ukrayna'da oturma izni

Ukrayna’da Oturma İzni Alma Rehberi

Ukrayna’da oturma izni almak Türk vatandaşları için mümkündür ancak sürecin dikkatli takip edilmesi gerekir. Çünkü bu işlemler esnasında oldukça ayrıntılı incelemeler yapılır ve en ufak bir problemde kişiye oturma izni verilmeyebilir. Dolayısıyla sürecin hukuki zemini iyi bilinmelidir.

Yazımızda Ukrayna’da oturma izni nedir, nasıl alınır, gerekli belgeler, şirket kurarak oturma izni nasıl alınır ve diğer şartlar nelerdir gibi sık sorulan soruları Ukrayna ve Türk mevzuatı çerçevesinde ve uygulamadaki işleyişe göre inceledik. Bilinmesi gereken önemli noktalar üzerinde durduk.

Ukrayna Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma izni, kişiye vatandaşı olmadığı bir ülke topraklarında belirli bir süre ikamet etme imkanı tanır. Türk vatandaşlarının çeşitli nedenlerle Ukrayna’da oturma izni arayışı içerisine girdiği görülür. Bu noktada en sağlıklı bilgiyi öğrenmek için Ukrayna hukuk mevzuatına bakmak gerekecektir.

Bir Türk vatandaşının Ukrayna’ya pasaport – vize ile gittiği hallerde orada bulunabileceği süre 180 gün içerisinde azami 90 gündür. Eğer 90 günden fazla kalmak isteniyorsa bu sefer Ukrayna’da oturma iznine başvurmak gerekir.

Ukrayna’da oturma izni iki türlü alınır. Bu oturma izni ya belirli süreli (1-3 yıl) için alınır ya da süresiz olarak alınır. Biz de bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz:

Ukrayna’da Geçici Oturma İzni

Ukrayna yasal düzenlemeleri uyarınca şu hallerde gene saydığımız kişilere geçici oturma izni verilir:

 • Yasalara uygun olarak çalışmak için Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler (çalışma izni kısmında ayrıca değineceğiz)
 • Uluslararası bir takım teknik yardım projelerinin uygulanmasına katılım sağlamak amacıyla Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Dini inançları duyurmak, dini törenler yapmak veya benzer çalışmalarda bulunmak için dini kuruluşların daveti üzerine ve ilgili dini örgütün kayıtlı olduğu devlet kurumuyla anlaşmak suretiyle Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Yabancı sivil toplum kuruluşlarının şubelerinin, ofislerinin, temsilciliklerinin ve diğer unsurlarının çalışmalarına katılmak amacıyla Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Ukrayna’daki yabancı ticari kuruluşların temsilciliklerinde çalışmak üzere Ukrayna’ya gelen ve usulüne uygun olarak kayıtlı yabancılar veya vatansız kişiler
 • Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarında veya özel programlarda öngörülen hallere göre kültürel, bilimsel, eğitici faaliyetler için Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler ve ayrıca Ukrayna’ya uluslararası organizasyonlara katılmak için gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Bölgesel gönüllü faaliyetleri yürüten kuruluşların Devlet tarafından kayıtlı olanlarının çalışmalarına katılmak amacıyla gelen kişiler
 • Ukrayna’ya muhabir veya yabancı medyanın temsilcisi olarak faaliyet göstermek için gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Ukrayna’da kayıtlı bir tüzel kişiliğin kurucuları veya katılımcısı veya intifa hakkı sahipleri olan yabancılar veya vatansız kişiler yahut bunların yararlanma yetkisi verdikleri temsilcileri (yabancı tüzel kişiliğin sahiplik payının sermaye büyüklüğü kayıtlarda yabancı yatırım tarihinde Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi döviz kuru üzerinden 100 bin Euro’dan az olmaması halinde verilebilir)
 • Ukrayna’ya okumak için gelen yabancılar veya vatansız kişiler (Ukrayna’ya öğrenim amacıyla gelen ve geçici oturma izni alan yabancılar ve vatansız kişiler, öğrenim süresi boyunca Ukrayna topraklarında yasal olarak bulunmuş sayılırlar.)
 • Ukrayna vatandaşı olan kişilerle aile birleşimi amacıyla Ukrayna’ya gelen kişilere
 • Ukrayna mevzuatının “Yabancılar ve Vatansız Kişilerin Hukuki Statüsü Hakkında Kanun” 4. maddesinin iki ila on üçüncü bölümlerinde belirtilen (2. maddede mülteciler 12. maddede Ukrayna’ya öğrenim görmeye gelen kişiler yer alır) bu kişilerle aile birleşimi yapmak amacıyla Ukrayna’ya gelen yabancılar veya vatansız kişiler
 • Ukrayna’da yasadışı olarak ikamet eden kişiler hakkında sınırdışı edilme kararı verildiği durumlarda bu kişilerin gönderileceği ülke ile irtibat kurulamaması, bu kişilerin seyahat belgelerinin bulunmaması, kararın iptali ile ilgili sürecin işlemesi veya bu kişilerden bağımsız başka nedenlerle sınırdışı kararının uygulanma imkanının bulunmaması ihtimallerinde bu ilgili yabancı veya vatansız kişiler
 • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine eğitmen (atış, taktik, tıbbi, telsiz, patlayıcı ve diğer) yardımı sağlayan veya başka görevlerde bulunacak yabancılar ve vatansız kişiler

Ukrayna’da Süresiz Oturma İzni

Ukrayna’da oturum izni almanın süresiz olması da mümkündür. Esasen buna süresiz desek de bunun 10 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Şu hallerde Ukrayna’da süresiz oturma izni alınabilir:

 • Ukrayna vatandaşı iken bundan vazgeçen ancak Ukrayna’da yaşayan kişiler
 • Ukrayna göçmen mevzuatı kuralları uyarınca göçme hakkı kazanan yabancı kişiler

Görüldüğü üzere bir Türk vatandaşının Ukrayna’da süresiz oturma izni elde edebilmesi için göçmen olması gerekir. Bunun da şu şekilde sağlanması mümkündür:

 • Birinci derece Ukrayna vatandaşı akrabaya sahip olan kişiler, örneğin kardeş, dene, nede, anne – baba, torun, çocuk vs. gibi akrabası bulunan kişiler Ukrayna’da süresiz oturma izni alabilir.
 • 16.07.1990 tarihine kadar şuan ki Ukrayna sınırları içerisinde yaşayan yabancı kişiler yahut o tarihe kadar o topraklarda yaşayan Ukrayna vatandaşı akrabası olan kişiler
 • Ukrayna Devleti için önemli bilim – sanat adamları
 • Ukrayna Devleti ekonomisine katkıda bulunacak uzman bilim adamları
 • Ukrayna vatandaşı olan eşi ile 2 yıldan fazladır birlikte yaşayan yabancı kişiler
 • Ukrayna’da en az 100 bin Dolar değerinde yatırım yapan kişiler
 • Annesi, babası, eşi veya çocuklarından biri Ukrayna’da süresiz oturma iznine sahip olan kişiler

Bu hallerde de süresiz oturma izni alınabilir. Belirtmemiz gerekir ki kişinin somut hukuki durumuna göre Ukrayna’da oturum izni almasının hangi kategoriye göre olması gerektiği dikkatli tespit edilmelidir.

Ukrayna Oturma İzni Şartları

Ukrayna oturma izni şartları genel olarak şu şekilde sayılabilir:

Ukrayna Oturma İzni Şartları

 1. Yukarıda saydığımız şartlardan birisinin sağlanması veya sağlanacak olması
 2. Aşağıda sayacağımız gerekli belgelerin toplanması
 3. Türkiye Devletinden gerekli bazı evrakların ve apostil şerhinin alınması
 4. Başvuru sürecinde gerekli bir takım ücretlerin ödenmiş olması (aşağıda değineceğiz)
 5. İşlemleri tek başına yapacak olan kişilerin 16 yaşını doldurmuş olması veya 16’yı doldurmamış olsa da eğitim amacıyla gelmiş olması
 6. Ülkede kalınan 90 günlük azami sürenin dolmasından önce başvuru yapmış olmak

Ukrayna Oturma İzni İçin Gerekli Belgeler

Yukarıda geçici veya süresiz ikamet izninden bahsettik. Bunların alınabildiği farklı farklı haller söz konusu. Belirtmemiz gerekir ki her hal için ayrı ayrı o hale özgü bir takım belgeler gerekir. Burada her hale özgü belgeleri ayrı ayrı saymayacağız. Ancak genel olarak şu belgeler sürekli olarak istenmektedir:

 1. Ukrayna mevzuatı ve uluslararası antlaşmalarında aksi belirtilmedikçe, yabancının pasaport belgesi, noter onaylı Ukraynaca tercümesi veya vatansız kişiyi D tipi vize ile tasdik eden belge
 2. Ukraynaca yazılmış dilekçe
 3. Gerekli ödemelerin yapıldığına dair makbuz – belge
 4. Sertifikanın tüm süresi ve kopyası için geçerli bir sağlık sigortası poliçesi;
 5. Başvuru nedenine bağlı olarak değişen; evlilik belgesi, akraba yakınlık belgesi, öğrenime ilişkin belgeler, çalışma izni, kabul mektubu vs. belgeler

Süresiz oturma izninde bu saydıklarımıza ek olarak şu belgeler aranır:

 1. Adres beyanı, fotoğraf, nüfus kayıt örneği
 2. Evli ise evlilik belgesi
 3. Alkol veya uyuşturucu bağımlılığının bulunmadığına dair belge
 4. Adli sicil kaydı
 5. Göçmen kişinin başvuru nedenine bağlı olarak değişen ve o nedene ilişkin bazı belgeler

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olunmadığına dair belge ve adli sicil kaydı bir takım insanlardan istenmemektedir. Buna göre şu kişiler bu iki belgeyi vermek zorunda değildir:

 1. Ukrayna vatandaşı birisi ile 2 yıldan daha uzun süredir evli olan kişi
 2. Ukrayna vatandaşının anne – babası olan kişi veya çocuğu olan kişi
 3. 16.07.1990 tarihine kadar Ukrayna sınırları içerisinde yaşayan kişi

Bu belgelerden Türk makamlarından alınacak olanları için ayrıca apostil şerhi alınmalıdır. Bununla ilgili olarak ‘apostil şerhi nedir’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Geçici Oturma İzninin Yenilenmesi

Ukrayna’da geçici oturma izni bazı istisnalar dışında 1 yıl süre ile verilir ve kişiye bunu yenileme – uzatma hakkı tanınır. Kişinin geçici oturma izni süresi dolduğu zaman, oturma izninin uzamasına engel bir durum yoksa oturma izni yenilenir.

Geçici oturma izninin geçerliliğinin sona ermesi halinde, uzatma talebi ve gerekli belgeler, sürenin dolmasından en geç 15 iş günü önce sunulmalıdır.

Ukrayna D Tipi Vize Nasıl Alınır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere geçici süreli ikamet izni alabilmek için D tipi vizelerden biri gerekiyor. Bunlar kodlanmış olarak başvuru gerekçesine göre ayrılıyor. Bu vize Ukrayna’nın Türkiye temsilcilikleri tarafından yetkilendirilmiş olan yetkili vize acentelerinden alınıyor.

D tipi vize alımında da yukarıda genel olarak bahsettiğimiz evraklar isteniyor. Başvuru gerekçesine göre özel nitelikli bazı evraklar talep edilebiliyor. Burada net bir değerlendirme yapabilmek adına hukuki yardım almakta yarar vardır. Bununla ilgili olarak ‘d tipi vize’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yukarıda tek tek saydığımız haller Ukrayna mevzuatında öngörülen hallerdir. Bu hallerden biri söz konusu olduğu zaman D tipi vize edinmek suretiyle Ukrayna’da oturma izni (1-3 yıl arasında) alınabilir.

Bu saydığımız hallerden her biri için ayrı bir D tipi vize kodu öngörülmüştür. Bunlardan uygulamada en sık başvurulanları ise şu şekildedir:

Vize Türü Oturma İzni Türü
D-04 Çalışma amaçlı alınan vize
D-12 Tüzel kişi ile ilişkili olma halinde alınan vize
D-13 Öğrenim vizesi
D-14 ve D-15 Aile birleşimi hallerinde alınan vize

Hangi Hallerde Oturma İzni Verilmez?

Belirli hallerde Ukrayna’da oturma izni talebi reddedilmektedir. Bunlar şu hallerdir:

 • Kişinin başvuru gününde geçerli olan bir sertifikası veya daimi ikametgah belgesi ya da mülteci sertifikası veya ek koruma sertifikası olması
 • Kişinin belirlenen kalış süresine aykırı olarak Ukrayna topraklarında kalması veya yetkili devlet organının kişi hakkında zorla geri gönderme, zorla sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararı vermesi
 • Kişinin verdiği bilgiler ile sicil veritabanı bilgileri uyuşmazsa
 • Kişinin Ukrayna vatandaşı olması halinde
 • Yetkili olmayan bir temsilci tarafından talep edilirse
 • Belgelerin kasıtlı olarak eksik veya hatalı olarak verilmesi
 • Kişinin eylemlerinin ulusal güvenliği, kamu düzenini, sağlığını, haklarının ve meşru menfaatlerinin korunmasını ve Ukrayna vatandaşlarının ve Ukrayna’da ikamet eden diğer kişilerin haklarını tehdit etmesi halinde, barışa veya insanlığa karşı suç işlemesi, bu suçlardan aranan biri olması halinde
 • Pasaport sahte veya süresi dolmuş ise
 • Kanunla korunan diğer ihlallerde

Ukrayna’da Şirket Kurarak Oturum İzni Almak

Uygulamada en sık başvurulan yollardan biri Ukrayna’da şirket kurarak oturma izni almaktır. Bunun için D tipi çalışma vizesi almak gerekir. Bu vize elbette ki pasaporta işlenmiş olacak. Aşağıda bu konuda gerekli belgelere değineceğiz ancak burada şirket kurma özelinde genel olarak bahsedecek olursak kişinin pasaportu muhakkak gereklidir.

Ayrıca şirket kurmak gerekiyor tabii ki. Bu konu ile ilgili olarak da “Ukrayna’da şirket kurma” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Şirket kurarak oturum izni alma sürecinde şirkete ilişkin evraklar da başvuru sırasında hazır bulunmak zorundadır.

Burada şirketin Ukraynaca tüzüğü de olmalıdır. Şirket uygulamada kimi zaman sırf oturum izni almak için kurulur kimi zaman da gerçekten ticari faaliyet için kurulur. Tüzüğün somut olayın özelliklerine göre hukuki problem doğurmayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Burada değinmemiz gereken en önemli husus şudur: Ukrayna’da şirket sahibi olmak tek başına oturum izni almaya yetmez. Yani şirket kurdum hadi oturum iznine başvurayım diye bir imkan yoktur. Kişinin ayrıca şirket çalışanı olması gerekir.

Yani kişi kendi kurduğu şirkette çalışan olarak göstermelidir. İster genel müdür olur, ister muhasebeci olur ama çalışan olarak göstermek zorundadır. Şirket çalışanı olmak için gereken en önemli belge ise çalışma iznidir. Ukrayna’da şirket kurarak oturum izni almada son husus da sağlık sigortalı olmaktır. Başvuru sırasında kişinin sağlık sigortası da hazır bulundurulmalıdır.

Yani Ukrayna’da şirket kurarak oturma izni almak için;

Ukrayna’da Şirket Kurarak Oturma İzni

 1. D – tipi çalışma vizesine ihtiyaç vardır.
 2. Vizenin de işlenmiş olduğu pasaporta ihtiyaç vardır.
 3. Ukrayna’da şirket kurulmalıdır.
 4. Şirketin çalışanı olunmalıdır.
 5. Çalışma izni gereklidir.
 6. Sağlık sigortası gereklidir.

Tüm bunlara ilişkin de aşağıda detaylı izahta bulunduk. Süreç düzgün bir şekilde işletildiği zaman aşağı yukarı 16 iş günü içerisinde oturum kartı kişinin eline ulaşacaktır.

Ukrayna’da Çalışma İzni

Yazımızda Ukrayna’da oturma izni konusunu ele aldık. Belirtmemiz gerekir ki Ukrayna’da oturma izni almak sınırsız çalışma hürriyeti vermez. Çalışma için Ukrayna’ya giden yahut orada bulunduğu süre içerisinde çalışmak isteyen kişi çalışma izni almak zorundadır.

Ukrayna’da oturma izni alabilmek için kimi durumda çalışma iznine de ihtiyaç vardır. Bunlara yukarıda değindik. Çalışma izni esasen ikamet izninine göre daha kapsamlı bir haktır.

Bunun ayrıntılarına burada girmiyoruz. Bununla ilgili olarak “Ukrayna’da çalışma izni” başlıklı yazımızı okuyabilirisiniz.

Ukrayna Oturma İzni Ücreti

Ukrayna oturma izni 2020 yılı için başvuru maliyeti de önemlidir. Ukrayna oturma izni ücreti süreli ve süresiz başvurularda farklılık arz eder. Ukrayna oturma izni 2020 ücretini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

Süreli Oturma İzni Ücreti Süresiz Oturma İzni Ücreti
34 UAH tutarında devlet vergisi 85 UAH tutarında devlet vergisi.
517 UAH tutarında idari hizmetlerin maliyeti. 352 UAH tutarında idari hizmetlerin maliyeti.
340 UAH tutarında geçici oturma izninin tescili veya değişimi için idari ücret. 291 UAH tutarında temassız elektronik ortam ile daimi ikamet belgesi formunun maliyeti

ÖNEMLİ: UAH Ukrayna para birimidir. Bu saydığımız miktarlar Ukrayna oturma izni 2020 başvuru ücretleridir. Ücretlerde ve diğer konularda değişiklik oldukça biz de yazımızı güncelliyoruz. Ağustos 2020 TL – UAH karşılığı 1 TL =3,74 UAH’dir. Sonuç olarak süreli oturma izni başvurusunda 238 TL, süresiz oturma izni başvurusunda 193 TL gibi toplam başvuru ücreti söz konusu olur.

Ayrıca bunlara ek Türkiye’den alınacak evrakların ufak tefek kırtasiye masrafları olacaktır. Bunun yanında D tipi vizeden bahsettik. Onun ücretini de iki farklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle ki;

D TİPİ VİZE ÜCRETİ 2020
Normal Talep Halinde Hızlı Vize Talebi
65 USD – 10 iş günü içerisinde 130  USD – 5 iş günü içerisinde

Son olarak Ukrayna’da oturma izni süreci eğer avukat ile takip edilecekse avukat ücreti söz konusu olacaktır. Avukat ücreti genellikle baroların belirlediği asgari etrafında somut olayın özelliklerine göre belirlenir. Somut olayda yapılacak olan iş yükü, evraklar, hukuki ön hazırlık vs. gibi durumlar bu ücrete artırıcı veya azaltıcı olarak etki edebilir. Bu konuda net bilgi edinmek için avukata başvurulmalıdır.

Ukrayna’da Oturma İzni Almak Ne Kadar Sürer?

Ukrayna’da oturum izni almak çok uzun bir süreç değildir. Yeter ki süreç hukuki zeminde hatasız, ihmalsiz ve eksiksiz biçimde takip edilsin. Kişinin hukuki durumunda başvuruyu olumsuz sonuçlandıracak unsurlar varsa süre gereksiz yere uzar.

Bu nedenle başvuru öncesinde gerekli hukuki ön hazırlık yapılmalıdır. Başvurunun değerlendirilmesi için 15 günlük azami süre öngörülmüştür. Usule uygun bir başvurunun genellikle 1 hafta ile 3 hafta arasında tamamlandığını söyleyebiliriz.

Geçici Oturma İzni Aldıktan Sonra Ne Yapılmalı?

Geçici oturma izni aldıktan sonra 10 günlük süre içerisinde kişinin ikamet adresinde resmi olarak kayıtlı olabilmek için ZHEK yani Yerel Konut İdaresine giderek ‘propiska’ denilen kaydı yaptırmak zorundadır. Bu kayıt kişinin oturum iznini sağlıklı kullanabilmesi adına oldukça önem taşır.

Ukrayna Oturma İzni Avantajları

Oturma izni kişiye vatandaşı olmamasına rağmen Ukrayna sınırları içerisinde uzun süreli kalma hakkı sağlar. Kontrol noktası vb. denetimlerde göçmen kartı doldurma gibi zaman kaybı olmaz.

Ukrayna’da bir takım sözleşmeleri yapma hakkı da oturma izninin avantajları arasında yer alır. Örneğin borç alma, banka kredisi çekebilme gibi. Bunlar gibi bir çok avantajdan bahsedilebilir.

Oturma İzni ve Hukuki İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda Ukrayna’da oturma izni nasıl alınır, şartları nelerdir ve bu süreçte nelerle karşılaşılır bunları anlattık. Belirtmemiz gerekir ki çoğu zaman bu kadar yalın bir süreç söz konusu olmaz. Çoğu zaman somut durum başka hukuki meseleler ve sorunlar içermektedir. Hatta uygulamada maalesef çokça karşılaştığımız şekilde işinizi yapacak memurun kendine has evrak/prosedür/zorluk çıkardığını görmekteyiz.

Bu süreçte yapılacak hatalı yahut ihmali işlemler ile kişinin hak kaybına uğrama hatta süreci içinden çıkılmaz bir duruma sokma ihtimali vardır. Bu nedenle avukat yardımı alarak hareket etmek her zaman en sağlıklı yol olacaktır.

Bu işleri belirli adlar altında yapmaya çalışan danışmanlık firmalarının olası hukuki problemler karşısında yapabileceği çok fazla bir imkan yoktur ve kişi bu firmalarla sorun yaşadığı zaman hakkını arama noktasında bir muhatap bulamaz.

Bu konularda avukatlar yetki sahibidir. Dolayısıyla sürecin avukat yardımı ile sürdürülmesi her zaman daha sağlıklıdır. Ukrayna’daki Türk avukatların veya Ukrayna ile bağlantılı çalışan avukatların yaptığı iş ve faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olmak için “Ukrayna Türk avukat” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?