ukraynada türk avukat

Ukrayna’da Türk Avukat

Türk vatandaşları sıklıkla  Ukrayna’da hukuki bir takım işlemler yapmak isteyebiliyor. Bunların bazıları ihtiyaçtan bazıları ise avantajlardan yararlanmak amacıyla olabiliyor. Bu nedenle Ukrayna’da Türk avukat ihtiyacı söz konusu olabiliyor.

Yazımızda genel olarak Ukrayna’da Türk avukatların yaptığı işler nelerdir, önemli ya da gerekli midir gibi soruları cevaplandırdık. Ayrıca uygulamada sıklıkla karşılaşılan Ukrayna’da şirket kuruluşu, oturma ve çalışma izni gibi hukuki işlemlere yer verdik. Önemli bir konu olduğu için dikkatli okumanızı öneririz.

Ukrayna’da Türk Avukat ile Çalışmanın Önemi

Türk vatandaşlarının Ukrayna işlemleri genellikle Türkiye’deki avukatların Ukrayna’da yer alan ofisleri aracılığı ile gerçekleşir. Dil engeli, yabancı avukata karşı güven sorunu, Türkiye’de yüz yüze görüşme isteği, mevzuatın farklı olması vs. gibi meselelerin hukuki problem önünde engel oluşturmaması için en sağlıklı yol budur.

Çoğunlukla Türkiye’de faaliyet gösteren avukatların Ukrayna’da açmış oldukları ofisler veya bağlantılı oldukları ofisler yolu ile işlemler halledilmiş olunur. Bu şekilde her iki ülke hukuku arasında bağlantı sağlanır, gidip gelmesi gereken evrakların teatisi hızlı ve sağlıklı gerçekleşir.

Dil engeli, mevzuat yabancılığı, güven sorunu gibi problemler ortadan kalkmış olur. Ukrayna avukat ihtiyacı bu şekilde giderilir. Özellikle Odessa, Lviv, Kharkiv ve Kiev’de Türk avukat, Türk vatandaşlarının yoğunlukla buralarda yaşamaları ve iş, nüfus yoğunluğunun nedeni ile daha önemlidir. 

Ukrayna’da Türk Avukat ile Çalışmak Gerekli midir?

Ukrayna’da Türk avukat önemli ve gereklidir çünkü:

  • Ukrayna’da avukat ararken kişi samanlıkta iğne arar gibi olur, belirttiğimiz üzere dil problemi, güven sorunu ve mevzuata uzak olma durumu vardır. Bu nedenle Ukrayna ofisi olan Türk avukatlardan yardım almak daha makuldür.
  • Ukrayna ofisi olan Türk hukuk büroları bu ofisleri özellikle Ukrayna işlemlerini açmak için kurmuşlardır ve Ukrayna ofisi sadece bu işlere yoğunlaştığı için deneyim kazanmışlardır.
  • Ukrayna ofisi olan Türk avukatlarla çalışıldığı zaman kişi hem Ukrayna ofisi ile hem de Türkiye ofisi ile bağlantı halinde olabilecektir.
  • Müvekkil Türkiye’de ise Türkiye’deki ofisinde yüz yüze görüşme imkanı olabilecektir.
  • Müvekkil Ukrayna’daki avukatla herhangi bir sorun yaşaması durumunda hakkını arayabileceği Türkiye’de bir bürosu olacağını bilecektir.
  • Ukrayna’da ofisi olan Türk hukuk büroları ile çalışılması halinde Ukrayna’da bulunulan süre içerisinde yaşanan diğer hukuki problemler için de zaten daha önce çalışmış olduğunuz büro ile çalışmış olursunuz. Yani Ukrayna’da Türk avukat zaten halihazırda kişinin vekaletini almış olur, onun hukuki durumunu daha önce tecrübe etmiştir ve işlemleri kolaylıkla halledebilir.

Ukrayna’da Türk Avukatın Verdiği Hizmetler

Türklerin Ukrayna’da yapmak istedikleri hukuki işlemler çok çeşitli olabilir. Bunların muhakkak; adliyeler, emniyet birimleri, noterlikler, konsolosluklar ve daha birçok idari birimlerle muhatap olunması gereken kısımları vardır.

İşte bu nedenlerden ötürü Ukrayna avukat ihtiyacı doğuran bir ülkedir. Ukrayna’da Türk avukatın genel olarak sürdürdüğü faaliyetlere kısaca değinecek olursak:

Ukrayna’da Şirket Kurmak: Ukrayna’da Türk avukat ihtiyacının hissedildiği en önemli alanlardan biri Ukrayna’da şirket kurmaktır. Ukrayna’da şirket kurmak çalışma izni ve oturma izni gibi önemli haklara kapı açar. Kişinin somut hukuki durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli şirket türlerine başvurulabilir. Konunun detayları için “Ukrayna’da şirket kurmak” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ukrayna’da Çalışma İzni: Ukrayna’da Türk avukatın faaliyetlerinden biri de Ukrayna’da çalışma iznidir. Ukrayna’da çalışma izni almanın çeşitli yolları vardır. Uygulamada sıklıkla oturma izni alabilmek amacıyla çalışma iznine başvurulduğu görülür. En sağlıklı seçim için Ukrayna’da Türk avukata başvurulmalıdır. Konunun detayları için “Ukrayna’da çalışma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ukrayna’da Oturma İzni: Ukrayna’da oturma izni almak çok zor olmasa da ciddi bir prosedürü vardır. Süreli (1-3 yıllık) veya süresiz oturma izni alınabilir. Genellikle şirket kurarak oturma izni alma yoluna gidilse de bunun başkaca yolları da mevcuttur. Ukrayna’da Türk avukat yardımı alınarak süreç işletilmelidir. Bu konu ile ilgili olarak “Ukrayna’da oturma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ukrayna Vatandaşlık İşlemleri: Ukrayna’da vatandaşlık işlemleri için de resmi bir takım işlemlerin yanında hukuki bir takım şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu noktada Ukrayna’da Türk avukat yardımı almak büyük önem taşır.

Ukrayna’da Evlilik veya Öğrenim İşleri: Evlilik yolu ile oturma izni almak oldukça sık başvurulan yollar arasındadır. Ukrayna öğrenim bakımından da cazibe olma bakımından ileri bir ülkedir. Bu işlemlerin hukuki boyutları da Ukrayna’da Türk avukat yardımı ile yapılabilir.

Ukrayna’da Boşanma ve Fer’ileri: Ukrayna’da boşanma işlemleri veya Ukrayna’da boşanıp Türkiye’de bu kararın tanınması yahut tam tersi işlemleri Ukrayna’da Türk avukat yardımı ile gerçekleştirilebilir. Boşanma kararının fer’isi niteliğinde olan velayet, nafaka vs. gibi durumlar da hukuk tekniği bakımından dikkatli bir takip gerektirir.

Ukrayna’da Alacak Takibi: Ukrayna mevzuatı ve Ukrayna’nın taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca cebri icra işlemleri ile Ukrayna’da alacak takibi yapılabilir. Burada da Ukrayna Türk avukat desteği önem taşır. Bunun önemli detayları için ‘uluslararası alacak tahsili’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ukrayna Dava Takibi: Ukrayna’da Türk vatandaşlarının gerek hukuk gerek ceza davaları gerekse idareye karşı açtıkları davalar ciddiyetle takip edilmelidir. Zira yabancı mevzuat kuralları kişinin karşısına beklenmedik sonuçlar çıkarabilir. Dolayısıyla muhakkak Ukrayna ofisi olan avukatlardan yardım alınmalıdır.

Ukrayna Deport Kaldırma: Deport işlemi (yani bir kişinin sınırdışı edilmesi işlemi) oldukça ciddi bir iştir. Kişinin deport edilmesi halinde çok büyük hak kaybına uğraması söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda gerekli itiraz ve dava süreçlerinin hızlı bir şekilde işletilmesi gerekir. Dolayısıyla Ukrayna’da Türk avukat yardımı deport meselesinde de önem taşır.

Ukrayna’da Sözleşme İşlemleri: Ukrayna’da ticari faaliyet gereği yahut herhangi bir tüketici – kira sözleşmesi, alım – satım işlemi yapılıyor olabilir. Bu tür durumlarda sözleşme hükümleri serbestçe belirlenebilir ancak Ukrayna mevzuatı gereği mutlak emredici hükümlere aykırılık olmamalıdır. Aksi halde sözleşme geçersiz olur. Sözleşme hazırlanması, bunun öncesinde hukuki ön hazırlık yapılması vs. gibi önemli meselelerde Ukrayna’da ofisi bulunan Türk avukatlara başvurulmalıdır.

Ukrayna Gümrük İşlemleri: Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Ukrayna’da da gümrük işlemlerinin ayrı mevzuatı vardır. Oldukça ciddi takip edilen işlemlerdir ve bu alanda hak aramak için bir miktar işin üstüne düşmek gerekir. Bu nedenle avukat ihtiyacı kendisini gösterir.

Ukrayna Hukuki Danışmanlık: Ukrayna’da hukuki işlemler elbette ki yukarıda saydıklarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşlarının her türlü hukuki probleminde Ukrayna’da Türk avukatların hukuki danışmanlık yaptığı söylenebilir. Hukuki danışmanlık henüz sorun doğmadan önleyici olarak verilebilir yahut problem doğduktan sonra giderici olarak verilebilir.

Yukarıda Ukrayna’da Türk avukatın faaliyetlerinden ve gerekliliklerinden bahsettik. Görüldüğü üzere hukuki yardım almak oldukça önemlidir. Aksi halde hatalı yahut ihmali işlemler ile süreç içinden çıkılmaz hale gelebilir ve telafisi güç zararlar doğabilir.

Bu makale faydalı mıydı?