400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı

400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı

400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığı kazanımı, Türkiye’de sıkça başvurulan bir hukuki yoldur. Yasal düzenlemeleri ve uygulamadaki işleyişi bakımından önemli bir hukuki zemini vardır.

Yazımızda 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşı olma imkanından, şartlarından ve sürecin aşamalarından bahsettik. Sık sorulan soruları yanıtladık. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli okumanızı öneririz.

400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı Nedir?

En az 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkulü satın alarak bunun 3 yıl boyunca satılmayacağını tapu kaydına şerh vererek taahhüt eden yabancının Türk vatandaşlığını kazanmasına “400 bin dolara gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığının kazanılması” denir.

Temel düzenlemeleri  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12 ve 27544 resmi gazete sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair yönetmelik madde 20 düzenlemesinde yer alır. Ayrıca 12 Mayıs 2022 tarihli değişiklik düzenlemesi de burada önem taşır.

Yazımızı 400 bin dolara vatandaşlık ile ilgili belirttiğimiz kanun düzenlemelerine ve uygulamadaki işleyişe göre hazırladık.

400 bin dolara vatandaşlık kazanımı esas itibariyle “istisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması” kategorisine girer.

ÖNEMLİ: 400 bin dolarak ev alarak Türk vatandaşlığının kazanılması, uygulamada ciddi bir hukuki zemin içerisinde ilerleyen bir süreçtir. Ciddi teknik ayrıntıları vardır. İdarenin bu yolla vatandaşlık kazanma ile ilgili sürekli değişken politikaları vardır. Bu nedenle sürecin avukat yardımı ile takip edilmesi önem arzeder. Burada İstanbul ve çevresinden “İstanbul yabancılar avukatı” Ankara ve çevresinden “Ankara yabancılar avukatı” ile çalışmak hukuki anlamda hata ve ihmali engeller.

400.000 Dolar Vatandaşlık Şartları

400 bin Dolar vatandaşlık şartları yukarıda bahsettiğimiz mevzuat düzenlemelerinde yer almıştır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı bir halinin olmaması,
 • En az 400 bin Dolar değerindeki bir taşınmazı satın almış olmak,
 • En az 400 bin Dolar değerindeki taşınmazın tapu kaydına 3 yıl boyunca satılamayacağına dair şerh koydurmak

şeklinde 3 şart mevcuttur. Tabi burada yabancıların satın alabileceği taşınmazın da bazı özellikleri sağlaması gerekir. Yani genel olarak yabancıların Türkiye’den gayrimenkul alımı şartları sağlanmış olmalıdır. Bununla ilgili olarak “Yabancıların Türkiye’den ev ve arazi alma koşulları” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

ÖNEMLİ: 13 Mayıs 2022 düzenlemesinden önce 400 bin dolara taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanma şartı 250 bin dolar idi. Yeni düzenleme ile bu miktar 400 bin dolara çıkarılmıştır. Bu yeni rakam 13 Haziran 2022 itibariyle uygulamaya girmiştir.

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

400 bin dolara gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı kazanmak için öncelikle;

 • Yabancının Türk vatandaşlığı kazanma imkanı değerlendirilmelidir. Genel aranan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmalıdır.
 • Eğer yabancının daha kolay bir yoldan vatandaşlık alma ihtimali mevcutsa bu yol izlenmelidir. Daha kolay ve hızlı bir yol mevcut değilse 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma yoluna gidilir.
 • Öncelikle taşınmaz satın alma işlemi yapılır, tapuya gerekli şerhler konulur. Taşınmazın vatandaşlığa uyumlu olması gerekir.
 • Sonrasında gerekli belgeler hazırlanır. Gerekli belgelere aşağıda detaylı olarak yer verdik.
 • Kısa süreli ikamet izni için İl Göç İdaresine başvuru yapılır. Ardından vatandaşlık başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli dilekçelere ekli belgeler ile başvuru yapılır.
 • Süreç içerisinde başvurunun durumu sorgulatılır, eksik evrak veya istenen başka bir veri varsa bunlar tamamlanır. Nihayetinde başvuru sonucu, başvurucuya yahut avukatına bildirilir.
 • Aşağıda da değineceğimiz üzere eğer başvuru reddedilirse bununla ilgili idari işlemin iptali davası açmak mümkündür.

DİKKAT: Yukarıda sayılan tüm şartların sağlanmış olması ihtimalinde dahi teorik olarak başvurunun reddedilme ihtimali vardır. Zira bir kişinin vatandaşlığa alınması, devletin egemenlik hakkı ile ilgili bir meseledir. Bu nedenle sürecin eksiksiz ve o günki hükümet politikalarına uyumlu bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu noktada yapılacak en doğru şey, deneyimli yabancıları hukuku avukatı ile çalışmak olacaktır.

Yabancıların Ev Alarak Vatandaşlık Almasında Sık Sorulan Sorular

Yukarıda 400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma ile ilgili yasal düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişten bahsettik. Bununla ilgili olarak sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığı Süreci Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı alma süreci ortalama 8-9 ay civarında sürmektedir. Taşınmazın satın alınıp şerh konulması süreci 1-2 ay sürmekte, sonrasında başvuru yapılıp 7-8 aylık değerlendirme süreci söz konusu olmaktadır.

400 Bin Dolarlık Taşınmaz Yabancıdan Alınabilir mi?

Vatandaşlık kazanmak için satın alınacak olan taşınmaz, başka bir yabancıdan satın alınmış olmamalıdır. Yani muhakkak bir Türk vatandaşı yahut tüzel kişisinden satın alınmış bir taşınmaz söz konusu olmalıdır.

Gayrimenkul Alarak Vatandaşlık Masrafı Ne Kadardır?

Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığını kazanma süreci yekpare bir süreç değildir. Çeşitli aşamaları içerir. Bu süreçte çeşitli harç ve masraf kalemleri söz konusu olur. 2023 yılı için güncellenmiş olan bu masraf kalemlerinin nasıl bir tutara karşılık geldiğini öğrenmek için avukata danışmakta fayda vardır. Çünkü somut olaya göre değişkenlik arz edebilmektedir.

Ev Alarak Vatandaşlık Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

400 bin dolarak taşınmaz satın alma süreci bir çok aşamadan oluşur. Aşamalarda gereken evraklar; başvuru formu, menşe ülkeden alınan kimlik belgesi, evli ise evlilik belgesi, çocuklar var ise bunların kimlik belgeleri, vesikalık ve biyometrik fotoğraf, kısa dönem ikamet iznine ilişkin belge, yabancının ve eşi ile çocuklarının yeminli tercüman tarafından çevrilmiş ve noterce onaylanmış pasaport tercümesi, taşınmazın satın alındığına ve 3 yıl satılamaz şerhi konulduğuna dair tapu evrakları şeklinde sıralanabilir. 

Ev Alarak Vatandaşlık Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

400 bin dolara ev alarak vatandaşlık kazanma sürecinde avukat ücreti somut başvurunun kapsamına göre değişmektedir. Yabancının aile için de süreç işletilip işletilmeyeceği, ikamet izni, taşınmazın değeri, yabancının hukuki statüsü vb. bir çok unsur sürecin zorluğu ve koyalığını etkileyeceği için avukatlık ücreti de ona göre değişir. Bu noktada avukata sormak yararlı olacaktır.

Gayrimenkul Alımı ile Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılır?

Gayrimenkul alımı ile vatandaşlık başvurusunun reddi halinde iptal davası açma imkanı vardır. Vatandaşlık başvurusunun reddi, bir idari işlem olduğu için buna karşı idare mahkemesinde 60 günlük süre içerisinde idari işlemin iptali davası açılabilir.

400 Bin Dolara Gayrimenkul Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanma Kararını Kim Verir?

Bu süreçte, kısa dönem ikamet izni kararı “İl Göç İdaresi” tarafından verilir. En az 400 bin dolar karşılığı taşınmaz satın alma şartının sağlanıp sağlanmadığı konusundaki onayı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” verir. “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” tarafından vatandaşlık başvurusu değerlendirildikten sonra vatandaşlık kazanma kararını “Cumhurbaşkanı” verir.

Yabancı Kişi Türkiye’ye Gelmeden Taşınmaz Satın Alabilir mi?

Türkiye’den gayrimenkul alma işlemleri vekaletname ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle yabancının Türkiye’de bulunması şart değildir.

Gayrimenkul Alarak Vatandaşlık Kazanma Eşi ve Çocukları Kapsar mı?

Bir yabancının 400 bin dolara gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanması, eşe ve çocuğa sirayet eder. Yani hem yabancı kişinin eşi hem de ergin olmayan çocukları Türk vatandaşlığını bu şekilde kazanmış olurlar.

Sonuç Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda 400 bin dolara ev alarak Türk vatandaşlığı kazanma sürecinin detaylarına ve uygulamadaki işleyişe değindik. Görüldüğü üzere önemli bir hukuki zemin söz konusudur. Burada gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının özellikle dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Buna göre:

 • Yabancı kişinin ilgili taşınmazı 3 yıl boyunca satamayacağını bilmesi gerekir.
 • Bu süreçte Türk vatandaşlığına aykırı düşecek eylem ve söylemlerden uzak durması gerekir. 
 • Gayrimenkul alarak vatandaşlık kazanma işlemi eşi ve çocuğu da kapsadığı için çok önemli bir imkandır. Bu imkanın zayi olmaması adına sürecin titizlikle takip edilmesi gerekir.
 • 400 bin dolara Gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmak isteyen kişi ve ailesi için mülakat yapılır. Bu sözlü görüşmede kişinin Türk vatandaşlığına uygun olup olmadığı ele alınır.
 • 400 bin dolar değerindeki taşınmaz satın alınırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar mevcuttur. Burada ciddi bir dolandırıcılık söz konusu olduğundan dikkatli hareket edilmelidir. Değeri 400 bin doların üzerinde olsa da her taşınmaz vatandaşlığa uygun olmayabilir. Her sene bakanlık tarafından güncellenerek yayımlanan listeye göre bazı il ve ilçelerin bazı mahallelerinde bulunan taşınmazlar uygun değildir. Çünkü bir bölgenin yüzölçümü bakımından ancak %10’luk kısmı yabancılar tarafından satın alınabilir. Bu nedenle taşınmazın bu tür kriterler bakımından önceden değerlendirilip o şekilde satın alınması ve sürece o şekilde girilmesi gerekir. Buna hukuki ön değerlendirme denilir ve muhakkak deneyimli avukat yardımı alınarak yapılması icab eder.

Belirttiğimiz üzere 400 bin dolara taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığı kazanma sürecinin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için her şeyden önce avukata sormak gerekir.