Mıhcı Hukuk Bürosu uzman avukat kadrosu ile hukukun çeşitli alanlarında hizmet vermektedir ancak genel olarak çalıştığımız uzmanlık alanları aşağıdaki gibidir. Hizmetlerimiz yazılanlarla sınırlı değildir bu nedenle bizden hizmet almak isterseniz iletişim bölümünden ulaşarak bu alanda çalışıp çalışmadığımızı sorabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki sorunların ortaya çıkmadan engellenmesi veya ortaya çıktıktan sonra nasıl bir strateji izlenebileceğine dair görüş alınması açısından hukuki danışmanlık büyük önem taşımaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak hem kişilere hem kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti vererek sorunlarını en etkili ve hızlı şekilde çözmekteyiz. Hukuki danışmanlık alanındaki hizmetlerimiz;

 • Şirketlere hukuki danışmanlık
 • Önleyici hukuki danışmanlık
 • Giderici hukuki danışmanlık
 • Kurumlara hukuki danışmanlık
 • Kişilere hukuki danışmanlık
 • Telefonla ve maille hukuki danışmanlık
 • Yüz yüze hukuki danışmanlık

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku alanında deneyimli avukat kadromuzla hizmet vermekteyiz. İş hukuku ile ilgili faaliyet alanımıza giren konular;

 • Şirketlere iş hukuku alanında hukuki danışmanlık
 • Kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai alacak davası
 • Kötüniyet tazminatı davası
 • Eşit davranma yükümlülüğünü ihlal davası
 • Yıllık izin ücreti davası
 • Sendikal tazminat davası
 • Haksız işten çıkarma davası
 • Maaş ödenmemesi halinde açılacak davalar
 • İşe iade davası
 • İş kazalarından doğan tazminat davası
 • Mobbing davası
 • Hizmet tespit davası
 • İşçi ve işverenlere hukuki danışmanlık

Bilişim ve E-ticaret Hukuku

Bilişim hukuku, her eve internetin girmesiyle birlikte daha sık gündeme gelen bir alan haline gelmiştir. Sosyal medya, e-ticaret siteleri ve çeşitli internet ortamlarında yaşanan hukuki sorunları çözmek için hukuk büromuz müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir. Bilişim ve e ticaret hukuku alanında çalışma alanımıza giren davalar ve işler;

 • Bilişim şirketlerine hukuki danışmanlık
 • Tüm bilişim suçları davaları
 • Yasak program kullanma suçu davası
 • Kredi kartının kötüye kullanılması suçu davası
 • E-tespit işlemleri
 • İnternetten içerik kaldırma
 • İnternetten fotoğraf ve video kaldırma
 • Bilişim sektöründe geliştirilen yazılımlar için için fikri mülkiyet işlemleri
 • Start-up hukuku konusunda hukuki danışmanlık
 • Chargeback süreci hukuki danışmanlık
 • E-ticaret sitelerinde bulunması gereken sözleşmelerin hazırlanması
 • E-ticaret’te iade,değişim ya da dolandırıcılıktan kaynaklanan sorunlar
 • Sosyal medyada hakaret ve taciz davası
 • İçerik sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına hukuki danışmanlık

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, ağır sonuçlara sebebiyet verebilen bir alandır. Bu nedenle ceza hukukunda tarafların doğru şekilde iddia ve savunmalarını ileri sürmesi önemlidir. Ceza davalarını hem suçun mağdurları hem de suçu işlediği iddia edilen kişiler için olumlu sonuçlandırmaya yönelik hukuk büromuz titiz bir şekilde çalışmaktadır. Ceza hukukunda faaliyet alanımızda yer alan davalar;

 • Yaşama karşı suçlar: kasten adam öldürme davası, taksirle adam öldürme davası
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: Kasten yaralama davası, taksirle yaralama davası
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: Cinsel saldırı davası, cinsel istismar davası, cinsel taciz davası
 • Özgürlüğe karşı suçlar: Tehdit davası, şantaj davası, konut dokunulmazlığının ihlali davası
 • Onura karşı suçlar: Hakaret davası
 • Özel yaşama karşı suçlar: Kişisel verilerin kaydedilmesi davası, özel yaşamın gizliliğini ihlal davası
 • Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık davası, yağma davası, dolandırıcılık davası
 • Kamu güvenine karşı suçlar: Belgede sahtecilik davası, belgenin düzenlenmesinde yalan beyan davası
 • Kamu barışına karşı suçlar: Suçu ve suçluyu övme davası, örgüt kurma ve yönetme davası
 • Ekonomiye ilişkin suçlar: İhaleye fesat karıştırma davası, tefecilik davası
 • Bilişim suçları: Bilişim sistemine girme davası, kredi kartını kötüye kullanma davası
 • Kamu idaresine güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar: Zimmet davası, irtikap davası, rüşvet davası, görevi kötüye kullanma davası
 • Beyaz yakalı suçlar

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret dünyasının rekabetçi ve tempolu yapısı gereği birçok hukuki uyuşmazlık da ortaya çıkabilmektedir. Hem şirketlerin iç ilişkilerinde hem de diğer şirketlerle olan ilişkilerinde yaşanan hukuki sorunlar için avukat desteği önemlidir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve davalarının olumlu sonuçlanmasına yardımcı olmaktayız. Ticaret ve şirket hukuku alanında faaliyet kapsamımız;

 • Şirketlere düzenli hukuki danışmanlık hizmeti
 • Şirketlerin birleşme, devralma ve bölünme işlemleri
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Şirket kurma işlemleri
 • Şirketin esas sözleşmesinin hazırlanması
 • Genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hukuki işlemler
 • Genel kurul kararlarının iptali
 • Sermaye artırımı ve indirimi için gerekli hukuki işlemler
 • Halka arz için gerekli hukuki işlemler
 • İflas ve konkordato işlemleri
 • Haksız rekabet davaları
 • Uluslararası ticaret davaları ve tahkim
 • Şirketlerin vergisel problemleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai haklar her geçen gün daha fazla hukuki uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku çok çeşitli işleri ve davaları içinde barındıran bir hukuk dalıdır. Hukuk büromuz fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve davalarda temsil etmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki çalışmalarımız;

 • Fikri hakların korunması
 • Markanın seçilmesi, tescillenmesi, korunması ve kullanılması için gerekli işlemler
 • Marka seçimi için ön araştırma
 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının durumu ile ilgili gerekli işlemler
 • Marka yenileme işlemleri
 • Marka tesciline itiraz işlemleri
 • Markaya tecavüz davası
 • Markaya yönelik işletmelere düzenli danışmanlık hizmeti
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Patent tescil işlemleri
 • Faydalı model ve endüstriyel tasarım işlemleri
 • Patent hakkına tecavüz davası
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım hükümsüzlük davaları

Yabancılar Hukuku

Türkiye gün geçtikçe daha fazla yabancı ülke vatandaşının yaşadığı veya yatırım yaptığı bir ülkedir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak, yabancılara vatandaşı olmadıkları ülkede yaşadıkları çeşitli hukuki sorunların çözümü için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yabancılar hukuku alanında yaptığımız işlemler;

 • Oturma izni için gerekli işlemler
 • Çalışma izni için gerekli işlemler
 • Yabancıların gayrimenkul alması için gerekli işlemler
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusu için gerekli işlemler
 • Yabancıların şirket kurması, şube açma konusunda danışmanlık hizmeti
 • Yabancılara banka hesabı açma
 • Yabancıların yatırım yapması konusunda danışmanlık hizmeti
 • İltica talebi için gerekli işlemler
 • Deport ve yabancı tahdit kodu kararı kaldırma
 • Yabancıların miras ile ilgili işlemleri
 • Yabancıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanması için gerekli işlemler
 • Yabancıların gayrimenkul edinmesi için gerekli işlemler