmaya devam eder.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmada Avukatın Önemi

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı, yabancılara tanınmış istisnai vatandaşlık olmakla birlikte bu hakkın lehe kullanılması için ilgili kanun ve düzenlemelere derinlemesine vakıf olmak gereklidir. Aksi takdirde vatandaşlık hakkı bulunan bir yabancının, yanlış yönlendirme veya eksik bilgi nedeniyle bu hakkından mahrum kalması söz konusu olabilir.

Vatandaşlık başvurusu yaptıktan sonraki sürecin en sağlıklı şekilde takip edilmesi, yaşanacak hak kayıplarının önüne geçmek, hak edilen bir vatandaşlıktan mahrum kalmamak için Türk vatandaşı olmak isteyen her yabancı, yabancılar hukuku avukatı veya vatandaşlık avukatı aracılığıyla  hukuki destek almalıdır.

Başvuru Formu

Bu makale faydalı mıydı?