Rusya'da Şirket Kurma Rehberi

Rusya’da Şirket Kurma Rehberi

Rusya’da şirket kurmak çoğu zaman yatırımcılar için önem taşır. Kişiler ticari veya ticari olmayan nedenlerle Rusya’da şirket açmak istemektedir. Belirtmemiz gerekir ki bu tür bir durumda hangi şirket türünün ne şekilde açılacağı, kişinin ihtiyacına göre belirlenmelidir.

Yazımızda Rusya’da şirket kurmak nedir, nasıl kurulur, gerekli evraklar ve maliyete ilişkin genel bilgiler vereceğiz. Önemli bir süreçten bahsettiğimiz için yazımızı dikkatli okumanızı öneririz.

Rusya’da Şirket Kurmak

Rusya’da şirket kurmak için önce gerekli hukuki zemin oluşturulmalı ardından bazı adımlar takip edilmelidir. Bu şekilde izah ettiğiniz süreci aşağıda daha detaylı açıklayacağız. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır ki o da Rusya’daki şirket türlerinin ve tabi oldukları hukukun Türkiye’dekinden çok farklı olduğudur.

Esasen temel meselelerde önemli ortak yönleri olsa da detaya inildiği zaman ciddi farklar görülecektir. Dolayısıyla Rusya’da şirket açma konusunda önce bir ön değerlendirme yapılmalı ardından kişinin ihtiyacına binaen en uygun şirket türü seçilmelidir.

Rusya’da şirket kurma konusunda kişi sınırlaması yoktur. Rusya kamu düzeni, genel sağlığı, milli birliği bakımından tehlike arzetmeyen, ticari yasaklılığı olmayan herkes Rusya’da şirket açabilir.

Rusya’da Şirket Kurmanın Avantajları

Rusya’nın stratejik konumu ve devlet geleneği oldukça önemli bir yerdedir. Rusya’da hukuki olarak ciddi bir oturmuşluk mevcuttur ve şirket kurmanın çeşitli avantajları bulunmaktadır. Rusya’daki ticari pazar da genel olarak Türk vatandaşlarının ilgisini çekmektedir.

Rusya’da şirket kurmak kimi zaman ekonomik olmayan gerekçelerle de istenebilir. Askerlikle veya evlilikle ilgili gerekçeler, vatandaşlı, oturma ve çalışma izni almak, Rusya’ya rahat giriş çıkış yapabilmek vs. gibi gerekçeler de söz konusu olabilmektedir.

Rusya’da Şirket Kurarak Oturma ve Çalışma İzni Almak

Rusya’da şirket kurup iş yapabilmek için kişinin oturma ve çalışma iznine sahip olması gerekir. Rusya’da şirket kurmak kişiye otomatik olarak oturma ve çalışma izni veren bir durum değildir. Ancak Rusya’da şirket açma niyeti ve bu yönde atılan adımlar kişinin bu izinleri alması bakımından kolaylık sağlayacaktır. Konu ile ilgili olarak “Rusya’da oturma izni” ve “Rusya’da çalışma izni” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Rusya’da Şirket Türleri

Rusya’da şirket açma konusunda atılacak ilk adım şirketin türünü seçmek olacaktır. Çünkü şirketin türü yani yasal şekli; şirketin kuruluşunda, işletilmesinde, kuruluş aşamasında geçecek sürede, vergilendirmede, sosyal güvenlik ödemelerinde ve şirketin borçlarından sorumluluğun sınırlarında etki sahibi olacaktır.

Rusya’da kurulacak her şirket türünün kendine göre avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Dolayısıyla kurulacak şirket türü seçilirken bunlar gözetilmeli ve ona göre hareket edilmelidir.

Rusya’da şirket türleri çok çeşitlidir. Uygulamada genel olarak rağbet edilen şirket türleri limited şirket, anonim şirket ve şahıs şirketidir. Bunlar arasında sayısal olarak en çok tercih edileni limited şirketlerdir. bunların haricinde; genel ortaklık, sınırlı ortaklık, tek mülkiyet, şube, kayıtlı ofis vs. gibi şirket türlerine de yönelmek mümkündür.

Rusya’da limited şirketler en az 1 kişi ile kurulabilirken ortak sayısı en fazla 50 olabilmektedir. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Ortaklar azami başlangıçta kaydettikleri sermaye tutarı kadar müştereken sorumlu tutulurlar. Rusya’da limited şirket kurarak bazı istisnalar hariç her türlü ticari faaliyet yapılabilir.

Rusya’da anonim şirketler ise 50’den fazla ortağa sahip olabilen ve hisseleri halka arzedilebilen şirket türüdür. Anonim şirketler genel olarak daha büyük çapta ticari faaliyetler için tercih edilmektedir.

Rusya’da Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Rusya’da şirket kurmak için gerekli evraklar gene şirketin kurulma amacına, kuruculara ve şirket türüne bağlı olarak değişir. Bunun haricinde her somut olayın kendine has bazı hukuki meseleler içermesi nedeniyle ek evraklar gerekebilir. Ancak genel olarak her başvuru sürecinde asgari gereken bazı evraklardan bahsedebiliriz. Genel anlamda bunlar şu şekildedir:

Şahıs şirketi için gerekli belgeler:

 • Orjinal pasaport ve noter ve yeminli tercüman onaylı tercümesi
 • Rusya vergi dairelerinden birisine verilecek olan şahıs şirketi kuruluş talepli dilekçe ve şirket açılış başvuru formu
 • Şahıs şirketi açılışına ilişkin vergi harcının ödendiğine dair makbuz
 • Eğer vekil ile işlemler yapılıyorsa şirket kuruluşu için vekaletname

Diğer ticaret şirketleri (limited – anonim şirket türleri) için gerekli belgeler:

 • Şirket sahibi tek ortağın veya varsa diğer tüm ortakların orjinal pasaport ve noter onaylı tercümesi
 • Rusya vergi dairelerine kuruluş formu ile yapılacak başvuru ve kuruluş talepli dilekçe
 • Seçilen şirket türüne göre değişecek şekilde vergi harcının ödendiğine dair makbuız
 • Şirket kurucu ve yönetici – temsilcilerin imza sirküleri
 • Noterden onaylanmış şirket tüzüğü ve esas sözleşmesi
 • Gene noterden onaylanmış yönetim kurulu kuruluş kararı
 • Şirket sermayesinin şirkete sağlandığına dair belge

Rusya’da şirket kurmak için gerekli evraklar bu şekilde olsa da bunların toplanması hazırlanması ve sunulması tamamen somut olayın özelliklerine ve Rusya iç hukukuna uygun gerçekleştirilmelidir. Hatalı yahut ihmal edilen işlemler kişiyi oldukça zor durumda bırakabilir.

Rusya’da Şirket Nasıl Kurulur, Aşamalar Neler?

Rusya’da şirket kurmak için bazı aşamaları takip etmek gerekir. Öncelikle kişi ne amaçla bu şirketi kuracağını belirlemelidir. Ardından bu amaca ve somut olaya göre en uygun şirket türü seçilir.

Bundan sonra yapılacak olan şey ticari faaliyetin ve şirketin türü de gözönünde bulundurularak şirket unvanı belirlemek olacaktır. Bu aşamadan sonra şirket tüzüğü hazırlanır ve fiili adres belirlenir. Eskiden Rusya’da şirket açma işlemlerinde fiili adresin yanında hukuki adres vs. gibi çeşitli adresler belirlenebiliyordu. Şimdi artık tek bir adres belirleme anlayışı uygulanmaktadır.

Bundan sonra artık şirketin sermayesi belirlenir. Sermaye ile ilgili aşağıda detaylı bilgi verdik. Sermaye belirleme sonrasında gerekli evraklar toplanır, kurucular sözleşmesi hazırlanır ve genel müdür belirlenerek artık şirketin kurulmasında önemli aşamalar katedilmiş olunur. Tabi burada unutulmamalıdır ki kurucu ortak veya ortakların, genel müdürün vize ve pasaportlarınn yenilenmesi gereklidir.

Burada artık şirket mührü çıkarılır ve vergi dairesine gerekli başvuru yapılarak şirketin kuruluşu tescil edilir. Eğer Türkiye’den Rusya’daki şirkete çalışacak kişiler götürülecekse bu çalışanlar için çalışma izni alınmalıdır. Bunun prosedürü de genel anlamda; çalışanlar için çalışma izni Rusya’da şirket tarafından alınır ve bu izin çalışanlara gönderilerek Türkiye’den Rusya çalışma vizesi alınması sağlanır.

Şirket müdürü de eğer Rusya vatandaşı olmayacaksa bu kişi için de çalışma izni alınmak zorundadır. Bu şekilde artık Rusya’daki şirkete Türk çalışanlar getirilebilir. Son olarak şirket adına banka hesabı açılmalıdır ki bunun detaylarına aşağıda yer verdik.

ÖNEMLİ: Her ne kadar Rusya’da şirket kuruluş sürecini bu şekilde özetlemişsek de süreç içerisinde kişi çok farklı hukuki meselelerle karşılaşacaktır. Yani aslında anlatılandan çok daha girift aşamalar söz konusudur. Her somut olayın kendine has özellikler taşıdığı da bir gerçektir. Bu nedenle aşamalarda yaşanacak anlık hukuki problemlere en etkin ve uzun vadeli hukuki koruma sağlayacak çözümler üretebilmek adına avukat yardımı almak şarttır.

Rusya’da Şirket Kurma Maliyeti ve Sermaye

Rusya’da şirket kurma maliyeti dediğimiz zaman en başta şirket sermayesi gelir. Rusya’da limited şirket sermayesi asgari 10.000 R’dir. Bu sermayenin en az yarısı şirket kuruluş aşamasında hazır edilmeli, kalan kısmı da kuruluştan sonra 12 ay içerisinde şirkete sağlanmalıdır. Rusya’da anonim şirket sermayesi ise asgari 100.000 R’dir.

Bunun haricinde vergi dairesine yapılan noter onaylı kayıt başvuru formunun sunuluşunda aşağı yukarı 200 R kadar bir maliyet çıkar. Gene başvuru sırasında Devlet kayıt ücreti olarak 4000 R kadar bir maliyet söz konusu olur.

Rusya’da şirket adına banka hesabı açılacağı zaman bunun ortalama 200 R kadar maliyeti olmaktadır. Ancak bankalar arası rekabet gereği bu miktar düşebilmekte ve hatta kimi dönem ücretsiz hale gelebilmektedir. Şirketin markası niteliğinde mührünün çıkarılması da 200 R maliyete sahiptir.

Bunların haricinde şirket kuruluşundan sonra yapılacak bazı kayıtların masrafı söz konusu olmaktadır. Örneğin vergi dairesine tescil sonrasında Rusya SSK’sına, Emeklilik Fonuna ve bazı tıbbi fonlara kayıt gereklidir. Bu kayıtların cüzi miktarlarda ufak tefek masrafları olsa da bu yükümlülüklere uymamanın 5000 R yaptırımı söz konusudur.

Esasen bahsettiğimiz masraf kalemleri somut olayın özelliklerine göre değişecektir. Bu konuda detaylı bilgi edinmek adına avukata sorarak bir değerlendirme yapmak gerekir. Genel olarak avukatlık hizmetleri kapsamında kişilere her masrafı kapsayacak şekilde tek miktar söylenmektedir. Bu miktara masraflar ve avukatlık ücreti dahil olmaktadır. Bununla birlikte her masraf kalemi de ayrı ayrı tutularak müvekkiller bilgilendirilmektedir.

Rusya’da Şirket Vergilendirmesi: Rusya’da şirket kurmak elbette ki düzenli vergi ödemeyi taahhüt etmeyi gerektirir. Burada kişiye çeşitli vergilendirme yöntemleri seçtirilir. KDV’li genel sistem seçilebileceği gibi hafifletilmiş oran sistemi de seçilebilir. bu şekilde cirodan %6 yahut kardan %15 olacak şekilde vergilendirme yolları seçilir. Eğer yüksek cirolu firma söz konusu ise bu vergi oranlar artabilmektedir. Gene burada da altını çizmek gerekir ki şirketin türüne, kuruculara, faaliyete ve somut olayın diğer özelliklerine göre farklı vergi kalemleri ve oranları söz konusu olabilir.

Rusya’da Banka Hesabı Açmak

Rusya’da şirket açma için gerekli hususlardan biri de banka hesabının bulunmasıdır. Esasen banka hesabı şirket kuruluşundan sonra veya eş zamanlı yapılacak bir işlemdir. Bu hesap şirket adına olmak durumundadır. Genel olarak Rusya’da şirket adına banka hesabı açmak 1 ile 5 iş günü arasında sürer.

Burada banka hesap sözleşmesi, noterden onaylanmış şirketin esas sözleşmesi, gene noter onaylı kuruluşa ilişkin bir takım belgeler, şirketin kira sözleşmesinin bir nüshası, şirket genel müdürü ve muhasebe işleri sorumlusunun atanmasına ilişkin karar metni gereklidir.

Rusya bankaları yabancı menşeli şirketlere banka hesabı açma konusunda oldukça avantajlı teklifler sunabilmektedir. Bu nedenle şirket adına banka hesabı açılacağı zaman hukuki olarak orta ve uzun vadede en avantajlı olacak banka seçilmelidir. Rusya’da şirket kuruluşu sonrasında banka hesabının açılmamış olmasının idari para cezası şeklinde yaptırımı söz konusudur.

Rusya’da Şirket Kurmak Ne Kadar Sürer?

Rusya’da şirket kurma işlemleri eğer süreç öncesinde ön hazırlık yapılır, işlemler eksiksiz başlatılır ve sıkı takip edilirse bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanabilir. Hatalı veya ihmal edilen işlemler süreci aylarca uzatabileceği gibi içinden çıkılmaz bir hale de sokabilir. Bu nedenle zamansal anlamda hak kaybı yaşamamak adına sürecin en başından itibaren avukat yardımı almakta yarar vardır.

Rusya’da Temsilcilik veya Şube Açmak

Türkiye’de yer alan bir şirketin Rusya’da şubesi veya temsilciliği açılabilir. Rusya’da şirket şubesi açarak Türkiye’deki ticari faaliyetler Rusya’da da sürdürülebilir. Burada şube adına Türkiye’deki şirket adının eklenmesi ve sonuna şube anlamına gelen Rusya iç hukukundaki ibarenin konması gerekir. Elbette ki burada Rusya’da ikamet eden bir temsilci ayarlanması gerekiyor. Bu kişiye Rusya noterlerinden onaylanmış bir temsil yetkisi verilmesi de şarttır.

Bunun haricinde Rusya’da temsilcilik de açılabilir. Türkiye’deki şirketin Rusya temsilciliği ticari faaliyet yapamaz. Şube ile temsilcilik arasındaki temel farklılık budur. Temsilciliğin genel olarak faaliyetleri; reklam, pazarlama, işbirliği, toplantı, organizasyon, tanıtım vs. işlerdir. Gerek şubeler gerek temsilcilikler Rusya’da bunlara özgü sicile kaydedilirler.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Rusya’da temsilcilik veya şube açabilmek için şirket merkezinin bulunduğu ülke ile Rusya arasında bu konuda karşılıklılık esası bulunmalıdır. Yani Rusya şirketlerinin de o ülkede temsilcilik ve şube açabiliyor olması gerekir. Türkiye ile Rusya arasında bu karşılıklılık esası vardır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda Rusya’da şirket kurmak ile ilgili temel süreci ve bilinmesi gerekenleri anlattık. Ancak belirtmemiz gerekir ki her somut olay her başvuru kendine has özellikler taşır. İşin ve şirketin niteliği, başvurucunun kimliği ve geçmişi, şirket kurmak ile varılmak istenen sonuç vs. sürece hukuki anlamda etki edecektir.

İzlenmesi gereken adımlar ona göre atılacaktır. Bu nedenle sürecin muhakkak en başından itibaren avukat yardımı alınarak takip edilmesi gerekir. Bu noktada değinilmesi gereken bir başka husus da Rusya’da şirket kurmak konusunda çalışma yapan danışmanlık firmalarıdır.

Bahsettiğimiz bu firmalar kanunen avukatlara has kılınan danışmanlık işlerini illegal olarak yapmakta ve kişileri hak kaybına uğratmaktadır. Kopyala-yapıştır taslak metinler üzerinden süreci yürütmekte ve orta – uzun vadede ciddi hukuki olumsuzluklar doğurmaktadır.

Bu tür durumlarda meselenin içinde bir avukatlık bürosu olmadığı için kişinin hukuken muhatap alabileceği ve hakkını arayabileceği karşılığı da bulunmaz. Bu gibi olumsuzluklara hiç mahal vermemek ve süreç içerisinde yasal bir muhatabın olması adına deneyimli yabancılar hukuku avukatları ile çalışmak gerekir.

Özellikle Rusya’da ve diğer ülkelerde çözüm ortaklığı içinde olan hukuk bürolarından hukuki danışmanlık alınmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak “Rusya’da Türk Avukat” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?