deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi

Deport (Sınırdışı Edilme) Kararının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneği ile deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava talebinde bulunulabilir. Deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Deport (Sınırdışı Edilme) Kararının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…/…/…

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir-

…………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, Yabancı Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: …… Valiliği/…… İl Göç İdaresi Müdürlüğü

KONU: …/…/… tarihinde valilik tarafından düzenlenen … sayılı sınır dışı etme kararının, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali talebinden oluşmaktadır.

TEBLİĞ TARİHİ: …/…./….

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimiz, yasal bir şekilde Türkiye’ye giriş yapmış olup faaliyetlerini … alanında sürdürmektedir. Ancak, müvekkilimize hiçbir hakaret ve tehditte bulunulmamasına rağmen, ceza dosyasında müşteki olarak adı geçen … isimli şahıs, müvekkilimizin kendisine hakaret ettiği ve tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuştur. Müvekkilimiz, … gün karakolda geçirdiği sürenin ardından … Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmüş ve idari gözetim altına alınarak sınır dışı edilme kararı alınmıştır. Müvekkilimiz, …. isimli kişiye karşı kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmamıştır; aksine kendisi … tarafından tehdit edilmiştir. Ek olarak, müvekkilimiz, hakaret ve tehdit suçunu işlemediğini, karakoldaki ifadesinde açıkça beyan etmiştir.
 1. Müvekkilimiz … gün göz altına alınmış, daha sonra … Geri Gönderme Merkezine nakledilerek idari gözetim altına alınmış ve hakkında sınır dışı kararı verilmiştir. Ceza soruşturması ve yargılaması sonuçlanmadan, müvekkilimizin suç işlemediği bir durumda sınır dışı edilmesi insan haklarını ihlal etmektedir. Çünkü müvekkilimizin savunma hakkı ihlal edilmiş, lehine delil sunma ve müdafi yardımından yararlanma imkanı verilmemiştir. Özetle, yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim önlemi uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu durum, AİHS madde 6/3 uyarınca adil yargılanma hakkının da ihlalini oluşturur.
 1. Müvekkilimizin … isimli kişiyi tehdit ettiği ve dolayısıyla kamu düzenini tehlikeye soktuğu iddia edilemez. Müvekkilimizin üzerine atılan suçlamayı kabul etmemize rağmen, hakaret suçunun kamu düzeni açısından tehdit oluşturabileceği kabul edilemez ve müvekkilimizin sınır dışı edilmesi veya idari gözetim altına alınması herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Ayrıca, müvekkilimizin … ülkesinde ailesine bakma yükümlülüğü bulunmaktadır ve bu nedenle Türkiye’deki işini sürdürmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle, tüm bu hususlar göz önüne alındığında müvekkilimizin sınır dışı edilme kararının iptalini talep etmekteyiz.
 1. Tüm dosya içeriğinden anlaşılacağı üzere müvekkilimiz, hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen hakaret ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumda kendisine savunma hakkı tanınmamış, lehine olan delilleri sunma ve müdafi yardımından yararlanma imkanı elinden alınmıştır. Henüz suçlu olduğuna dair kesin bir karar olmamasına rağmen masumiyet karinesi göz ardı edilerek müvekkilimiz savunma hakkından mahrum bırakılmış ve sınır dışı kararı verilmiştir. Bu nedenle, Valilik tarafından düzenlenen …/…/… tarihli …. sayılı sınır dışı etme kararının iptali için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Müvekkile Ait … Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin İfadesi, …/… Numaralı Soruşturma Dosyası ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve değerli mahkemenizce dikkate alınması gereken diğer hususlar da nazara alınarak, müvekkil adına hukuka aykırı bir biçimde … Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınan ../…/… tarihli … sayılı sınır dışı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve sonrasında ilgili kararın iptal edilmesini, ayrıca yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı idareden talep edilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Deport (Sınırdışı Edilme) Kararının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, deport (sınırdışı edilme) kararının kaldırılması dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.